Plan the content for your SharePoint site

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

When a site's content is logically organized and easy-to-find, it's easier to maintain and manage, and site users are more productive. As a site collection admin or a site owner, you might want to plan out your site strategy before creating your site. In this article, we explore:

Hvilke typer områder trenger du?

Depending on the size or your organization and the scope of content that you plan to have on your site, you may want to create subsites under your main site to organize content. For more information on how to create sites, see Create a site.

Diagram over områdehierarki

There are many possible ways you can choose to organize subsites. Some examples are:

 • Etter gruppe eller avdeling

 • Etter innholdskategori

 • Etter prosjekt

 • Etter kunde

 • Etter tillatelsesnivå eller følsomhetsnivå (hvis det for eksempel er informasjon som må begrenses, kan du isolere den på et bestemt område)

Før du går i gang med å opprette områder, bør du bruke litt tid på å tenke på hvor mange områder du ønsker, og hvilken logikk du vil organisere dem etter. Du kan finne det nyttig å lage et diagram av områdehierarkiet for å få hjelp til å organisere planleggingen. Du kan raskt skissere et diagram på et papirark eller en tavle, men du kan også lage et mer formelt diagram ved hjelp av en av hierarkifigurene som er tilgjengelig som SmartArt i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint. Dette gir deg et diagram som du kan lagre og referere til, i tillegg til endre, over tid.

Tenk også formålet eller funksjonen til hvert område. Dette hjelper deg med å finne ut hvilke områdemaler du skal bruke til å opprette nye områder. SharePoint Online inneholder et bredt utvalg av områdemaler som du kan velge mellom når du oppretter et nytt område. Ved å velge en områdemal som er utformet for et bestemt formål, kan du hjelpe brukerne godt i gang med arbeidet. Hvis du for eksempel vil opprette et område som gruppemedlemmer kan bruke til regelmessig å dele interessante nyheter eller ideer, kan du starte ved å velge Bloggområde-malen, siden denne malen er utformet for denne typen kommunikasjon.

Some examples of site templates included in SharePoint are:

 • Gruppeområde

 • Blogg

 • Prosjektområde

 • Område for fellesskap

For more information on site templates, see Using templates to create different kinds of SharePoint sites.

Hvilken type innhold vil du ha i områdene?

Når du har tenkt litt på hvor mange og hvilken type områder du vil ha, planlegger du innholdet som skal lagres på disse områdene. Målet med denne innholdsplanleggingen er å finne ut følgende:

 • What kinds of lists, libraries, or pages you want to create on sites to organize content    Libraries can be used to store documents and other files, while lists can be useful for tracking tasks or issues. Pages are individual items within a site where you can display content, apps, links, and more.

 • What kinds of apps you want to include    SharePoint Online includes built-in apps such as document libraries and lists, but you can also create your own apps or buy apps from third-parties in the SharePoint Store.

 • Whether you want to create content types     Content types help you customize how you handle and track specific kinds of content.

Organisasjonen ønsker kanskje å utføre denne planleggingen sentralt (spesielt for innholdstyper), men dette er også en type planlegging du bør oppfordre enkeltstående områdeeiere å utføre, siden de tilpasser områder som de er ansvarlige for.

Hvilken type apper vil du legge til?

I tillegg til å tenke på innholdstyper kan du tenke på de andre typene informasjon som skal lagres på områder, eller typene oppgaver som personer i organisasjonen vil bruke områder til å administrere. Dette hjelper deg med å planlegge de ulike typene apper du kanskje ønsker å legge til på områder for å komme i gang. Hvis du for eksempel vet at du vil bruke store dokumenter, bør du sannsynligvis legge til et dokumentbibliotek. Hvis du vet at du vil holde orden på viktige datoer, vil du sannsynligvis ha en kalender.

Du trenger ikke legge til alle appene som du eventuelt trenger, med én gang. Områdeeiere kan legge til og fjerne nye apper over tid, etter hvert som forretningsbehovene endrer seg. Litt tidlig planlegging av hvordan du ønsker å tilpasse innholdet på områdene, kan imidlertid bidra til å sørge for at områdene er nyttige for brukere med én gang.

SharePoint Online inneholder lister innebygde apper som er nyttige til mange forretningsformål, fra dokumentlagring og -behandling til prosjektstyring og -sporing og kommunikasjon. Du kan legge til flere forekomster av disse apptypene på et område. Du kan også kjøpe og legge til tredjepartsapper på området fra SharePoint Store.

For more information, see Add an app to a site and Buy an app from the SharePoint Store.

Trenger du å definere innholdstyper?

Med innholdstyper kan områdebrukere raskt opprette spesialiserte typer innhold ved å velge Nytt element eller Nytt dokument i en liste eller et bibliotek. Innholdstyper er nyttige fordi områdeeiere kan bruke dem til å sørge for at innholdet er konsekvent på tvers av områder. Med innholdstyper kan også en enkelt liste eller ett enkelt bibliotek inneholde flere elementtyper eller dokumenttyper. Områdeeiere kan forhåndskonfigurere bestemte detaljer om innholdet når de konfigurerer innholdstyper for et område, en liste eller et bibliotek.

Områdeeiere kan definere innholdstyper for listeelementer, dokumenter eller mapper.

Du kan finne det nyttig å definere innholdstyper for noe av innholdet hvis innholdet overholder noen av følgende kriterier:

If this is true:

Innholdstyper kan være nyttige på følgende måter:

Du har spesifikke dokumenttyper som har et standardisert format eller formål, og du vil at de skal være konsekvente i hele organisasjonen.

Konfigurer områdeinnholdstyper for disse dokumenttypene på gruppeområdenivået, slik at de er tilgjengelige for bruk på alle sekundære områder for gruppeområdet. På denne måten vil alle brukere i organisasjonen opprette disse dokumentene på konsekvente måter.

Du har spesifikke maler som brukere må bruke til spesifikke dokumenttyper.

Legg til disse dokumentmalene i de relevante innholdstypene, slik at malen brukes for alle nye dokumenter som opprettes fra innholdstypen.

Det er et standardsett med informasjon du vil spore for bestemte typer dokumenter eller elementer.

Legg til kolonner i innholdstypen for å spore denne informasjonen. Hvis noe av informasjonen er spesielt viktig, kan du angi disse kolonnene etter behov. Du kan også oppgi standardverdier for spesifikke kolonner når du konfigurerer innholdstypen.

Det er en definert forretningsprosess for hvordan spesifikke dokumenttyper alltid skal behandles eller gås gjennom.

Vurder konfigurering av arbeidsflyter for spesifikke innholdstyper. Du kan bruke arbeidsflyter til å administrere forretningsprosesser, som for eksempel dokumentgjennomgang eller -godkjenning.

Når du har funnet innhold som du kanskje vil definere innholdstyper for, må du tenke på hvor du vil definere innholdstyper. Hvis du definerer områdeinnholdstyper på gruppeområdenivået, vil de være enkelt tilgjengelig for å brukes på nytt i listene og bibliotekene på alle sekundære områder av gruppeområdet. Enkeltstående områdeeiere kan også definere områdeinnholdstyper for områder, selv om disse innholdstypene bare vil være tilgjengelig for bruk i lister og biblioteker på det aktuelle området og områder under det.

Du synes kanskje det er nyttig å opprette et regneark eller en tabell med informasjonen du vil inkludere når du definerer innholdstypene. Du kan for eksempel starte med å opprette noe enkelt, som tabellen nedenfor, og deretter tilpasse den til å inkludere ytterligere informasjon du finner det nyttig å spore, for eksempel hvilke områder eller grupper som skal bruke innholdstypene:

Ny innholdstype

Overordnet innholdstype

Kolonner

Dokumentmal

Arbeidsflyter

Skriv inn navnet på innholdstypen du vil opprette.

Angi den overordnede innholdstypen som den skal opprettes fra.

Oppgi en ny eller eksisterende kolonne du vil legge til for innholdstypen.

Angi om en dokumentmal skal være knyttet til innholdstypen.

Angi om arbeidsflyter skal være knyttet til innholdstypen.

For more information about working with content types, see Create or customize a content type.

Hvordan skal brukere finne og få tilgang til innhold?

Tenk på hvordan områdebrukere skal finne og bruke innholdet i SharePoint Online-områdene. Denne typen planlegging kan hjelpe deg med å ta beslutninger om konfigurasjon av både navigasjon og søking for gruppeområdet og sekundære områder.

Hvilke områder vil du inkludere i den globale navigasjonen?

Når du planlegger navigasjon, kan du finne det nyttig å opprette et diagram over områdene i områdehierarkiet. Hvis du allerede har opprettet et diagram under planlegging av områder, kan du begynne med dette diagrammet og endre det. Inkluder alle de sekundære områdene under gruppeområdet. Du kan også inkludere viktige lister eller biblioteker som finnes på gruppeområdet og de sekundære områdene. Dermed kan du på et øyeblikk identifisere de viktige målene som områdebrukerne ønsker å finne, hvis de starter fra hjemmesiden på gruppeområdet.

Det øverste navigasjonsfeltet på et område kalles global navigasjon.

Top links with one selected.

By default, each site uses its own top navigation, but you can decide to allow sites to inherit top navigation from the parent site so that the navigation experience is consistent across all sites. You can configure what sites appear on the top navigation. You can also include links to any other URL that you want, in case you want to integrate links to external resources into the navigation of your site. For more information about customizing the top navigation, see Customize the navigation on your team site.

Hvis du har mange sekundære områder for gruppeområdet, kan det hende du ikke vil at alle skal vises på den øverste koblingslinjen, siden dette kan bli for mye informasjon for områdebrukerne. Du vil imidlertid heller ikke at viktige områder eller viktig innhold skal være umulig å finne. Bruk områdehierarkidiagrammet til å finne de viktige områdene du vil vise i den globale navigasjonen.

Hvordan skal folk navigere i områder?

I tillegg til det øverste navigasjonsfeltet, vises et navigasjonselement også til venstre på en områdeside. Det kalles hurtigstartfeltet.

Vanligvis vises koblinger som er spesifikke for det gjeldende området, på hurtigstartlinjen, og den kan brukes til å fremheve innholdet som er viktigst. Når du oppretter en ny liste eller et nytt bibliotek, vises det automatisk en ny kobling under Siste i hurtigstartfeltet. Bare de fem nyeste koblingene vises i inndelingen Siste.

Koblingen Siste i hurtigstartfeltet viser de sist opprettede sidene, listene og bibliotekene

You can customize the Quick Launch to add or remove links to the lists and libraries on the site. You can also group links under custom headings. If you choose to have all subsites inherit the global navigation, then it will be important for Site Owners to customize the navigation on the Quick Launch because it will be the primary way users will find content within a site when they visit it. If you decide not to have subsites inherit global navigation from the Team Site, then users will be able to use both the top link bar and the Quick Launch on a subsite to find the content within it. For more information about editing the links on the Quick Launch, see Customize the navigation on your team site.

Top of Page

Hva må du tenke på når du planlegger et søk?

Brukerne kommer til å ha mer lyst til å bruke SharePoint Online når det er enkelt å finne informasjonen de trenger. Ved å bruke innholdsfunksjoner som innholdstyper, eller ved å legge til metadatakolonner for lister og biblioteker, kan du gjøre det enklere å finne innhold ved hjelp av søk.

Administratorer for områdesamlinger og områder kan utføre en rekke konfigurasjoner for å tilpasse søkeopplevelsen for brukerne.

Hvis du vil gjøre dette:

Se dette emnet:

Når du tilpasser stilen og innstillingene som påvirker søkeresultatet, kan du tilpasse søkesentralen og webdelene som brukes på søkesentralsidene.

Administrere søkesentralen i SharePoint Online

Opprette spørringsregler for å forbedre hvordan søk svarer på brukerhensikt.

Behandle spørringsregler

Tilpasse resultatressursene for søk.

Behandle resultatkilder

Vise, opprette eller endre forvaltede egenskaper eller tilordne kravlesøkte egenskaper til forvaltede egenskaper.

Behandle søkeskjemaet i SharePoint Online

Eksportere og importere tilpassede konfigurasjonsinnstillinger for søk mellom områder. Innstillingene du eksporterer og importerer, omfatter alle tilpassede spørringsregler, resultatkilder, resultattyper, rangeringsmodeller og innstillinger for områdesøk.

Eksportere og importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpasset søk

Hvordan innhold blir tilgjengelig i søk

The search service is scheduled to crawl SharePoint Online content every five minutes. After an item is added to a SharePoint Online site, there will be a period of time before it is indexed and returned in search results. This amount of time varies based on current user activities. Tasks like site migration, upgrade, and maintenance increase the load on the indexing pipeline. New content items should typically display in search results within an hour.

Hva trenger brukerne å gjøre med innholdet?

Ved å stille noen grunnleggende spørsmål om hva områdebrukere vil gjøre med innholdet, kan du avgjøre hvordan du må konfigurere bestemte områder, lister eller biblioteker, og hvilke bestemte funksjoner områdebrukere kan ha behov for å bruke.

Spørsmål å tenke over:

Vurderinger for innholdskonfigurasjon:

Trenger du å spore versjoner av spesielle typer dokumenter eller listeelementer?

 • Vurder aktivering av versjonskontroll for disse listene eller bibliotekene.

 • Vurder å kreve at dokumenter eller elementer er sjekket ut før de endres

Har områdebrukere behov for å arbeide eller samarbeide samtidig på spesielle typer dokumenter?

 • Vurder aktivering av samtidig redigering for relevante biblioteker, for å fremme samarbeid.

Må spesielle typer innhold godkjennes før de er tilgjengelig generelt?

 • Vurder aktivering av innholdsgodkjenning for biblioteker eller bruk av arbeidsflyter for å administrere godkjenning.

Er bestemte typer dokumenter underlagt bestemte forretningsprosesser eller menneskelige arbeidsflyter?

 • Vurder oppretting eller konfigurering av arbeidsflyter som innholdstypene som gjelder for disse dokumentene, eller for bibliotekene som disse dokumentene vil være lagret i.

Skal du bruke lister til å drive eller administrere prosesser?

 • Vurder oppretting eller konfigurering av listebaserte arbeidsflyter for prosesser, for eksempel problemstyring og -administrasjon.

Vil det være sensitivt innhold på områder som må begrenses fra generell tilgang?

 • Vurder oppretting av spesielle områder eller biblioteker som er konfigurert med unike tillatelser, for å lagre sensitivt innhold.

 • Vurder tillatelser på elementnivå hvis det er minimalt behov for å begrense tilgang til innhold.

 • Vurder bruk av målgruppeangivelse for å vise forskjellig innhold til forskjellige brukere.

 • Vurder om spesielle lister eller biblioteker må utelates fra søkeindeksering.

Trenger brukerne å få oppdateringer om innholdsendringer?

 • Vurder aktivering av RSS for viktige lister og biblioteker.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×