Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Sist oppdatert: Mai 2012

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Kontaktkort

Diagnoselogging

Nødanrop

Personlig bilde

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Push-varslinger

Send som e-post

Send logger

Enhetlig kontaktlager

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for Windows Phone på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukerne gi én eller flere personer (representanter) myndighet til å gjøre anrop og besvare anrop på deres vegne. Representantene kan også arrangere og delta på nettmøter på deres vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du tilordner representanter, må representantens kontaktinformasjon legges inn av brukeren under konfigureringen. Brukere som er valgt som representanter, får et varsel om at noen i organisasjonen har valgt dem som sin representant. Når representantene besvarer anrop på vegne av en bruker som har tilordnet dem som representant, mottar brukeren en e-postmelding om anropet. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantens kontaktinformasjon til å tillate dem å ringe eller motta samtaler og planlegge eller delta i møter på vegne av den de er representant for.

Valg/kontroll: Samtaledelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Viderekobling i Min informasjon-visningen i Lync 2010 for Windows Phone.

 2. Velg Ring samtidig eller Viderekoble anrop til fra rullegardinmenyen.

 3. Trykk Representanter i listen over alternativer.

Obs!:  Representanter kan ikke konfigureres fra mobilenheten, de må konfigureres i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet viser kontakts-, tilgjengelighets-, og plasseringsinformasjon om deg og andre i organisasjonen, både i Lync og nyere versjoner av Outlook. Via kontaktkortet kan du også starte en kommunikasjon med andre ved hjelp av ett klikk. Du kan for eksempel sende en direktemelding, starte en samtale eller sende en e-postmelding direkte fra noens kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory). Den dynamiske informasjonen, for eksempel informasjon om ledig eller opptatt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjon hentes på flere måter (se avsnittet om Sted). Telefonnumre kan hentes fra bedriftens katalog eller legges inn manuelt av brukeren, og tilgjengelighetsinformasjon administreres av Lync ved hjelp av Outlook-kalenderen (hvis aktivert av brukeren) eller legges inn manuelt av brukeren. Lync-serveren deler denne informasjonen med andre i organisasjonen. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktkortet brukes til å vise kontaktopplysninger, plassering og tilgjengelighet for personer i brukernes organisasjon. Hvilken informasjon som vises for Lync- og Outlook-kontaktene til en bruker, kan kontrolleres ved å angi fortrolighetsforhold og aktivere eller deaktivere personvernmodus (se avsnittet om personvernmodus).

Valg/kontroll: Kontakter behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Diagnoselogging

Funksjonen gjør følgende: Med diagnoselogging kan du logge bruksinformasjonen for Lync for Windows Phone på enheten, i brukerprofilen. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for Windows Phone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når diagnoselogging er aktivert, lagres følgende informasjon på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilgjengelighetsdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, som for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende denne informasjonen manuelt til Microsoft for feilsøking (se avsnittet Send logger senere i dette tillegget).

Bruk av informasjonen: Du kan bruke diagnoselogging til å feilsøke problemer som kan oppstå når du bruker Lync for Windows Phone.

Valg/kontroll: Diagnoselogging er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Innstillinger i Min informasjon-visningen i Lync for Windows Phone.

 2. Trykk Diagnoselogging i listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Diagnoselogging til på alternativsiden Diagnoselogging.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler and du IKKE bruker Lync for Windows Phone til å ringe et nødnummer. Lync for Windows Phone kan IKKE finne ut hva din fysiske plassering er. Hvis du bruker Lync for Windows Phone til å kontakte redningstjenester, kan de IKKE fastslå posisjonen din. Hvis du må kontakte redningstjenester fra enheten, må du avslutte Lync og bruke det vanlige talltastaturet på telefonen.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt og bilder av andre vises i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory kan vises i Lync for Windows Phone. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon får du tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og den gir andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel tilgjengelighetsstatus, tittel, telefonnummer, sted og notater. Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange Server, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync-serveren. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync-brukere og -programmer kan få tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling der brukerne bestemmer hvor mye tilgjengelighetsinformasjon (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter på brukerens kontaktliste.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukeren kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter på brukerens kontaktliste. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Med denne innstillingen kan brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus aktiveres og deaktiveres av bedriftens administrator. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres det i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Push-varslinger

Funksjonen gjør følgende: Push-varslinger er en mekanisme som varsler deg når du mottar en ny melding på din mobile enhet. Varslene kan gis på en rekke måter, for eksempel en melding på skjermen, en lyd eller et nummermerke på startskjermikonet. Dette avhenger av enhetens operativsystem. Varselet genereres lokalt på enheten når enheten mottar en ny melding. Dette skjer bare når Lync for Windows Phone ikke kjører i forgrunnen. Når Lync for Windows Phone kjører i forgrunnen, er vises ingen slike varsler. Du kan aktivere eller deaktivere push-varslinger, men det stopper ikke mottak av meldinger, det bare deaktiverer varslingsfunksjonen. Hvis du vil stoppe å motta nye meldinger, må du logge deg ut av Lync for Windows Phone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen informasjon samles inn, behandles eller overføres av den mobile enheten. Alle meldinger som sendes til enheten fra andre Lync-brukere, går gjennom push-varslingstjenesten fra Microsoft og sendes deretter til push-varslingstjenesten for Microsoft for å leveres til enheten din. Når en forbindelse er etablert, går alle meldinger direkte mellom deltakerne i forbindelsen.

Bruk av informasjonen: Innstillingen for push-varslinger bestemmer om du skal varsles om nye meldinger som mottas i Lync for Windows Phone, når Lync ikke kjører i forgrunnen.

Valg/kontroll: Push-varslinger aktiveres og deaktiveres av bedriftens administrator. Hvis Push-varslinger er aktivert, kan du slå det på eller av ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Velg Innstillinger i Min informasjon-visningen i Lync for Windows Phone.

 2. Bruk veksleknappen for push-varslinger til å slå varslinger på og av.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende samtaleloggen for direktemeldinger i Lync 2010 for Windows Phone, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en e-postadresse angitt av brukeren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på enheten på en lokal lagringsplassering på ubestemt tid, hvis ikke 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger seg på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke Send som e-post, leveres som en e-postmelding til brukerens e-postadresse. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende direktemeldingslogger som e-postvedlegg til angitte e-postadresser, slik at direktemeldingssamtaler blir tilgjengelige utenfor enheten, for arkivering eller deling. Bare de 30 000 siste tegnene i samtalen sendes.

Valg/kontroll: Samtaleloggen for direktemeldinger lagres automatisk på enheten. Du kan ikke deaktivere denne funksjonen. Du kan slette samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Velg samtalen du vil slette.

 2. Trykk ikonet Mer (…) nederst i skjermbildet, og trykk deretter slett samtale.

Du sender samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk ikonet Mer (…) nederst i skjermbildet, og trykk deretter send som e-post.

 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 3. Trykk Send.

Til toppen av siden

Send logger

Funksjonen gjør følgende: Med Send logger kan du sende Lync for Windows Phone-logger (se avsnittet om diagnoselogging tidligere i dette tillegget), slik at brukerstøtte kan undersøke problemer du måtte ha med lyd eller tilkobling.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Bare informasjonen som hentes inn via diagnoselogging, sendes (hvis diagnoselogging er aktivert). Se avsnittet Diagnoselogging tidligere i dette tillegget for å se hvilken informasjon som logges.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde, og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Lync for Windows Phone sender ikke logger fra enheten automatisk. I stedet sender den logger bare når logging er aktivert på enheten (se avsnittet om diagnoselogging tidligere i dette tillegget), og du bruker følgende fremgangsmåte for å manuelt sende Lync logger:

 1. Naviger til Min informasjon-visningen i Lync for Windows Phone.

 2. Trykk Innstillinger for å vise listen over alle innstillingene.

 3. Naviger til Om-siden.

 4. Trykk Send diagnoselogger.

 5. Det vises en melding om at diagnoseloggen har blitt konvertert til et bilde og lagret i Lagrede bilder-mappen med et nummer for identifikasjon. Trykk OK.

 6. Klikk Legg ved i e-postmeldingen som åpnes, for å legge ved bildet som ble lagret i Lagrede bilder-mappen.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner, men det er bare søkefletting sog er tilgjengelig i Lync for Windows Phone. Søkefletting slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Lync-kontaktene, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for Windows Phone henter kontaktinformasjon fra Active Directory eller tilgjengelighet. Denne informasjonen brukes internt i Lync for Windows Phone.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Active Directory og tilgjengelighet vises i Lync for Windows Phone.

Valg/kontroll: Du kan ikke styre innstillingene for Enhetlig kontaktlager.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×