Office
Logg på

Personvernerklæring for Microsoft Office for Mac 2011

Sist oppdatert: September 2010

Microsoft legger mye arbeid i beskyttelse av ditt personvern når vi leverer programvare som gir deg den ytelsen, kraften og hjelpen du ønsker fra din personlige datamaskin. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan slike data innhentes og brukes i Microsoft Office for Mac 2011 (Office 2011). Personvernerklæringen fokuserer på funksjoner som kommuniserer med Internett. Informasjonen gjelder heller ikke for andre tilkoblede eller frakoblede nettsteder, produkter eller tjenester fra Microsoft.

Office 2011 er utviklet for at du raskt skal kunne samle, vise og dele dataene dine med andre. Med unntak av det som ellers er beskrevet i denne erklæringen, vil personlige opplysninger som du lagrer i Office 2011 ikke bli sendt til Microsoft, og informasjon som sendes til Microsoft, distribueres ikke utenfor Microsoft og våre datterselskaper og tilknyttede selskaper uten at du gir tillatelse til det.

Innsamling og bruk av opplysninger

Opplysningene vi innhenter, vil bli brukt av Microsoft og dets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper til å aktivere funksjonene du bruker og levere tjenestene eller utføre transaksjonene du har bedt om eller godkjent. Opplysningene kan også bli brukt til å analysere og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Vi kan også bruke informasjonen til å be om ytterligere informasjon om tilbakemeldinger du sender om produktet eller tjenesten du bruker, til å gi viktige meldinger angående programvaren, til å gi deg forhåndsinformasjon om hendelser eller til å informere deg om nye produktlanseringer.

Noen av de personlige opplysningene du oppgir, kan lagres som metadata i Office 2011-dokumentene. Disse metadataene brukes i Office 2011-programmene slik at du kan samarbeide med andre om dokumenter. Hvis du eksempelvis kobler til et bilde, en fil, en datakilde eller et annet dokument på din harddisk eller på en server, blir banen til den filen lagret i dokumentet ditt. I noen tilfeller kan koblingen inneholde ditt brukernavn eller informasjon om servere på nettverket du bruker. Ved datatilkobling kan du velge å lagre et brukernavn eller passord inne i koblingen for datatilkoblingen. Når du bruker et XML-oppsett på et dokument, lagres også banene til XML-oppsettet som du har opprettet, i dokumentet. I noen tilfeller kan brukernavnet ditt være inkludert i banen. Informasjon som for eksempel brukernavnet ditt kan også deles med brukere på nettverket når konflikter oppstår, for eksempel når du har låst en delt fil for redigering og en annen bruker prøver å åpne den.

Når du avinstallerer Office 2011, vil annen relevant informasjon ikke bli fjernet som en del av avinstallasjonen av Office 2011, fordi den kanskje brukes av et annet program. For eksempel vil dokumenter som du har opprettet ved hjelp av Office 2011 ikke bli slettet fra datamaskinen. Likeledes vil informasjon som er lagret i sertifikatnøkkelringer og i Office-IDen, blir liggende på datamaskinen etter at du har avinstallert Office 2011.

Med unntak av det som beskrives i denne erklæringen, vil personlige opplysninger du oppgir, ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt samtykke. Fra tid til annen leier vi inn andre bedrifter for å levere begrensede tjenester på våre vegne, som å pakke, sende og levere kjøp og andre forsendelser, svare på spørsmål fra kunder om produkter og tjenester, behandle hendelsesregistreringer eller utføre statistisk analyse av våre tjenester. Disse firmaene mottar utelukkende de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke tillatelse til å bruke opplysningene til andre formål.

Microsoft kan ha tilgang til og/eller utlevere personlig informasjon hvis det er pålagt ved lov eller hvis Microsoft i god tro mener at et slikt tiltak er nødvendig for å gjøre følgende: (a) overholde lovens forskrifter eller en rettslig prosess mot Microsoft; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Microsoft, eller (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, brukere av Microsoft-produkter eller -tjenester, eller privatpersoner.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Microsoft, kan bli lagret og behandlet i USA eller andre land der Microsoft eller våre tilknyttede selskaper, datterselskaper eller agenter har forretningsvirksomhet, og ved å bruke dette programmet samtykker du til slik overføring av informasjon utenfor hjemlandet ditt. Microsoft overholder Safe Harbor-regelverket slik det er utformet av USAs handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits.

Innsamling og bruk av informasjon om datamaskinen din

Når du bruker programvare som inneholder Internett-aktiverte funksjoner, vil informasjon om datamaskinen (standard datamaskininformasjon) sendes til nettstedene du besøker og tjenestene du bruker på Internett. Microsoft bruker standard datamaskininformasjon for å kunne tilby Internett-aktiverte tjenester, for å forbedre våre produkter og tjenester og til bruk i statistisk analyse. Standard datamaskininformasjon omfatter vanligvis informasjon som IP-adressen, operativsystemversjonen, nettleserversjonen og innstillinger for region og språk. I noen tilfeller kan standard datamaskininformasjon også omfatte maskinvare-ID, som angir enhetsprodusent, enhetsnavn og -versjon. Hvis en bestemt funksjon eller tjeneste sender informasjon til Microsoft, sendes også standard datamaskininformasjon.

Personverndetaljene for hver funksjon, programvare eller tjeneste i Office 2011 som står oppført i denne personvernerklæringen, beskriver hvilken tilleggsinformasjon som samles inn, og hvordan den brukes.

Sikring av dine personlige opplysninger

Microsoft arbeider for å beskytte sikkerheten for din informasjon. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling. Vi lagrer for eksempel informasjonen du oppgir på datasystemer med begrenset tilgang i overvåkede lokaler.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen og/eller eventuelle tillegg for å gjenspeile endringer i produkter, tjenester og tilbakemeldinger fra våre kunder. Når vi gjør dette, endrer vi oppdateringsdatoen øverst i denne erklæringen. Hvis det er materielle endringer for denne erklæringen eller for hvordan Microsoft bruker informasjonen din, gir vi deg beskjed ved enten å publisere en merknad om slike endringer før de trer i kraft, eller ved å sende deg et direkte varsel. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg orientert om hvordan Microsoft beskytter personlige opplysninger.

Mer informasjon

Microsoft tar gjerne imot kommentarer vedrørende denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen, eller hvis du mener at vi ikke har overholdt den, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av (nettskjemaet) Kontakt oss: Tilbakemelding om personvern.

Du kan også kontakte oss via vanlig post på:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Hvis du vil finne Microsofts datterselskap i ditt land eller område, kan du se https://www.microsoft.com/worldwide/.

Spesifikke funksjoner

Resten av dette dokumentet vil ta for seg bestemte funksjoner i programmer, som for eksempel:

 • Microsoft Excel for Mac 2011 (Excel)

 • Microsoft Word for Mac 2011 (Word)

 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011 (PowerPoint)

 • Microsoft Outlook for Mac 2011 (Outlook)

Kringkast lysbildefremvisning

Funksjonen gjør følgende:     Denne funksjonen gjør det mulig for brukere å dele sin PowerPoint-presentasjon med brukere som kan vise lysbildefremvisningen direkte i nettleseren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når du presenterer en lysbildefremvisning, sender Microsoft PowerPoint for Mac 2011 en kopi av hele presentasjonen til serveren du velger, sammen med informasjon om kontoen du bruker til å koble deg til serveren. Du får en nettadresse av PowerPoint 2011, som andre kan bruke til å vise presentasjonen på nettet. Selv om kringkastingsfunksjonen bare viser den lysbildefremvisningen du presenterer, er det mulig for alle som har tilgang til nettadressen å få tilgang til hele innholdet i presentasjon, inkludert skjulte lysbilder. Når du kringkaster en lysbildefremvisning, lagrer PowerPoint 2011 serveren du bruker, inkludert informasjon som serverens navn, nettadressene eller andre adresser og beskrivelsen. Denne informasjonen brukes til å la deg få enklere tilgang til serverne du har brukt i fremtiden.

Samtidig redigering

Funksjonen gjør følgende:     Samtidig redigering lar flere brukere arbeide på samme dokument samtidig.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Denne funksjonen innhenter navnet ditt, passord, e-postadresse og maskinnavn. Denne informasjonen lagres i bufferen for Office-dokument og Mac OS-nøkkelring. For å hindre uautorisert tilgang til personlig informasjon, er metadata som er lagret i programmet kryptert og kan derfor ikke innhentes av andre.

Bruk av informasjon:     Denne informasjonen brukes til å identifisere hvilke deler av et dokument eller presentasjon andre forfattere redigerer. I PowerPoint identifiserer denne informasjonen hvilke lysbilder som redigeres, og i Word identifiserer denne informasjonen hvilke avsnitt som redigeres. Informasjonen speiles tilbake til deltakerne i samtidig redigering via tilstedeværelseskontroller på statuslinjen, miniatyrbilderuten i PowerPoint og på inndelingslåser i Word. Hver bruker vet om alle deltakerne som arbeider på filen og hvilke seksjoner, avsnitt og lysbilder disse brukerne redigerer i filen. Dette hjelper brukerne til å kommunisere, samarbeide og unngå konflikter med hverandre.

Valg/kontroll:     Dataene som samles inn under en økt med samtidig redigering skrives til Mac OS-nøkkelring bare hvis du velger Lagre passord i Mac OS-nøkkelring. Din legitimasjon krypteres når de lagres i Mac OS-nøkkelring. I tilfeller der det finnes ventende opplastinger, krypteres og lagres legitimasjonen i bufferen for Office-dokument, og deretter slettes den etter du har lastet opp filene.

Samtidig redigering aktiveres via Microsoft SharePoint Server 2010 og Windows Live. OneDrive Virksomheter kan aktivere eller deaktivere samtidig redigering på SharePoint-serverne, eller begrense tilgang til OneDrive via sine proxy-servere.

Merknader

Funksjonen gjør følgende:     Denne funksjonen lar deg legge til merknader i et dokument.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Hvis du lagrer en merknad i en fil, vil Excel, Word og PowerPoint som standard merke hver merknad med navnet ditt. Denne informasjonen vil da være tilgjengelig for alle som har tilgang til filen din.

Valg/kontroll:     Du kan fjerne navnet ditt fra merknader i Excel og Word ved å gjøre følgende:

 1. I Word eller Excel-menyen klikker du Innstillinger, og klikker deretter Sikkerhet.

 2. Under Personvernalternativer, velg Fjern personlige opplysninger i denne filen ved lagring.

 3. Lagre dokumentet.

  Obs!: Denne innstillingen vil ikke fjerne personlige opplysninger fra en delt Excel-arbeidsbok.

For å fjerne merknader i PowerPoint, gå til fanen Se gjennom under Merknader, klikk Slett, og velg deretter Slett merknad, Slett alle merknader i et lysbilde, eller Slett alle merknader i en presentasjon. Lagre presentasjonen.

Viktig informasjon:      Dokumenter kan inneholde skjulte merknader. Før deling av et dokument bør du slette eventuelle merknader, synlige eller skjulte, som du ikke vil dele. I noen tilfeller kan dokumenter som er mottatt fra andre programmer inneholde merknader som er synlige bare i disse programmene, og som ikke kan vises eller endres av Office 2011.

Program for forbedret kundeopplevelse

Funksjonen gjør følgende:     Program for forbedret kundeopplevelse (CEIP) samler inn grunnleggende informasjon om maskinvarekonfigurasjonen og om hvordan du bruker programvaren og tjenestene våre, slik at vi kan identifisere trender og bruksmønstre. Program for forbedret kundeopplevelse samler også inn type og antall feil som oppstår, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Vi registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Hvis du vil ha mer informasjon om informasjon som innhentes, behandles eller sendes av Program for forbedret kundeopplevelse, kan du se Personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjon:     Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll:     Program for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Du får muligheten til å delta i programmet for forbedret kundeopplevelse under installasjonen. Du kan vise eller endre innstillingene når som helst ved å navigere til menyen i Word, Excel, PowerPointeller Outlook, klikke Innstillinger, og deretter klikke Tilbakemelding.

Digitale sertifikater

Funksjonen gjør følgende:    Office 2011 bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert med x.509-standarden. De kan også brukes til å signere e-postmeldinger digitalt for å verifisere integriteten og opprinnelsen til e-postinnhold.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Programvaren henter sertifikater og oppdaterer sertifikatopphevelseslister ved hjelp av Internett, når tilgjengelige.

Valg/kontroll:     Du kan velge ikke å signere e-post med digitale sertifikater. I noen tilfeller kan du velge om du vil kontrollere sertifikatopphevelseslister manuelt, og du kan velge ikke å gjøre det. Du kan også organisere og behandle digitale sertifikater ved hjelp av Microsoft nøkkelringer og standard nøkkelring, som er en del av nøkkelringfunksjonaliteten i Mac-operativsystemet.

Dokumentegenskaper

Funksjonen gjør følgende:     Som standard kan alle filer som lagres av Word, PowerPoint og Excel omfatte filegenskaper som forfatter, administrator, selskap, sist lagret av og navn på dokumentets korrekturlesere. Metadata kan legges til når filene lagres i SharePoint-dokumentbiblioteker.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Denne informasjonen er tilgjengelig for alle som har tilgang til filen din.

Bruk av informasjon:     Denne informasjonen brukes i Office 2011-programmene til å spore dokumentegenskaper og slik at du kan samarbeide med andre om dokumentene dine.

Valg/kontroll:     Du kan fjerne navnet ditt fra de fleste egenskapene manuelt ved å navigere til Fil-menyen og deretter klikke på Egenskaper. I Word og Excel kan du også fjerne disse egenskapene ved å gjøre følgende:

 1. I Word eller Excel-menyen, klikk Innstillinger, og klikk deretter Sikkerhet.

 2. Under Personvernalternativer, velg Fjern personlige opplysninger i denne filen ved lagring.

 3. Lagre dokumentet.

  Obs!: Denne innstillingen vil ikke fjerne personlige opplysninger fra en delt Excel-arbeidsbok.

I PowerPoint kan du fjerne dokumentegenskaper ved å gjøre følgende:

 1. Gå til Fil-menyen, klikk Egenskaper og klikk deretter fanen Sammendrag.

 2. Fjern feltene som du ikke vil dele.

 3. Lagre dokumentet.

Hvis du vil fjerne navnet ditt fra PowerPoint-dokumenter, gjør du følgende:

 1. På menyen PowerPoint skal du klikke Innstillinger, og så klikke Avansert.

 2. Under Brukerinformasjon, fjern innholdet i feltet Navn.

 3. Lagre dokumentet.

Excel-diagrammer

Funksjonen gjør følgende:     Denne funksjonen lar deg opprette diagrammer og grafer fra informasjon i Excel-arbeidsbøker.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når du oppretter et diagram i Excel, kan du filtrere dataene du valgte slik at bare deler av dataene vises. Alle valgte data lagres imidlertid i diagrammet.

Valg/kontroll:     For å hindre andre i å endre data som brukes til å opprette diagrammet, skal du lime inn som bilde når du kopierer diagrammet til et Microsoft-program. For eksempel i PowerPoint, gå til Rediger-menyen og klikk Lim inn utvalg, og deretter under Lim inn som:, klikk Bilde. Du kan også passordbeskytte et dokument for å bidra til å forhindre at andre endrer dataene som brukes til å opprette diagrammet.

Filformatstøtte

Funksjonen gjør følgende:    Office 2011 bruker filformater som er basert på XML. Disse XML-formatene er utvidbare, det vil si at brukere kan angi tilleggsskjemaer eller -koder i filene. Annen tredjepartskode kan også legge ved tilleggsinformasjon som metadata i disse XML-filformatene, og denne vil kanskje ikke kunne vises i Office 2011-programmer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Filene kan inneholde brukerdefinerte skjemaer og koder, eller andre metadata, synlig eller skjult, som du ikke vil dele.

Valg/kontroll:     Du kan kontrollere hvilke metadata som er tilknyttet en XML-fil ved å vise den i et program for tekstvisning.

IRM (Information Rights Management)

Funksjonen gjør følgende:     Med IRM kan du kryptere innhold mot en Rights Management Services (RMS)-server. Bare brukere med tilgang til en RMS-server kan bruke denne funksjonen, og funksjonen er bare tilgjengelig i volumlisens-SKU.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     IRM krypterer og lagrer følgende informasjon: brukernavn og passord-informasjon for nettverksservere, e-postadresser, tillatelsesinformasjon knyttet til disse e-postadressene og datamaskininformasjon (for eksempel harddiskens serienummer).

Bruk av informasjon:     Den krypterte informasjonen brukes til å håndheve begrensninger på innhold som du vil beskytte med IRM.

Valg/kontroll:     Når en bruker åpner et beskyttet dokument, vises et varsel som indikerer at brukeren må koble til RMS-serveren for å bekrefte sin legitimasjon. Denne dialogboksen inneholder en valgfri avmerkingsboks som brukeren kan velge for å lagre sitt brukernavn og passord i Mac OS-nøkkelringfunksjonen. Brukere kan slette lagrede identiteter fra Mac OS-nøkkelring. RMS-serveradministratorer kan deaktivere støtte for Office for Mac IRM-klienter.

Viktig informasjon:      All personlig informasjon blir kryptert og lagret i Mac OS-nøkkelring, lisenser, eller i IRM-beskyttet dokument.

Microsoft AutoUpdate for Mac

Funksjonen gjør følgende:    Microsoft AutoUpdate for Mac (AutoUpdate) samler inn grunnleggende informasjon fra datamaskinen angående installerte Microsoft-programmer for å identifisere hvilke oppdateringer som er tilgjengelige, og for å forbedre oppdateringstjenesten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn, og hvordan den brukes, kan du se Personvernerklæring for Microsoft AutoUpdate for Mac.

Microsoft Feilrapportering

Funksjonen gjør følgende:    Microsoft Feilrapportering gjør det mulig å rapportere problemer du har med Office 2011 til Microsoft, og motta informasjon som kan bidra til å unngå eller løse slike problemer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Microsoft Feilrapportering samler inn IP-adresser (Internet Protocol), som ikke brukes til å identifisere brukerne. Den samler ikke med hensikt inn informasjon som navn, adresse, e-postadresse, datamaskinnavn eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte deg. Det er mulig at slik informasjon kan være lagret i minnet eller i dataene som hentes fra filer som er åpne, men Microsoft bruker ikke denne til å identifisere eller kontakte deg.

I sjeldne tilfeller, for eksempel hvis det oppstår problemer som er spesielt vanskelige å løse, kan Microsoft be om mer informasjon, inkludert én eller flere filer på datamaskinen. Det kan også hende at de gjeldende dokumentene dine inkluderes. Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn, og hvordan den brukes, kan du se personvernerklæringen for tjenesten Microsoft Feilrapportering.

Bruk av informasjon:    Microsoft bruker feilrapporteringsdataene til å hjelpe til med å løse kundeproblemer og forbedre programvaren og tjenestene våre.

Valg/kontroll:     Hvis du støter på problemer med programvaren, og det opprettes en feilrapport, vil Microsoft Feilrapportering spørre om du vil sende den til Microsoft. Når Microsoft trenger ytterligere data for å analysere problemet, blir du bedt om å gjennomgå dataene og velge om du vil sende dem eller ikke. Hvis du velger å ikke sende feilrapporter til Microsoft, blir ikke rapportene sendt. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Microsoft Feilrapportering, inkludert en komplett personvernerklæring, kan du se personvernerklæringen for tjenesten Microsoft Feilrapportering.

Microsoft Document Connection for Mac

Funksjonen gjør følgende:     Med Microsoft Document Connection for Mac kan du få tilgang til dokumentene på Microsoft Windows SharePoint Services og Windows Live OneDrive-nettsteder, og utføre handlinger som å laste ned, redigere og laste opp dokumenter til disse nettstedene. Du kan legge til SharePoint og Windows Live OneDrive-nettsteder og dokumenter på disse nettstedene i en favorittliste. Du blir spurt om å oppgi brukernavn og passord for å få tilgang til disse nettstedene, og du kan lagre disse brukernavnene og passordene i Mac OS-nøkkelring.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes     Hvis du velger å lagre brukernavn og passord i Mac OS-nøkkelring, blir informasjonen lagret på datamaskinen i Mac OS standard nøkkelring som et passordelement med et navn som er det samme som nettadressen.

Bruk av informasjon:     Denne informasjonen brukes bare for å få tilgang til tilknyttede SharePoint eller Windows Live OneDrive-nettstedet.

Valg/kontroll:     Når du har tilgang til en SharePoint eller Windows Live OneDrive-nettstedet, kan du velge å lagre brukernavn og passord i Mac OS-nøkkelring. Hvis du vil ha informasjon om å fjerne passordelementet fra standard nøkkelring, se Mac-hjelpen.

Microsoft Office for Mac Opplastingssenter

Funksjonen gjør følgende:    Opplastingssenter gjør det mulig å se statusen til filer du laster opp til en nettserver, noe som betyr at du kan lagre endringene og fortsette å arbeide selv når du er frakoblet eller ikke kan koble til nettverket. Opplastingssenter gir deg mulighet til å følge med på fremdriften til opplastingene og om du må gjøre noe med noen av filene.

Programmer i Microsoft Office for Mac 2011, som Word, Excel og PowerPoint, oppretter automatisk en lokal kopi av eksterne dokumenter. Den lokale kopien gjør det mulig å åpne en kopi av filen når du er frakoblet, og bidrar til å øke ytelsen når du er tilkoblet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     I tillegg til dokumentinnholdet kan det hende at Office 2011 lagrer visse metadata om dokumentene på datamaskinen i bufferen for Office-dokument, som for eksempel navn, påloggings-ID for server og e-postadressene til personer som har redigert dokumentet.

Bruk av informasjon:     Når du laster opp en fil til en server, lagres den først på datamaskinen i bufferen for Office-dokument, en buffer på klientsiden for dokumenter som er lagret på nettservere. Dokumenter blir sømløst replikert fra den lokale bufferen, og lastet opp til servere etter behov for å gi raskere og mer robust filtilgang.

Valg/kontroll:     Du kan tømme bufferen for Office-dokument for filer som er lastet opp når som helst.

 1. I Mac OS X Finder åpner du /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Microsoft Opplastingssenter.

 2. Klikk menyen Opplastingssenter og klikk Innstillinger.

 3. Under Hurtigbuffer for Office-dokument, klikk Slett filer.

Viktig informasjon:      Filer som venter på å bli lastet opp og filer som inneholder opplastingsfeil blir ikke slettet når du tømmer bufferen. Disse filene kan slettes ved å klikke Forkast på verktøylinjen.

Office-identitet

Funksjonen gjør følgende:     Under installasjonen vil du bli bedt om å angi noen personlige opplysninger, for eksempel navn, firma, privat telefonnummer, og e-postadresse.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Denne informasjonen lagres på datamaskinen, og blir ikke sendt til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Office 2011 ID blir lagt til i din Outlook-adressebok og brukes som standardoppføringer for egenskaper som Forfatter og Sist lagret av i Office 2011-dokumenter. Denne informasjonen vil også bli brukt til å identifisere endringer og merknader når du bruker Merknader og Spor endringer i Office 2011-dokumenter.

Valg/kontroll:     Du kan velge den personlige informasjonen du oppgir under installasjonen, men navnet må være minst to tegn.

Viktig informasjon:      Hvis du tidligere har installert en versjon av Office 2011, kan du overføre identiteten din fra en tidligere versjon, som vil kopiere den til ditt nye eksemplar av Office 2011. Den overførte identiteten vil fortsatt være tilgjengelig i den eldre versjonen av Office 2011, og du kan redigere identiteter uavhengig av hverandre.

Outlook automatisk konfigurasjon av konto

Funksjonen gjør følgende:    Outlook gir deg mulighet til å automatisk konfigurere postboksen med noen e-post leverandører for å sende og motta e-postmeldinger til og fra deres servere.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     For automatisk konfigurering av Exchange-konto, må du oppgi e-postadresse i dialogboksen Assistent for kontooppsett. Du blir bedt om brukernavn og passord, og disse sendes over Internett til serveren. Outlook vil først forsøke å bruke en sikker tilkobling (SSL) for å konfigurere Exchange-kontoen, men sender denne informasjonen ukryptert hvis e-leverandøren ikke støtter SSL. For noen e-postleverandører støttes ikke automatisk konfigurasjon av konto, og du vil bli bedt om å konfigurere e-postinnstillingene manuelt. ISP-e-postkontoer konfigureres ved hjelp av en lokal tilordningsfil i stedet for personlige opplysninger.

Bruk av informasjon:     Informasjonen som sendes brukes til å konfigurere Exchange-e-postkontoen din. Hvis du bruker en tredjeparts e-postleverandør, har ikke Microsoft noen kontroll over bruk av din informasjon hos denne tredjeparten.

Valg/kontroll:     Når du skal bruke Outlook til å sende og motta e-post, må du konfigurere en konto. Hvis du ikke vil bruke automatisk konfigurasjon av konto, kan du velge å konfigurere e-postserverinnstillingene manuelt ved å fjerne markeringen for Automatisk konfigurasjon i dialogboksen Kontoer.

Outlook-logging

Funksjonen gjør følgende:     Logging er et diagnoseverktøy som hovedsakelig brukes av kundestøttetjenesten til hjelp under feilsøking av problemer. Når det er aktivert oppretter Outlook-logging en datafil og lagrer den i tekstformat på skrivebordet. Datafilen kan gis til kundestøttetjeneste og brukes deretter til å diagnostisere og løse problemer som har oppstått.

Informasjon som innhentes, behandles og sendes:     Når logging er aktivert, vil loggfilene som er opprettet av Outlook inneholde informasjon som kan brukes til å feilsøke problemer som har oppstått i Outlook, for eksempel:

 • Problemer når du sender eller mottar e-postmeldinger, kalenderelementer, notater, oppgaver, og møteinvitasjoner

 • Type eller alvorlighet av feil, hvis kjent

Datafiler kan inneholde informasjon som identifiserer deg, kan bli brukt til å kontakte deg, eller kan anses som sensitive eller konfidensielle. Vi bruker ikke denne informasjonen til å kontakte deg uten ditt samtykke. For eksempel når logging er aktivert, samler datafilen inn alle data som Outlook synkroniserer med Exchange-serveren, inkludert navn, IP-adresse, avsender og mottakers e-postadresser, og innholdet i e-postmeldinger, notater, oppgaver, kalender og kontakter. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å kontakte deg uten ditt samtykke.

Bruk av informasjon:     Informasjonen du oppgir i datafilen brukes til diagnostisering og utvikling av løsninger på problemer i programvaren og til å forbedre programvaren generelt.

Valg/kontroll:    Outlook-logging er deaktivert som standard. Hvis du vil vite hvordan du aktiverer logging, kan du se instruksjonene i hjelpen for Outlook. Du kan se gjennom innholdet av datafilene. Hvis du er bekymret for at datafilene inneholder sensitive eller konfidensielle opplysninger, kan du ta bort informasjon fra data filer før du sender datafilen kundestøttetjenesten. Microsoft mottar bare datafiler som du velger å sende.

Outlook Search

Funksjonen gjør følgende:    Outlook Search gir deg mulighet til å søke raskt gjennom elementene i postboksen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Som standard bruker søkefunksjonen Mac-operativsystemets Spotlight-teknologi. Outlook oppretter en buffer som inneholder et delsett av Outlook-dataene, for eksempel e-post, mapper og kontaktene i adresseboken. Spotlight indekserer denne bufferfilen for søk.

Bruk av informasjon:     Informasjon som samles inn av Outlook Search brukes til å gi deg muligheten å finne elementer i postboksen raskere.

Valg/kontroll:     Du kan velge ikke å bruke denne Outlook Search. Hvis du ikke bruker Outlook Search, vil Outlook-informasjon ikke bli indeksert av Spotlight.

Viktig informasjon:      Hvis du bruker Outlook Search og senere sletter en e-post eller annen Outlook-informasjon, vil dette senere bli fjernet fra Spotlight-indeksfilen etter en forsinkelse som bestemmes av Mac-operativsystemet. Du kan finne informasjon om den slettede Outlook-informasjon i Outlook Search-resultatene inntil informasjonen blir fjernet fra Spotlight-indeksfilen. I tillegg, hvis du avinstallerer Outlook eller sletter Outlook-databasen, vil den tilsvarende bufferfilen ikke bli fjernet fra datamaskinen.

Outlooks delingsfunksjonalitet

Funksjonen gjør følgende:     Som et program for behandling av personlige opplysninger, lagrer Outlook e-post, hendelser, kontakter og adressebokoppføringer, oppgaver, notater og prosjekter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     All denne informasjonen lagres som standard på datamaskinen, og det er bare du som har tilgang til den. Du kan imidlertid dele informasjonen med andre på en av følgende måter:

 • Du kan sende en e-postmelding eller møteforespørsel.

 • Du kan sende en kontakt. Hvis du sender en kontakt til noen, deles all informasjon du har lagret om kontakten med den andre personen.

 • Du kan velge å dele informasjon i en av Exchange-mappene (e-post, oppgaver, notater, kalender og kontakter) med andre.

 • Du kan sende en kryptert e-postmelding med en digital signatur. Hvis du signerer en melding digitalt, lagres signaturen med meldingen. Den digitale signaturen inneholder et digitalt sertifikat som kan inneholde en e-postadresse. Hvis du bruker Exchange Server, kan du også publisere fellesnøkler til denne Exchange-serveren.

PowerPoint-medier

Funksjonen gjør følgende:    PowerPoint 2011 tillater at filmer og lyd kan være innebygd i PowerPoint-filer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Alle personlige opplysninger som finnes i metadata på mediet er tilgjengelig i PowerPoint-filen.

Valg/kontroll:     Du kan velge å bruke koblinger i stedet for bygge inn mediet. Du kan også åpne den opprinnelige mediefilen, og fjerne personlige opplysninger fra filen før du bygger den inn i en PowerPoint-fil.

Produktaktivering

Funksjonen gjør følgende:     Aktivering bidrar til å redusere piratkopiering av programvare og sikrer at Microsofts kunder får den programvarekvaliteten de forventer. Aktivering innebærer at en bestemt produktnøkkel knyttes til maskinvaren den er installert på. Lisensvilkårene for Microsoft-programvare for Office 2011 angir hvor mange ganger produktnøkkelen kan brukes til å aktivere Office 2011. Når du har brukt produktnøkkelen det angitte antallet ganger på samme datamaskin eller på forskjellige datamaskiner, kan du ikke lenger bruke produktnøkkelen til aktivering på andre datamaskiner. Aktivering er obligatorisk for prøveversjon av Office 2011 og for utgitte versjoner av Office 2011.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     For å aktivere prøveversjonen av Office 2011, må du oppgi en e-postadresse. Når løpeperioden for testversjonen av Office 2011 utløper, må du aktivere programvaren for å kunne fortsette å bruke den.

Under aktivering av Office 2011 sendes informasjon om produktnøkkelen til Microsoft. Produktaktivering samler inn følgende informasjon: produktnøkkelen, maskinvareidentifikasjon, og om du konvertert fra en prøveversjon til en publisert versjon av produktet.

Aktiveringsfunksjonen sender også et tall som genereres fra datamaskinens maskinvarekonfigurasjon, til Microsoft. Dette tallet representerer ingen personlige opplysninger eller informasjon om programvaren. Det kan ikke brukes til å fastslå datamaskinmerket eller -modellen, og det kan ikke beregnes for å fastslå eventuell tilleggsinformasjon om datamaskinen. I tillegg til standard datamaskininformasjon samles det også inn noen ekstra språkinnstillinger.

Hvis du har en abonnementslisens for Office, eller hvis du kjøper Office fra Office.com, blir du i løpet av den innledende aktiveringsprosessen bedt om å angi bruker-IDen som er knyttet til abonnementet ditt, Microsoft-kontoen din eller annen bruker-ID som du bruker for tilgang til Microsoft Office 365 via Internett. Microsoft sender deretter en produktnøkkel via Internett til datamaskinen for å fullføre aktiveringen. Etter den innledende aktiveringen sender Office produktnøkkelinformasjon automatisk til Microsoft fra tid til annen for å bekrefte at Office-bruken er riktig lisensiert, slik det er angitt i Office-lisensavtalen.

Ditt eksemplar av Office 2011 kan registrere og godta endringer i maskinkonfigurasjonen. Mindre oppgraderinger krever ikke at du aktiverer på nytt. Hvis du avinstallerer Office 2011-versjonen, kan det hende at du må aktivere produktet på nytt. Enkelte endringer i datamaskinkomponentene eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt.

Hvis du aktiverer mens du oppgraderer fra prøveversjonen av Office 2011, samler aktiveringen også inn informasjon fra datamaskinen om prøveversjonen du oppgraderer fra.

Hvis du ikke klarer å fullføre aktiveringen, kan det hende at du får en melding med en kobling til et nettsted der du finner mer informasjon om hvorfor aktiveringen mislyktes. Hvis du velger å følge koblingen, sendes det informasjon om hvorfor aktiveringen mislyktes, til Microsoft. Denne informasjonen kan inneholde opplysninger som vanligvis sendes under aktivering.

Hvis du ikke aktiverer eller reaktiverer Office 2011, kan det hende at du ikke kan bruke den. Når du starter programmet, vil du se en dialogboks der du blir bedt om å aktivere produktet.

Ingen av opplysningene som samles inn under aktivering eller reaktivering, brukes til å identifisere deg. I enkelte tilfeller, for eksempel hvis en aktivering utføres ved hjelp av en volumlisensnøkkel, blir ingen av opplysningene i forbindelse med aktivering sendt til Microsoft.

Referanseverktøy

Funksjonen gjør følgende:     Ved hjelp av referanseverktøy kan du be om informasjon om et bestemt ord eller uttrykk fra et antall innholdsleverandører.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når du ber om informasjon om et ord eller uttrykk, sender referanseverktøyet forespørselen til leverandøren av innholdet via Internett. Denne tjenesten returnerer informasjon om ordet eller uttrykket du har bedt om. Referanseverktøy inkluderer et oversettingsalternativ. Hvis du velger å utføre en oversettelse av hele dokumentet, vil teksten i dokumentet blir sendt til en tredjeparts eller Microsoft translation service. Referanseverktøyet sender informasjon, inkludert dokumenter som skal oversettes, i et ukryptert format. Som med all informasjon som sendes ukryptert via Internett, innebærer dette en risiko for at andre kan se dokumentet.

Bruk av informasjon:     Informasjonen som sendes, brukes av leverandøren av innholdet til å returnere informasjonen du har bedt om. Microsofts kontrollerer ikke personvernreglene eller -retningslinjene hos tredjepartsleverandører av innhold.

Valg/kontroll:     Referanseverktøyet er frakoblet som standard. Når du skal sende informasjon via Internett, må du først velge å aktivere nettbasert referansesøk. Når referanseverktøy på Internett er aktivert, kan du deaktivere Internett-tilgang ved å gjøre følgende:

 1. I Referanseverktøy-vinduet klikker du Knappen Verktøykasseinnstillinger symbolet i øvre høyre hjørne.

 2. I Verktøykasseinnstillinger-vinduet fjerner du markeringen for Tillat Internett-tilgang.

Viktig informasjon:      Ofte inneholder informasjonen du mottar, en kobling til tilleggsinformasjon på tredjepartens nettsted. Hvis du klikker denne koblingen, kan tjenesteleverandøren legge til en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner. Microsoft tar ikke ansvar for personvernpraksisen på nettsteder som drives av tredjeparter. Microsoft vil ikke motta eller lagre denne informasjonen med mindre du har forespurt en Microsoft-eid tjeneste.

Spor endringer

Funksjonen gjør følgende:     Denne funksjonen hjelper flere brukere med å samarbeide på et dokument ved å spore endringer som gjøres av hver enkelt bruker i en annen farge. Sporede slettinger blir ikke fjernet fra det endelige dokumentet før de blir godkjent.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når funksjonen Spor endringer er aktivert mens du endrer et dokument, lagres som standard brukernavnet i dokumentet og knyttes til endringene du gjør. Denne informasjonen, i tillegg til originalteksten og den endrede teksten, er tilgjengelig for alle som har tilgang til filen.

Valg/kontroll:     Når endringene er godtatt eller forkastet, fjernes navnet ditt fra endringene. Du kan også fjerne personlig informasjon fra disse endringene i Word og Excel ved å gjøre følgende:

 1. I Word eller Excel-menyen, klikk Innstillinger, og klikk deretter Sikkerhet.

 2. Under Personvernalternativer, velg Fjern personlige opplysninger i denne filen ved lagring.

 3. Lagre dokumentet.

  Obs!: Denne innstillingen vil ikke fjerne personlige opplysninger fra en delt Excel-arbeidsbok.

Viktig informasjon:      I Excel vil fjerning av personlige opplysninger fjerne sporede endringer og navnet som er knyttet til hver merknad. Merknader blir ikke fjernet. I Word vil fjerning av personlige opplysninger fjerne navnet som er knyttet til sporede endringer og merknader. Sporede endringer og merknader blir ikke fjernet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×