Pivotdata i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan pivotere data i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport ved å endre feltoppsettet dataene i Excel. Ved hjelp av feltlisten for pivottabell, kan du legge til, omorganisere eller fjerne felt for å vise data i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport nøyaktig slik du vil bruke.

Som standard oppdateres endringene du gjør i feltlisten for pivottabell automatisk, i rapportoppsettet. Hvis du vil forbedre ytelsen når du åpner store mengder eksterne data, kan du midlertidig bytte til manuell oppdatering.

Når du oppretter en pivottabell, vises feltlisten for pivottabellen, slik at du kan legge til felt i pivottabellen, omorganisere og flytte dem etter behov eller fjerne dem fra pivottabellen. Feltlisten for pivottabellen viser to inndelinger som standard:

 • En inndeling for felt øverst. Her kan du legge til felt i eller fjerne felt fra pivottabellen.

 • En inndeling for oppsett nederst. Her kan du ordne og flytte felt.

  Feltliste for pivottabell

Du kan forankre feltlisten for pivottabell til en hvilken som helst side av Excel-vinduet, og du kan endre den vannrette størrelsen. Du kan også koble fra feltlisten for pivottabell, og da kan du endre både den vannrette og loddrette størrelsen.

Hvis du ikke ser feltlisten for pivottabell, må du klikke hvor som helst i pivottabellen.

Hvis du lukker feltlisten for pivottabellen, kan du åpne den igjen. Høyreklikk pivottabellen, og klikk deretter Vis feltliste. Du kan også klikke Feltliste på båndet (Pivottabellverktøy, kategorien Alternativer, Vis-gruppen for en pivottabell. Pivotdiagramverktøy, kategorien Analyser, Vis/skjul-gruppen for et pivotdiagram).

Hvis du ikke ser feltene som du vil bruke i feltlisten for pivottabell, oppdater pivottabell- eller pivotdiagramrapport til å vise alle nye felt, beregnede felt, mål, beregnede mål eller dimensjoner som du har lagt til siden siste operasjon ( Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Data ).

Det er viktig å forstå hvordan feltlisten for pivottabell fungerer og på måter som du kan ordne forskjellige typer felt slik at du kan oppnå resultatene du vil bruke når du oppretter feltoppsettet i en pivottabell eller et pivotdiagram.

Slik fungerer feltlisten for pivottabell

1. En ekstern datakilde inneholder strukturert data ordnet som ett eller flere felt (også kalt kolonner) som vises i feltlisten.

2. Flytt et felt til i rapportfilter-området i feltlisten, som samtidig flytter feltet til i rapportfilter-området i pivottabellen.

3. flytte et felt til området kolonneetiketten i feltlisten, som samtidig flytter feltet til kolonneetiketten-området i pivottabellen.

4. flytte et felt til radetikett-området i feltlisten, som samtidig flytter feltet til radetikett-området i pivottabellen.

5. flytte et felt til verdier-området i feltlisten, som samtidig flytter feltet til verdier-området i pivottabellen.

Hvis du vil opprette et feltoppsett, kan du bruke følgende retningslinjer for å flytte verdi-, navn- og dimensjonsfelt fra feltdelen til de fire rapportområdene i oppsettdelen.

 • Verdifelt    Hvis du merker av bare for et numerisk felt, flyttes det som standard til Verdier-området.

 • Rad- og kolonnefelt    Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Mål    I en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical) er det ofte mange felt (eller mål) organisert i et hierarki av ulike mål, hierarkier og nivåer. Klikk Utvid Plussboks og skjule Minusboks knappene til du finner feltene du vil bruke.

  Du kan flytte bare hierarkier, attributter og navngitte sett til områdene for radetiketter, kolonneetiketter og rapportfiltre.

  Du kan flytte bare mål, beregnede mål og ytelsesindikatorer (Key Performance Indicators, KPIer) til verdiområdet.

Feltlisten for pivottabell inneholder fem ulike visninger som er utformet og optimalisert for ulike typer pivottabelloppgaver.

 1. Hvis du vil endre visningen, klikker du feltlistevisningsknappen øverst på feltlisten for pivottabellen.

  Visning-knappen i feltliste i pivottabell

 2. Velg en av følgende visninger i listen:

Feltdel og områdedel stablet

Dette er standardvisningen, og den er utformet for et lite antall felt.

Feltdel og områdedel side ved side

Denne visningen er utformet for å legge til og fjerne felt når du har mer enn fire felt i hvert område.

Bare feltdel

Denne visningen er utformet bare for å legge til og fjerne mange felt.

Bare områdedel (2 x 2)

Denne visningen er utformet bare for å ordne om på mange felt.

Bare områdedel (1 x 4)

Denne visningen er utformet bare for å ordne om på mange felt.

Tips!    I feltdelen og områder delen stablet- og Feltdel og områder delen Side-ved-Side, kan du justere bredden og høyden på hver inndeling ved å plassere pekeren på skillelinjen avsnittet til pekeren endres til en loddrett dobbeltpil Loddrett dobbeltpil eller vannrett dobbeltpil Vannrett dobbeltpil , ved å dra Dobbel pil opp eller ned eller venstre eller høyre for der du vil ha den, og deretter klikke dobbeltpilen eller trykke ENTER.

Når du oppretter en pivottabell eller et pivotdiagram, er du klar til å legge til feltene som inneholder dataene du vil vise i rapporten. Vanligvis kan du velge ett felt for hvert område i oppsettdelen. Hvis du vil se de forskjellige verdiene for et bestemt felt, du kan imidlertid også legge til flere eksemplarer av et felt til verdier-området.

Hvis pivottabellen er koblet til en ekstern datakilde som inneholder mye data, kan du filtrere ett eller flere felt før du legger til felt i rapporten, som kan bidra til å redusere tiden det tar for å oppdatere rapporten.

I feltlisten for pivottabellen kan du legge til felt i pivottabellen eller pivotdiagrammet ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil plassere et felt i et angitt område i oppsettdelen, merker du av for feltet du ønsker, i boksen Velg felt som skal legges til i rapport. Du kan deretter omorganisere feltene hvis du ønsker det.

  Obs!    Som standard numerisk felt legges til i området Radetiketter, numeriske felt legges til i verdier-området og behandler OLAP (Online Analytical) dato og klokkesletthierarkier legges til i Kolonneetiketter-området.

 • Hvis du vil plassere et felt i et bestemt område av oppsettdelen, høyreklikker du feltnavnet i boksen Velg felt som skal legges til i rapport og klikker deretter Legg til i rapportfilter, Legg til i kolonneetikett, Legg til i radetikett eller Legg til i verdier.

 • Hvis du vil dra et felt til et område i oppsettdelen, klikker og holder du et felt i boksen Velg felt som skal legges til i rapport og drar det fra feltdelen til oppsettdelen du ønsker.

I en pivottabell som er basert på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - Online Analytical Processing OLAP-datakilde, kan du vil legge til samme felt mer enn én gang i verdier-området. Du kan gjøre dette om datatypen ikke er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel sammenligne beregninger side-ved-side, for eksempel brutto og netto fortjenestemarginer, minimum og maksimum salg, eller kunden teller og prosentvise totale kunder.

 1. Klikk og hold et felt i boksen Velg felt som skal legges til i rapport i feltlisten for pivottabellen, og dra det deretter til Verdier-området i oppsettdelen.

 2. Gjenta trinn 1 til du har opprettet like mange kopier av feltet som du ønsker å vise i Verdi-området.

 3. Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen slik du ønsker, i hver kopi av feltet i pivottabellen.

  Tips!    Du kan også endre navnet på de kopierte feltene i pivottabellen seg selv.

Notater   

 • Når du legger til to eller flere felt i verdiområdet, enten det er kopier av samme felt eller ulike felt, legger feltlisten automatisk til en verdikolonneetikett i Verdier-området. Du kan bruke dette feltet til å flytte feltposisjonene opp og ned i verdiområdet. Du kan til og med flytte verdikolonneetiketten til Kolonneetiketter-området eller Radetiketter-området. Du kan imidlertid ikke flytte verdikolonneetiketten til Rapportfiltre-området.

 • Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Det er en annen måte å legge til samme felt i området verdier ved hjelp av en formel (også kalt et beregnet felt) som bruker det samme feltet i formelen.

 • Hold pekeren over et feltnavn i boksen Velg felt som skal legges til i rapport i feltlisten for pivottabellen, og klikk deretter rullegardinpilen for filter ved siden av feltnavnet.

  Velg filteralternativene du ønsker, fra Filter-menyen.

I feltlisten for pivottabellen kan du omorganisere eksisterende felt eller flytte disse feltene ved å bruke ett av de fire områdene nederst i oppsettdelen:

Pivottabell

Beskrivelse

Verdier

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Radetiketter

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Kolonneetiketter

Bruk til å vise felt som kolonner øverst i rapporten. En kolonne som er lavere plassert, er nestet i en annen kolonne som er rett over.

Rapportfilter

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Pivotdiagram

Beskrivelse

Verdier

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Aksefelt (kategorier)

Bruk til å vise felt som en akse i diagrammet.

Forklaringsfelt (serie)

Bruk til å vise felt i forklaringen for diagrammet.

Rapportfilter

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Hvis du vil ordne felt i en pivottabell, klikker du feltnavnet i ett av områdene, og velg deretter ett av følgende kommandoer:

Flytt opp

Flytter feltet opp en plass i området.

Flytt ned

Flytter feltet ned en plass i området.

Flytt til begynnelsen

Flytter feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten

Flytter feltet til slutten av området.

Flytt til rapportfilter

Flytter feltet til rapportfilterområdet.

Flytt til radetiketter

Flytter feltet til radetikettområdet.

Flytt til kolonneetiketter

Flytter feltet til kolonneetikettområdet.

Flytt til verdier

Flytter feltet til verdiområdet.

Innstillinger for verdifelt, Feltinnstillinger

Viser dialogboksen Feltinnstillinger eller Innstillinger for verdifelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hver innstilling, klikker du Hjelp-knappen knappesymbol øverst i dialogboksen.

Tips!     Du kan også klikke og holde et feltnavn, og deretter dra feltet mellom felt- og oppsettdelen, og mellom de ulike områdene.

Hvis du vil fjerne et felt, gjør du ett av følgende i feltlisten for pivottabellen:

 • Fjern merket for feltet du vil fjerne, i boksen Velg felt som skal legges til i rapport.

  Obs!    Hvis du fjerner merket for en boks, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

 • Klikk feltet du vil fjerne, i et oppsettområde, og klikk deretter Fjern felt.

 • Klikk og holde feltnavnet du vil fjerne, i et oppsettområde, og dra det utenfor feltlisten for pivottabellen.

Som standard oppdateres endringene du gjør i feltlisten for pivottabell automatisk i rapportoppsettet. Hvis du vil forbedre ytelsen når du åpner store mengder eksterne data, kan du midlertidig bytte til manuell oppdatering. Med manuell oppdatering kan du raskt legge til, flytte og fjerne felt i feltlisten for pivottabellen. Du kan imidlertid ikke bruke rapporten før du har byttet tilbake til automatisk oppdatering.

 1. Merk av for Utsett oppsett Oppdater for å aktivere manuell oppdatering av pivottabellen nederst i feltlisten for pivottabell.

  Forsiktig    Når du har angitt rapportoppsettet til manuell oppdatering, lukke feltlisten for pivottabell, forkaster endre felt bare visning eller avslutte Excel alle endringer i oppsettet du har gjort i pivottabellen uten bekreftelse.

 2. Gjøre endringer i felt-oppsettet i feltlisten for pivottabell, og klikk deretter Oppdater for å oppdatere manuelt oppsett i pivottabellen.

 3. Du kan gå tilbake til automatisk oppdatering når du er ferdig med å endre rapportoppsettet i feltlisten ved å fjerne merket for Utsett oppsettoppdatering.

Obs!    En pivottabell starter med automatisk oppdatering hver gang du åpner arbeidsboken.

Når du oppretter en pivottabell, vises feltlisten for pivottabellen, slik at du kan legge til felt i pivottabellen, omorganisere og flytte dem etter behov eller fjerne dem fra pivottabellen. Feltlisten for pivottabellen viser to inndelinger som standard:

 • En inndeling for felt øverst. Her kan du legge til felt i eller fjerne felt fra pivottabellen.

 • En inndeling for oppsett nederst. Her kan du ordne og flytte felt.

  Feltliste for pivottabell

Du kan forankre feltlisten for pivottabell til en hvilken som helst side av Excel-vinduet, og du kan endre den vannrette størrelsen. Du kan også koble fra feltlisten for pivottabell, og da kan du endre både den vannrette og loddrette størrelsen.

Hvis du ikke ser feltlisten for pivottabell, må du klikke hvor som helst i pivottabellen.

Hvis du lukker feltlisten for pivottabell, kan du vise den på nytt. Kontroll-Klikk pivottabellen, og klikk deretter Vis feltliste. Du kan også klikke Feltlisten på fanen Pivottabell-analyser.

Hvis du ikke ser feltene som du vil bruke i feltlisten for pivottabell, kan du oppdatere pivottabellen for å vise alle nye felt, beregnede felt, mål, beregnede mål eller dimensjoner som du har lagt til siden siste operasjon: pivottabell-analyser > Oppdater.

Hvis du vil opprette et feltoppsett, kan du bruke følgende retningslinjer for å flytte verdi-, navn- og dimensjonsfelt fra feltdelen til de fire rapportområdene i oppsettdelen.

 • Verdifelt    Hvis du merker av bare for et numerisk felt, flyttes det som standard til Verdier-området.

 • Rad- og kolonnefelt    Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Mål    I en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical) er det ofte mange felt (eller mål) organisert i et hierarki av ulike mål, hierarkier og nivåer. Klikk Utvid Plussboks og skjule Minusboks knappene til du finner feltene du vil bruke.

  Du kan flytte bare hierarkier, attributter og navngitte sett til områdene for radetiketter, kolonneetiketter og rapportfiltre.

  Du kan flytte bare mål, beregnede mål og ytelsesindikatorer (Key Performance Indicators, KPIer) til verdiområdet.

Når du oppretter en pivottabell eller et pivotdiagram, er du klar til å legge til feltene som inneholder dataene du vil vise i rapporten. Vanligvis kan du velge ett felt for hvert område i oppsettdelen. Hvis du vil se de forskjellige verdiene for et bestemt felt, du kan imidlertid også legge til flere eksemplarer av et felt til verdier-området.

Hvis pivottabellen er koblet til en ekstern datakilde som inneholder mye data, kan du filtrere ett eller flere felt før du legger til felt i rapporten, som kan bidra til å redusere tiden det tar for å oppdatere rapporten.

I feltlisten for pivottabellen kan du legge til felt i pivottabellen eller pivotdiagrammet ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Merk av for feltet du vil bruke for å plassere et felt i et angitt område i oppsettdelen, i Pivottabellfelt-boksen. Du kan omorganisere felt senere hvis du vil bruke.

  Obs!    Som standard numerisk felt legges til i området Radetiketter, numeriske felt legges til i verdier-området og behandler OLAP (Online Analytical) dato og klokkesletthierarkier legges til i Kolonneetiketter-området.

 • Dra et felt til et område i oppsettdelen, i boksen Pivottabellfelt Klikk og hold et felt, og dra den deretter fra feltdelen til oppsettdelen du vil bruke.

I en pivottabell som er basert på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - Online Analytical Processing OLAP-datakilde, kan du vil legge til samme felt mer enn én gang i verdier-området. Du kan gjøre dette om datatypen ikke er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel sammenligne beregninger side-ved-side, for eksempel brutto og netto fortjenestemarginer, minimum og maksimum salg, eller kunden teller og prosentvise totale kunder.

 1. I feltlisten for pivottabell, i boksen Pivottabellfelt Klikk og hold et felt, og dra den deretter til verdier-området i oppsettdelen.

 2. Gjenta trinn 1 til du har opprettet like mange kopier av feltet som du ønsker å vise i Verdi-området.

 3. Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen slik du ønsker, i hver kopi av feltet i pivottabellen.

  Tips!    Du kan også endre navnet på de kopierte feltene i pivottabellen seg selv.

Notater   

 • Når du legger til to eller flere felt i verdiområdet, enten det er kopier av samme felt eller ulike felt, legger feltlisten automatisk til en verdikolonneetikett i Verdier-området. Du kan bruke dette feltet til å flytte feltposisjonene opp og ned i verdiområdet. Du kan til og med flytte verdikolonneetiketten til Kolonneetiketter-området eller Radetiketter-området. Du kan imidlertid ikke flytte verdikolonneetiketten til Rapportfiltre-området.

 • Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Det er en annen måte å legge til samme felt i området verdier ved hjelp av en formel (også kalt et beregnet felt) som bruker det samme feltet i formelen.

Hvis du vil fjerne et felt, gjør du ett av følgende i feltlisten for pivottabellen:

 • Fjern merket for feltet du vil fjerne, i boksen Pivottabellfelt.

  Obs!    Hvis du fjerner merket for en boks, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

 • Klikk og holde feltnavnet du vil fjerne, i et oppsettområde, og dra det utenfor feltlisten for pivottabellen.

Når du oppretter en pivottabell, vises feltlisten for pivottabellen, slik at du kan legge til felt i pivottabellen, omorganisere og flytte dem etter behov eller fjerne dem fra pivottabellen. Feltlisten for pivottabellen viser to inndelinger som standard:

 • En inndeling for felt øverst. Her kan du legge til felt i eller fjerne felt fra pivottabellen.

 • En inndeling for oppsett nederst. Her kan du ordne og flytte felt.

For å åpne listen PivotTable Field, høyreklikk pivottabellen, og klikk deretter Vis feltliste.

Hvis du ikke ser feltene som du vil bruke i feltlisten for pivottabell, oppdater pivottabell- eller pivotdiagramrapport til å vise alle nye felt, beregnede felt, mål, beregnede mål eller dimensjoner som du har lagt til siden siste operasjon. Høyreklikk pivottabellen, og velg Oppdater for å gjøre dette.

Hvis du vil opprette et feltoppsett, kan du bruke følgende retningslinjer for å flytte verdi-, navn- og dimensjonsfelt fra feltdelen til de fire rapportområdene i oppsettdelen.

 • Verdier    Hvis du velger en avmerkingsboks bare for et numerisk felt som standard, flyttes den til verdier -området.

 • Rader og kolonner    Du kan legge til et felt bare én gang til FILTRE, rader eller kolonner områder, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel til rader og kolonner områdene i oppsettdelen – feltet automatisk er fjernet fra det opprinnelige området og plassere i ny-området.

Når du oppretter en pivottabell eller et pivotdiagram, er du klar til å legge til feltene som inneholder dataene du vil vise i rapporten. Vanligvis kan du velge ett felt for hvert område i oppsettdelen. Hvis du vil se de forskjellige verdiene for et bestemt felt, du kan imidlertid også legge til flere eksemplarer av et felt til verdier-området.

Hvis pivottabellen er koblet til en ekstern datakilde som inneholder mye data, kan du filtrere ett eller flere felt før du legger til felt i rapporten, som kan bidra til å redusere tiden det tar for å oppdatere rapporten.

I feltlisten for pivottabellen kan du legge til felt i pivottabellen eller pivotdiagrammet ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Merk av for feltet du vil bruke for å plassere et felt i et angitt område i oppsettdelen, i boksen Velg felt. Du kan omorganisere felt senere hvis du vil bruke.

  Obs!: Som standard numerisk felt legges til rader -området, numeriske felt legges til i verdier -området og behandler OLAP (Online Analytical) dato og klokkesletthierarkier legges til kolonner -området.

 • Hvis du vil plassere et felt i et bestemt område i oppsettdelen, i boksen Velg felt Hold pekeren over et feltnavn, og klikk deretter den røde pilen ved siden av feltet nameclick feltnavnet, og klikk deretter Flytt til i rapportfilter, Flytte til kolonneetiketten, flytte til radetikett eller Flytt til verdier.

 • Hvis du vil dra et felt til et område i oppsettdelen, klikker og holder du et felt i boksen Velg felt som skal legges til i rapport og drar det fra feltdelen til oppsettdelen du ønsker.

I en pivottabell som er basert på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - Online Analytical Processing OLAP-datakilde, kan du vil legge til samme felt mer enn én gang i verdier-området. Du kan gjøre dette om datatypen ikke er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel sammenligne beregninger side-ved-side, for eksempel brutto og netto fortjenestemarginer, minimum og maksimum salg, eller kunden teller og prosentvise totale kunder.

 1. Klikk i feltlisten for pivottabell, i boksen Velg felt og hold et felt, og dra den deretter til verdier-området i oppsettdelen.

 2. Gjenta trinn 1 til du har opprettet like mange kopier av feltet som du ønsker å vise i Verdi-området.

 3. Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen slik du ønsker, i hver kopi av feltet i pivottabellen.

  Tips!: Du kan også endre navnet på de kopierte feltene i pivottabellen seg selv.

Obs!: 

 • Når du legger til to eller flere felt i verdiområdet, enten det er kopier av samme felt eller ulike felt, legger feltlisten automatisk til en verdikolonneetikett i Verdier-området. Du kan bruke dette feltet til å flytte feltposisjonene opp og ned i verdiområdet. Du kan til og med flytte verdikolonneetiketten til Kolonneetiketter-området eller Radetiketter-området. Du kan imidlertid ikke flytte verdikolonneetiketten til Rapportfiltre-området.

 • Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Det er en annen måte å legge til samme felt i området verdier ved hjelp av en formel (også kalt et beregnet felt) som bruker det samme feltet i formelen.

 • I Pivottabellfelt-listen, i boksen Velg felt Hold pekeren over et feltnavn, og klikk den røde pilen ved siden av feltnavnet, og velg Filter.

Du kan omorganisere eksisterende felt eller flytte disse feltene ved å bruke en av de fire områdene i oppsettdelen nederst i listen Pivottabellfelt eller Pivotdiagramfelt:

Pivottabell

Beskrivelse

FILTRE

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

KOLONNER

Bruk til å vise felt som kolonner øverst i rapporten. En kolonne som er lavere plassert, er nestet i en annen kolonne som er rett over.

RADER

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

VERDIER

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Pivotdiagram

Beskrivelse

FILTRE

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

FORKLARING (SERIE)

Bruk til å vise felt i forklaringen for diagrammet.

AKSE (CAEGORIES)

Bruk til å vise felt som en akse i diagrammet.

VERDIER

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Hvis du vil ordne felt i en pivottabell, klikker du feltnavnet i ett av områdene, og velg deretter ett av følgende kommandoer:

Flytt opp

Flytter feltet opp en plass i området.

Flytt ned

Flytter feltet ned en plass i området.

Flytt til begynnelsen

Flytter feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten

Flytter feltet til slutten av området.

Flytt til rapportfilter

Flytter feltet til rapportfilterområdet.

Flytt til radetiketter

Flytter feltet til radetikettområdet.

Flytt til kolonneetiketter

Flytter feltet til kolonneetikettområdet.

Flytt til verdier

Flytter feltet til verdiområdet.

Innstillinger for verdifelt, Feltinnstillinger

Viser dialogboksen Feltinnstillinger eller Innstillinger for verdifelt.

Tips!: Du kan også klikke og holde et feltnavn, og deretter dra feltet mellom felt- og oppsettdelen, og mellom de ulike områdene.

Hvis du vil fjerne et felt i feltlisten, gjør du ett av følgende:

 • Fjern merket for feltet du vil fjerne, i Velg felt-boksen.

  Obs!: Hvis du fjerner merket fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

 • Klikk feltet du vil fjerne, i et oppsettområde, og klikk deretter Fjern felt.

 • Klikk og holde feltnavnet du vil fjerne, i et oppsettområde, og dra det utenfor feltlisten for pivottabellen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Opprette en pivottabell

Bruke feltlisten til å ordne felt i en pivottabell

Opprette et pivotdiagram

Bruke slicere til å filtrere data

Opprette en pivottabell-tidslinje for å filtrere datoer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×