Overføringsvurderingskanning: Språk for områdemal

Oversikt

Det er mulig å installere språkpakker i SharePoint og opprette områder som bruker flere språk. Det er nødvendig med ekstra planlegging under en overføring, for å validere områder som bruker språk som ikke er kjent for overføringsgruppen.

Dataoverføring

Områdeinnhold vil bli overført, men for å få innholdet validert kreves det at noen som snakker språket innholdet er på, kan bekrefte at alt blitt overført på riktig måte.

Viktig!: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se skanneutdata for Låste områder.

Forberede overføring

Sørg for å ha riktige ressurser tilgjengelige for å kunne gjennomføre testing av brukeraksept på det overførte innholdet.

Etter overføring

Innholdseksperter må validere det overførte innholdet.

Rapporter for skanneresultater

Den følgende tabellen beskriver kolonnene i rapporten SideMalSpråk-detalj.csv. Denne skannerapporten inneholder en liste over alle tilleggene som er installert i miljøet.  

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den berørte områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den berørte områdesamlingen.

OmrådeEier

Eier av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på størrelsesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett for når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Det totale antallet elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhenger av dataene fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenestene er deaktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhenger av dataene fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenestene er deaktivert, vil denne raden vises som I/T.

TrafikkLoggData

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Treff og UnikeBrukere. Hvis dette for eksempel er 14 dager, er dette data for Treff og UnikeBrukere for de siste 14 dagene.

NettadresseForWebområde

Områdets nettadresse

Mal

Navn på mal. Dette viser et tall hvis SharePoint ikke kan fastesette navnet på områdemalen.

MalID

ID tilknyttet områdemalen. Hvis for eksempel 1 er tilknyttet STS [Gruppeområde].

Nasjonal innstilling

Språk tilknyttet områdemalen. Hvis du installerte den engelske versjonen av SharePoint og opprettet et gruppeområde, ville den nasjonale innstillingen vist 1033.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt kjøring av verktøy for overføringsvurdering i SharePoint.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×