Office
Logg på

Overføre postboksene fra én Office 365-leier til en annen

Denne artikkelen forklarer hvordan du overfører postbokser og tjenesteinnstillinger fra én Office 365-tenant til en annen Office 365-tenant ved sammenslåing av bedrifter. Hvis du har mer enn 500 brukere eller en stor mengde SharePoint-data som skal overføres, er det lurt å arbeide med en Office 365-partner.

Scenarioet i denne artikkelen er basert på to fiktive firmaer – Contoso.com og Fabrikam.com – som bruker to separate Office 365-leiere. Contoso har kjøpt Fabrikam og flytter Fabrikam-brukerne og -dataene til contoso.com-leieren i Office 365.

Leier 1 (mål)

Leier 2 (kilde)

Egendefinert e-postdomene:   

contoso.com

fabrikam.com

Opprinnelig Office 365-domene:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenario: Overføre ved hjelp av et tredjepartsverktøy for overføring

Dette scenariet forutsetter at bruker, gruppe og andre objekter fra Fabrikam-firmaet skal opprettes manuelt i Office 365, importeres til portalen via skript eller slås sammen med Contoso Active Directory via AD DS-konsolidering (Active Directory Domain Services).

Når du er ferdig, finnes alle Fabrikam-kontoene i Contoso.com-leieren i Office 365 og alle bruker @fabrikam.com som UPN. Den endelige adresseringsordningen ble valgt for brukervennlighetens og nøyaktighetens skyld, men kan selvsagt endres etter behov.

Hvordan postboksdata kan flyttes fra én Office 365-leier til en annen

Planlegging: to uker før du overfører

Hvis du bruker et tredjepartsverktøy for overføring til å overføre brukere, kjøper du de nødvendige lisensene for overføring.

Klienthensyn   

I Outlook 2010 eller Outlook 2013 trenger du bare å slette Outlook-brukerprofilen.

For Outlook 2007 eller Outlook 2010 konfigurerer autosøk klienten og bygger OST-filen på nytt når du starter på nytt.

Du må legge til kontakter for Lync-klienten når overføringen er fullført.

Forberedelse og lisensiering for leier   

Kildeleieren er Fabrikam-leieren i Office 365 som du overfører brukere og data fra. Målleieren er Contoso-leieren i Office 365 som du overfører til.

 1. Øk antallet lisenser i måltenanten i Office 365 for å tilrettelegge for alle postboksene som skal overføres fra kildetenanten.

 2. Opprett administratorkontoer i kilde- og målleieren som skal brukes for å overføre fra Office 365 til en annen Office 365. Enkelte overføringsverktøy kan kreve mer enn én administratorkonto i kildeleieren for å optimalisere gjennomstrømmen av data.

Oppretting av rom, ressurs, distribusjonsgruppe og brukerobjekt i målleieren   

Slik oppretter du ressursene i målleieren (Contoso):

 1. Hvis du bruker verktøyet Azure AD Connect for å synkronisere alle objekter fra Contoso AD DS (Active Directory Domain Services), må objektene fra kildetenanten AD DS (Fabrikam) opprettes i måltenanten AD DS (Contoso) ved hjelp av konsolidering.

  1. AD DS-konsolidering kan gjøres ved hjelp av ulike AD DS-verktøy. Konsolidering kan kreve ekstra tid og planlegging avhengig av hvor mange objekter som flyttes. Det kan dermed fullføres før overføringsprosjektet.

  2. Kontroller at alle nye brukere og grupper synkroniseres til Contoso.com-måltenanten via katalogsynkronisering. Objektene skal vises som bruker@contoso.onmicrosoft.com i den nye tenanten siden Fabrikam-domenet ikke er flyttet ennå. Den primære e-postadressen for brukere og grupper kan oppdateres til @fabrikam.com når domenet er flyttet.

 2. Hvis katalogsynkronisering ikke brukes, eller hvis rom, ressurser, grupper eller brukere administreres i administrasjonssenteret for Office 365 for kildetenanten, må disse objektene opprettes i måltenanten. Objekter kan opprettes manuelt i administrasjonssenteret for Office 365. Hvis du skal importere mange objekter, kan du importere en CSV-fil ved hjelp av legg til flere-funksjonen i administrasjonssenteret for Office 365 eller ved hjelp av Windows PowerShell.

Kommunikasjon til sluttbruker   

Slik formidler du overføringen til sluttbrukerne i organisasjonen:

 1. Opprett en kommunikasjonsplan, og varsle brukerne om den kommende overføringen og tjenesteendringene.

 2. Etter overføringen må hurtigbufferen for kallenavn tømmes for alle Outlook-klienter. Se Slik nullstiller du hurtigbuffer for kallenavn og automatisk fullføring i Outlook for å få tak i et automatisert Fix-it-verktøy som kan kjøres av sluttbrukerne.

 3. Informer brukerne om hvordan de kobler til Outlook Web App med den nye påloggingsinformasjon i tilfelle det oppstår problemer etter overføringen.

Forberedelser og aktiviteter før overføring: tre dager før du overfører

Klargjøring av domene   

Følg fremgangsmåten nedenfor for å klargjøre domenet for overføring.

 1. Start domeneverifiseringen på målleieren (Contoso) for e-postdomenet Fabrikam.com.

 2. Gå til administrasjonssenter for Office 365 for contoso.com, legg til Fabrikam.com-domenet, og opprett TXT-poster i DNS (Domain Name Systems) for verifisering.

  Obs!: Verifiseringen mislykkes fordi domenet fortsatt er i bruk i den andre leieren.

  Hvis du utfører dette trinnet nå, får DNS-posten tid til å overføre. Dette kan nemlig ta opptil 72 timer. Endelig validering skjer senere i prosessen.

Planlegging av overføring   

Slik planlegger du overføringen:

 1. Opprett en hovedliste over brukerpostboksene du vil overføre.

 2. Opprett en CSV-fil for postbokstilordning for det tredjeparts overføringsverktøyet du bruker. Overføringsverktøyet bruker denne tilordningsfilen til å kontrollere samsvar mellom kildepostboks og postboks i målleier under overføringen. Vi anbefaler at du bruker det opprinnelige *.onmicrosoft.com-domenet når du tilordner kildekontoene, siden det egendefinerte e-postdomenet kommer til å være i stadig endring.

CSV-filen brukes til å overføre postboksdata fra én Office 365-leier til en annen

TTL-test (Time To Live) for post for postutveksling (MX-post)   

Nå må du planlegge TTL-testen.

 1. Gå til DNS, og endre TTL-verdien på MX-posten for det primære e-postdomenet du vil overføre, til et lavt tall (f.eks. 5 minutter). Hvis TTL ikke kan reduseres til 5 minutter, noterer du deg den laveste verdien. Eksempel: Hvis den laveste verdien er 4 timer, må MX-posten endres 4 timer før overføringen starter.

 2. MX Lookup kan brukes til å verifisere endringer for MX og DNS.

Deaktivere katalogsynkronisering i kildeleier   

Deaktiver kataIogsynkronisering i administrasjonssenteret for Office 365 for kildeleieren. Denne prosessen kan ta 24 timer eller mer, så dette må gjøres før overføringen. Når det er deaktivert i portalen, synkroniseres ikke endringer i AD DS for kildeleier til Office 365-leieren. Juster eksisterende klargjøringsprosess for bruker og gruppe i henhold til dette.

Overføring: Dagen du overfører

Dette er trinnene du må følge når du skal utføre overføringen.

Endring av MX-post – stopp innkommende e-postflyt   

Endre den primære MX-posten fra Office 365 til et domene som ikke kan nås, f.eks. utilgjengelig.eksempel.com. Internett-e-postservere som prøver å levere ny e-post, legger e-postmeldingene i kø og forsøker å levere på nytt over 24 timer. Med denne metoden kan enkelte e-postmeldinger returnere en rapport om manglende levering for serveren som prøver å levere e-post. Bruk en tjeneste for sikkerhetskopiering av MX-post hvis dette er et problem. Det finnes mange tredjepartstjenester som lar e-post ligge i kø over flere dager eller uker. Når overføringen er fullført, leverer disse tjenestene e-postmeldingene som har ligget i kø, til den nye Office 365-leieren.

Tips!: Hvis TTL er kort, for eksempel fem minutter, kan dette trinnet gjøres på slutten av arbeidsdagen for å forårsake færre avbrudd. Hvis du har en større TTL, må du endre MX-posten på forhånd slik at TTL kan utløpe. Eksempel: En fire timers TTL må endres før kl. 14.00 hvis du har tenkt til å starte overføringene kl. 18.00.

Kontroller eventuelt endringer for MX og DNS. Du kan bruke Nslookup eller en tjeneste som MxToolbox til å verifisere MX- og DNS-endringene.

Klargjøring av kildeleier   

Det primære e-postdomenet, fabrikam.com, må fjernes fra alle objekter i kildeleieren før domenet kan flyttes til målleieren.

 1. Hvis du også har konfigurert domenet ditt med det offentlige SharePoint Online-nettstedet, må også nettstedets URL-adresse tilbakestilles til det opprinnelige domenet før du kan fjerne domenet.

 2. Fjern alle Lync-lisenser fra brukere i kildeleieren ved hjelp av administrasjonsportalen for Lync. Dette fjerner Lync Sip-adressen som er knyttet til Fabrikam.com.

 3. Tilbakestill standard e-postadresser på Office 365-kildepostbokser til det opprinnelige domenenavnet (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Tilbakestill standard e-postadresser på alle distribusjonslister, rom og ressurser til det opprinnelige domenenavnet (fabrikam.onmicrosoft.com) i kildeleieren.

 5. Fjern alle sekundære e-postadresser (proxy-adresser) fra brukerobjekter som fremdeles bruker @fabrikam.com.

 6. Angi standard domene i kildeleieren som fabrikam.onmicrosoft.com-domene for ruting (gå til administrasjonsportalen, og klikk firmanavnet ditt øverst til høyre).

 7. Bruk Windows PowerShell-kommandoen Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com til å hente en liste over alle objekter som fremdeles bruker domenet og blokkerer fjerning.

 8. Hvis du vil ha en oversikt over vanlige problemer med fjerning av domene, kan du se Du får en feilmelding når du prøver å fjerne et domene fra Office 365.

Klargjøring av målleier   

Fullfør verifiseringen av Fabrikam.com-domenet i contoso.com-leieren. Du må kanskje vente en time etter å ha fjernet domenet fra den gamle leieren.

 1. Konfigurer eventuelt autosøk for CNAME (intern/ekstern).

 2. Hvis du bruker AD FS, konfigurerer du det nye domenet i målleieren for AD FS.

 3. Begynn å aktivere postbokser i contoso.com-leieren > tilordne lisenser til alle de nye brukerkontoene.

 4. Angi e-postdomenet Fabrikam.com som primær adresse for de nye brukerne. Du gjør dette ved å velge/redigere flere ulisensierte brukere i portalen, eller ved hjelp av Windows PowerShell.

 5. Hvis du ikke bruker funksjonen for synkronisering av hash for passord, videreført godkjenning eller AD FS, angir du passord for alle postbokser i måltenanten (Contoso). Hvis du ikke bruker et vanlig passord, må du varsle brukerne om det nye passordet.

 6. Når postboksene er lisensiert og aktive, overfører du e-postrutingen. Pek Fabrikam MX-posten til målleieren i Office 365 (Contoso). Når TTL for MX utløper, flyter e-posttrafikken til nye, tomme postbokser. Hvis du bruker en tjeneste for sikkerhetskopiering av MX-poster, kan du frigjøre e-postmeldingene til de nye postboksene.

 7. Utfør verifiseringstesting av e-postflyt til/fra nye postbokser i målleieren.

 8. Hvis du bruker Exchange Online Protection (EOP): gjenskap transportregler, koblinger, lister over klarerte sendere osv. fra kildeleieren i målleieren.

Starte overføringen   

Finn den beste metoden for overføring for å minimere nedetid og ubeleiligheter for brukerne.

 • Overføring av 500 brukere eller færre: overfør e-postkalender og kontaktdata til postbokser i målleieren. Begrens e-postoverføring etter dato så langt det er mulig. For eksempel de siste 6 månedene med data.

 • Overføring av mer enn 500 brukere: Bruk en tilnærming med flere overføringer der du overfører kontakter, kalendere og bare 1 uke med e-post for alle brukere. Ved etterfølgende dager eller uker utfører du flere overføringer for å fylle opp postboksene med eldre e-postdata.

Start e-postoverføringen via et tredjepartsverktøy for overføring.

 1. Følg med på fremdriften til overføringen med verktøyene du har fått av leverandøren. Send ut periodiske fremdriftsrapporter under overføringen til ledelsen og overføringsgruppen.

 2. Gjennomfør andregangs eller tredjegangs overføringer, valgfritt når alle overføringer er fullført.

På slutten av overføringen synkroniserer Outlook 2007 og 2010 hele postboksen for hver bruker. Dette bruker betydelig båndbredde avhengig av hvor mye data du overførte til hver postboks. Outlook 2013 hurtigbufrer bare 12 måneder med data som standard. Denne innstillingen kan konfigureres til mer eller mindre data, for eksempel bare 3 måneder med data, som kan redusere belastningen på båndbredden.

Etter overføring: Opprydding   

Brukeren kan motta rapport om manglende levering ved svar til overførte e-postmeldinger. Hurtigbufferen for Outlook-kallenavn må tømmes. Se Slik nullstiller du hurtigbuffer for kallenavn og automatisk fullføring i Outlook. Du kan eventuelt legge til eldre unike navn som x.500-proxyadresse til alle brukerne.

Eksempel på Windows PowerShell-skript

Bruk følgende eksempel på Windows PowerShell-skript som utgangspunkt når du skriver egne skript.

Tilbakestilling av flere passord for Office 365

 1. Opprett en CSV-fil med navnet passord.csv.

 2. Sett inn "upn"- og "newpassword"-kolonner i denne filen (Eksempel: johnsmith@contoso.com,Passord1)

 3. Bruk Windows PowerShell-kommandoen:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopier alle Office 365-kontoer med en bestemt proxyadresse til en CSV-fil

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Masseopprette rompostbokser i Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Massefjerne sekundære e-postadresser fra postbokser

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×