Overføringsvurderingsskanning: Kolonner for forvaltede metadata

Oversikt

Det er mulig å legge til en kolonne for Forvaltede metadata, i en liste i SharePoint, og fylle ut listefeltet med verdier fra tjenesteprogrammet for Forvaltede metadata. Overføring av disse kolonnene krever koordinering med overføring av data for tjenesteprogrammet for Forvaltede metadata.

Dataoverføring

Kolonner for Forvaltede metadata blir vanligvis overført, men støtte vil variere ut fra hvilket overføringsverktøy du velger.

Viktig!: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se skanneutdata for Låste områder.

Forberede overføring

Du bør vite hvor mange lister som nytter Forvaltede metadata før overføringen, og du bør prøve å overføre disse så tett opp mot tidspunktet for når du overfører data for tjenesteprogrammet for Forvaltede metadata til skyen.

Etter overføring

Hvis overføring av kolonner for forvaltede metadata støttes av overføringsverktøyet du har valgt, bør du sikre at listene som bruker kolonner, er overført og riktig konfigurert, slik at de kan opprette og redigere listeelementer.

Skanneresultatsrapporter

Den følgende tabellen beskriver kolonnene i rapporten ForvaltedeMetadataLister-detalj.csv. Denne søkerapporten omfatter alle lister som inneholder kolonner for forvaltede metadata.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den berørte områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den berørte områdesamlingen.

OmrådeEier

Eier av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på størrelsesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett for når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Det totale antallet elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhenger av dataene fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenestene er deaktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhenger av dataene fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenestene er deaktivert, vil denne raden vises som I/T.

TrafikkLoggData

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Hits og DistinctUsers. Hvis dette er for eksempel 14 dager, er Hits- og DistinctUsers-dataene for de siste 14 dagene

ForvaltedeMetadataKolonner

Liste, med semikolon som skilletegn, som angir kolonner med forvaltede metadata som er forbundet med listen.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til webområdet som er vert for tillegget.

ListeTittel

Tittelen på listen som inneholder kolonner for forvaltede metadata.

NettadresseForListe

Nettadressen til listen som inneholder kolonner for forvaltede metadata.

AntallListeelementer

Antall elementer i den berørte listen.

ListeMal

Listemal tilknyttet den berørte listen.

ListeType

Listetypen til den berørte listen.

ListeOppretter

Kontoen som opprettet listen.

DatoforSistEndretElement

Dato/klokkeslett for når et element i listen sist ble endret.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt kjøring av verktøy for overføringsvurdering i SharePoint.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×