Oversikt over skjemamaler og modi

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Microsoft InfoPath 2010 Designer til å utforme mange forskjellige skjemaer som kan fylles ut i en webleser og InfoPath Filler. Du begynner å utforme et InfoPath-skjema ved å starte InfoPath 2010 Designer og velge fra et galleri med maler under Ny i kategorien Fil. Malene er delt inn i følgende kategorier: Populære skjemamaler, Avanserte skjemamaler, Skjemamaler for InfoPath 2007 og Maldeler. I hver av disse kategoriene er det flere skjemamaler du kan velge blant.

I denne artikkelen

Oversikt over skjemamaler i InfoPath

Populære skjemamaler

SharePoint-liste

SharePoint-skjemabibliotek

E-post

Tomt skjema

Tomt skjema (InfoPath Filler)

Avanserte skjemamaler

Database

Webtjeneste

XML eller XML-skjema

Datatilkoblingsfil

Konverter eksisterende skjema

Dokumentinformasjonspanel

Skjemamaler for InfoPath 2007

Maldeler

Endre typen skjemamal eller kompatibilitet

Oversikt over skjemamaler i InfoPath

Du kan bruke skjemaene i kategorien Populære skjemamaler til å distribuere skjemaer som bruker SharePoint-lister som hoveddatakilde, som har samme utseende og funksjonalitet som SharePoint- og e-postskjemaer, eller som gir deg fleksibiliteten du trenger for å utforme skjemaet fra bunnen av. Hvis du regner med å bruke avanserte datatilkoblinger, for eksempel en database eller en webtjenestetilkobling, i utformingen av skjemaet, må du passe på at du velger riktig mal i kategorien Avanserte skjemamaler. Hvis de fleste brukerne bruker SharePoint 2007 eller InfoPath 2007, bør du velge en mal i kategorien Skjemamaler for InfoPath 2007 eller regne med å måtte endre skjemakompatibiliteten senere. Kategorien Maldeler er tilgjengelig for utformere som vil lage skjemadeler som kan brukes på nytt ved at de bygges inn i andre skjemaer.

Til toppen av siden

Populære skjemamaler

Kategorien Populære skjemamaler inneholder et utvalg av de vanligste InfoPath-skjemaene.

Maltype

Utfyllingsmiljø

SharePoint-liste

Webleser og Microsoft SharePoint Workspace

SharePoint-skjemabibliotek

Webleser og InfoPath Filler

E-post

Microsoft Outlook

Tomt skjema

Webleser og InfoPath Filler

Tomt skjema (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

SharePoint-liste

Skjemamalen SharePoint-liste brukes til å tilpasse skjemaet som brukes til å opprette, vise og redigere elementer i en SharePoint-liste. Du begynner ved å spesifisere en ny eller eksisterende SharePoint-liste, og deretter genereres listeskjemaet automatisk. Når du har tilpasset skjemaet, publiserer du det tilbake til SharePoint med ett klikk ved å bruke Hurtigpublisering-funksjonen i InfoPath 2010 Designer.

SharePoint-skjemabibliotek

Malen SharePoint-skjemabibliotek brukes til å utforme et skjema for innsamling av data i et SharePoint-skjemabibliotek. Du begynner med et enkelt oppsett som du kan tilpasse raskt ved å legge til kontroller, velge blant tilgjengelige SharePoint-temaer i kategorien Sideutforming på båndet og tilpasse alternativene for innsending.

E-post

E-post-skjemaet distribueres, fylles ut og sendes inn via e-post. Du kan bruke det automatisk genererte oppsettet eller formatere det på nytt med Maler for sideoppsett, Temaer og tabeller som du finner på båndet. Når du er ferdig med å tilpasse oppsettet og legge til kontroller, angir du hvem som skal motta e-postmeldingen. Dette gjør du ved å klikke kategorien Data og klikke Til e-post i Send skjema-gruppen. Deretter klikker du kategorien Fil og E-post i Publiser-gruppen for å velge mottakerne.

InfoPath-skjemaer kan bare sendes inn via e-post i Microsoft Outlook 2007 og 2010. Standardkompatibilitet er Outlook 2010. Hvis målet skal være Outlook 2007, kan du endre typen skjemamal til E-post (InfoPath 2007). Brukere må ha den samme versjonen av Outlook og InfoPath installert for å kunne fylle ut e-postskjemaer.

Tomt skjema

Når du velger Tomt skjema-malen, begynner du med en tom side. Du kan legge til kontroller og datatilkoblinger og angi oppsettet og inndelingene du ønsker.

Som standard kan det tomme skjemaet fylles ut i en webleser og InfoPath Filler.

Tomt skjema (InfoPath Filler)

Når du lager et skjema som fylles ut med InfoPath Filler, bruker du alternativet Tomt skjema (InfoPath Filler). Akkurat som for Tomt skjema-malen kan du legge til oppsettet, kontrollene og datatilkoblingene du ønsker.

Når du bruker alternativet Tomt skjema (InfoPath Filler), er det bare mulig å fylle ut skjemaet i InfoPath Filler.

Til toppen av siden

Avanserte skjemamaler

Maltype

Utfyllingsmiljø

Database

  • Microsoft SQL Server: Webleser eller InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Webtjeneste

Webleser og InfoPath Filler

XML eller XML-skjema

Webleser og InfoPath Filler

Datatilkoblingsfil

Webleser og InfoPath Filler

Konverter eksisterende skjema

Webleser og InfoPath Filler

Dokumentinformasjonspanel

Microsoft Word, PowerPoint og Excel

Database

Database-skjemaet kobles til en Microsoft SQL Server- eller Access-database som hoveddatakilde og bruker tabeller i databasen til å definere felt i skjemaet. Denne malen bestemmer om det er mulig å å fylle ut skjemaet i en webleser eller InfoPath Filler dynamisk. Dette betyr at hvis du velger en Microsoft SQL-database, er skjemaet et webleserskjema som standard, og hvis du bruker Access, brukes et InfoPath Filler-skjema som standard.

Obs!: Bare InfoPath Filler-skjemaer støtter datatilkoblinger for sending til Microsoft SQL Server. Hvis du trenger en datatilkobling for sending til en Microsoft SQL Server-database, endrer du skjemakompatibilitet til InfoPath Filler etter at du har angitt databasen. Deretter klikker du Datatilkoblinger i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data. Endre den eksisterende Microsoft SQL Server-datatilkoblingen til å støtte innsendingsoperasjonen ved å velge datatilkoblingen og deretter klikke Endre i dialogboksen Datatilkoblinger.

Webtjeneste

Webtjeneste-skjemaet kobler til en SOAP-webtjeneste som du angir skal importeres som en datakilde. Selv om bare SOAP-webtjenester kan brukes som hoveddatakilde, støtter InfoPath både SOAP- og REST-webtjenester. Når du har valgt en webtjeneste og har angitt om du bruker den til å motta eller sende inn data, fylles XML-skjemaet ut med passende spørrings- og datafelt.

XML eller XML-skjema

Malen XML eller XML-skjema bruker et eksisterende XML-dokument til å bygge skjemadatakilden. Når du velger denne malen, blir du bedt om å velge det eksisterende XML-dokumentet. Når du utformer skjemaet, trenger du bare å knytte kontroller til elementene i treet som ble importert fra XML-dokumentet du baserte skjemaet på. Standard for denne skjemamalen er et InfoPath Filler-skjema for å sørge for fortsatt støtte for gjentakende sekvenser og andre kompliserte XML-skjemaer.

Datatilkoblingsfil

Malen Datatilkoblingsfil begynner ved å koble til et eksisterende datatilkoblingsbibliotek på en SharePoint-server du angir. Videre velger du en datatilkoblingsfil, og deretter brukes tilkoblingsparameterne i filen til å konfigurere hoveddatakilden for skjemaet. Når du har valgt datatilkoblingsfilen, legger du til kontroller og oppretter regler og bruker formatering for å fullføre utformingen.

Konverter eksisterende skjema

Du bruker denne skjemamalen til å konvertere eksisterende Excel- og Word-dokumenter til InfoPath-skjemaer. InfoPath leveres med to konverteringsbiblioteker som standard, ett for Word og ett for Excel. Avanserte brukere kan bygge og importere flere konverteringsbiblioteker og bruke dem med dette utformingsalternativet.

Dokumentinformasjonspanel

Du bruker denne skjemamalen til å tilpasse skjemaet som brukes til å redigere egenskaper for Microsoft Office-dokumenter som er lagret i et SharePoint-dokumentbibliotek. Et skjema opprettes automatisk basert på kolonnene i SharePoint-dokumentbiblioteket, og deretter kan du legge til kontroller, opprette regler og bruke formatering. Selv om et dokumentinformasjonspanel er et InfoPath-skjema, trenger ikke brukerne å ha InfoPath installert for å fylle ut et dokumentinformasjonspanel.

Til toppen av siden

Skjemamaler for InfoPath 2007

Skjemaene i denne kategorien er identiske med de tomme malene i kategorien Populære skjemamaler bortsett fra at de er kompatible med InfoPath 2007 og mangler noen av de avanserte funksjonene i InfoPath 2010. Mange av brukerne har kanskje ikke oppgradert til 2010-versjonene av SharePoint eller InfoPath-klienten. Hvis du foretrekker å begynne med en tom skjemamal og vet at du må støtte tidligere versjoner av Office, fungerer skjemamalene for InfoPath 2007 som en praktisk snarvei som sikrer at du er i riktig modus.

Obs!: I InfoPath 2010 kan du også utforme skjemaer som er kompatible med InfoPath 2003.

Til toppen av siden

Maldeler

Maldeler er egentlig en samling med andre InfoPath-kontroller og -funksjoner. De støtter de fleste funksjonene som er tilgjengelige for deg når du utformer en skjemamal, bortsett fra skjemakode. Du utformer en skjemamaldel på samme måte som du utformer en vanlig skjemamal. Når du er ferdig med utformingen, vises skjemamalen i kontrollgalleriet, og du kan legge den til blant skjemamalene like enkelt som å legge til en hvilken som helst annen InfoPath-kontroll.

Til toppen av siden

Endre typen skjemamal eller kompatibilitet

Når du har valgt skjemamalen i kategorien Ny, blir standard utfyllingsmiljø (modus) webleser eller InfoPath Filler. I de fleste tilfeller er det enkelt å bytte mellom modiene ved å bruke Lagre som eller ved å klikke kategorien Fil og deretter Alternativer for skjema. Klikk deretter Kompatibilitet, og velg skjematypen du vil bruke, i Skjematype-boksen. Merk at det er enkelte skjemamaler der du ikke kan endre modus, for eksempel SharePoint-liste og E-post. Enkelte kontroller, datakilder og maler er dessuten bare tilgjengelige i ett miljø. Tilkoblinger for databaseinnsending og XML-skjemaer med kompliserte gjentakende sekvenser støttes for eksempel bare i InfoPath Filler. Merk også at InfoPath Filler-skjemaer inneholder et supersett av kontrollene og funksjonene som er tilgjengelige i webleserskjemaer. Du kan legge til funksjoner i et Filler-skjema som ikke fungerer i et webleserskjema. Hvis du forventer at et skjema skal fylles ut i SharePoint og i InfoPath Filler, bør du utforme et webleserskjema.

Hvis du vil ha mer informasjon om kontroller og deres kompatibilitet, kan du se Innføring i kontroller.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×