Office
Logg på

Overvåk Yammer-brukere i nettverk som er koblet til Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Yammer firmanettverket må kanskje brukere som ikke lenger arbeider for firmaet. Du kan eventuelt noen Yammer-brukere kan logge på med e-post og passordet deres fordi de ikke har en tilsvarende Office 365-konto. Hvis du vil analysere slike situasjoner, og gjør noe, kan du overvåke Yammer-brukere. Det vil si eksportere listen over Yammer-brukere kan finne statusen for disse brukerne Yammer i Office 365 ved å bruke Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell, og analysere resultatene og å gjøre.

I tillegg til overvåking Yammer brukere, kan du vil vite mer om hvordan Yammer-tjenesten kan administreres sømløst fra Office 365. Du kan for eksempel Administrere Yammer-brukere på tvers av livssyklusen fra Office 365 og håndheve office 365-identitet for Yammer-brukere.

Eksportere listen for Yammer-brukere

Før du kan kjøre skriptet sporing av endringer, kan du opprette en inndata-fil som inneholder listen over brukerkontoer for skriptet du bruker. Du oppretter inndata-fil ved å bruke funksjonen Eksportere brukere i Yammer.

 1. Klikk Yammer innstillinger-ikonet Yammer-innstillinger-ikonet i Yammer, og klikk deretter Nettverksadministrator.

 2. Klikk Eksporter brukere.

  Eksporter brukere-menyen for Yammer

 3. Velg Eksporter alle brukere på eksportere brukere-siden, og deretter Eksporter.

  Yammer Eksporter brukere-alternativer – Eksporter alle brukere, eller Eksporter alle brukere fra (dato)
 4. Lagre den eksporterte filen. Filen lagres som en komprimert fil med filtypen ZIP-fil.

 5. Gå til plasseringen der du lagret den komprimerte filen og utvide den.

  Obs!: Det finnes flere filer som er innenfor den komprimerte filen. Trenger du bare fil som heter users.csv.

Finne status for Yammer-brukere i Office 365

 1. Installer og Konfigurer Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell. Instruksjoner for dette, Les følgende dokument: Azure AD hjelp.

 2. Kopier kodesnutten nedenfor, lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, og lagre deretter filen som UserMatchToAzureAD.ps1.

  Du kan gjerne endre den til organisasjonens behov.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Kjøre kommandoen som i eksemplet nedenfor passerer inndata fil som er eksportert fra Yammer og en plassering på utdata fra et Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell kommandovindu.

  Eksempelbruk:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører skriptet, kan du se på PS1 filen ovenfor.

Analysere resultatene, og utfør handling

 1. Åpne resultat-CSV-filen, og filtrer ut alle radene som viser exists_in_azure_ad-kolonnen som USANN.

  Hver av dem er kontoer som finnes i Yammer, men ikke i Office 365 / Azure AD. For hver av dem, kan du bestemme om du trenger å:

  • sperre brukerkontoen i Yammer dersom brukeren ikke har tilgang

  • opprette brukeren i Office 365 / Azure AD

 2. Når du har fullført disse handlingene, anbefaler vi at du kjører denne fremgangsmåten på nytt fra start for å bekrefte alle brukerne finnes nå i Office 365 og Azure AD.

Hvis du bruker Office 365 identitet, etter en fullstendig overvåkingslogg kanskje vil du å tenke på logger av alle gjeldende brukere, slik at du kan være sikker på at alle er nå logge på med legitimasjonen Office 365, og ikke bruker bufret legitimasjon. Hvis du velger å gjøre dette, må du kontrollere at dette kommuniseres til brukerne. Mer informasjon i Gjennomfør office 365-identitet for Yammer-brukere.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×