Overfør det offentlige SharePoint Online-området til et partnerområde

Hvis du har et offentlig nettsted som drives av Office 365, og du vil overføre innholdet til en av de offentlige partnernettstedene for Office 365, som for eksempel GoDaddy eller Wix.com, følger du de generelle retningslinjene her for å konfigurere og flytte innholdet til det nye nettstedet.

For å illustrere trinnene bruker vi et Office 365-nettsted vi har kalt Contoso Bistro, som eksempel.

Før du begynner: Legge til en nettverksplassering

Det å legge til mappen med nettstedets filer som en nettverksplassering lar deg enkelt bla til, og kopiere filer til partnerens nettsted ved å gå nettstedets filer ved hjelp av Filutforsker. Denne fremgangsmåten forutsetter at du har en Office 365-konto med et offentlig nettsted og administratorens påloggingslegitimasjon slik at du har tilgang til kontoen.

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto. For eksempel stine@contoso.onmicrosoft.com, stine@contoso.edu eller stine@contoso.com. Hvis du ikke er sikker på hva jobbkonto eller skolekonto er, kan du se e-postmeldingen der du ble bedt om å logge på første gang.

  Når du logger deg på, må du merke av for La meg være pålogget, ellers vil du få en feilmeldingen om ingen tilgang når du prøver å koble til nettverksplasseringen senere.

 2. Velg Nettsteder og velg deretter Offentlig nettsted på vaffelmenyen øverst til venstre i Office 365.

  Velg Områder i Office 365
 3. Velg Innstillinger for nettsted på tannhjulmenyen øverst til høyre i Office 365.

  Velg Områdeinnstillinger i GoDaddy Website Builder
 4. Velg Utformingsbehandling, og velg Last opp utformingsfiler.

 5. Noter deg nettadressen som følger denne teksten: Tilordne følgende plassering som en nettverksstasjon:

  Kopier eller noter URL-adressen i Utformingsbehandling i Office 365
 6. Velg Alternativer for Internett, og deretter Sikkerhet-fanen på tannhjulmenyen øverst til høyre i Internet Explorer.

 7. Velg Klarerte områder, og velg Områder.

  Velg Alternativer for Internett > Sikkerhet > Områder
 8. Legg til nettadressen du kopierte tidligere, for eksempel https://contosobistro14-public.sharepoint.com/.

 9. Åpne Filutforsker, velg Datamaskin øverst i vinduet, og velg deretter Legge til en nettverksplassering.

  Velg Legg til en nettverksplassering
 10. Følg trinnene i veiviseren for å legge til nettverksplassering ved å bruke nettadressen du kopierte ovenfor.

  Nettstedet blir lagt til nettverksplasseringer til datamaskinen.

  Finn nettverksplasseringen i Internet Explorer

Kopiere innhold til et nytt GoDaddy-nettsted

Disse trinnene forutsetter at du har kjøpt en GoDaddy-konto med et Business- eller Business Plus-abonnement. Du kan kjøpe et rabattert abonnement ved å gå til GoDaddy fra GoDaddy partner-koblingen i Office 365.

Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre disse trinnene, kan du kontakte kundestøtte for GoDaddy.

 1. Logg deg på GoDaddy-kontoen din i en nettleserfane, og åpne nettstedbyggeren.

  I GoDaddy, Website Builder InstantPage
 2. Konfigurere noen grunnleggende elementene for det nye nettstedet. Du må ha en grunnleggende nettstedstruktur slik at du kan kopiere innhold til sidene. Du kan legge til flere funksjoner senere. GoDaddy gir detaljert hjelp for å lære deg hvordan du arbeider med nettstedbyggeren. For å komme i gang bør du:

  Velg et tema for det nye nettstedet. Med mindre du har mye erfaring med å utforme nettsteder, anbefaler vi at du velger en av bedriftsnettstedmalene som GoDaddy tilbyr. Velg en utforming som samsvarer best med den utformingen du allerede har på Office 365-nettstedet ditt, med mindre du ønsker å endre til en ny utforming når du overfører.

  Velg en bakgrunn og en tittel. Du kan endre bakgrunnen senere. Du ønsker for eksempel kanskje å bruke den samme bakgrunnen som du har for Office 365-nettstedet, slik at du kan endre til det når du kopierer bakgrunnen over til GoDaddy sammen med det øvrige innholdet. Tittelen vises på hver side på nettstedet.

 3. Overfør innhold fra startsiden på Office 365-nettstedet. Følg de grunnleggende trinnene her for å kopiere over innhold fra Office 365, fra mappen som du allerede har lagt til som en nettverksplassering. Når du har overført startsiden, kopierer du over innhold fra de øvrige sider på akkurat samme måte. Du kan også legge til navigering mellom sidene. Men først, la oss se et eksempel på hvordan vi kopierer over innholdet på startsiden.

  Dette er de grunnleggende trinnene.

  • Kopiere innhold fra Office 365-siden din.

  • Opprett en tilsvarende side på ditt nye GoDaddy-nettsted.

  • Lim inn innhold i den nyopprettede GoDaddy-siden.

  For å gjøre kopieringen av innholdet lettere kan du åpne to nettleservinduer eller -faner, én for å vise Office 365-nettstedet og den andre med GoDaddy-nettstedbyggeren. Se deretter på de ulike områdene på Office 365-nettstedets startside som du vil kopiere til GoDaddy-nettstedet.

  I vårt Contoso Bistro-eksempel var dette de viktigste elementene.

  • Bannerbilde

  • Brødtekst

  • Sidefelt med bilder

  La oss se hvordan du kan overføre hver av disse.

Bannerbilde

Hvis du vil kopiere bannerbildet over til GoDaddy-nettstedet, kan du dra og slippe bildet fra nettverksstasjonen som inneholder filene til Office 365-nettstedet ditt (bannerbildet er sannsynligvis i undermappen SiteAssets) over til vinduet med GoDaddy-nettstedbyggeren.

Eller du kan følge fremgangsmåten i hjelpen for GoDaddy til å bla til en bildefil og sette den inn.

Brødtekst

 1. Velg Tekst i den venstre ruten i GoDaddy-nettstedbyggeren. Du ser en tekstboks på redigeringlerretet med plassholdertekst.

 2. Merk og kopier teksten du vil bruke i vinduet med Office 365-nettstedet.

 3. I vinduet med GoDaddy-nettstedbyggeren limer du inn teksten i tekstboksen du har lagt til, og velger Rediger på hurtigmenyen.

 4. Merk og formater deler av teksten ved hjelp av alternativene som vises over tekstboksen. Du kan for eksempel endre tekstfargen ved å angi farge for hver enkelt tekstboks.

  Hjelp for GoDaddy inneholder flere detaljer om hvordan du legger til og redigerer tekst.

Eksempel på brødtekst ved utforming med GoDaddy

Sidefelt med bilder

 1. Kopier bilder til GoDaddy-nettstedet fra nettverksstasjonen som inneholder filene til Office 365-nettstedet ditt ved å dra og slippe (til vinduet med GoDaddy-nettstedbyggeren) bildene du vil inkludere til sidefeltet.

  Eller du kan følge fremgangsmåten i hjelpen for GoDaddy til å bla til bildefiler og sette dem inn.

 2. Merk enkeltbilder for å endre størrelsen på dem, og plasser dem slik du ønsker. Bildene omorganiseres for å fylle den angitte plassen.

  I Contoso Bistro-eksemplet reduserte vi bredden på galleriet for å få en vertikal kolonne.

 3. Hvis du vil angi bakgrunnsfargen, velger du galleriet, og velger Innstillinger i menyen som vises. Velg en bakgrunnsfarge for galleriet på Avansert-fanen, og velg deretter Lagre.

  Vi valgte en farge som samsvarer med bakgrunnen for Contoso Bistro.

Eksempel på sidestolpe i GoDaddy, et verktøy for utforming av nettsteder

Merknader for å overføre et nettsted til GoDaddy

Her er noen ting du bør tenke på når du overfører et nettsted fra Office 365 til GoDaddy.

 • I motsetning til offentlige Office 365-nettsteder, kan et nettsted laget med GoDaddy-nettstedbyggeren ikke angis som «offentlig» med mindre du endrer adressen til å bruke et eget domene. Det vil si at du kan ikke gjøre nettstedet tilgjengelig for anonym HTTP-trafikk, og synlig på Internett med mindre du endrer nettadressen til ditt eget domenenavn.

  Tabellrad

  Office 365-nettsted

  GoDaddy-nettsted

  Uten egendefinert domene

  dittfirmanavn-public.sharepoint.com

  Ingen

  Med ett egendefinert domene

  www.dittdomenenavn.no

  www.dittdomenenavn.no

 • Adressen til startsiden for et nettsted laget med GoDaddy-nettstedbyggeren kan angis til å bruke ditt domene, akkurat som med startsiden til et Office 365-nettsted Men nettadresseformatet for andre nettsider laget med GoDaddy-nettsidebyggeren er forskjellig fra Office 365-nettsider. Folk vil ikke kunne gå til nettsider laget med GoDaddy-nettstedbyggeren ved hjelp av samme nettadresse som de brukte med Office 365-nettsider.

  Du kan heller ikke legge HTTP 301 (permanent flyttet)-omdirigeringer fra nettadresser formatert for Office 365 til nettadresser formatert for GoDaddy. Hvis du vil lære mer om hvordan disse omdirigeringer defineres og brukes, kan du se mer informasjon her.

  Her er et eksempel på hvordan adressene er forskjellige.

  Tabellrad

  Office 365-nettsted

  GoDaddy-nettsted

  hjemmeside

  www.dittdomenenavn.no/

  www.dittdomenenavn.no/

  Andre sider

  www.dittdomenenavn.no/Contoso

  www.dittdomenenavn.no/Contoso

  Dette kan være viktig for nettstedets søkeresultatrangeringer. Dette er fordi Google og Bing bruker koblinger mellom nettsteder for å fastslå søkeresultat-rangeringen. I tillegg må du kanskje reparere noen brutte koblinger. Hvis nettsted A for eksempel har «dype koblinger» til nettsted B sin «Om oss»-side (nettsideB.no/om-oss), og nettsted B flyttes fra Office 365 til GoDaddy, så blir nettsted A sin hyperkobling brutt (det vil returnere en 404-feil) fordi den nye «Om oss»-siden på GoDaddy-nettstedet vil ha en .html-filtype.

 • Du kan ikke gjøre globale «tema»-endringer etter at du har valgt å bruke en mal. I stedet velger du et tema for deretter å gjøre tilpasninger for hvert område separat. Hvis du for eksempel velger en mal med svart tekst på hvit bakgrunn, og du bestemmer deg for at du vil endre bakgrunnen til svart, må du endre tekstfargen for hver tekstboks én etter én for å unngå svart tekst på svart bakgrunn. Vær oppmerksom på at noen innretninger i GoDaddy-nettstedbyggeren ikke lar deg endre tekstfargen.

Kopiere innhold til et nytt Wix.com-nettsted, inkludert sideinnhold, bilder og andre filer

Disse trinnene forutsetter at du har kjøpt et Wix.com-abonnement. Du kan kjøpe et rabattert abonnement ved å gå til Wix.com fra Wic.com-partnerkoblingen i Office 365.

Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre disse trinnene, kan du kontakte kundestøtten for Wix.com.

 1. Logg på kontoen din på Wix.com i en nettleserfane.

 2. Konfigurer noen grunnleggende elementer for det nye nettstedet. Du må ha en grunnleggende nettstedstruktur slik at du kan kopiere innhold til sidene. Du kan legge til flere funksjoner senere. Wix gir detaljert hjelp for å lære deg hvordan du arbeider med deres nettstedbygger. For å komme i gang bør du:

  Starte ved å velge en mal (ligner på et tema) for det nye nettstedet. Du kan oppdatere utformingen av Office 365-nettstedet når du flytter innhold til Wix, ved å velge en av bedriftsnettstedmalene som Wix.com tilbyr. Velg en utforming som samsvarer best med den utformingen du allerede har på Office 365-nettstedet ditt, med mindre du ønsker å endre det når du overfører. Eller du kan velge en tom mal, og deretter starte fra bunnen av og opprette et nettsted fra en tom mal.

  Deretter velger du en bakgrunn (velg Utforming-ikonet og deretter Bakgrunn) og en tittel. Du kan endre bakgrunnen senere. Du ønsker for eksempel kanskje å bruke den samme bakgrunnen som du har for Office 365-nettstedet. Du kan endre den når du kopierer over innholdet ditt. Tittelen vises på hver side på nettstedet.

 3. Overfør innhold fra startsiden på Office 365-nettstedet. Følg de grunnleggende trinnene her for å kopiere over innhold fra Office 365, fra mappen som du allerede har lagt til som en nettverksplassering. Når du har overført startsiden, kopierer du over innhold fra de øvrige sider på akkurat samme måte. Du kan også legge til navigering mellom sidene. Men først, la oss se et eksempel på hvordan vi kopierer over innholdet på startsiden.

  Dette er de grunnleggende trinnene.

  • Kopier innholdet.

  • Opprett en tilsvarende side på ditt nye Wix.com-nettstedet.

  • Lim inn innholdet.

  For å gjøre kopieringen av innholdet lettere kan du åpne to nettleservinduer eller -faner, én for å vise Office 365-nettstedet og den andre for Vix. Se deretter på de ulike områdene på Office 365-nettstedets startside som du vil kopiere til Vix.

  I vårt Contoso Bistro-eksempel var dette de viktigste elementene:

  • Bannerbilde

  • Brødtekst

  • Sidefelt med bilder

  La oss se hvordan du kan overføre hver av disse.

Overføre et bannerbilde

Følg fremgangsmåten i hjelpen for Wix for å legge til et bilde for å bruke som banner. Når du blir bedt om å laste opp et bilde, blar du til bannerbildet på nettverksstasjonen som inneholder filene til Office 365-nettstedet ditt. Bannerbildet er sannsynligvis i undermappen SiteAssets.

Overføre brødtekst

Følg fremgangsmåten i hjelpen for Wix for å kopiere og legge til tekst ved hjelp av tekst fra ditt eksisterende Office 365-nettsted.

Velg Rediger i nettstedutforming for Wix

Overføre et sidefelt med bilder

Du kan legge til flere ulike typer gallerier for et Wix-nettsted. Hvis du vil kopiere over bilder til bruk i galleriet, følger du fremgangsmåten i hjelpen for Wix for å legge til bilder. Når du blir bedt om å laste opp et bilde, blar du til nettverksstasjonen som inneholder filene til Office 365-nettstedet ditt.

Merkander for å overføre et nettsted til Wix.com

Her er noen ting du bør tenke på når du overfører et nettsted fra Office 365 til Wix.com.

 • På samme måte som offentlige Office 365-nettsteder kan et Wix.com-nettsted angis som «offentlig» uten å endre adressen til et eget domene. Det vil si at du kan gjøre nettstedet tilgjengelig for anonym HTTP-trafikk og synlig på Internett uten at du endrer nettadressen til ditt eget domenenavn.

  Tabellrad

  Office 365-nettsted

  Wix.com-nettsted

  Uten egendefinert domene

  dittfirmanavn-public.sharepoint.com

  dinkonto.wix.com/dittnettstedsnavn

  Med egendefinert domene

  www.dittdomenenavn.no

  www.dittdomenenavn.no

  Et nettsted du oppretter på Wix.com har en nettadresse som følger dette formatet: http://www.contoso.com#! menu/c1zqp

 • Les mer om strukturen for Wix-nettadresser. .

 • Les hvordan du konfigurerer at 301 skal omdirigere til Wix-sidene. .

 • Her er et eksempel på hvordan adressene er forskjellige.

  Tabellrad

  Office 365-nettsted

  Wix.com-nettsted

  hjemmeside

  www.dittdomenenavn.no/

  www.dittdomenenavn.no/

  Andre sider

  www.dittdomenenavn.no/Contoso

  www.dittdomenenavn.no/#!contoso/c1zqp

Endre adressen til nettstedet for å bruke ditt eget domenenavn (GoDaddy og Wix.com)

Når du er ferdig med å utforme nettstedet ditt hos GoDaddy eller Wix.com, kan du konfigurere nettadressen med ditt eget domenenavn, slik at brukere enkelt kan finne nettstedet, for eksempel www.contoso.no.

Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre disse trinnene, kan du kontakte kundestøtte hos GoDaddy eller Wix.com.

GoDaddy

Når du logger på, oppgir du det domenenavnet som skal brukes når du publiserer nettstedet.

Velg et domene fra rullegardinlisten i GoDaddy First things first
Skriv først inn et domenenavn som er registrert et annet sted, i GoDaddy

Hvis Office 365 administrerer DNS-postene for domenet, vil dette fungere automatisk når du velger å publisere nettstedet.

Hvis du administrerer DNS for domenet utenfor Office 365, følger du disse trinnene for å konfigurere domenet for bruk sammen med GoDaddy-nettstedet ditt.

Wix.com

Hvis Office 365 administrerer DNS-postene for domenet, vil dette fungere automatisk når du velger å publisere nettstedet.

Hvis du administrerer DNS for domenet utenfor Office 365, må du legge til tre DNS-poster for domenet på domenets DNS-vert for å sette opp nettstedet med ditt domene:

Bruk disse DNS-postinnstillingene i Wix.com

Wix gir trinnene for å legge til DNS-postene hos en rekke populære domeneregistratorer. Velg fremgangsmåten for Peking, ikke alternativet Navneservere.

Hvis du ombestemmer deg, kan du oppheve publiseringen av nettstedet.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×