Office
Logg på

Overføre G Suite-postboksene dine til Office 365

Overføring av IMAP-postboksene dine til Office 365 gir deg en oversikt over overføringsprosessen. Les den først, og når du er fortrolig med innholdet i denne artikkelen, kan du gå tilbake til dette emnet for å lære hvordan du overfører postbokser fra G Suite (tidligere kjent som Google Apps) Gmail til Office 365. Du må være global administrator i Office 365 for å fullføre trinnene for IMAP-overføring.

Ser du etter kommandoer for Windows PowerShell? Se Bruke PowerShell til å utføre en IMAP-overføring til Office 365.

Vil du overføre andre typer IMAP-postbokser? Se Overføre andre typer IMAP-postbokser til Office 365.

Overføring fra G Suite-postbokser ved hjelp av Administrasjonssenter for Office 365

Du kan bruke konfigurasjonsveiviseren i Administrasjonssenter for Office 365 for en IMAP-overføring. Se IMAP-overføring i administrasjonssenteret for Office 365 for å få instruksjoner.

VIKTIG: IMAP-overføringen overfører bare e-postmeldinger, ikke kalender- og kontaktinformasjon. Brukere kan importere sin egen e-post, kontakter og annen postboksinformasjon til Office 365. Se Overføre e-post og kontakter til Office 365 for bedrifter for å finne ut hvordan.

Før Office 365 kan kobles til Gmail eller G Suites, må alle kontoeierne opprette et programpassord for å få tilgang til kontoen. Dette er fordi Google anser Outlook som et mindre sikkert program, og vil ikke tillate en tilkobling til det med bare passord. Hvis du trenger instruksjoner, kan du se Forberede G Suite-kontoen på tilkobling til Outlook og Office 365. Du må også kontrollere at G Suite-brukerne kan aktivere totrinnskontroll.

Overføringsoppgaver for Gmail

Listen nedenfor inneholder overføringsoppgaver, angitt i den rekkefølgen de skal utføres i.

I denne oppgaven skal du først bekrefte for Office 365 at du eier domenet du brukte for G Suite-kontoene.

Obs!: 

 • Et annet alternativ er å bruke domenet firmanavn.onmicrosoft.com som følger med Office 365-abonnementet, i stedet for ditt eget egendefinerte domene. I så fall kan du bare legge til brukere som beskrevet i Opprette brukere i Office 365 og hoppe over denne oppgaven.

 • De fleste foretrekker imidlertid å bruke sitt eget domene.

En av oppgavene du gjør når du konfigurerer Office 365, er å bekrefte domenet. Under konfigurasjonen av Office 365 vises en TXT-post som du skal legge til hos vertsleverandøren din, i veiviseren. Se Bekrefte domenet i Office 365 for trinnene du må utføre for å fullføre i Administrasjonssenter for Office 365, og velg en domeneregistrator fra de to følgende alternativene for å se hvordan du legger til TXT-posten hos DNS-verten.

 • Gjeldende DNS-vert er Google.    Hvis du har kjøpt domenet fra Google og det er DNS-verten din, følger du disse instruksjonene: Opprette DNS-poster når domenet administreres av Google.

 • Du kjøpte domenet fra en annen domeneregistrator.    Hvis du har kjøpt domenet av et annet selskap, har vi instruksjoner for mange populære domeneleverandører.

Du kan enten legge til én bruker om gangen eller flere brukere samtidig. Når du legger til brukere, legger du også til lisenser til dem. Hver bruker må ha en postboks i Office 365 før du kan overføre e-post til den. Hver bruker trenger også en lisens som inkluderer en Exchange Online-plan, for å kunne bruke postboksen sin.

Viktig!: Nå har du bekreftet at du eier domenet og opprettet G Suites-brukerne og -postboksene i Office 365 med det egendefinerte domenet. Lukk veiviseren i dette trinnet. Ikke fortsett til Konfigurer domenet før Gmail-postboksene er overført til Office 365. Du avslutter konfigurasjonstrinnene i oppgave 7, Rute Gmail direkte til Office 365.

I denne oppgaven vil du opprette en overføringsfil som inneholder en liste over Gmail-postbokser som skal overføres til Office 365. Den enkleste måten å opprette overføringsfilen på, er ved hjelp av Excel, så vi bruker Excel i disse instruksjonene. Du kan bruke Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

Når du oppretter en overføringsfil, må du vite passordet til hver Gmail-postboks som skal overføres. Vi forutsetter at du ikke kjenner brukerpassordene, så du må sannsynligvis tilordne midlertidige passord (ved å tilbakestille passordene) til alle postboksene under overføringen. Du må være administrator i G Suite for å tilbakestille passord.

Du trenger ikke overføre alle Gmail-postboksene samtidig. Du kan overføre dem gruppevis når det passer deg. Du kan ha med opptil 50 000 postbokser (én rad for hver bruker) i overføringsfilen. Filen kan være opptil 10 MB.

 1. Logg deg på G Suite-administrasjonskonsollen med administratorbrukernavnet og -passordet ditt.

 2. Når du er pålogget, velger du Users.

  Liste over brukere i Google-administrasjonssenteret.
 3. Velg brukere enkeltvis for å identifisere e-postadressene til brukerne. Skriv ned adressene.

  Brukerdetaljer i administrasjonssenteret for Google Apps
 4. Logg deg på administrasjonssenteret i Office 365, og gå til Brukere > Aktive brukere. Hold et øye med Brukernavn-kolonnen. Du skal bruke denne informasjonen om et øyeblikk. Hold også åpent vinduet til Administrasjonssenter for Office 365.

  Brukernavn-kolonnen i administrasjonssenteret for Office 365.
 5. Start Excel.

 6. Bruk følgende skjermbilde som mal for å opprette overføringsfilen i Excel. Start med overskriftene i rad 1. Kontroller at de er helt like dem i bildet, og at de ikke inneholder mellomrom. Her er navnene på overskriftene:

  • EmailAddress i celle A1.

  • UserName i celle B1.

  • Password i celle C1.

   Celleoverskrifter i Excel-overføringsfilen.
 7. Skriv deretter inn e-postadressen, brukernavnet og passordet for hver postboks som skal overføres. Angi én postboks per rad.

  • Kolonne A er e-postadressen til Office 365-postboksen. Dette er det som vises i Brukernavn-kolonnen i Brukere > Aktive brukere i Administrasjonssenter for Office 365.

  • Kolonne B er påloggingsnavnet til brukerens Gmail-postboks, for eksempel alberta@contoso.com.

  • Kolonne C er appassordet til brukerens Gmail-postboks. Hvordan du oppretter appassord er beskrevet i Overføring fra G Suite-postbokser ved hjelp av administrasjonssenteret for Office 365.

   Et eksempel på en fullført overføringsfil.
 8. Lagre filen som en CSV-fil, og lukk deretter Excel.

  Viser alternativet Lagre som CSV i Excel.

Hvis overføringen av Gmail-postboksene skal lykkes, må Office 365 være tilkoblet til og kommunisere med Gmail. Til dette bruker Office 365 et overføringsendepunkt. Overføringsendepunktet er en teknisk term som beskriver innstillingene som brukes til å opprette tilkoblingen slik at du kan overføre postboksene. Du vil opprette overføringsendepunktet i denne oppgaven.

 1. Gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Gå til Mottakere > Overføring > Mer Mer-ikonet > Overføringsendepunkter i EAC.

  Velg Overføringsendepunkt.
 3. Klikk på Ny Ny-ikon for å opprette et nytt overføringsendepunkt.

 4. Velg IMAP på siden Velg overføringsendepunkt-typen.

 5. IMAP-overføringskonfigurasjon-siden setter du IMAP-server til imap.gmail.com og beholder standardinnstillingene.

 6. Klikk Neste. Overføringstjenesten bruker innstillingene til å teste tilkoblingen til Gmail-systemet. Hvis tilkoblingen virker, åpnes siden Angi generell informasjon.

 7. På siden Angi generell informasjon skriver du inn et navn for overføringsendepunktet, for eksempel Test5-endepunkt. La de andre to boksene stå tomme for å bruke standardverdiene.

  Navn for overføringsendepunkt.
 8. Klikk Ny for å opprette overføringsendepunktet.

Du bruker en overføringsgruppe når du skal overføre grupper med Gmail-postbokser til Office 365 samtidig. Overføringsgruppen består av Gmail-postboksene som du angav i overføringsfilen, i forrige oppgave.

Tips!: 

 • Det kan være lurt å lage en testoverføringsgruppe med noen få postbokser for å teste prosessen først.

 • Bruk overføringsfiler med samme antall rader, og kjør jobbene på lignende tidspunkt på dagen. Deretter sammenligner du total kjøretid for hver testoverføringsgruppe. Dermed kan du beregne hvor lang tid det kan ta å overføre alle postboksene, hvor stor hver overføringsgruppe bør være, og hvor mange samtidige tilkoblinger til det opprinnelige e-postsystemet du bør bruke for å finne en balanse mellom overføringshastighet og Internett-båndbredde.

 1. I Administrasjonssenter for Office 365 går du til Administrasjonssenter > Exchange.

  Gå til Administrasjonssenter for Exchange.
 2. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 3. Klikk på Ny Ny-ikon > Overfør til Exchange Online.

  Velg Overfør til Exchange Online
 4. Velg IMAP-overføring > Neste.

 5. Klikk Bla gjennomVelg brukerne-siden for å angi overføringsfilen du opprettet. Når du har valgt en overføringsfil, vil Office 365 kontrollere den for følgende:

  • Den er ikke tom.

  • Den bruker kommadelt formatering.

  • Den inneholder ikke mer enn 50 000 rader.

  • Den inneholder de nødvendige attributtene i overskriftsraden.

  • Den inneholder rader med samme antall kolonner som overskriftsraden.

  Hvis noen av kontrollene mislykkes, vil du få en feilmelding som beskriver årsaken til feilen. Hvis du får en feilmelding, må du rette opp i overføringsfilen og sende den på nytt for å opprette en overføringsgruppe.

 6. Når Office 365 har validert overføringsfilen, vises antall brukere som er oppført i filen, som antall Gmail-postbokser for overføring.

  Ny overføringsgruppe med CSV-fil
 7. Klikk Neste.

 8. Velg overføringsendepunktet som du opprettet i forrige trinn, på siden Sett endepunkt for overføringen, og klikk deretter Neste.

 9. Godta standardverdiene på IMAP-overføringskonfigurasjon-siden, og klikk Neste.

 10. Skriv inn navnet (ingen mellomrom eller spesialtegn) på overføringsgruppen i boksen på Flytt konfigurasjon-siden, for eksempel Test5-migration. Standardnavnet på overføringsgruppen som vises, er navnet på overføringsfilen du angav. Navnet på overføringsgruppen vises i listen på overføringsinstrumentbordet når du har opprettet overføringsgruppen.

  Du kan også angi navnene på mappene du vil utelate fra overføringen. For eksempel Delt, Søppelpost og Slettet. Klikk Legg til Legg til-ikonet hvis du vil legge dem til i listen med dem som skal utelates. Du kan også bruke rediger-ikonet Legg til-ikonet hvis du vil endre et mappenavn, og fjern-ikonet Fjern-ikonet hvis du vil slette mappenavnet.

  Flytt konfigurasjonsdialogboksen
 11. Klikk Neste

 12. Gjør følgende på Start partiet-siden:

  • Velg Bla gjennom hvis du vil sende en kopi av overføringsrapportene til andre brukere. Som standard får du tilsendt overføringsrapportene. Du kan også få tilgang til overføringsrapporter fra egenskapssiden til overføringsgruppen.

  • Velg Start jobben automatisk > ny. Overføringen starter umiddelbart og har statusen Synkroniserer.

   Overføringsgruppe synkroniseres

Obs!: Hvis statusen viser Synkroniserer ganske lenge, kan det hende det er begrensninger med båndbredden hos Google. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Begrensninger med båndbredde.

Kontroller at overføringen fungerte

 • Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange. Kontroller at overføringsgruppen vises på overføringsinstrumentbordet. Hvis overføringen ble fullført, er statusen Synkronisert.

 • Hvis oppgaven mislyktes, må du kontrollere de tilknyttede statusrapportene for postboksene for feil, og dobbeltsjekke at overføringsfilen har riktig e-postadresse i Office 365 i EmailAddress-kolonnen.

Bekrefte en vellykket postboksoverføring til Office 365

 • Be de overførte brukerne om å utføre følgende oppgaver:

  • Gå til Office 365-påloggingssiden, og logg deg på med brukernavnet og et midlertidig passord.

  • Oppdater passordet ditt, og angi tidssone. Det er viktig at du velger riktig tidssone for å sikre at kalender- og e-postinnstillingene er riktige.

  • Når Outlook Web App er åpen, sender du en e-postmelding til en annen Office 365-bruker for å bekrefte at du kan sende e-post.

  • Velg Outlook, og kontroller at e-postmeldingene og mappene er der.

Selv om denne oppgaven er valgfri, kan du unngå forsinkelser i e-postmottak i de nye Office 365-postboksene hvis du fullfører den.

Når noen utenfor organisasjonen sender deg e-post, dobbeltsjekker ikke e-postsystemene deres hvor de skal sende e-posten hver gang. I stedet lagrer de plasseringen til e-postsystemet ditt basert på en innstilling i DNS-serveren som kalles TTL (Time To Live). Hvis du endrer plasseringen til e-postsystemet ditt før TTL utløper, forsøker avsenderens e-postsystem å sende e-post til den gamle plasseringen før det forstår at plasseringen er endret. Dette kan føre til forsinkelser i e-postleveringen. En måte å unngå dette på, er å senke TTL-verdien som DNS-serveren gir til servere utenfor organisasjonen. Dette fører til at de andre organisasjonene oppdaterer plasseringen til e-postsystemet ditt oftere.

De fleste e-postsystemer ber om en oppdatering hver time hvis et kort intervall, for eksempel 3600 sekunder (én time), er angitt. Vi anbefaler at du setter intervallet minst så lavt før du starter e-postoverføringen. Denne innstillingen gjør at alle systemer som sender deg e-post får nok tid til å behandle endringen. Deretter, når du har foretatt den endelige overgangen til Office 365, kan du endre TTL-verdien tilbake til et lengre intervall.

Du kan endre TTL-innstillingen i e-postsystemets postutvekslerpost, også kalt MX-posten. Denne finnes i det offentlige DNS-systemet. Hvis du har mer enn én MX-post, må du endre verdien i hver post til 3 600 sekunder eller mindre.

Ikke bekymre deg hvis du hopper over denne oppgaven. Det kan ta lengre tid før e-posten dukker opp i de nye Office 365-postboksene, men den kommer frem.

Hvis du trenger hjelp med å konfigurere DNS-innstillingene, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

E-postsystemer bruker en DNS-post som kalles MX-post, til å finne ut hvor e-posten skal leveres. Under e-postoverføringen pekte MX-posten din til Gmail-systemet ditt. Nå som du har fullført e-postoverføringen til Office 365, må du sette MX-posten til å peke til Office 365. Når du har endret MX-posten i henhold til disse trinnene, vil e-post som sendes til brukere på det egendefinerte domenet ditt, bli levert til Office 365-postboksene.

For mange DNS-leverandører finnes det spesifikke instruksjoner for å endre MX-postene. Se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene for instruksjoner. Hvis DNS-leverandøren din ikke er inkludert, eller hvis du vil ha en oversikt over de generelle instruksjonene, har vi også tatt med generelle instruksjoner for MX-poster. Se Opprette DNS-poster hos en DNS-vert for Office 365 for instruksjoner.

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. velg Konfigurer > Domener.

 3. Velg domenet ditt, og velg deretter Løs problemer.

  Statusen viser Løs problemer fordi du stoppet veiviseren halvveis slik at du kunne overføre Gmail-e-posten til Office 365 før du byttet MX-posten.

  Domene som må fikses.
 4. For hver DNS-posttype som skal legges til, velger du Hva retter jeg? og følger instruksjonene for å legge til poster for Office 365 -tjenestene.

 5. Når du har lagt til alle postene, vises en melding om at domenet ditt er riktig konfigurert: Contoso.com er riktig konfigurert. Du trenger ikke gjøre noe.

Det kan ta opptil 72 timer før e-postsystemene til kundene og partnerne dine registrerer den endrede MX-posten. Vent minst 72 timer før du går videre for å stoppe synkroniseringen med Gmail.

I den siste oppgaven oppdaterte du MX-posten for domenet ditt. Nå er det på tide å bekrefte at all e-post rutes til Office 365. Etter bekreftelsen kan du slette overføringsgruppen og stoppe synkroniseringen mellom Gmail og Office 365. Før du utfører dette trinnet:

 • Kontroller at brukerne bruker Office 365 utelukkende til e-post. Etter at du har slettet overføringsgruppen, vil ikke e-post som sendes til Gmail-postbokser, bli kopiert til Office 365. Det betyr at brukerne ikke vil få denne e-posten, så pass på at alle brukerne er med i det nye systemet.

 • La overføringsgruppen kjøre i minst 72 timer før du sletter den. Dette øker sannsynligheten for følgende to ting:

  • Gmail-postboksene og Office 365-postboksene er synkronisert minst én gang (de synkroniseres én gang om dagen).

  • E-postsystemene til kundene og partnerne har registrert endringene av MX-postene dine og sender nå e-post til Office 365-postboksene på riktig måte.

Når du sletter overføringsgruppen, rydder overføringstjenesten opp i alle poster knyttet til overføringsgruppen og fjerner dem fra overføringsinstrumentbordet.

Slett en overføringsgruppe

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og klikk deretter Slett.

Hvordan vet du at alt dette fungerte?

 • Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange. Kontroller at overføringsgruppen ikke lenger er oppført på overføringsinstrumentbordet.

Når du har overført e-postene deres, kan brukere importere Gmail-kalendrene sine til Outlook:

Gi oss en tilbakemelding

Var disse trinnene nyttige? Hvis dette er tilfelle, kan du gi oss beskjed nederst i dette emnet. Hvis de ikke var til hjelp, og du fremdeles har problemer med å overføre e-posten din, bør du fortelle oss om det slik at vi kan bruke tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke våre trinn.

Beslektede emner

IMAP-overføring i administrasjonssenteret i Office 365
Overføre IMAP-postboksene dine til Office 365
Måter å overføre e-post til Office 365 på

Tips for å optimalisere IMAP-overføringer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×