Oversikt over visninger i Project

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Visninger vises, i et bestemt format, et delsett av informasjonen du angir i Microsoft Project. Del settet med informasjon lagres i Project og vises i alle visninger som ringer for det. Oppgave- varighet som du angir i diagramdelen av Gantt-diagram-visningen, vises også i Aktivitetsliste-visningen.

I denne artikkelen

Forstå typene, formatene og komponentene i Project-visninger

Hvilken visning bør jeg bruke?

Hvordan behandles informasjon i en visning?

Hva kan formateres i en visning?

Forstå typene, formatene og komponentene i Project-visninger

Project inneholder ulike typer visninger som presenterer prosjekt informasjon ved hjelp av forskjellige formater og komponenter, for eksempel tabeller, filtre, grupper og detaljer. Det er viktig å forstå forskjellen mellom disse egenskapene.

Hylletyper

Project bruker tre typer visninger: aktivitets visninger, ressurs visninger og tildelings visninger.

Formater

Project-visninger bruker flere forskjellige visnings formater. Visnings formatene omfatter: Gantt-diagram, nettverksdiagram, ark, bruk og skjema.

Visninger i Gantt-diagrammer, nettverksdiagram-visninger og graf visninger presenterer informasjon grafisk.

3-D Gantt-stolper

Knapp Gantt-diagramvisninger består av en tabell og et liggende stolpediagram.

Knapp Nettverksdiagram-visninger består helt av et diagram.

Gantt-diagramvisninger viser en liste over oppgavene dine på venstre side av visningen, med en grafisk fremstilling av disse oppgavene i stolper som strekker seg over en tids skala på lengst til høyre i visningen. Dette formatet kan være nyttig når du først planlegger planen, og for å se gjennom tids planen etter hvert som prosjektet skrider frem.

Network diagram-visninger viser oppgavene i et flyt skjema format. Dette formatet kan være nyttig når du skal fin justere tids planen.

Graf visninger inneholder en illustrasjon av tids planen og frem driften for prosjektet.

Ark visninger presenterer informasjon i rader og kolonner, på samme måte som i et regne ark. Rader inneholder informasjon om aktiviteter eller ressurser. Kolonner i Project kalles vanligvis som felt, og du bruker dem til å angi bestemt informasjon om aktiviteter eller ressurser.

Arkvisning

Knapp En ark visning ligner på et regne ark eller en tabell med informasjon.

ForBruks visninger viser aktivitets-eller ressurs data i rader og kolonner på venstre side av visningen, og vise tids inndelte data langs rader og kolonner lengst til høyre i visningen.

Skjema visninger presenterer detaljert informasjon i et strukturert format om én aktivitet eller ressurs om gangen.

skjemavisning

Knapp En skjema visning gjør det enkelt å skrive inn informasjon om bestemte aktiviteter og ressurser.

Komponentar

Hver visning består av individuelle komponenter, for eksempel tabeller, filtre, grupper og detaljer. Hvis du vil fokusere på en bestemt aktivitet, ressurs eller tildeling i en visning, kan du vise en annen tabell og endre et filter eller en gruppe. I enkelte visninger kan du også endre typen data som vises.

  • En tabell er et sett med felt som kolonner og rader vises i arkdelen av en visning. Standard tabellen som vises, varierer fra visning.

  • Et filter er et sett med vilkår for å vise bestemte aktiviteter, ressurser eller tildelinger. Standard filteret som brukes på en visning, er enten høy aktiviteter (for aktivitets visninger) eller alle ressurser (for ressurs visninger).

  • En gruppe viser en bestemt kategori med prosjekt informasjon. Ved å gruppere kan du kategorisere og vise opprullerte aktiviteter, ressurs eller tildelings informasjon på en rekke måter. Ingen gruppe brukes som standard.

  • Detaljer består av nært relaterte felt som vises enten i kolonner, som i en skjema visning, eller i tabeller som viser informasjon over tid, som i en bruks visning.

Endring av tabeller, filtre, grupper eller visnings detaljer legger ikke til eller sletter informasjon som er lagret i Project, og viser bare en del av informasjonen på forskjellige måter.

Til toppen av siden

Hvilken visning bør jeg bruke?

Når du bruker visningene i Project, bestemmer du hva slags informasjon du vil se (aktivitets-, ressurs-eller tildelings data), og deretter bestemmer du hvilket format du vil bruke. Dette hjelper deg med å identifisere hvilken visning som passer best til dine behov. Hvis du for eksempel vil skrive inn ressurs data for prosjektet i et regne ark, velger du ressurs liste visningen eller Ressursbelegg-visningen. Hvis du vil vise aktivitets informasjon ved hjelp av et liggende stolpediagram langs en tids linje, velger du Gantt-diagram-visningen.

Hvis en enkelt visning ikke gir deg nok detaljer, kan det være nyttig å finne en kombinasjons visning. Kombinasjons visninger viser to visninger samtidig. Når du velger en aktivitet eller ressurs i den øverste ruten i en kombinasjons visning, viser visningen i den nederste ruten detaljert informasjon om den valgte aktiviteten eller ressursen. Når du for eksempel viser en aktivitets visning i den øverste ruten og Ressursbelegg-visningen i den nederste ruten, viser visningen i den nederste ruten ressursene som er tilordnet til oppgavene som er valgt i den øverste ruten, sammen med informasjon om disse ressursene. Ressurs informasjonen som vises, gjelder for alle tildelte aktiviteter for hver ressurs, ikke bare til aktivitetene som er valgt i den øverste ruten. Se dele en visning for å lære mer.

Bruk de følgende avsnittene for å lære mer om visningene som brukes for aktivitets-, ressurs-og tildelings data.

Jeg vil vise og skrive inn aktivitets data

Jeg vil vise og skrive inn ressurs data

Jeg vil vise og skrive inn tildelings data

Jeg vil vise og skrive inn aktivitets data

Aktivitets data kan vises i flere formater, inkludert Gantt-diagram, nettverksdiagram, graf, ark, bruk og skjema formater.

Tabellen nedenfor beskriver visninger som viser aktivitets data i Gantt-diagramformat.

Vis

Beskrivelse

Stolpe fremheving

Vise aktivitets Sammendrag med etiketter for alle del aktiviteter. Bruk stolpe fremheving-visningen med Rollup_Formatting-makroen for å se alle aktiviteter presist merket i Gantt-stolper.

Detaljer-Gantt

Vise oppgaver og tilknyttet informasjon i et ark, og se slakk og forsinkelser for aktiviteter over tid i et stolpediagram på en tids skala. Bruk visningen detaljert Gantt til å kontrollere hvor langt en aktivitet kan være forsinket uten å påvirke andre aktiviteter.

Gantt-diagram

Vise oppgaver og tilknyttet informasjon i et ark, og vise aktiviteter og varigheter over tid i et stolpediagram på en tids skala. Bruk visningen Gantt-diagram for å skrive inn og planlegge en liste over aktiviteter. Dette er visningen som vises som standard når du starter Project for første gang.

Utjevne Gantt

Vise oppgaver, aktivitets forsinkelser og slakk i et ark, og før-og-etter-effektene av funksjonen for prosjekt utjevning. Bruk visningen Utjevning-Gantt til å kontrollere mengden aktivitets forsinkelse forårsaket av utjevning.

Beregnet dato for mile Pæl

Vise aktivitets Sammendrag med etiketter for alle del aktiviteter. Bruk visningen for fremheving av mile Pæl dato med Rollup_Formatting-makro for å se alle aktiviteter presist merket med mile pæl merker og datoer i sammendrags Gantt-stolper.

Fremheving av mile Pæl

Vise aktivitets Sammendrag med etiketter for alle del aktiviteter. Bruk visningen for beregnet mile Pæl med Rollup_Formatting-makro for å se alle aktiviteter presist merket med mile pæl merker i sammendrags stolpene.

Flere opprinnelige planer Gantt-diagram

Vise ulike fargede Gantt-stolper for de tre første opprinnelige planene (opprinnelig plan, planlagte og planlagte) i aktivitets Sammendrag og del aktiviteter i diagramdelen av visningen. Bruk visningen for Gantt-diagram med flere opprinnelige planer til å se gjennom og sammenligne de tre første opprinnelige planene som du har lagret for prosjektet.

Oppfølging-Gantt

Vise oppgaver og aktivitets informasjon i et ark, og et diagram som viser en opprinnelig plan og planlagte Gantt-stolper for hver aktivitet. Bruk visningen Oppfølging-Gantt til å sammenligne den opprinnelige tids planen med den faktiske planen.

I tillegg til Gantt-diagramvisninger har Project flere andre visninger for å skrive inn og evaluere aktivitets data. Tabellen nedenfor beskriver noen av disse visningene.

Format

Vis

Beskrivelse

Nettverksdiagram

Beskrivende Nettverksdiagram

Vise alle aktiviteter og aktivitetsavhengigheter. Bruk visningen for beskrivende nettverksdiagram til å opprette og fin justere tids planen i et flyt skjema format. Denne visningen ligner på den vanlige Nettverksdiagram-visningen, men nodene er større og gir mer informasjon.

Nettverksdiagram

Nettverksdiagram

Skriv inn, Rediger og se gjennom alle aktiviteter og aktivitetsavhengigheter. Bruk Nettverksdiagram-visningen til å opprette og fin justere tids planen i et flyt skjema format.

Nettverksdiagram

Relasjons-diagram

Vise foregående og etterfølgende aktiviteter for en enkelt valgt aktivitet. I et stort prosjekt eller et prosjekt med mer sammensatt aktivitets kobling, kan du bruke denne aktivitets visningen til å fokusere på aktivitetsavhengighetene for en bestemt aktivitet.

Diagram

Kalender

Vise aktiviteter og varigheter for en bestemt uke eller et område med uker i et måneds kalender format.

Ark

Aktivitets liste

Skriv inn, Rediger og se gjennom aktivitets informasjon i et regne ark format.

Form

Skjema for aktivitets detaljer

Skriv inn, Rediger og se gjennom detaljert sporing og planleggings informasjon om en valgt aktivitet, én aktivitet om gangen. Rutenett-området kan vise informasjon om tildelte ressurser, foregående aktiviteter og etterfølgende aktiviteter.

Form

Oppgave skjema

Skriv inn, Rediger og se gjennom informasjon om en valgt aktivitet, én aktivitet om gangen. Rutenett-området kan vise informasjon om tildelte ressurser, foregående aktiviteter og etterfølgende aktiviteter for aktiviteten.

Form

Skjema for aktivitets navn

Skriv inn, Rediger og se gjennom de valgte aktivitets tildelte ressursene, foregående aktivitetene og etterfølgende aktiviteter. Visningen aktivitets navn skjema er en forenklet versjon av aktivitets skjema visningen.

Til toppen av siden

Jeg vil vise og skrive inn ressurs data

Project inneholder flere visninger for ressurs data, i graf-, ark-og skjema formater. Tabellen nedenfor beskriver noen av disse visningene.

Format

Vis

Beskrivelse

Diagram

Ressursdiagram

Vise ressurs tildeling, kostnader eller arbeid over tid for en enkelt ressurs eller gruppe med ressurser om gangen. Informasjonen vises i et format i en stolpediagram. Når ressurs graf visningen brukes i kombinasjon med andre visninger, kan det være veldig nyttig å finne overallokeringer av ressurser.

Ark

Ressurs liste

Skriv inn, Rediger og se gjennom ressurs informasjon i et regne ark format.

Form

Ressurs skjema

Skriv inn, Rediger og se gjennom alle ressurs-, aktivitets-og tids plan informasjon om en valgt ressurs, én ressurs om gangen. Rutenett-området kan vise informasjon om ressursens tids plan, kostnader eller arbeid på tildelte aktiviteter. Det er mest nyttig når det brukes som en del av en kombinasjons visning.

Form

Skjema for ressurs navn

Skriv inn, Rediger og se gjennom den valgte ressursens tids plan informasjon om en valgt ressurs, én ressurs om gangen. Rutenett-området kan vise informasjon om ressursens tids plan, kostnader eller arbeid på tildelte aktiviteter. Ressurs navn skjema visningen er en forenklet versjon av ressurs skjema visningen.

Til toppen av siden

Jeg vil vise og skrive inn tildelings data

TilDelings data angis i visninger som bruker bruks formatet. Tabellen nedenfor beskriver disse visningene.

Vis

Beskrivelse

Aktivitets belegg

Se gjennom, Skriv inn og Rediger oppgaver etter oppgave. I arkdelen av Aktivitetsbelegg-visningen er hver aktivitet oppført med tildelte ressurser rykket inn under den. I time liste delen av visningen er informasjon som arbeid eller kostnader for aktiviteten, og tildelingen er oppført i henhold til tidsskalaen, for eksempel etter dag eller etter uke.

Ressurs bruk

Se gjennom, Skriv inn og Rediger tildelinger etter ressurs. I arkdelen av Ressursbelegg-visningen er hver ressurs oppført med alle tilknyttede aktivitets tildelinger som er rykket inn under. I time liste delen av visningen er informasjon som arbeid eller kostnad for ressursen og tildelingen oppført i henhold til tidsskalaen, for eksempel etter uke eller måned.

Til toppen av siden

Hvordan behandles informasjon i en visning?

Visninger viser informasjon som Project beregner og registrerer for deg i beregnede felt. Project viser for eksempel start datoen automatisk i Start-feltet for hver aktivitet. I tillegg oppdaterer Project informasjonen som beregnes når du endrer relatert prosjekt informasjon. Du kan redigere beregnet informasjon i noen tilfeller.

Du kan spore virkningen av endringer i prosjekt dataene ved å bruke endre utheving. Når utheving av endringer er aktivert etter at en endring er gjort i prosjekt dataene, skyggelegges cellene som inneholder data som påvirkes av denne endringen, en annen farge. Hvis endringene ikke er ønskelige for prosjektet, kan du enkelt angre dem og gjenopprette de forrige dataene.

Du kan også skyggelegge bakgrunnen i bestemte celler manuelt, eller konfigurere Project til å skyggelegge bakgrunnene av celler som oppfyller bestemte vilkår, automatisk.

Til toppen av siden

Mer informasjon

Velg riktig visning av prosjektplanen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×