Personverntillegg for Microsoft Lync Web App 2010

Sist oppdatert: oktober 2010

Innhold

Logging i klient

Deling av skrivebord/programmer

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Direktemeldinger i møter (flere deltakere)

Møtevedlegg

Oppringning under møte / Inviter via telefon

Avstemning

PowerPoint-samarbeid

Opptak

Tavlesamarbeid

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av kommunikasjonsprogramvaren Microsoft Lync Web App når Microsoft Lync Server 2010 er distribuert av organisasjonen som er vert for konferansen. Hvis organisasjonen som opprettet konferansen, bruker Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart, for eksempel Microsoft, er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av dataene som sendes til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med den systemansvarlige for verten for konferansen eller tjenesteleverandøren deres.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om bruk av Lync Web App i Lync Web App-programminnet og lagre logger på en plassering du selv velger. Hvis du bestemmer deg for å oppgi logginformasjon til Microsofts kundestøtteteam, kan den brukes til feilsøking av eventuelle problemer du måtte ha med Lync Web App.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du aktiverer logging i klient, lagres det informasjon på plasseringen du spesifiserer. Denne informasjonen kan omfatte følgende: møtetema, sted, SIP-meldingshodeinformasjon (Session Initiation Protocol), informasjon om avsender og mottaker av hver Lync Web App-melding, ruten meldingen tok, navn på programmer du deler, navn på vedlegg du deler, navn på Microsoft PowerPoint-filer du deler, navn på tavler du deler, navn på avstemninger du deler, avstemningsspørsmålene som ble delt og en oversikt over alternativet du stemte på. Innholdet i direktemeldingssamtaler i Lync Web App og annet møteinnhold logges aldri. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende loggene manuelt.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du aktiverer logging i klient, lagres det informasjon på plasseringen du spesifiserer. Denne informasjonen kan omfatte følgende: møtetema, sted, SIP-meldingshodeinformasjon (Session Initiation Protocol), informasjon om avsender og mottaker av hver Lync Web App-melding og ruten meldingen tok. Innholdet i direktemeldingssamtaler i Lync Web App og annet møteinnhold logges aldri. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende loggene manuelt.

Bruk av informasjonen: Klientlogger kan brukes til å feilsøke Lync Web App-problemer.

Valg/kontroll: Logging i klient er slått av som standard og må slås på av brukeren på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerGear Box-menyen.

 2. Merk av for Aktiver logging. Hvis du fjerner merket for denne avmerkingsboksen, logges ikke bruksinformasjonen.

 3. Klikk OK.

Deling av skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Med deling av skrivebord/programmer kan du dele en visning av datamaskinskjermen eller bestemte programmer du kjører, med andre deltakere i en Lync Web App-samtale.

Deling av skrivebord/programmer i Lync Web App er bare mulig hvis du installerer en plugin-modul. Første gang du prøver å innlede deling av skrivebord/programmer, blir du bedt om å installere plugin-modulen. Det er ikke nødvendig å installere plugin-modulen for å se et delt skrivebord eller program.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du begynner en delingsøkt, kan alle samtaledeltakere se skjermen, hele skrivebordet eller utvalgte programmer på datamaskinskjermen, avhengig av hva du deler. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke deling av skrivebord/programmer til å samarbeide med samtaledeltakere.

Valg/kontroll:

Slik starter du deling av skrivebord/programmer i et Lync Web App-møte som allerede pågår:

 1. Klikk Del i samtalevinduet.

 2. Velg Skrivebord eller Program på menyen.

 3. Velg en skjerm i dialogboksen som åpnes (hvis du deler skrivebordet og har flere enn 2 skjermer) eller ett eller flere programmer (hvis du deler et program).

Slik avslutter du deling av skrivebord/programmer:

 1. Velg Avslutt deling på delelinjen øverst på skjermen.

Viktig!:  Dokumenter eller bilder som er åpne på skrivebordet og som er beskyttet av DRM-programvare (Digital Rights Management), kan være synlige for personer du deler skrivebordet med, i en Lync Web App-samtale.

Kontrolldeling for skrivebord/programmer

Funksjonen gjør følgende: Ved deling av kontroll kan du gi kontrollen over skrivebordet eller et program til en annen person i samme møte som bruker enten en Microsoft Lync 2010-klient, en Lync Web App-klient eller en Microsoft Lync 2010 Attendee-klient på en annen datamaskin.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du har overført kontrollen til noen andre, har vedkommende kontroll over datamaskinen eller det valgte programmet og kan utføre endringer som om vedkommende hadde brukt datamaskinen din direkte, via sitt eget tastatur og sin egen mus. Du og andre deltakere i Lync Web App-samtalen vil kunne se disse endringene etter hvert som de foretas. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke kontrolldeling til å la andre overta kontrollen over skrivebordet ditt eller bestemte programmer, avhengig av hva du deler, mens du og andre samtaledeltakere observerer.

Valg/kontroll:

Slik deler du kontrollen over skrivebordet i en samtale:

1.Klikk Del i samtalevinduet, og del deretter det du ønsker (for eksempel skrivebordet).

2.Velg person på Gi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

Slik tar du tilbake kontrollen over skrivebordet fra en ekstern bruker:

1.Klikk Gi kontroll-menyen på delelinjen øverst på skjermen.

2.Velg Ta tilbake kontroll.

Direktemeldinger i møter (flere deltakere)

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen for direktemeldinger i møter gjør det mulig å sende og motta tekstmeldinger til og fra deltakere i et Lync Web App-møte. Meldinger som sendes, sendes til alle deltakere.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Direktemeldinger overføres til alle samtaledeltakere (bortsett fra de som deltar utelukkende via telefon) som har sluttet seg til samtalen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke direktemeldinger til å samarbeide med andre møtedeltakere, blant annet ved å dele skrevet tekst, for eksempel webadresser, lage utkast til dokumenter og så videre.

Valg/kontroll: Brukeren må klikke direktemeldingsknappen i samtalevinduet for å aktivere funksjonen for direktemeldinger i møter.

Viktig!:  Det tillates ikke at brukeren lagrer utskrifter av direktemeldinger i Lync Web App, men eventuelle deltakere som bruker Lync, vil kunne ha mulighet til å lagre en utskrift av direktemeldingssamtalen på datamaskinen.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende: Du kan dele filer med møtedeltakere ved å laste dem opp som vedlegg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Vedleggene lagres på Lync Server 2010 i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige for personen som er vert for konferansen. Du kan velge å laste opp vedlegg. Vedlegg lastes ned av deg eller andre i et møte. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i opplastede møtevedlegg deles med andre deltakere i et Lync 2010-møte.

Valg/kontroll:

Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til vedlegg etter møtedeltakernes roller (arrangør, presentatører, alle). Hvis et vedlegg ikke er tilgjengelig for rollen din, kan du ikke se det i vedleggslisten.

Oppringning under møte / Inviter via telefon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Inviter via telefon kan Lync Web App-brukere som deltar på et møte, slutte seg til lyddelen av møtet ved å be om at møtet ringer opp PSTN-nummeret eller mobilnummeret brukeren spesifiserer.

Funksjonen Inviter via telefon gjør det mulig for Lync Web App-brukere som deltar på et møte å legge til et PSTN- eller mobiltelefonnummer i et eksisterende audio-/videomøte (AV-møte).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når PSTN-brukeren som inviteres til AV-møtet, mottar anropet, får vedkommende anroper-IDen til arrangøren av AV-møtet (ikke nødvendigvis anroper-IDen til personen som legger dem til i møtet). Ved anrop til utlandet kan gatewaynummeret iblant vises som anroper-ID. Så snart PSTN-brukeren tar telefonen, slutter vedkommende seg til møtet umiddelbart. Det opprettes en oppføring i deltakerlisten med telefonnummeret til den inviterte deltakeren, og denne er synlig for de andre deltakerne på møtet hvis funksjonen Inviter via telefon brukes.

Bruk av informasjonen: Arrangørens anroper-ID sendes til PSTN-brukeren som inviteres til møtet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Valg/kontroll: Denne funksjonen har ingen kontroller tilgjengelig for brukeren eller bedriftens systemansvarlige. Før en PSTN-bruker legges til, kan du om mulig sende en direktemelding eller en e-postmelding til PSTN-brukeren for å spørre om det er greit for vedkommende å være med på AV-møtet, slik at vedkommende er klar over at han eller hun kobles til et møte. PSTN-brukeren kan også velge ikke å besvare anropet.

Avstemning

Funksjonen gjør følgende: Lync Web App-brukere kan gjennomføre avstemninger og innhente anonyme svar fra deltakere under elektroniske møter og samtaler.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede avstemningsresultatene er synlige for alle presentatører og kan vises til alle deltakere av en presentatør. Avstemningene lagres på Lync Server 2010 i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftens systemansvarlige for personen som er vert for konferansen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Avstemningsfunksjonen bedrer samarbeidsmiljøet ved at presentatørene raskt kan kartlegge deltakernes preferanser.

Valg/kontroll:

 • Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til avstemninger etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når avstemningen ikke vises for alle deltakere. Hvis en avstemning ikke er tilgjengelig for rollen din, er den ikke synlig i innholdslisten når den ikke deles for øyeblikket, og avstemningen kan ikke lagres på den lokale datamaskinen.

 • Presentatører kan når som helst åpne eller stenge en avstemning for stemmer og slette avstemningsresultatene.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Lync Web App-brukere kan se på og legge inn merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter. Lync Web App-brukere har ikke mulighet til å laste opp og presentere PowerPoint-presentasjoner fra datamaskinen. Hvis presentasjonen er tilgjengelig på møtet (hvis den ble lastet opp til møtet av en Lync-bruker), kan imidlertid Lync Web App brukere presentere den.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Det du gjør, styrer all bruk av denne funksjonen – enten du blar gjennom lysbilder eller legger inn merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i en samtale eller et møte, overføres til alle møtedeltakerne, og de vil kunne lagre dem direkte i en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen i Lync Web App, men dette hindrer dem ikke i å se den under selve møtet.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint hjelper samtaledeltakerne med å holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll:

 • Presentatører kan begrense merknadsrettighetene etter deltakerrolle (bare presentatører, alle, ingen) ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og Alternativer for møte i samtalevinduet.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Merknadsrettigheter under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

 • Presentatører kan hindre deltakere i å se lysbilder som ikke presenteres for øyeblikket, ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Møtealternativer i dialogboksen Tilkoblingsinformasjon og Alternativer for møte.

  2. Klikk alternativet du ønsker, i rullegardinlisten Vis privat under Rettigheter.

  3. Klikk OK.

Obs!:  Denne rettigheten kan defineres etter deltakerrolle (bare presentatører, alle eller ingen).

 • Presentatører kan begrense tilgjengeligheten for PowerPoint-presentasjoner etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når PowerPoint-presentasjonen ikke deles. Hvis en PowerPoint-presentasjon ikke er tilgjengelig, kan du ikke se den i innholdslisten når den ikke deles, og du kan ikke lagre den på datamaskinen.

Opptak

Funksjonen gjør følgende: Denne funksjonen viser en opptaksvarsling når noen bruker en opptakskompatibel klient (for eksempel Lync) til å ta opp tale og innhold i et møte når du slutter deg til møtet ved hjelp av Lync Web App.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis presentatører velger å ta opp, lagres det som tas opp, på vedkommendes datamaskin. Ekstra videofiler som genereres på grunnlag av opptaket, lagres på presentatørens lokale datamaskin som standard, men de kan også lagres på en annen datamaskin hvis dette angis av presentatøren som utfører opptaket. Når brukere laster opp innhold til et møte, gis det tillatelse til å legge til det aktuelle innholdet i opptak som disse brukerne eller andre brukere oppretter.

Bruk av informasjonen: Opptaket kan spilles av alle som har tilgang til plasseringen der opptaket er lagret.

Valg/kontroll: Muligheten til å ta opp er ikke tilgjengelig i Lync Web App. Hvis noen i møtet bruker en kompatibel klient (for eksempel Lync), vises det imidlertid en varig bunntekst som informerer om at "Andre tar opp..." sammen med listen over de første ti tilgjengelige opptakerne i verktøytipset når musen beveges over. Hvis du ikke vil være med på opptaket, kan du velge å gå ut av møtet.

Tavlesamarbeid

Funksjonen gjør følgende: Denne funksjonen gjør det mulig å dele virtuelle tavler i Lync Web App og legge til merknader på dem mens elektroniske møter og samtaler pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Merknader som legges til på tavler, er synlige for alle deltakere. Tavler lagres på Lync Server 2010 i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tavlefunksjonen forbedrer samarbeidsmulighetene ved å gjøre det mulig for møtedeltakere å legge frem og diskutere ideer, ta notater og så videre.

Valg/kontroll: Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til tavlesamarbeidsfunksjonen etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når tavlen ikke vises for alle deltakere. Hvis en tavle ikke er tilgjengelig for en bruker, kan ikke vedkommende se den i innholdslisten eller lagre den på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×