Office
Logg på

Oversikt over diagrammer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Microsoft Office Excel 2007 gir ikke lenger diagramveiviseren. I stedet, kan du opprette et grunnleggende diagram ved å klikke diagramtypen du vil bruke på Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent båndet. Hvis du vil opprette et profesjonelt utseende diagram som viser informasjonen du vil, kan du endre diagrammet, bruke forhåndsdefinerte stiler og oppsett, og legge til iøynefallende formatering. Du kan også bruke et favorittdiagram på nytt ved å lagre den som en diagrammal.

Hvis du har installert Office Excel 2007, kan du også dra nytte av kraftig Excel diagramfunksjonene i andre 2007 Microsoft Office-system programmer, for eksempel Microsoft Office PowerPoint 2007 og Microsoft Office Word 2007.

I denne artikkelen

Diagrammer og deres elementer

Opprette diagrammer i Excel

Opprette diagrammer i PowerPoint og Word

Endre diagrammer

Bruke forhåndsdefinerte diagramoppsett og diagramstiler for et profesjonelt utseende

Legge til iøynefallende formatering i diagrammer

Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler

Diagrammer og deres elementer

Diagrammer brukes til å vise serier med talldata i et grafisk format for å gjøre det enklere å forstå store mengder data og hvordan forskjellige dataserier er relatert til hverandre.

Et diagram har mange elementer. Enkelte av disse elementene vises som standard, og andre kan legges til når det er behov for dem. Du kan endre visningen av diagramelementene ved å flytte dem på diagrammet, endre størrelsen på dem eller endre formatet. Du kan også fjerne diagramelementer du ikke ønsker å vise.

Et diagram og dets elementer

1. diagramområde i diagrammet.

2. tegneområde i diagrammet.

3. datapunkt i dataserie som er tegnet inn i diagrammet.

4. Den vannrette (kategori) og loddrette (verdi) akse som dataene er tegnet langs.

5. forklaring i diagrammet.

6. En diagram- og aksetittel som du kan bruke i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan bruke til å identifisere detaljene for et datapunkt i en dataserie.

Når du klikker hvor som helst i diagramområdet, og hold deretter musepekeren over ett av disse elementene, vises informasjon om dette elementet i et skjermtips.

Klikke hvor som helst i et diagram, blir også Diagramverktøy tilgjengelig, legger du til Utforming, Oppsett og Format-fanene.

Båndet i Excel

Til toppen av siden

Opprette diagrammer i Excel

Hvis du vil opprette et diagram i Excel, start ved å skrive inn dataene for diagrammet på en regneark. Dataene kan ordnes i rader eller kolonner – Excel bestemmer automatisk den beste måten å tegne inn dataene i diagrammet. Noen diagramtyper (for eksempel sektor- og boblediagrammer diagrammer) krever et bestemt dataoppsett som beskrevet i tabellen nedenfor.

For denne diagramtypen

Ordne dataene

Stolpe-, liggende stolpe-, linje, overflate- eller radardiagram

I kolonner eller rader, for eksempel slik:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Sektor- eller hjuldiagram

For én dataserie, i én kolonne eller rad med data og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel slik:

A

1

B

2

C

3

Eller:

A

B

C

1

2

3

For flere dataserier i flere kolonner eller rader med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel slik:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Boble- eller punktdiagram (XY)

I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, for eksempel:

X

J

Boblestørrelse

1

2

3

4

5

6

Børsdiagram

I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter:

høyeste verdier, laveste verdier og lukkingsverdier

Som:

Dato

Høyeste

Laveste

Siste

01.01.2002

46,125

42

44,063

Eller:

Dato

01.01.2002

Høyeste

46,125

Laveste

42

Siste

44,063

Når du har angitt dataene for diagrammet, kan du velge diagramtypen du vil bruke på Office Fluent-båndet (kategorienSett inn, gruppen diagrammer ).

Regnearkdata og diagram

1. Regnearkdata

2. Diagram opprettet på grunnlag av regnearkdata

Excel støtter mange typer diagrammer for å hjelpe deg å vise data på måter som gir mening for brukerne. Når du oppretter et diagram eller endre et eksisterende diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stolpediagram eller et sektordiagram) og deres undertyper (for eksempel et stablet stolpediagram eller et sektordiagram i 3D-diagram).

Hvis du vil ha mer informasjon om diagramtypene som støttes og hvordan du oppretter et diagram i Excel, kan du se Tilgjengelige diagramtyper og opprette et diagram.

Til toppen av siden

Opprette diagrammer i PowerPoint og Word

Diagrammer er fullstendig integrert med andre 2007 Office-utgivelse programmer, for eksempel Office PowerPoint 2007 og Office Word 2007. Begge programmene inneholder de samme diagramverktøyene som er tilgjengelige i Excel. Når du har Excel installert, kan du opprette Excel-diagrammer i PowerPoint og Word ved å klikke diagram-knappen på båndet (kategorienSett inn, Illustrasjoner-gruppen), og deretter ved å bruke diagramverktøyene til å endre eller formatere diagrammet. Diagrammer som du oppretter, innebygges i Office PowerPoint 2007 og Office Word 2007, og diagramdataene er lagret i et Excel-regneark som er innebygd i PowerPoint eller Word-filen.

Obs!: Hvis du arbeider i kompatibilitetsmodus i Word, kan du sette inn et diagram ved hjelp av Microsoft Graph i stedet for Excel. I PowerPoint, kan du alltid bruke Excel til å opprette et diagram.

Du kan også kopiere et diagram fra Excel til PowerPoint 2007 og Word 2007. Når du kopierer et diagram, kan det være innebygges som statiske data eller koblet til arbeidsboken. For et diagram som er koblet til en arbeidsbok som du har tilgang til, kan du angi at det ser automatisk etter endringer i den koblede arbeidsboken hver gang diagrammet åpnes.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram i PowerPoint 2007 eller Office Word 2007, kan du se bruke diagrammer og grafer i presentasjonen eller presentere data i et diagram.

Til toppen av siden

Endre diagrammer

Når du oppretter et diagram, kan du endre den. Du kan for eksempel endre måten akser vises, legge til en diagramtittel, flytte eller skjule forklaringen eller vise flere diagramelementer.

Slik endrer du et diagram:

  • Endre visningen av diagramakser    Du kan angi skalaen til akser og justere intervallet mellom verdiene eller kategoriene som vises. Hvis du vil gjøre det enklere å lese diagrammet, kan du også legge til aksemerker på en akse og angi intervallet de skal vises i.

  • Legge til titler og dataetiketter i et diagram    Hvis du vil gjøre det enklere å lese informasjonen som vises i diagrammet, kan du legge til en diagramtittel, aksetitler og dataetiketter.

  • Legg til en forklaring eller datatabell     Du kan vise eller skjule en forklaring eller endre plasseringen av. I enkelte diagrammer, kan du også vise datatabell som viser forklaringsnøkler og verdiene som vises i diagrammet.

  • Bruke spesielle alternativer for hver diagramtype    Spesielle linjer (for eksempel differanselinjer og trendlinjer), felt (for eksempel differansefelt og feilfelt), dataindikatorer og andre alternativer er tilgjengelige for ulike diagramtyper.

Til toppen av siden

Bruke forhåndsdefinerte diagramoppsett og diagramstiler for et profesjonelt utseende

I stedet for manuelt å legge til eller endre diagramelementer eller formatere diagrammet, kan du raskt bruke et forhåndsdefinert diagramoppsett og diagramstil i diagrammet. Excel har en rekke nyttige forhåndsdefinerte oppsett og stiler som du kan velge fra. Etter behov, kan du finjustere en oppsettet eller stilen ved å gjøre manuelle endringer i oppsettet og formatet på individuelle diagramelementer, for eksempel diagramområde, tegneområde, dataserie eller forklaring av diagrammet.

Når du bruker et forhåndsdefinert diagramoppsett, bestemte diagramelementer (for eksempel titler, en forklaring, en datatabell eller dataetiketter) vises i en bestemt måte i diagrammet. Du kan velge blant en rekke oppsett som finnes for hver diagramtype.

Når du bruker en forhåndsdefinert diagramstil, formateres diagrammet basert på dokumentets tema som du har brukt, slik at diagrammet samsvarer med organisasjonens eller dine egne temafarger (et sett med farger), temaskrifter (et sett med skrifter for overskrifter og brødtekst) og temaeffekter (et sett med linjer og fylleffekter).

Obs!: Du kan ikke opprette dine egne diagramoppsett eller stiler, men du kan opprette diagrammaler som inneholder diagrammet oppsettet og formateringen du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om diagrammaler, kan du se Lagre et egendefinert diagram som en mal.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utseendet på et diagram, kan du se Endre oppsettet eller stilen på et diagram.

Til toppen av siden

Legge til iøynefallende formatering i diagrammer

I tillegg til å bruke en forhåndsdefinert diagramstil, kan du bruke formatering på individuelle diagramelementer, for eksempel dataindikatorer, diagramområdet, tegneområdet, og tall og tekst i titlene og etikettene å gi diagrammet et egendefinert, iøynefallende utseende. Du kan bruke bestemte Figurstiler og WordArt-stiler, men du kan også formatere figurene og teksten til diagramelementer manuelt.

Du kan gjøre følgende for å legge til formatering:

  • Fylle diagramelementer    Du kan bruke farger, teksturer, bilder og gradert fyll til å fremheve bestemte diagramelementer.

  • Endre omrisset til diagramelementer    Du kan bruke farger, linjestiler og linjetykkelser til å fremheve diagramelementer.

  • Legge til spesialeffekter for diagramelementer    Du kan bruke spesialeffekter, for eksempel skygge, refleksjon, glød, myke kanter, skråkant og 3D-rotasjon for diagramelementfigurer, som gir diagrammet et profesjonelt utseende.

  • Formatere tekst og tall    Du kan formatere tekst og tall i titler, etiketter og tekstbokser i et diagram på samme måte som på tekst og tall i et regneark. Hvis du vil fremheve tekst og tall, kan du til og med bruke WordArt-stiler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer diagramelementer, kan du se Format elementene i et diagram.

Til toppen av siden

Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler

Hvis du vil bruke et diagram som du har tilpasset oppfyller behovene dine, kan du lagre diagrammet som en diagrammal (*.crtx) i malmappen diagrammet. Når du oppretter et diagram, kan du deretter bruke diagrammalen akkurat som andre innebygde diagramtype. Faktisk diagrammaler er sanne diagramtyper, og du kan også bruke dem til å endre diagramtypen for et eksisterende diagram. Hvis du bruker en diagrammal ofte, kan du lagre den som standard diagramtype.

Obs!: Diagrammaler er ikke basert på dokumenttemaer. Hvis du vil bruke gjeldende temafarger, temaskrifter og temaeffekter i et diagram som du oppretter ved å bruke en diagrammal, kan du bruke en stil på diagrammet. En diagramstil tilbakestiller temaet i et diagram på dokument-temaet. For mer informasjon, kan du se bruke forhåndsdefinerte diagramstiler og diagramoppsett for et profesjonelt utseende.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammaler, kan du se Lagre et egendefinert diagram som en mal.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×