Overvåk Yammer-data (administrasjonsveiledning for Yammer)

Du kan overvåke Yammer-dataene med disse funksjonene: overvåking av nøkkelord, sikkerhetsinnstillinger, dataeksport, dataoppbevaring og analyser.

Denne artikkelen er en del av Yammers administrasjonsveiledning

Konfigurere Yammer-nettverket

Administrere Yammer-brukere

Overvåke Yammer-data    

Flere Yammer-funksjoner

Vanlige spørsmål om Yammer-sikkerhet

Sjekkliste for teknisk beredskap i Yammer

Overvåke nøkkelord

* Bare bekreftede administratorer

Yammer lar deg overvåke nøkkelord for å spore sensitivt innhold, fra bestemte betingelser og uttrykk til ansattes personlige opplysninger. Når en bruker legger inn en melding som inneholder et overvåket nøkkelord eller uttrykk, varsler Yammer personen som er lagt inn med e-postadresse. Bekreftede administratorer har tilgang til disse innstillingene ved å gå til Nettverksadministrator og velge Overvåke nøkkelord under Innhold og sikkerhet.

Følgende typer strenger støttes: enkle nøkkelord og vanlige uttrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om vanlige uttrykk, kan du lese Hurtigreferanse-veiledningen for MSDN.

Denne tabellen inneholder noen eksempler på vanlige uttrykk, som finner særskilte ord, kredittkort og personnumre:

Formål

Mønster

Samsvarer med

Grense for ord

\bord\b

\btheme\b samsvarer med «tema», men ikke «temaer, tematikk»

Kredittkort

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Personnumre

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Tips!: Hvis du vil se et utgangspunkt for å opprette nøkkelordlisten, kan du gå til: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Sikkerhetsinnstillinger

* Bare bekreftede administratorer

Én av Yammers høyeste prioriteter er å sørge for at opplysningene dine holdes konfidensielle og sikre. I tillegg til virkemidlene vi bruker for å sikre at dataene dine aldri blir misbrukt, finnes følgende sikkerhetskrav for tilgang som du kan angi for å beskytte nettverket. Du kan få tilgang til disse innstillingene ved å gå til Nettverksadministrator, og velge Overvåke nøkkelord under Innhold og sikkerhet.

Begrensninger for IP-adresseområde

Ved å angi ett eller flere godkjente IP-adresseområder kan du begrense tilgangen til Yammer-nettverket til bare det lokale firmanettverket eller andre klarerte nettverk. Alle brukere som prøver å logge seg på fra en nettleser med en IP-adresse utenfor områdene som er konfigurert her, blir blokkert. Du kan angi et start- og sluttområde for IP-adressene du vil tillate, og tilordne et navn til hvert område.

Brukere som bruker mobile klienter, er som regel utenfor det autoriserte området for IP-adresser (med mindre den mobile klienten bruker en trådløs tilkobling på et klarert nettverk). Hvis du ønsker å tillate tilgang fra mobile klienter, velger du Tillat pålogging-alternativet. Dette begrenser fremdeles pålogginger fra nettet som er utenfor IP-adresseområdet, men mobilklienter som befinner seg utenfor dette området, kan nå logge på. Hvis du velger Avvis pålogging, kan ikke brukere utenfor det klarerte IP-adresseområdet få tilgang til Yammer via klienter.

Passordpolicyer

Du kan konfigurere hvor lange og vanskelige brukerpassordene må være, og hvor ofte de må endres. Hvis du endrer noen av passordinnstillingene og klikker Lagre, varsles brukere som ikke oppfyller disse kravene, om at de må endre passordene sine ved neste pålogging. Hvis du velger alternativet Tving alle brukere til å endre passordene sine umiddelbart, må alle brukerne endre passordene sine neste gang de logger seg på. Dette må gjøres uansett om det har blitt gjort endringer i passordkravene.

Obs!: Eksterne nettverk har ikke mulighet til å konfigurere passordpolicyer. Dette er for å hindre at brukere blir møtt med forskjellige policyer om krav til passordstyrke hvis de deltar i eksterne nettverk. Brukere må overholde policyene for passordstyrke i sitt hjemmenettverk.

Eksterne meldinger

Du kan velge å gjennomføre Exchange Online Exchange-transportregler (ETR) i Yammer. Hvis du vil ha mer informasjon om denne innstillingen, kan du se Kontrollere eksterne meldinger i et Yammer-nettverk med Exchange-transportregler.

Bruke Office 365-identitet i Yammer

Du kan velge å bruke Office 365-identitet i Yammer. Hvis du vil ha informasjon om denne innstillingen, kan du se Bruke Office 365-identitet for Yammer-brukere.

Eksportere data

* Bare bekreftede administratorer

Viktig!: Denne funksjonen er ment for å overvåke bruk og for oppdaging, ikke for å overføre Yammer-nettverk. Hvis du har spørsmål om overføring, kan du se Nettverksoverføring: Konsolidere flere Yammer-nettverk.

Yammer Dataeksport eksporterer pakker og eksporterer alle meldinger, notater, filer, emner, brukere og grupper. Dataene eksporteres til en ZIP-fil som inneholder CSV-filer for meldinger og flere arkiver som inneholder filer og sider. Du kan utføre en engangseksport ved å ganske enkelt angi startdatoen for eksporten. Du kan få tilgang til disse innstillingene under Nettverksadministrator, og ved å velge Overvåke nøkkelord under Innhold og sikkerhet. Alternativt kan du sette opp automatiske, regelmessige eksporter ved å benytte API-et Yammer. Dataeksporten er en ZIP-fil som inneholder:

  • Meldinger, Brukere, Emner og Grupper i separate .CSV-filer:    Dette inneholder fullstendige detaljer for hver datatype, som meldings-ID, tidsstempel, deltakere, gruppenavn og så videre.

  • Filer- og Notater-mapper:    Disse inneholder filer og notater fra nettverket ditt. Filene har sine opprinnelige formater og notatene eksporteres i .html-format. Vær oppmerksom på at eksporter bare inneholder filer og notater som ble opprettet eller endret i løpet av tidsperioden som ble angitt for eksporten.

Administrasjonsverktøy – dataeksport

Oppfyll dine behov for datavarehus, eDiscovery og overholdelse med Yammers nye Dataeksport. Dataeksport eksporterer pakker og eksporterer alle meldinger, filer, filer, emner, brukere og grupper i nettverket ditt. Du kan enkelt konfigurere og opprette gjentakende eksporter ved bruk av Dataeksport-API-et for Yammer, eller ved å laste ned en engangseksport fra Administrasjonsverktøy-grensesnittet. Du finner mer informasjon om /eksport-API på Yammer Developer Center.

Høydepunkter

  • Omfattende dataeksport:    Eksporter alle dataene i nettverket, inkludert meldinger, sider, filer, emner, brukere og grupper. Eksportene inkluderer også upubliserte sider og alle versjoner av sidene (alt innhold opprettet eller endret i løpet av den angitte perioden) og filer.

  • Dataeksport-API:    Bruk dataeksport-API for å konfigurere og tilpasse automatiske, regelmessige eksporter for nettverket. API-et gir mer kontroll, fleksibilitet og tilpasning for IT-administratorer.

  • Forenklede engangseksporter:    Du angir bare en startdato for å eksportere alle dataene i nettverket fra dette startpunktet.

  • Dataoppbevaring:    Velg mellom alternativene Slett permanent og Slett midlertidig for å dekke dine behov. Slett permanent fjerner dataene permanent når de slettes på nettverket, og dette anbefales for de fleste nettverk. Slett midlertidig beholder slettede data synlige i dataeksporter.

Bruke Yammer-API-et til å konfigurere regelmessige eksporter

Med innføring av dataeksport-API, faser Yammer ut den eldre funksjonaliteten for regelmessige eksporter og forenkler administrasjonsgrensesnittet for dataeksport. Den eldre’ funksjonaliteten for regelmessige eksporter vil være midlertidig tilgjengelig, men vi oppfordrer administratorer til å gå over til dataeksport-API. Dataeksport-API gir mer fleksibilitet og kontroll for administratorer, og gjør at de kan opprette automatiske, regelmessige eksporter etter behov.

Eksempelskript for dataeksport

Et eksempelskript ved bruk av API får du under /eksport på Yammer Developer Center. Dette skriptet kan brukes med vanlige planleggere (Cron osv.) for å konfigurere regelmessige eksporter.

Dataoppbevaring

* Bare bekreftede administratorer

Her, under Nettverksadministrator og under Innhold og sikkerhet, kan du velge Dataoppbevaring. Du kan velge alternativer for hvordan slettede data bevares på nettverket. Standardalternativet som anbefales, er Slett permanent, noe som fjerner dataene permanent fra nettverket. De blir heller ikke synlige i dataeksporter. Du kan også velge Slett midlertidig, noe som gjør at de slettede dataene beholdes på Yammer-servere, med mindre de fjernes spesifikt via Developer API. I slike tilfeller er ikke de slettede dataene synlig for brukerne på nettverket, men de eksporteres via dataeksport. Velg dette alternativet hvis du har spesifikke lovbestemte krav eller eDiscovery-overholdelseskrav som krever at de slettede dataene beholdes.

Analyser

Dette er et instrumentbord for overvåking og sporing av nettverksytelsen, noe som gjør at du kan observere tilstanden, identifisere muligheter for vekst og holde oversikten over hvordan organisasjonen bruker Yammer. Du får tilgang til metrikker for nettverksytelse som nettverksvekst, medlemsengasjement, meldinger som publiseres, grupper og annen statistikk under Nettverksadministrator. Velg Instrumentbord under Analyser. Vær oppmerksom på at analysefunksjonen er åpen for alle brukere på nettverket, slik at brukerne kan vise samlet statistikk om nettverket sitt.

Yammer-rapporter

Du kan også vise Yammer-aktivitetsrapporten i Office 365 Rapport-instrumentbordet. Aktivitetsrapporten kan gi deg bruker- og aktivitetsspesifikk informasjon om forhåndsangitte dataområder (fra uke til seks måneder). For detaljer kan du se Vis Yammer-aktivitetsrapporten.

Neste artikkel: Flere Yammer-funksjoner (administrasjonsveiledning for Yammer).

Se også

Yammers administrasjonsveiledning

Yammers administrasjonssenter

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×