Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 Attendant

Sist oppdatert: oktober 2010

Innhold

Arkivering

Tjeneste for lydtesting

Samtalelogger

Logging i klient

Anroper-ID i møtelisten

Kontaktkort

Samtalelogg

Funksjoner for egendefinerte profiler

Nødanrop

Oppringning under møte

Tilleggsprogram for elektroniske møter for Outlook

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Opptak

Enhetlig kontaktlager

Stemmekvalitetsforbedringer

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Arkivering gjør den systemansvarlige i stand til å arkivere direktemeldingssamtaler, møteaktiviteter og -innhold og informasjon om bruk, for eksempel brukerpålogginger, samtaler som startes og deltakere som slutter seg til en samtale.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Arkivering lagrer innholdet i direktemeldingssamtaler og informasjon om din bruk av direktemeldinger på en server som den systemansvarlige konfigurerer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Den systemansvarlige kan bruke denne informasjonen til å administrere din bruk av Microsoft Lync 2010 Attendant.

Valg/kontroll: Arkivering er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Se bedriftens retningslinjer for databruk og -overvåking for å finne ut om arkivering er aktivert.

Tjeneste for lydtesting

Funksjonen gjør følgende: Knappen Kontroller anropskvalitet gjør det mulig å foreta et testanrop med Microsoft® Lync 2010 Attendant, slik at du kan kontrollere talekvaliteten for anropet. Du kan høre hvordan du ville hørt ut i en virkelig samtale. Når du gjør et testanrop, ber tjenesten for lydtesting deg om å snakke inn en taleprøve etter et pip. Taleprøven har en forhåndsdefinert varighet (for eksempel 5 sekunder), og deretter spilles den av igjen. Hvis nettverket ikke er optimalt, eller hvis du ikke har god nok lydenhetskonfigurasjon, finner du ut dette ut fra avspillingen av opptaket.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du gjør et testanrop, spilles taleprøven din inn etter en melding. Taleprøven slettes når du avslutter anropet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Taleprøven er til din egen bruk og brukes til å kontrollere hvordan du ville hørt ut i en virkelig samtale og til å informere deg om at enheten er riktig konfigurert og klar til å gjøre et anrop. Brukeren kan lytte til den innspilte taleprøven for å fastslå om vedkommende er klar til å gjøre et virkelig anrop ved å kontrollere om enheten er i fullgod stand og at lyden gjengis riktig.

Valg/kontroll: Hvis du ikke vil spille inn en taleprøve, kan du velge ikke å gjøre et testanrop. Du kan foreta et testanrop på følgende måte:

 1. Klikk Lydenhet-ikonet på Menylinjen.

 2. Klikk Kontroller anropskvalitet, og følg instruksjonene.

Samtalelogger

Funksjonen gjør følgende: Med samtalelogger kan du lagre en logg over talesamtalene som er behandlet av Attendant i en Microsoft Outlook-mappe.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon om talesamtalene dine, for eksempel starttidspunkt, sluttidspunkt, varighet og samtaledeltakere, lagres i samtaleloggmappen for Outlook. Samtalelogger lagrer ikke innholdet i samtalene. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke denne informasjonen til å gå gjennom taleanropsloggen din.

Valg/kontroll: Samtalelogger er slått på som standard. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert muligheten for å ha kontroll over samtaleloggene, kan du endre innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Fjern merket for Lagre mine samtalelogger i Outlooks samtaleloggmappe i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Attendant på datamaskinen, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle Attendant-problemer du har opplevd.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du eller den systemansvarlige aktiverer logging i klient, lagres ulike typer informasjon på datamaskinen. Denne informasjonen kan omfatte: møtetema, sted, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar på Attendant-samtaler, informasjon om avsender og mottaker for hver Attendant-melding, ruten meldingen tok, kontaktlisten din og tilgjengelighetsinformasjonen din. Innholdet i Attendant-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende den manuelt.

Bruk av informasjonen: Klientlogger kan brukes til å feilsøke Attendant-problemer.

Valg/kontroll: Arkivering er slått av som standard og må slås på av bedriftens systemansvarlige. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert din mulighet til å administrere loggingen, kan du endre innstillingene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Merk av for Slå på logging i Attendant og Slå på Windows-hendelseslogging for Attendant i kategorien Generelt.

 3. Klikk OK.

Anroper-ID i møtelisten

Funksjonen gjør følgende: Deltakerlisten (møtelisten) er en liste over alle som deltar på møtet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du ringer inn til en telefonkonferanse, vises telefonnummeret du ringer fra (anroper-IDen din) til alle deltakerne. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Deltakerne på møtet kan bruke denne informasjonen til å skille mellom ulike deltakere som har sluttet seg til møtet via telefon.

Valg/kontroll: Anroper-IDen vises som standard og hentes fra telefonselskapet. Du kan velge ikke å dele telefonnummeret ditt ved å blokkere anroper-IDen når du ringer.

 • Kontakt ditt lokale telefonselskap hvis du vil blokkere anroper-IDen din permanent.

Hvis denne funksjonaliteten er tilgjengelig der du befinner deg, kan du skrive inn en spesialkode før du slår telefonnummeret for å blokkere anroper-IDen for en enkeltsamtale. Kontakt ditt lokale telefonselskap for instruksjoner.

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet innhenter statisk og dynamisk informasjon om andre personer i bedriften, og viser informasjonen i Attendant og for kontakter i nyere versjoner av Outlook. Med kontaktkortet er blant annet e-post, samtaler, direktemeldinger og planlegging av møter bare ett klikk unna.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory Domain Services), og deles med andre gjennom Lync Server 2010. Den dynamiske informasjonen som innhentes, for eksempel telefonnumre og tilgjengelighet, kan oppgis av deg og deretter deles med andre gjennom Lync Server 2010. Ledig-/opptatt-informasjonen for kalenderen som vises på kortet, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjonen som vises på kontaktkortet, hentes som beskrevet i avsnittet Sted. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktkortinformasjonen vises for å gi deg mulighet til å dele kontaktinformasjonen din med andre.

Valg/kontroll:

Du har følgende kontrollalternativer:

Fortrolighetsforhold: Du kan velge å plassere bestemte kontakter i ulike fortrolighetsforhold (Familie og venner, Arbeidsgruppe, Kolleger, Eksterne kontakter og Blokkerte kontakter). Dette avgjør hva slags informasjon som deles med hvilke kontakter. Slik angir du fortrolighetsforhold:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Klikk Endre fortrolighetsforhold.

 3. Klikk alternativet som gjelder for måten du vil dele informasjonen på.

Kalenderinformasjon: Du kan fastsette "tillatelsene for visning av informasjon om ledige og opptatte tidspunkt" i Outlook-alternativene.

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende: Samtaleloggen i Attendant henter en brukers samtalelogg fra Exchange Server og viser den Outlook.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har aktivert samtalelogging, blir innholdet av direktemeldinger og statistikk om talesamtaler (for eksempel dato, klokkeslett, varighet og anroperinformasjon) lagret på Exchange-kontoen din. Hvis samtalelogging deaktiveres i Attendant av enten deg eller en policy som defineres av bedriftens systemansvarlige, blir ikke disse elementene innhentet eller vist. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Attendant viser denne informasjonen i Outlook, slik at brukerne kan lese gjennom og fortsette tidligere samtaler. Et sammendrag av samtalene vises også i hovedmenyen i Attendant.

Valg/kontroll: Du kan deaktivere logging av direktemeldingssamtaler, anrop eller begge deler. Du kan endre disse innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Merk av for Lagre mine direktemeldingssamtaler i Outlook-mappen for samtalelogg i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Hvis du aktiverer samtalelogging, bør du varsle personer du kommuniserer med om at direktemeldingssamtalene med dem lagres.

Funksjoner for egendefinerte profiler

Funksjonene gjør følgende: Du kan tilpasse din bruk av Attendant ved hjelp av følgende funksjoner for egendefinerte profiler:

 • Siste søk lagrer det siste søket som ble gjort i Attendant, slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig i fremtiden.

 • Nylige samtaler viser en liste over samtaler som Attendant har behandlet i det siste, slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig i fremtiden.

 • Ofte registrerte numre lagrer numrene du velger, slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig i fremtiden.

 • Kontaktkategorier og merknader viser notater og egendefinerte kategoritilordninger for kontakter, slik at det blir enklere å fastslå viktigheten til en kontakt når du mottar en videresendt samtale.

 • Samtalemaler lagrer ofte brukte språk fra direktemeldingssamtaler i maler, slik at du raskere kan innlede nye direktemeldingssamtaler ved å velge en av disse malene.

 • Konferansemaler lagrer ofte brukte konfigurasjonsinnstillinger fra konferanser i maler, slik at du raskere kan innlede nye konferanser ved å velge en av disse malene.

 • Visningskonfigurasjon gir mulighet til å endre måten kontaktkortene vises på.

 • Rekkefølge for distribusjonsgrupper gir mulighet til å endre rekkefølgen egendefinerte distribusjonsgrupper vises i.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Funksjoner for egendefinerte profiler lagrer informasjon om Attendant-bruk, innstillinger og maler i Windows-brukerprofilen din på datamaskinen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Du kan bruke funksjoner for egendefinerte profiler til å tilpasse din egen bruk av Attendant. Hvis du deler én enkelt Windows-brukerkonto med andre Attendant-brukere, deler du og de andre brukerne felles egendefinerte profilinnstillinger. Hvis dere har ulike Attendant-kontoer, er informasjonen separat og er ikke synlig for personer med samme Windows-konto.

Valg/kontroll: Funksjoner for egendefinerte profiler er aktivert som standard og kan ikke slås av. Det anbefales at du logger på Attendant med en unik Windows-konto hvis du vil unngå at andre brukere ser din informasjon om Attendant-bruk, innstillinger og maler.

Du kan slette søkeloggen og informasjonen på listen Ofte registrerte numre. Du kan slette disse elementene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Finn innstillingen Slett min søkelogg og numrene i listen over ofte registrerte numre i kategorien Personlig.

 3. Klikk Slett.

 4. Klikk OK.

Nødanrop

Funksjonen gjør følgende: Når denne tjenesten gjøres tilgjengelig av bedriftens systemansvarlige, kan stedsinformasjon sendes til redningspersonellet via Attendant når det slås et nødnummer (for eksempel 113 i Norge). Bedriftens systemansvarlige kan begrense muligheten til å foreta nødanrop til arbeidsstedet ditt, så du bør forhøre deg med den systemansvarlige for å finne ut i hvilken utstrekning funksjonaliteten for nødanrop er tilgjengelig. Når funksjonen er aktivert, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, stedet som bedriftens systemansvarlige har tilordnet til stedsinformasjonen din (for eksempel et kontornummer) og lagt inn i stedsdatabasen. Hvis du slår nødnummeret mens du bruker Attendant med en trådløs Internett-tilkobling mens du fortsatt er på arbeidsstedet, er stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, bare en omtrentlig posisjon fordi stedet blir plasseringen til det bestemte trådløse endepunktet som datamaskinen din kommuniserer med. Stedsinformasjonen for dette trådløse endepunktet legges dessuten inn manuelt av bedriftens systemansvarlige, og stedsinformasjonen som sendes til redningspersonellet, er derfor ikke nødvendigvis din egentlige posisjon. For at denne funksjonen skal være fullstendig operativ må bedriften bruke en rutingstjeneste som leveres av sertifiserte løsningsleverandører, og tjenesten er bare tilgjengelig i USA.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Stedsinformasjonen som innhentes av Attendant, fastsettes av den automatiske stedsinformasjonen som fylles ut av LISen (Location Information Server). Denne informasjonen lagres i minnet på datamaskinen din, så når et nødnummer registreres, sendes denne stedsinformasjonen sammen med anropet for at anropet skal rutes til riktig leverandør av redningstjenester og gi personalet den omtrentlige posisjonen. For nødsamtaler inneholder samtaleloggen anroperens stedsinformasjon. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Stedsinformasjonen brukes til å rute anropet til riktig leverandør av redningstjenester og ved utrykning av redningspersonell. Denne informasjonen kan også sendes til bedriftens sikkerhetsavdeling som en varsling sammen med anroperens stedsinformasjon og telefonnummer.

Valg/kontroll:

Denne funksjonen er slått av som standard og må aktiveres av bedriftens systemansvarlige. Spør bedriftens systemansvarlige om denne funksjonen er tilgjengelig. Sluttbrukeren kan ikke undersøke om et sted innhentes automatisk eller sendes til redningspersonellet når det gjøres et nødanrop.

Hvis stedsinformasjon ikke innhentes automatisk, bes du derimot om å kontakte den systemansvarlige for å konfigurere stedsinformasjonen på riktig måte. Du kan kontrollere den registrerte stedsinformasjonen på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Finn Sted-gruppen i kategorien Personlig, og se stedsinformasjonen din.

 3. Klikk OK.

Oppringning under møte

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan Attendant-brukere som er til stede på et møte, legge til et PSTN-nummer i et eksisterende audio-/videomøte (AV-møte).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når PSTN-brukeren som inviteres til AV-møtet, mottar anropet, får vedkommende anroper-IDen til arrangøren av AV-møtet (ikke nødvendigvis anroper-IDen til personen som legger dem til i møtet). Så snart PSTN-brukeren tar telefonen, slutter vedkommende seg til møtet umiddelbart.

Bruk av informasjonen:

Arrangørens anroper-ID sendes ut til PSTN-brukeren som inviteres til møtet.

Valg/kontroll:

Denne funksjonen har ingen kontroller tilgjengelige for brukeren eller bedriftens systemansvarlige. Før en PSTN-bruker legges til, kan du om mulig sende en direktemelding eller en e-postmelding til PSTN-brukeren for å spørre om vedkommende vil bli med på AV-møtet, slik at vedkommende er klar over hva som skjer. PSTN-brukeren kan velge ikke å besvare anropet.

Tilleggsprogram for elektroniske møter for Outlook

Funksjonen gjør følgende: Dette er et tilleggsprogram for Outlook som installeres sammen med Attendant. Det gjør det mulig for brukerne å planlegge og tilpasse elektroniske møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

 • Arrangørens navn

 • Deltakernes navn

 • Presentatørens navn

 • E-postadresseliste

 • Emnet for møtet og annen informasjon om møtet (for eksempel start-/sluttidspunkt, konferanse-ID, passord og informasjon om leverandør av automatisk svartjeneste/lydkonferanse for brukeren)

 • Alle proxyadresser for Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, Exchange Unified Messaging-adresser (UM) og URL-adresser for SIP og telefon/Exchange UM-telefonsvarer)

 • Stedsinformasjon for møtet

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes bare til planlegging av møter og relevant loggføring, som beskrevet i avsnittet Logging i klient. For planlegging blir informasjonen behandlet i minnet og lagret i registeret til den lokale datamaskinen, slik at den skal være lett tilgjengelig.

Obs!:  Informasjonen deles med Microsoft Lync 2010 Managed API og Lync Server.

Valg/kontroll: Loggføring av personlig informasjon er slått av som standard. Med hjelp fra bedriftens systemansvarlige kan du oppdatere registeret slik at avansert loggføring aktiveres på datamaskinen.

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen har du tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og den gir andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel tittel, telefonnummer, sted og notater. Den systemansvarlige kan også konfigurere integrering med Outlook og Exchange, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen din og et passord til å koble deg til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Microsoft Lync 2010- og Attendant-brukere og -programmer vil ha tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon og dermed ha oversikt over din publiserte status og informasjon, slik at de enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Du kan velge hvilken informasjon som publiseres om deg. Den systemansvarlige kan også konfigurere publisert informasjon på dine vegne. Hvis den systemansvarlige ikke har deaktivert muligheten din til å ha kontroll over informasjonen som publiseres om deg, kan du når som helst endre innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk AlternativerMenylinje-ikonet.

 2. Se informasjonen om telefonnumre som den systemansvarlige har publisert, i kategorien Telefoner. Du kan også legge inn flere numre og bestemme hva som skal publiseres overfor andre brukere.

 3. Klikk OK.

Du kan endre påloggingsinformasjonen din på følgende måte:

 1. Hvis du er logget på Attendant, må du først logge av.

 2. Oppgi påloggingsadressen din på påloggingsskjermen. Du kan deretter bruke koblingen Endre innstillinger til manuelt å oppgi navnet på serveren du vil koble deg til.

 3. Klikk Logg på.

Du kan også definere fortrolighetsforhold hvis du vil bestemme hva hver enkelt bruker kan se når det gjelder tilgjengelighetsnivå og informasjon. Slik gjør du det:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Klikk Endre fortrolighetsforhold.

 3. Velg ønsket tilgangsnivå for brukeren.

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som gjør det mulig å dele tilgjengelighetsinformasjon (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) bare med kontakter på kontaktlisten din.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Attendant inn i en modus der du kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter på kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Innstillingen av denne modusen fastsetter hvordan tilgjengelighetsdata deles.

Valg/kontroll: Hvis standardmodus er aktivert på serveren via administratorinnstillingene, kan du ikke bytte til personvernmodus.

Opptak

Funksjonen gjør følgende:

Med denne funksjonen kan arrangører og/eller presentatører registrere alle aspekter av en Lync 2010-økt, deriblant hvem som deltok på møtet, lyd, video og innhold som direktemeldingssamtaler, programdeling, Microsoft PowerPoint-presentasjoner, støtteark og tavler. Når arrangøren eller andre presentatører stopper opptaket eller setter det på pause, berøres ikke andre opptak som pågår.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:

Hvis presentatører velger å ta opp, lagres det som tas opp, på vedkommendes datamaskin. Ekstra videofiler som genereres på grunnlag av opptaket, lagres på presentatørens lokale datamaskin som standard, men de kan også lagres på en annen datamaskin hvis dette angis av presentatøren som utfører opptaket. Når brukere laster opp innhold til et møte, gis det tillatelse til å legge til det aktuelle innholdet i opptak som disse brukerne eller andre brukere oppretter.

Hvis det oppstår feil i løpet av publiseringsfasen til et opptak, er det mulig at data som ble tatt opp mens registreringen stod på pause, utilsiktet kan inkluderes i opptaket. Hvis det oppstår en feil i en av delene av publiseringsfasen (se Recording Manager for en "Advarsel"-status), bør ikke opptakene distribueres til andre, selv om de kan spilles av i en eller annen form.

Bruk av informasjonen:

Opptaket kan spilles av alle som har tilgang til plasseringen der opptaket er lagret.

Valg/kontroll:

Muligheten til å ta opp er slått av som standard og må aktiveres av bedriftens systemansvarlige. Hvis denne funksjonen er aktivert, kan alle presentatører begynne et opptak. Når en presentatør begynner å ta opp, sendes det en varsling til deltakere med kompatible klienter og enheter om at et opptak har startet. Brukere som deltar på en konferanse der opptak pågår, men som bruker en av følgende inkompatible klienter eller enheter, tas opp, men de mottar ikke opptaksvarselet.

Inkompatible klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versjonen)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versjonen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner:

 • Søkefletting – Denne funksjonen fletter den globale adresselisten (GAL) med dine personlige Outlook-kontakter, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Denne funksjonen slår sammen kontaktinformasjonen fra Outlook og den globale adresselisten ved hjelp av samsvarende e-postadresser og/eller påloggings-IDer. I poster der informasjonen samsvarer, slår Lync sammen dataene fra tre datakilder (Outlook, global adresseliste og tilgjengelighet). Denne samlede informasjonen vises i diverse komponenter i brukergrensesnittet, deriblant søkeresultater, kontaktlisten og et kontaktkort.

 • Opprette Outlook-kontakter for Lync kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync oppretter Outlook-kontakter for alle brukernes kontakter i standardkontaktmappen hvis brukeren har Microsoft Exchange Server 2010-postboks eller en nyere versjon. Ved å ha en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt kan brukeren få tilgang til Lync-kontaktinformasjon fra Outlook, Outlook Web Access og mobile enheter som synkroniserer kontakter med Exchange.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook slås sammen i Attendant. Denne informasjonen brukes internt av bedriftens Attendant. Når Outlook-kontakter opprettes, skriver Attendant kontaktinformasjon for tilgjengelighet, Active Directory og Outlook til Exchange. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook vises i brukergrensesnittet i Attendant 2010 (kontaktliste, kontaktkort, søkeresultater og så videre). Denne informasjonen kan også skrives til Exchange ved å bruke kontaktsynkronisering (det tredje elementet i den foregående listen).

Valg/kontroll:

Synkroniseringsinnstillingene styres av policyer som angis av bedriftens systemansvarlige.

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Det gis varslinger i Attendant som bidrar til å forbedre kvaliteten til anropet hvis det registreres problemer med enheter, nettverket eller datamaskinen i løpet av anropet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har en enhetskonfigurasjon som fører til dårlig lyd i et anrop (for eksempel ekko eller støy), blir du informert, og de andre deltakerne i samtalen informeres også om at kvaliteten på samtalen er redusert på grunn av enhetskonfigurasjonen din. Andre blir bare varslet om at du bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet du bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, hjelper dem med å forbedre kvaliteten på samtalen. Presentatører kan for eksempel dempe linjen din hvis du bare lytter til samtalen.

Valg/kontroll: Det tillates ikke at varslinger om at samtalekvalitet slås av i Attendant.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×