Oversikt over Visio Online

Viktig!    Hvis du skal opprette og redigere et diagram i Visio Online, kreves en lisens for å redigere. Kontakt Office 365-administrator hvis du vil ha mer informasjon.

Klikk på hver fane for å få en visuell oversikt over hvordan du oppretter og redigerer et diagram i Visio Online.

Målside for Visio Online
Oversikt over sideoppsett
Oversikt over figursett
Oversikt over båndet
Oversikt over Backstage-visningen

Hvert diagram har flere eksempler fra virkeligheten, slik at du raskt kan komme i gang. Kom tilbake jevnlig for å se nye diagrammer som blir lagt til automatisk og kontinuerlig, basert på tilbakemeldinger.

Diagram

Beskrivelse

Enkelt diagram

Enkelt diagram

Inneholder enkle geometriske figurer, pilfigurer, dekorative figurer og diagramfigurer for å lage et generelt diagram.

Diagram for Enkelt flytskjema

Enkelt flytskjema

Inneholder flytskjemaer, diagrammer med loddrett hierarki, diagrammer for sporing av informasjon, prosessplanlegging og strukturforutsigelser. Inneholder koblinger.

Blokkdiagram

Blokkdiagram

Inneholder 2D- og 3D-figurer og retn.indikatorer for tilb.meldingssløyfer og kommentert funksjonsnedbryting, hierarkiske diagrammer og datastruktur-, signalflyt- og dataflytblokkdiagrammer.

Ikon for nettverksdiagram

Nettverk

Opprett detaljerte fysiske og logiske diagrammer og diagrammer for nettverksarkitektur ved hjelp av et omfattende sett med nettverks- og datautstyrfigurer.

Diagram for livssyklus for programvareutvikling

SDL

Inneholder objektorienterte diagrammer for kommunikasjons- og telekommunikasjonssystem og nettverk ved hjelp av SDL (Specification and Description Language). Basert på CCITT-spesifikasjoner.

Trinndiagram for Prosess

Prosess

Inneholder «prosesstrinn»-figurer for å illustrere rekkefølgen av trinn som er involvert i en prosess eller en prosedyre. Representerer forretningsflyt, informasjonsflyt, materialeflyt, loddrette eller vannrette lister. Inneholder piler for å vise retning og bildetekster.

Diagram for Forretningsmatrise

Forretningsmatrise

Inneholder diagrammer for forretningsmatrise som viser relasjoner mellom konsepter på tvers av to eller flere dimensjoner, og inkluderer: Diagram for 2x2- og 3x3-matriser, SWOT-analyse, Ansoff-matrise, BCG-matrise, posisjonskart og kvadrantanalyse.

Diagram for Grunnleggende tidslinje

Grunnleggende tidslinje

Inneholder enkle lineære og bøyde tidslinjer med intervaller og milepæler for å illustrere en sekvens av hendelser, prosjektplan og veikart eller tidsplaner.

Venn-diagram

Venn-diagram

Bruker overlappende figurer for å vise mulige logiske relasjoner mellom to eller flere sett for å organisere informasjon, vise tilknytninger, likheter, foreninger, skjæringspunkter, forskjeller, inneslutninger og komplementer.

Kretsdiagram

Kretsdiagram

Representerer en sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Inneholder sirkelsegmenter, strålesegmenter, målsegmenter, sektorsegmenter, løkker og andre sirkelformede figurer.

Pyramidediagram

Pyramidediagram

Bruker trekant-, pyramide- eller kjegleformede figurer for å vise proporsjonale sammenkoblede og hierarkiske relasjoner.

Beslektede emner

Hjelp for Visio Online

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×