Personvernerklæring for Microsoft Lync for Mac

Sist oppdatert: juli 2014

Microsoft legger mye arbeid i beskyttelse av ditt personvern når vi leverer programvare som gir deg den ytelsen, kraften og hjelpen du ønsker fra din personlige datamaskin. Denne personvernerklæringen forklarer mye av praksisen rundt innsamling og bruk av data for Lync for Mac. Personvernerklæringen fokuserer på funksjoner som kommuniserer med Internett. Den gjelder ikke andre tilkoblede eller frakoblede Microsoft-områder, -produkter eller -tjenester.

Lync for Mac er en integrert kommunikasjonsklient som gjør at du kan kommunisere med kontakter i og utenfor organisasjonen. Lync for Mac er utformet for å gi deg tilgang til informasjon som publiseres om andre brukere, og for å gi andre brukere tilgang til informasjon som publiseres om deg, for eksempel status, tittel, telefonnummer og notater. Når Lync for Mac kjører, kan du også vise kontaktenes status og sende direktemeldinger og filer direkte fra Microsoft Word, Microsoft PowerPoint og Microsoft Outlook.

Innsamling og bruk av opplysninger

Opplysningene vi innhenter, vil bli brukt av Microsoft og dets kontrollerte datterselskaper og partnere til å aktivere funksjonene du bruker og levere tjenesten(e) eller utføre transaksjonen(e) du har bedt om eller godkjent. Opplysningene vil også bli brukt til å analysere og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester.

Vi kan sende spesiell obligatorisk tjenestekommunikasjon som velkomstbrev, fakturapåminnelse, informasjon om problemer ved teknisk service og sikkerhetskunngjøringer. Enkelte Microsoft-tjenester kan sende periodiske medlemsbrev som er regnet som en del av tjenesten. Vi kan av og til også be om tilbakemelding, invitere deg til å delta i undersøkelser eller sende kampanjebrev for å informere deg om andre produkter eller tjenester som er tilgjengelige fra Microsoft og dets partnere.

Med unntak av det som beskrives i denne erklæringen, vil personlige opplysninger du oppgir, ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt samtykke. Fra tid til annen leier vi inn andre bedrifter for å levere begrensede tjenester på våre vegne, som å pakke, sende og levere kjøp og andre forsendelser, svare på spørsmål fra kunder om produkter og tjenester, behandle hendelsesregistreringer eller utføre statistisk analyse av våre tjenester. Disse firmaene mottar utelukkende de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten, og de har ikke tillatelse til å bruke opplysningene til andre formål.

Microsoft kan gå til eller avsløre informasjon om deg, inkludert innholdet i din kommunikasjon, for å: (a) rette oss etter loven eller svare på lovmessige forespørsler eller en rettslig prosess, (b) beskytte rettighetene eller eiendelene til Microsoft eller våre kunder, inkludert håndhevelse av våre avtaler eller retningslinjer som styrer bruken av tjenestene, eller (c) i god tro mene at slik tilgang eller offentliggjøring er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, kunder eller allmennheten. Vi kan også avsløre personlige opplysninger om deg som del av en bedriftstransaksjon, for eksempel en sammenslåing eller salg av aktiva.

Opplysninger som Microsoft ved Lync for Mac samler inn eller sender, kan lagres og behandles i USA eller i et annet land hvor Microsoft eller våre tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet, og omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits.

Innsamling og bruk av informasjon om datamaskinen din

Når du bruker programvare som inneholder Internett-aktiverte funksjoner, vil informasjon om datamaskinen ("standard datamaskininformasjon") sendes til nettstedene du besøker og tjenestene du bruker på Internett. Microsoft bruker standard datamaskininformasjon for å kunne tilby Internett-aktiverte tjenester, for å forbedre våre produkter og tjenester og til bruk i statistisk analyse. Standard datamaskininformasjon omfatter vanligvis informasjon som IP-adressen, operativsystemversjonen, nettleserversjonen og innstillinger for region og språk. I noen tilfeller kan standard datamaskininformasjon også omfatte maskinvare-ID, som angir enhetsprodusent, enhetsnavn og -versjon. Hvis en bestemt funksjon eller tjeneste sender informasjon til Microsoft, sendes også standard datamaskininformasjon.

Personverndetaljene for hver funksjonen, programvare eller tjeneste i Lync for Mac som står oppført i denne personvernerklæringen, beskriver hvilken tilleggsinformasjon som samles inn, og hvordan den brukes.

Sikring av dine personlige opplysninger

Microsoft arbeider for å beskytte sikkerheten for din informasjon. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling. Vi lagrer for eksempel informasjonen du oppgir på datasystemer med begrenset tilgang i overvåkede lokaler.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i produkter, tjenester og tilbakemeldinger fra våre kunder. Når vi gjør dette, endrer vi "Sist oppdatert"-datoen øverst i denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom personvernerklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan Microsoft beskytter dine personlige opplysninger.

Mer informasjon

Microsoft tar gjerne imot kommentarer vedrørende denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen, eller hvis du mener at vi ikke har overholdt den, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av (nettskjemaet) Kontakt oss: Tilbakemelding om personvern.

Du kan også kontakte oss via vanlig post på:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Spesifikke funksjoner

Resten av dette dokumentet vil ta for seg bestemte funksjoner i Lync for Mac:

Oppringer-ID i møtelisten

Funksjonen gjør følgende:     Deltakerlisten (oversikt) viser en liste over alle deltakerne i et møte.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når du ringer til en telefonkonferanse, vises telefonnummeret eller brukernavnet som du ringer fra (oppringer-IDen), for alle deltakerne. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Personer i møtet kan bruke denne informasjonen til å skille mellom ulike deltakere som har sluttet seg til møtet via telefon.

Valg/kontroll:     Oppringer-IDen vises som standard og hentes fra telefonselskapet. Du kan velge å ikke dele telefonnummeret ditt ved å blokkere oppringer-IDen når du foretar et anrop.

 • Hvis du vil blokkere oppringer-IDen permanent, kan du kontakte telefonselskapet.

 • Hvis funksjonen er tilgjengelig i ditt område, kan du skrive inn i en spesiell kode før du ringer telefonnummeret for å blokkere oppringer-IDen for én enkelt samtale. Kontakt telefonselskapet for instruksjoner.

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende:     Du kan bruke samtaleloggen til å lagre innholdet i tekstsamtalene i direktemeldingstjenesten i Brukere/brukernavn/Dokumenter/Microsoft User Data/Microsoft Lync History-mappen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Denne funksjonen gir deg mulighet til å lagre innholdet i tekstsamtalene i direktemeldingstjenesten. Denne informasjonen er lagret på datamaskinen, og blir ikke sendt til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Du kan bruke de lagrede tekstsamtalene i direktemeldingstjenesten til å se gjennom innholdet i tidligere direktemeldingssamtaler.

Valg/kontroll:     Innstillingen Lagre samtaler er satt til å spørre om du vil lagre samtalen når du lukker samtalevinduet. Lync for Mac viser en melding på slutten av hver samtale, der du blir spurt om du vil lagre samtalen. Du kan deaktivere dette varselet når som helst ved å klikke InnstillingerLync-menyen, og deretter klikke Logg-fanen.

Viktig informasjon:     Hvis du aktiverer alternativet Lagre samtaler, bør du varsle kontaktene om at tekstsamtaleøktene deres i direktemeldingstjenesten vil bli lagret.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende:    Logging i klient gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync på datamaskinen, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke Lync-problemer som kan oppstå.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Hvis du eller systemansvarlig aktiverer logging i klient, vil for eksempel følgende informasjon bli lagret på datamaskinen: SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar på Lync-invitasjonene dine, informasjon om avsender og mottaker av hver Lync-melding, ruten som meldingen tok, kontaktlisten din, tilstedeværelsesinformasjonen din, navn på eventuelle vedlegg du deler, navn på alle Microsoft PowerPoint-filene du deler. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende informasjon manuelt.

Bruk av informasjon:     Logger i klienten kan brukes til å feilsøke Lync-problemer.

Valg/kontroll:     Logging i klient er som standard deaktivert og må slås på av en systemansvarlig i virksomheten. Hvis ikke administratoren har deaktivert muligheten til å kontrollere logging, kan du endre innstillingene på følgende måte: Du kan endre loggingsinnstillingene når som helst ved å klikke InnstillingerLync-menyen, og deretter klikke Generelt-fanen.

Skrivebordsdeling

Funksjonen gjør følgende:     Skrivebordsdeling gjør det mulig å dele en visning av dataskjermen med andre deltakere i Lync for Mac-samtalen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Hvis du aktiverer skrivebordsdeling, kan alle samtaledeltakere se alt på dataskjermen din. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Du kan bruke skrivebordsdeling til å samarbeide med samtaledeltakere.

Valg/kontroll:     Brukere har mulighet til å godta eller avslå en invitasjon om å dele skrivebord.

Slik deler du skrivebordet med en person du samtaler med:

 • Klikk  Del innhold i samtalevinduet, og klikk deretter Skrivebord.

Meldingen Invitasjon til skrivebordsdeling vises i deltakerens samtalevindu. Deltakeren klikker enten Godta for å bli med i delingsøkten, eller Avslå for å avslå invitasjonen til skrivebordsdeling.

Slik avslutter du deling av skrivebordet:

 • Klikk hurtigmenyen Skrivebordsdeling i vinduet for skrivebordsdeling, pek på skrivebordet som du vil stoppe deling for, og klikk deretter Stopp deling.

Viktig informasjon:     Dokumenter eller bilder som er åpne på skrivebordet og som er beskyttet av DRM-programvare (Digital Rights Management), kan være synlige for personer du deler skrivebordet med, i en Lync for Mac-samtale.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende:     Du kan dele filer med møtedeltakere ved å laste dem opp som vedlegg.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Vedlegg lagres på Lync Server. Du kan velge å laste opp vedlegg. Vedlegg lastes ned av deg eller andre i et møte. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Informasjonen i opplastede møtevedlegg deles med andre deltakere i et Lync-møte.

Valg/kontroll:     Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til vedlegg i henhold til møtedeltakernes roller (arrangør, presentatører, alle).

Oppringning under møte

Funksjonen gjør følgende:     Med oppringning under møte kan Lync-brukere som er til stede på et møte, legge til et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) i et eksisterende møte med lyd og video.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Når PSTN-brukeren som blir invitert til møtet med lyd og video, mottar anropet, vil han eller hun motta oppringer-IDen til møtearrangøren (og ikke nødvendigvis oppringer-IDen til personen som la brukeren til i møtet). Så snart PSTN-brukeren svarer på telefonen, vil han eller hun umiddelbart kobles til møtet.

Bruk av informasjon:     Oppringer-ID-en til arrangøren sendes ut til PSTN-brukeren som blir invitert til møtet.

Valg/kontroll:     Denne funksjonen har ingen kontroller for brukeren eller bedriftsadministratoren. Før du legger til en PSTN-bruker, kan du om mulig sende en direktemelding eller e-post til PSTN-brukeren for å spørre om de er fornøyd med de deltar på AV-møtet, slik at de er klar over at de blir koblet til et møte. PSTN-brukeren kan også velge ikke å godta anropet.

Microsoft AutoUpdate for Mac

Funksjonen gjør følgende:    Microsoft AutoUpdate for Mac ("AutoUpdate") samler inn grunnleggende informasjon fra datamaskinen angående installerte Microsoft-programmer for å identifisere hvilke oppdateringer som er tilgjengelige, og for å forbedre oppdateringstjenesten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn, og hvordan den brukes, kan du se Personvernerklæring for Microsoft AutoUpdate for Mac.

Microsoft Feilrapportering

Funksjonen gjør følgende:    Microsoft Feilrapportering gjør det mulig å rapportere problemer du har med Office 2011 til Microsoft, og motta informasjon som kan bidra til å unngå eller løse slike problemer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Microsoft Feilrapportering samler inn IP-adresser (Internet Protocol), som ikke brukes til å identifisere brukerne. Den samler ikke med hensikt inn informasjon som navn, adresse, e-postadresse, datamaskinnavn eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte deg. Det er mulig at slik informasjon kan være lagret i minnet eller i dataene som hentes fra filer som er åpne, men Microsoft bruker ikke denne til å identifisere eller kontakte deg.

I sjeldne tilfeller, for eksempel hvis det oppstår problemer som er spesielt vanskelige å løse, kan Microsoft be om mer informasjon, inkludert én eller flere filer på datamaskinen. Det kan også hende at de gjeldende dokumentene dine inkluderes. Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn, og hvordan den brukes, kan du se personvernerklæringen for tjenesten Microsoft Feilrapportering.

Bruk av informasjon:    Microsoft bruker feilrapporteringsdataene til å hjelpe til med å løse kundeproblemer og forbedre programvaren og tjenestene våre.

Valg/kontroll:     Hvis du støter på problemer med programvaren, og det opprettes en feilrapport, vil Microsoft Feilrapportering spørre om du vil sende den til Microsoft. Når Microsoft trenger ytterligere data for å analysere problemet, blir du bedt om å gjennomgå dataene og velge om du vil sende dem eller ikke. Hvis du velger å ikke sende feilrapporter til Microsoft, blir ikke rapportene sendt. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Microsoft Feilrapportering, inkludert en komplett personvernerklæring, kan du se personvernerklæringen for tjenesten Microsoft Feilrapportering.

Nettmøte for Outlook

Funksjonen gjør følgende:     Denne Outlook-funksjonen er aktivert når du har installert Lync. Den gjør det mulig for brukerne å planlegge og tilpasse nettmøter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Følgende informasjon vil bli lagret på datamaskinen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

 • Arrangørens navn

 • Deltakernes navn

 • Presentatørenes navn

 • E-postadresseliste

 • Emnet for møtet og annen informasjon om møtet (for eksempel start-/sluttidspunkt, konferanse-ID, deltakerkode og informasjon om leverandør av automatisk svartjeneste/lydkonferanse for brukeren)

 • Alle proxy-adresser for brukeren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, Exchange Unified Messaging-adresser (UM) og URL-adresser for SIP og telefon/Exchange UM-telefonsvarer)

 • Stedsinformasjon for møtet

Bruk av informasjon:     Informasjonen ovenfor brukes bare til planlegging av et møte og relatert logging, som beskrevet i avsnittet Logging i klient. Når det gjelder planlegging, blir informasjonen behandlet i minnet og lagret i registeret på den lokale datamaskinen for å få rask tilgang til den.

Obs!: Informasjonen er kryptert og deles med Lync Server.

Valg/kontroll:     Logging er deaktivert som standard. Hvis bedriften tillater logging, kan du kontrollere aktivert/deaktivert logging fra delen Lync -> Innstillinger -> Generelt.

Node-til-node-filoverføring

Funksjonen gjør følgende:    Lync-brukere kan overføre filer til hverandre i direktemeldingssamtaler mellom to personer (ikke møter).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Filen overføres direkte mellom Lync-klientene. Brukerne velger å starte filoverføringen, og de velger filen som skal overføres. Mottakeren av filen må eksplisitt samtykke i å motta filen. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Med Node-til-node-filoverføring kan brukere sende filer til hverandre i sanntid under en direktemeldingssamtale.

Valg/kontroll:    Du kan velge å godta eller avslå en forespørsel om filoverføring fra en annen bruker.

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende:     Personlig bilde viser bildet ditt, i tillegg til bilder av andre personer i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Innstillingene for deling av personlig bilde innhentes både for å vise og dele bildet ditt, inkludert nettadressen. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:     Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll:    Bedriftsadministratoren kontrollerer følgende:

 • Om brukerne til å begynne med deler bilder som standard eller ikke. Du kan overstyre dette.

 • Maksimumsstørrelsen for bilder en bruker kan laste ned.

 • Hvilke typer bilder som tillates.

Du kontrollerer disse innstillingene for personlig bilde:

 • Ikke vis bildet mitt:     Publiserer en verdi i tilstedeværelsen din, slik at personer som ser tilstedeværelsen din, kan vise bildet ditt eller ikke.

 • Vise standardbilde:     Hvis virksomheten har en mekanisme for å redigere Active Directory-bildet, kan du endre bildet i Active Directory og få endringene til å vises i Lync innen 48 timer. Lync har også en kobling til Mitt område-profilen din i Microsoft SharePoint, og endringer i dette bildet kan påvirke Active Directory, avhengig av administratorens konfigurasjon.

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende:     Når du logger på Lync for Mac, vil denne funksjonen dele informasjon om deg, for eksempel e-postadresse, telefonnummer og stilling, med kontaktene som du kan sende direktemeldinger til og motta direktemeldinger fra. Funksjonen viser lignende informasjon om disse kontaktene til deg.

Lync er i tillegg tett integrert med Outlook, og fungerer problemfritt med andre Office for Mac 2011-programmer, for eksempel Word og PowerPoint.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Du bruker e-postadressen for pålogging og et passord til å koble til Lync for Mac-kontoen.

Bruk av informasjon:     Når du kommuniserer med andre brukere som bruker Lync for Mac, eller legger dem til i kontaktlisten, blir en viss informasjon delt med disse brukerne. Denne informasjonen kan omfatte e-postadresse, visningsnavn, tilstedeværelsesstatus (det vil si om du er tilkoblet eller frakoblet), personlige notater, telefonnummer, stilling og IP-adresse (når du bruker en node-til-node-kommunikasjon). Bedriftsadministratoren bestemmer hvilken informasjon som er tilgjengelig.

Valg/kontroll:     Du kan velge ikke å logge på Lync for Mac hvis du ikke vil dele tilstedeværelsesstatusen din og bli kontaktet via direktemeldinger, lyd eller video. Du kan også velge å avstå fra å dele kalenderstatusen via Lync for Mac ved å gjøre følgende:

 1. Klikk InnstillingerLync-menyen, og klikk deretter Konto.

 2. Under Innstillinger for Microsoft Exchange og Outlook fjerner du merket for Vis mine fraværsinnstillinger til mine kontakter eller Oppdater min tilgjengelighet basert på kalenderinformasjonen.

Hvis en organisasjon distribuerer Lync Server, vises tilstedeværelse via Lync for Mac og gjennom Microsoft Office for Mac 2011-programmene.

Viktig informasjon:     For å få informasjon om andre brukeres tilstedeværelse i sanntid, må du være logget på Lync for Mac.

Viktig informasjon:    Lync for Mac støtter kryptering hvis serveren er konfigurert til å kryptere informasjon.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende:    Lync-brukere kan bli med i en PowerPoint-presentasjon som er startet fra et Windows-skrivebord. Du kan overta som presentatør og gjøre den tilgjengelig for enten bare de andre presentatørene eller for alle som blir med i gruppesamtalen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Handlingene dine styrer all bruk av denne funksjonen, for eksempel navigering gjennom en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres på et møte, sendes til alle møtedeltakerne, og de kan hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller vise den. PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftsadministratoren. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjon:    Samarbeid via PowerPoint bidrar til at samtaledeltakerne kan holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll:    Slik begrenser presentatører rettighetene etter deltakerrolle (bare presentatører, alle og ingen):

 • Klikk Flere alternativer , og klikk deretter Alternativer for møte for å endre standardalternativene for visninger og merknader.

  Tabellen nedenfor gir en detaljert beskrivelse av alternativene:

Alternativ

Beskrivelse

Hvem som kan vise privat

Endre Hvem som kan vise privat til Bare presentatører, Alle eller Ingen.

Som standard kan bare presentatører bla gjennom møteinnholdet i sitt eget tempo uten at det påvirker hva alle andre i møtet ser. Velg Ingen (bare arrangør) hvis du foretrekker å styre hva deltakerne ser på under møtet.

Hvem som kan skrive merknader på presentasjoner

Endre Hvem som kan skrive merknader på presentasjoner til Bare presentatører, Alle eller Ingen.

Vanligvis kan alle på møtet legge til merknader i en PowerPoint-presentasjon.

Presentatører kan begrense tilgjengeligheten til PowerPoint-presentasjonen etter deltakerrolle (arrangør, presentatører, alle) når PowerPoint-presentasjonen ikke er delt. Hvis en PowerPoint-presentasjon ikke er tilgjengelig, kan du ikke se den i innholdslisten når den ikke deles, og du kan ikke lagre den på datamaskinen.

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende:     Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner:

 • Søkefletting     – Denne funksjonen slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Exchange-kontaktene dine, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting     – Denne funksjonen slår sammen kontaktinformasjonen fra Exchange og den globale adresselisten ved hjelp av samsvarende e-postadresser og/eller påloggings-IDer. Når det blir funnet et samsvar, slår Lync sammen dataene fra tre datakilder (Exchange, global adresseliste og tilgjengelighet). Denne samlede informasjonen vises i ulike komponenter i brukergrensesnittet, deriblant søkeresultater, kontaktlisten og et kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook samles av Lync. Denne informasjonen brukes internt av Lync. Når Outlook-kontakter opprettes, skriver Lync tilgjengelighet-, Active Directory- og Outlook-kontaktinformasjon til Exchange. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon:    Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook vises i brukergrensesnittet i Lync (kontaktliste, kontaktkort, søkeresultater og så videre). Denne informasjonen kan også skrives til Exchange ved å bruke kontaktsynkronisering (det tredje elementet i den foregående listen).

Nødanrop

Funksjonen gjør følgende:    Når bedriftsadministratoren gjør nødtjenester tilgjengelige, kan Lync sende en stedsangivelse til nødtjenestepersonell når man ringer et nødnummer (for eksempel 113 i Norge). Bedriftsadministratoren kan begrense nødanropsfunksjonaliteten på arbeidsplassen, så du må kontakte administratoren hvis du vil vite om nødanropsfunksjonaliteten er tilgjengelig. Når funksjonen er aktivert, er stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, stedet som bedriftsadministratoren har tilordnet til hver bruker (for eksempel bygnings- og kontornummer) og registrert i stedsdatabasen, eller, hvis denne stedsinformasjonen ikke er tilgjengelig, stedet som brukere kan ha angitt manuelt i Sted-feltet. Hvis du ringer en nødtjeneste mens du bruker Lync via en trådløs Internett-tilkobling og fortsatt er på arbeidsplassen, er stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, bare omtrentlig basert på stedet som er tilordnet til det trådløse endepunktet som datamaskinen kommuniserer med. Stedsinformasjonen for det trådløse endepunktet registreres manuelt av bedriftsadministratoren, og derfor kan det hende at stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, ikke er brukerens faktiske geografiske posisjon. For at denne funksjonen skal fungere fullstendig, må bedriften bruke en rutingstjeneste som leveres av sertifiserte løsningsleverandører, og tjenesten er bare tilgjengelig i USA.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:     Stedsinformasjonen som innhentes av Lync, fastsettes av den automatiske stedsinformasjonen som fylles ut av LIS-en (Location Information Server), eller av stedsinformasjonen du har lagt inn manuelt i Sted-feltet. Denne informasjonen lagres i minnet på datamaskinen din, så når et nødnummer angis, sendes denne stedsinformasjonen sammen med anropet for at anropet skal rutes til riktig leverandør av nødtjenester og gi personellet den omtrentlige posisjonen din. Stedsinformasjonen din kan også bli sendt til et lokalt sikkerhetskontor via en direktemelding. Når det gjelder nødanrop, inneholder samtaleloggen anroperens stedsinformasjon. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen:    Stedsinformasjonen brukes til å rute anropet til riktig leverandør av nødtjenester og ved utrykning av nødtjenestepersonell. Denne informasjonen kan også sendes til bedriftens sikkerhetsavdeling som et varsel sammen med anroperens stedsinformasjon og telefonnummer.

Valg/kontroll:    Denne funksjonen er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren aktiverer den. Kontakt bedriftsadministratoren for å finne ut om denne funksjonen er tilgjengelig. Du kan ikke kontrollere om en stedsangivelse skal innhentes automatisk eller sendes til nødtjenestepersonellet når noen ringer et nødnummer.

Plassering

Funksjonen gjør følgende:     Sted og tidssone beregnes og deles med andre via tilgjengelighetsfunksjonaliteten. I tillegg kan posisjonsinformasjon brukes for nødtjenester, som beskrevet i delen om nødtjenester ovenfor. Hvis du aktiverer personvernmodus (som nevnt i avsnittet Personvernmodus), vil posisjonsinformasjonen deles som beskrevet i avsnittet personvernmodus.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes:    Data om den geografiske plasseringen din samles inn av én av to mekanismer: du legger inn dataene manuelt, eller dataene fylles ut automatisk av bedriftens LIS (Location Information Server). I tillegg hentes tidssonen din fra Windows-operativsystemet på datamaskinen. Stedsdataene som samles inn, består av en beskrivelsestekst i tillegg til formatert adresseinformasjon. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst tekst som kan bidra til å informere andre om hvor du er (for eksempel Hjemme eller Arbeid), mens den formaterte adresseinformasjonen er en geografisk adresse (for eksempel Hovedgaten 100, 9999 Eksempelby). Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen:     Dataene for stedsbeskrivelse og tidssone deles via tilgjengelighet i Lync, avhengig av hvordan personvernet for tilgjengelighet er konfigurert. Denne informasjonen vises på brukerens kontaktkort. Vær oppmerksom på at den formaterte (geografiske) adressen ikke deles via tilgjengelighet.

Valg/kontroll:    Hvis bedriftsadministrasjonen har aktivert stedsdeling og har konfigurert det slik at du kan se hele brukergrensesnittet for sted, har du følgende kontroller ved hjelp av Sted-feltet og menyen øverst i hovedvinduet i Lync:

 • Angi sted:     Du kan manuelt redigere tekststrengen som deles med tilgjengelighet (stedsbeskrivelsen).

 • Vis min plassering til kontakter:     En på/av veksletast som styrer om data deles via tilgjengelighet. Dette påvirker ikke stedsdeling i forbindelse med nødtjenester.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×