Pakke en presentasjon for CD eller USB-flash-enhet

Du kan opprette en pakke for presentasjonen og lagre den på en CD-eller USB-stasjon, slik at andre kan se presentasjonen på de fleste data maskiner. Noen personer kan ringe denne «publisere en presentasjon til en fil».

Lagre pakken på en CD

 1. Sett inn en tom skrivbar CD (CD-R), en tom omskrivbar CD (CD-RW) eller en CD-RW (som inneholder eksisterende innhold som kan overskrives) i disk stasjonen.

 2. Klikk fili PowerPoint, klikk Eksporter, klikk Pakk presentasjon for CD, og klikk deretter Pakk for CD.

 3. I dialog boksen Pakk for CD skriver du inn et navn for CDen i boksen gi CD-ROMen navn .

 4. Hvis du vil legge til én eller flere presentasjoner som skal pakkes sammen, klikker du Legg til, velger presentasjonen og klikker deretter Legg til. Gjenta dette trinnet for hver presentasjon du vil legge til.

  Tips!: Hvis du legger til mer enn én presentasjon, spilles de av i den rekkefølgen de er oppført i listen filer som skal kopieres . Bruk pil knappene på venstre side av dialog boksen til å endre rekkefølgen på listen over presentasjoner.

 5. Hvis du vil inkludere tilleggs filer, for eksempel TrueType-skrifter eller koblede filer, klikker du Alternativer.

  Pakk en presentasjon for CD

 6. Merk av for gjeldende avmerkings bokser under Inkluder disse filene:

  Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

  Dialogboksen Alternativer i Pakke for CD

 7. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 8. Klikk Kopier til CDi dialog boksen Pakk for CD .

  Obs!: Hvis du vil lagre presentasjonen på en DVD, kan du se brenne presentasjonen på en DVD.

Lagre pakken på en USB-flash-enhet

 1. Sett inn en USB-flash-enhet i et USB-spor på data maskinen.

 2. Klikk fili PowerPoint, klikk Eksporter, klikk Pakk presentasjon for CD, og klikk deretter Pakk for CD.

 3. I dialog boksen Pakk for CD skriver du inn et navn for CDen i boksen gi CD-ROMen navn .

 4. Hvis du vil legge til én eller flere presentasjoner som skal pakkes sammen, klikker du Legg til, velger presentasjonen og klikker deretter Legg til. Gjenta dette trinnet for hver presentasjon du vil legge til.

  Tips!: Hvis du legger til mer enn én presentasjon, spilles de av i den rekkefølgen de er oppført i listen filer som skal kopieres . Bruk pil knappene på venstre side av dialog boksen til å endre rekkefølgen på listen over presentasjoner.

 5. Hvis du vil inkludere tilleggs filer, for eksempel TrueType-skrifter eller koblede filer, klikker du Alternativer.

  Pakk en presentasjon for CD

 6. Merk av for gjeldende avmerkings bokser under Inkluder disse filene:

  Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

  Dialogboksen Alternativer i Pakke for CD

 7. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 8. Klikk Kopier til mappei dialog boksen Pakk for CD .

 9. Velg Bla gjennomi dialog boksen Kopier til mappe .

 10. Gå til USB-flash-enheten i dialog boksen Velg plassering , Velg den eller en under mappe i den, og klikk deretter Velg.

  Mappen og banen du valgte, legges til i plassering -boksen i dialog boksen Kopier til mappe .

 11. PowerPoint ber deg om å oppgi koblede filer. Det er best å svare på Ja for å sikre at alle nødvendige filer for presentasjonen er inkludert i pakken som er lagret på USB-flash-enheten.

  PowerPoint begynner å kopiere filer, og når den er fullført, åpnes et vindu som viser den fullstendige pakken på USB-flash-enheten.

Brenne en presentasjon til en DVD i stedet

Hvis du vil lagre presentasjonen på en DVD, kan du se brenne presentasjonen på en DVD.

Lagre pakken på en CD

 1. Åpne presentasjonen du vil kopiere, eller lagre presentasjonen hvis du arbeider med en ny presentasjon som ikke er lagret.

 2. Hvis du vil lagre presentasjonen på en CD, i stedet for på et nettverk eller en lokal disk stasjon på data maskinen, setter du inn en CD i CD-stasjonen.

  Obs!: 

  • Du kan kopiere til en tom skrivbar CD (CD-R), en tom omskrivbar CD (CD-RW) eller en CD-RW som inneholder eksisterende innhold som kan overskrives.

  • Hvis du kopierer presentasjonen til en CD i PowerPoint, må du passe på at du kopierer alle filene i én enkelt operasjon. Når det første settet med filer er kopiert, kan du ikke legge til flere filer på platen ved å bruke PowerPoint. Du kan imidlertid bruke Windows Utforsker til å kopiere flere filer til en CD-R eller CD-RW som inneholder eksisterende filer. Se Hjelp for Windows for mer informasjon.

 3. Klikk fanen Fil.

 4. Klikk lagre & Send, klikk Pakk presentasjon for CD, og klikk deretter Pakk for CDi ruten til høyre.

 5. Gjør følgende for å velge presentasjonene du vil kopiere, og rekkefølgen du vil de skal spilles av i:

  • Hvis du vil legge til en presentasjon, klikker du Leggtil i dialog boksen Pakk for CD , og deretter velger du presentasjonen du vil legge til, i dialog boksen Legg til filer og klikker Legg til. Gjenta dette trinnet for hver presentasjon du vil legge til. Gjenta dette trinnet også hvis du vil legge til andre relaterte filer som ikke er fra PowerPoint, i pakken.

   Obs!: Presentasjonen som for øyeblikket åpnes, vises automatisk i listen filer som skal kopieres . Filer du har koblet til presentasjonen, inkluderes automatisk, men de vises ikke i listen filer som skal kopieres .

  • Hvis du legger til mer enn én presentasjon, vises presentasjonene på en nettside som lar deg navigere til innholdet på CDen i den rekkefølgen de er oppført i listen filer som skal kopieres , i dialog boksen pakke for CD . Hvis du vil endre rekkefølgen, velger du en presentasjon du vil flytte, og deretter klikker du pil knappene for å flytte presentasjonen opp eller ned i listen.

  • Hvis du vil fjerne en presentasjon eller fil fra listen filer som skal kopieres , velger du presentasjonen eller filen, og deretter klikker du Fjern.

 6. Klikk Alternativer, og gjør deretter ett eller begge av følgende under Inkluder disse filene:

  • Hvis du vil sikre at filer som er koblet til presentasjonen, er inkludert i pakken, merker du av for koblede filer . Filer som er koblet til presentasjonen, kan inneholde Microsoft Office Excel-regneark som er koblet til diagrammer, lyd filer, film klipp og mer.

  • Hvis du vil bruke innebygde TrueType-skrifter, merker du av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter .

   Obs!: 

   • Hvis presentasjonen for øyeblikket ikke har innebygde skrifter, kan du merke av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter med Skriftene når de er pakket. Avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter gjelder for alle presentasjoner som kopieres, inkludert koblede filer.

   • Hvis presentasjonen allerede inneholder innebygde skrifter, vil PowerPoint automatisk godta innstillingen for presentasjonen for å inkludere innebygde skrifter.

 7. Hvis du vil kreve at andre brukere oppgir et passord før de kan åpne eller redigere noen av de kopierte presentasjonene, skriver du inn passordet eller passordene du vil kreve for å åpne presentasjonen, redigere den eller begge deler, under forbedre sikkerhet og person vern.

  Passord gjelder for PPTX-, PPT-, POTX-, pot-, *. PPSX-,. PPS-,...................... Hvis noen av filene du kopierer, allerede har passord tilordnet til dem, blir du bedt om å velge mellom å beholde passordene som er tilordnet tidligere for disse filene, og overstyre dem med de nye passordene. Hvis du velger å overstyre de tidligere tilordnede passordene, godtas de ikke lenger for de kopierte versjonene av filene. De blir imidlertid fortsatt godtatt for de opprinnelige versjonene.

 8. Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

 9. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 10. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du kopierer presentasjonen til et nettverk eller en lokal disk stasjon på data maskinen, klikker du Kopier til mappe, skriver inn et mappe navn og plassering, og klikker deretter OK.

  • Hvis du kopierer presentasjonen til en CD, klikker du Kopier til CD.

Lagre pakken på en USB-flash-enhet

 1. Åpne presentasjonen du vil kopiere, eller lagre presentasjonen hvis du arbeider med en ny presentasjon som ikke er lagret.

 2. Sett inn en USB-flash-enhet i en USB-port på data maskinen.

 3. Klikk fanen Fil.

 4. Klikk lagre & Send, klikk Pakk presentasjon for CD, og klikk deretter Pakk for CDi ruten til høyre.

 5. Gjør følgende for å velge presentasjonene du vil kopiere, og rekkefølgen du vil de skal spilles av i:

  • Hvis du vil legge til en presentasjon, klikker du Leggtil i dialog boksen Pakk for CD , og deretter velger du presentasjonen du vil legge til, i dialog boksen Legg til filer og klikker Legg til. Gjenta dette trinnet for hver presentasjon du vil legge til. Gjenta dette trinnet også hvis du vil legge til andre relaterte filer som ikke er fra PowerPoint, i pakken.

   Obs!: Presentasjonen som for øyeblikket åpnes, vises automatisk i listen filer som skal kopieres . Filer du har koblet til presentasjonen, inkluderes automatisk, men de vises ikke i listen filer som skal kopieres .

  • Hvis du legger til mer enn én presentasjon, vises presentasjonene på en nettside som lar deg navigere til innholdet på CDen i den rekkefølgen de er oppført i listen filer som skal kopieres , i dialog boksen pakke for CD . Hvis du vil endre rekkefølgen, velger du en presentasjon du vil flytte, og deretter klikker du pil knappene for å flytte presentasjonen opp eller ned i listen.

  • Hvis du vil fjerne en presentasjon eller fil fra listen filer som skal kopieres , velger du presentasjonen eller filen, og deretter klikker du Fjern.

 6. Klikk Alternativer, og gjør deretter ett eller begge av følgende under Inkluder disse filene:

  • Hvis du vil sikre at filer som er koblet til presentasjonen, er inkludert i pakken, merker du av for koblede filer . Filer som er koblet til presentasjonen, kan inneholde Microsoft Office Excel-regneark som er koblet til diagrammer, lyd filer, film klipp og mer.

  • Hvis du vil bruke innebygde TrueType-skrifter, merker du av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter .

   Obs!: 

   • Hvis presentasjonen for øyeblikket ikke har innebygde skrifter, kan du merke av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter med Skriftene når de er pakket. Avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter gjelder for alle presentasjoner som kopieres, inkludert koblede filer.

   • Hvis presentasjonen allerede inneholder innebygde skrifter, vil PowerPoint automatisk godta innstillingen for presentasjonen for å inkludere innebygde skrifter.

 7. Hvis du vil kreve at andre brukere oppgir et passord før de kan åpne eller redigere noen av de kopierte presentasjonene, skriver du inn passordet eller passordene du vil kreve for å åpne presentasjonen, redigere den eller begge deler, under forbedre sikkerhet og person vern.

  Passord gjelder for PPTX-, PPT-, POTX-, pot-, *. PPSX-,. PPS-,...................... Hvis noen av filene du kopierer, allerede har passord tilordnet til dem, blir du bedt om å velge mellom å beholde passordene som er tilordnet tidligere for disse filene, og overstyre dem med de nye passordene. Hvis du velger å overstyre de tidligere tilordnede passordene, godtas de ikke lenger for de kopierte versjonene av filene. De blir imidlertid fortsatt godtatt for de opprinnelige versjonene.

 8. Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

 9. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 10. Klikk Kopier til mappei dialog boksen Pakk for CD .

 11. Velg Bla gjennomi dialog boksen Kopier til mappe .

 12. Gå til USB-flash-enheten i dialog boksen Velg plassering , Velg den eller en under mappe i den, og klikk deretter Velg.

  Mappen og banen du valgte, legges til i plassering -boksen i dialog boksen Kopier til mappe .

 13. PowerPoint ber deg om å oppgi koblede filer. Det er best å svare på Ja for å sikre at alle nødvendige filer for presentasjonen er inkludert i pakken som er lagret på USB-flash-enheten.

  PowerPoint begynner å kopiere filer, og når den er fullført, åpnes et vindu som viser den fullstendige pakken på USB-flash-enheten.

Lagre pakken på en CD

 1. Åpne presentasjonen du vil kopiere, eller lagre presentasjonen hvis du arbeider med en ny presentasjon som ikke er lagret.

 2. Hvis du vil lagre presentasjonen på en CD, i stedet for på et nettverk eller en lokal disk stasjon på data maskinen, setter du inn en CD i CD-stasjonen.

  Obs!: 

  • Du kan kopiere til en tom skrivbar CD (CD-R), en tom omskrivbar CD (CD-RW) eller en CD-RW som inneholder eksisterende innhold som kan overskrives.

  • Hvis du kopierer presentasjonen til en CD i PowerPoint, må du passe på at du kopierer alle filene i én enkelt operasjon. Når det første settet med filer er kopiert, kan du ikke legge til flere filer på platen ved å bruke PowerPoint. Du kan imidlertid bruke Windows Utforsker til å kopiere flere filer til en CD-R eller CD-RW som inneholder eksisterende filer. Se Hjelp for Windows for mer informasjon.

 3. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Publiser, og klikk deretter på Pakk for CD.

 4. Klikk Alternativeri dialog boksen Pakk for CD , og velg deretter alternativene du vil bruke.

 5. Klikk Kopier til mappe eller Kopier til CD.

  PowerPoint pakker ned presentasjonen til mappen eller CDen, slik at du kan distribuere den.

  Obs!: 

  • Hvis du allerede har en kopi av PowerPoint Viewer 2007, kan du bruke det til å vise filer som er formatert for PowerPoint 2000 eller nyere. (PowerPoint Viewer er trukket tilbake og er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting.)

  • PowerPoint Viewer 2007 støtter ikke filer som er formatert for PowerPoint 97 eller tidligere. Hvis du vil bruke PowerPoint Viewer 2007 til å vise en presentasjon som er formatert for PowerPoint 97 eller tidligere, åpner du presentasjonen i PowerPoint 2000, 2002 eller 2003 eller nyere, og deretter lagrer du den i et format for PowerPoint 2000, 2002 eller 2003 eller nyere.

  • Du kan kjøre PowerPoint Viewer 2007 på Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller nyere.

 6. Klikk Alternativer, og gjør deretter ett av følgende under pakke type:

  • Hvis du vil angi hvordan en presentasjon skal spilles av i PowerPoint Viewer, klikker du visnings program pakken (Oppdater fil formater for å kjøre i PowerPoint Viewer), og deretter velger du et alternativ i liste listen Velg hvordan presentasjonene skal spilles av i visnings programmet .

  • Hvis du vil gjøre en pakke som du er sikker å vise, se på en data maskin som har PowerPoint eller PowerPoint Viewer installert, klikker du på Arkiver pakke (ikke Oppdater fil formater).

 7. Gjør ett eller begge av følgende under Inkluder disse filene:

  • Hvis du vil sikre at filer som er koblet til presentasjonen, er inkludert i pakken, merker du av for koblede filer . Filer som er koblet til presentasjonen, kan inneholde Microsoft Office Excel-regneark som er koblet til diagrammer, lyd filer, film klipp og mer.

  • Hvis du vil bruke innebygde TrueType-skrifter, merker du av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter .

   Obs!: 

   • Hvis presentasjonen for øyeblikket ikke har innebygde skrifter, kan du merke av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter med Skriftene når de er pakket. Avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter gjelder for alle presentasjoner som kopieres, inkludert koblede filer.

   • Hvis presentasjonen allerede inneholder innebygde skrifter, vil PowerPoint automatisk godta innstillingen for presentasjonen for å inkludere innebygde skrifter.

 8. Hvis du vil kreve at andre brukere oppgir et passord før de kan åpne eller redigere noen av de kopierte presentasjonene, skriver du inn passordet eller passordene du vil kreve for å åpne presentasjonen, redigere den eller begge deler, under forbedre sikkerhet og person vern.

  Passord gjelder for PPTX-, PPT-, POTX-, pot-, *. PPSX-,. PPS-,...................... Hvis noen av filene du kopierer, allerede har passord tilordnet til dem, blir du bedt om å velge mellom å beholde passordene som er tilordnet tidligere for disse filene, og overstyre dem med de nye passordene. Hvis du velger å overstyre de tidligere tilordnede passordene, godtas de ikke lenger for de kopierte versjonene av filene. De blir imidlertid fortsatt godtatt for de opprinnelige versjonene.

 9. Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

 10. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du kopierer presentasjonen til et nettverk eller en lokal disk stasjon på data maskinen, klikker du Kopier til mappe, skriver inn et mappe navn og plassering, og klikker deretter OK.

  • Hvis du kopierer presentasjonen til en CD, klikker du Kopier til CD.

Lagre pakken på en USB-flash-enhet

 1. Åpne presentasjonen du vil kopiere, eller lagre presentasjonen hvis du arbeider med en ny presentasjon som ikke er lagret.

 2. Sett inn en USB-flash-enhet i et USB-spor på data maskinen.

 3. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Publiser, og klikk deretter på Pakk for CD.

 4. Klikk Alternativeri dialog boksen Pakk for CD , og velg deretter alternativene du vil bruke.

 5. Klikk Alternativer, og gjør deretter ett av følgende under pakke type:

  • Hvis du vil angi hvordan en presentasjon skal spilles av i PowerPoint Viewer, klikker du visnings program pakken (Oppdater fil formater for å kjøre i PowerPoint Viewer), og deretter velger du et alternativ i liste listen Velg hvordan presentasjonene skal spilles av i visnings programmet .

  • Hvis du vil gjøre en pakke som du er sikker å vise, se på en data maskin som har PowerPoint eller PowerPoint Viewer installert, klikker du på Arkiver pakke (ikke Oppdater fil formater).

 6. Gjør ett eller begge av følgende under Inkluder disse filene:

  • Hvis du vil sikre at filer som er koblet til presentasjonen, er inkludert i pakken, merker du av for koblede filer . Filer som er koblet til presentasjonen, kan inneholde Microsoft Office Excel-regneark som er koblet til diagrammer, lyd filer, film klipp og mer.

  • Hvis du vil bruke innebygde TrueType-skrifter, merker du av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter .

   Obs!: 

   • Hvis presentasjonen for øyeblikket ikke har innebygde skrifter, kan du merke av i avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter med Skriftene når de er pakket. Avmerkings boksen innebygde TrueType-skrifter gjelder for alle presentasjoner som kopieres, inkludert koblede filer.

   • Hvis presentasjonen allerede inneholder innebygde skrifter, vil PowerPoint automatisk godta innstillingen for presentasjonen for å inkludere innebygde skrifter.

 7. Hvis du vil kreve at andre brukere oppgir et passord før de kan åpne eller redigere noen av de kopierte presentasjonene, skriver du inn passordet eller passordene du vil kreve for å åpne presentasjonen, redigere den eller begge deler, under forbedre sikkerhet og person vern.

  Passord gjelder for PPTX-, PPT-, POTX-, pot-, *. PPSX-,. PPS-,...................... Hvis noen av filene du kopierer, allerede har passord tilordnet til dem, blir du bedt om å velge mellom å beholde passordene som er tilordnet tidligere for disse filene, og overstyre dem med de nye passordene. Hvis du velger å overstyre de tidligere tilordnede passordene, godtas de ikke lenger for de kopierte versjonene av filene. De blir imidlertid fortsatt godtatt for de opprinnelige versjonene.

 8. Hvis du vil undersøke om det er skjulte data og personlige opplysninger i presentasjonen, merker du av for Undersøk presentasjonen for upassende eller privat informasjon .

 9. Klikk på OK for å lukke Alternativer-dialogboksen.

 10. Klikk Kopier til mappe.

 11. Velg Bla gjennomi dialog boksen Kopier til mappe .

 12. Gå til USB-flash-enheten i dialog boksen Velg plassering , Velg den eller en under mappe i den, og klikk deretter Velg.

  Mappen og banen du valgte, legges til i plassering -boksen i dialog boksen Kopier til mappe .

 13. PowerPoint ber deg om å oppgi koblede filer. Det er best å svare på Ja for å sikre at alle nødvendige filer for presentasjonen er inkludert i pakken som er lagret på USB-flash-enheten.

  PowerPoint begynner å kopiere filer, og når den er fullført, åpnes et vindu som viser den fullstendige pakken på USB-flash-enheten.

PowerPoint for macOS tilbyr ikke en "pakke presentasjon for CD"-funksjon.

I PowerPoint for macOS er alt innhold innebygd som standard. Hvis du setter inn lyd, bilde eller video, er det en kopi av medie filen som er inkludert i PowerPoint filen. Funksjonen pakke for CD-rom er unødvendig, siden du allerede har innholdet i PowerPoint filen.

PowerPoint for nettet støtter ikke denne "pakking"-funksjonen, men den har andre måter å dele en ferdig presentasjon med andre på:

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×