Office
Logg på

Overføre statusrapport for brukere

Du kan bruke instrumentbordet for overføring i administrasjonssenteret for Exchange til å vise informasjon om overføringsstatus for alle brukere i en overføringsgruppe. Du kan også vise detaljert overføringsinformasjonen for hver bruker i en overføringsgruppe. Denne informasjonen, også kalt brukerstatistikk for overføring, kan hjelpe deg med å feilsøke problemer som kan hindre overføringen av en brukers postboks eller postbokselementer. Du kan vise denne informasjonen om overføringsstatus for overføringsgrupper som for øyeblikket kjører, som har blitt stanset eller som er fullført.

Du kan også bruke Exchange Management Shell til å vise brukerstatistikk for overføring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Innhold   

Brukerrapport for overføring

Brukerstatistikk for overføring for en bestemt bruker

Overføringsfaser

Brukerrapport for overføring

Hvis du vil ha tilgang til brukerrapport for overføring for en overføringsgruppe, velger du Mottakere > Overføring, og velger så overføringsgruppen. Deretter klikker du på Vis detaljer under Postboksbokstatusi detaljruten.

Overføre brukerstatistikk

Navnet på overføringsgruppen og følgende kommandoer vises øverst i vinduet.

Kommando

Beskrivelse

Slett  Sletteikon

Sletter den valgte brukeren fra listen over overføringsbrukere.

Oppdater  Oppdater-ikon

Oppdaterer listen over overføringsbrukere og informasjonen som vises for brukerne i overføringsgruppen.

Kolonner i listen over overføringsbrukere

Kolonne

Beskrivelse

Identitet

Brukerens e-postadresse.

Status

Brukerens overføringsstatus. Se statusbeskrivelsene i tabellen i neste del.

Elementer som er synkronisert

Antall elementer i brukerens lokale postboks som ble overført til Office 365-postboksen.

Elementer som er hoppet over

Antall elementer i brukerens lokale postboks som ikke ble overført til Office 365-postboksen.

Brukerstatistikk for overføring for en bestemt bruker

Hvis du vil vise statusinformasjon (også kalt brukerstatistikk for overføring) for en bestemt postboks, e-postkontakt eller distribusjonsgruppe, klikker du på postboksen, kontakten eller distribusjonsgruppen i listen. Statusinformasjon for det valgte e-postobjektet vises i detaljruten. Tabellen nedenfor beskriver hvert felt som vises i detaljruten.

Felt

Beskrivelse

Status

Identifiserer et bestemt punkt i overføringsprosessen for hvert e-postobjekt i overføringsgruppen. Denne statusen er mer spesifikk enn statussammendraget på høyt nivå som vises i listen over overføringsbrukere. Listen nedenfor beskriver de enkelte statustilstandene.

  • I kø      Objektet er i en overføringsgruppe som kjører, men overføringen av objektet har ikke startet ennå. Objekter har vanligvis statusen I kø    når alle tilkoblinger i overføringsendepunktet som er knyttet til overføringsgruppen, brukes.

  • Klargjøres      Overføringsprosessen har startet for e-postobjektet, men overføringen ikke er klargjort ennå.

  • Klargjøring oppdateres    E-postobjektet er klargjort, men ikke alle objektets egenskaper ble overført. Denne tilstanden forekommer for eksempel etter at en distribusjonsgruppe har blitt overført, og noen av medlemmene ennå ikke har blitt overført eller det er et problem med å overføre en bruker som er medlem av gruppen. I dette tilfellet angir statusen at overføringsprosessen ikke kan oppdatere gruppemedlemskapet fordi ikke alle medlemmene i gruppen har blitt overført.

  • Synkronisert      Overføringsprosessen klargjorde Office 365-postboksen og fullførte den første synkroniseringen der alle postbokselementer ble kopiert til den skybaserte postboksen. For fullstendige Exchange-overføringer og IMAP-overføringer kan også denne statusen indikere at inkrementell synkronisering ble fullført.

  • Mislyktes      Klargjøring eller den første synkroniseringen av e-postobjektet mislyktes. Hvis en Office 365-postboks er opprettet for en bruker, men overføringen av e-postbokselementer mislykkes, er statusen for brukeren Mislyktes   .

Detaljer om elementer som er hoppet over

Klikk på Detaljer om elementer som er hoppet over for å vise informasjon om hvert element som ble hoppet over for den valgte brukeren. Følgende informasjon om hvert element som er hoppet over, vises:

  • Dato   Tidsangivelse for postbokselementet.

  • Emne   Emnelinjen for meldingen.

  • Type   Typen feil som førte til at elementet kan hoppes over.

  • Mappenavn   Mappen der elementet som er hoppet over, er plassert.

Data overført

Den totale mengden data (i byte og megabyte (MB)) for postbokselementene som har blitt overført til Office 365-postboksen. Dette tallet inneholder elementer som overføres både i den første synkroniseringen og i inkrementelle synkroniseringer. Dette feltet har ikke en verdi for IMAP-overføringer.

Overføringshastighet

Den gjennomsnittlige overføringshastigheten (i byte eller MB per minutt) for data som kopieres til Office 365-postboksen. Dette feltet har ikke en verdi for IMAP-overføringer.

Feil

Hvis overføringen for brukeren mislyktes, viser dette feltet en beskrivelse av feilen. Beskrivelse av denne feilen er også inkludert i rapporten om overføringfeil.

Rapport

Klikk på Last ned rapporten for denne brukeren for å åpne eller lagre en detaljert overføringsrapport som inneholder diagnostisk informasjon om overføringsstatus for brukeren. Du eller Microsoft Kundestøtte kan bruke informasjonen i denne rapporten til å feilsøke mislykkede overføringer.

Dato for siste vellykkede synkronisering

Siste gang eventuelle nye elementer i den lokale postboksen ble kopiert til skybasert postboks.

Klikk på Flere detaljer for å vise følgende tilleggsinformasjon om den valgte overføringsbrukeren.

Felt

Beskrivelse

Varighet i kø

Hvor lenge brukeren hadde statusen I kø.

Varighet under behandling

Hvor lenge den aktive overføringen for brukeren pågikk.

Synkroniseringstid

Hvor lenge overføringsbrukeren hadde statusen Synkronisert.

Varighet utsatt

Hvor lenge overføringsprosessen ble utsatt for brukeren.

Overføringsfaser

For å hjelpe deg med å forstå tilstandene for overføringsstatus som beskrevet i forrige avsnitt, er det nyttig å kjenne til fasene i overføringsprosessen. Tabellen nedenfor beskriver disse fasene og angir om fasen er inkludert i hver type overføring.

Overføringsfase

Fullstendig Exchange-overføring

Trinnvis Exchange-overføring

IMAP-overføring

Klargjøring    Overføringsprosessen oppretter den nye Office 365-postboksen.

Ja (inkluderer distribusjonsgrupper og e-postkontakter)

Ja (inkluderer e-postkontakter)

Nei

Første synkronisering    Etter at Office 365-postbokser er klargjort, flytter overføringsprosessen postbokselementer til de nylig klargjorte skybaserte postboksene.

Ja (inkluderer kalendertidspunkter og kontakter)

Ja (inkluderer kalendertidspunkter og kontakter)

Ja

Inkrementell synkronisering    Overføringsprosessen synkroniserer lokal og tilhørende Office 365-postboks hver 24. time.

Ja

Nei

Ja

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×