Outlook for Mac – Produktmerknader for Insider Fast-bygg

Insider-bygg for Office for Mac oppdateres regelmessig for å levere nye og bedre funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger. Hvis du vil se lignende informasjon om andre Office for Mac-apper, kan du gå til Produktmerknader for Insider-bygg for Office for Mac.

Finn ut hvordan du installerer Office for Mac-oppdateringer, og ta en titt på informasjonen under for å lese mer om hver Insider Fast-utgivelse.

Utgivelse 26. september 2018

Versjon: 16.18 (180926)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Følsomhetsmerking

  • Når du skriver en e-postmelding eller redigerer et dokument, vil du nå se en følsomhetsknapp hvis du er logget på med en Office 365-jobbkonto.

  • Hvis administrator har konfigurert følsomhetsetiketter for deg, kan du bruke denne knappen til å legge til en følsomhetsetikett for e-posten.

  • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen her: https://aka.ms/officemipdocs

Løsninger:

 • E-post: representanter ser ikke lenger meldinger som er merket som private

 • E-post: innebygde bilder vises på riktig måte i andre endepunkter som Outlook Web Access, Outlook Mobile og så videre.

 • E-post: innliming og sammenlign formatering beholder punktmerking og nummerering

 • E-post: svart linje i Skriv meldingstekst er løst

 • Kalender: unntak av regelmessig møte som er opprettet av representant, forsvinner ikke lenger

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180924)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret Kalender-sidepanel

  • Vi har nå et forbedret sidepanel for kalender

  • Kalendere er gruppert etter kontoer på en mer meningsfull måte, og vi har fjernet inndelingen «Mine kalendere» (gjelder også for personer, oppgaver og notater)

  • Kategorier er fjernet fra individuelle kalendere, og vises bare i kalenderrutenettet

Forbedret Kalender-sidepanel

 • Office 365-meldingskryptering

  • Når du skriver en e-postmelding, kan du nå se Krypter-knappen under Alternativer-fanen. Denne knappen støtter Office 365-meldingskryptering ved bruk av Bare krypter-alternativet.

  • Den samler også andre alternativer, for eksempel Ikke videresend og IRM-maler som tidligere var under Tillatelse- og Sikkerhet-knappene.

Nytt krypteringalternativ med støtte for Office 365-meldingkryptering, Ikke videresend og IRM-maler

 • Signer er nå en egen knapp under Alternativer som tidligere var under Sikkerhet-knappen

Signer er en egen knapp under Alternativer-fanen

Løsninger:

 • Ingen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180919)

Løsninger:

 • Sammendragskort for reisereservasjon: innsjekkingsdato er løst

 • Kalender: heldagshendelser i forskjellige tidssoner vises på riktig måte

 • Kalender: løsning for håndhevelse av Ikke videresend for møteinvitasjoner

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180911)

Løsninger:

 • Totalt: forbedret stabilitet på macOS Mojave

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180910)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret mulighet for konfigurasjon for administratorer:

  Legg til Office 365-kontoen automatisk første gang du starter programmet når postboksadressen ikke samsvarer med adressen for Office-aktivering

  • Ny foretrukket nøkkel i innstillingene for Outlook-domenet: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Angi fullstendig e-postadresse eller domene som skal legges til i Outlook, som en streng

  • Når du angir et domene, brukes den lokale delen av adressen for aktivering med det angitte domenet

  • Hvis e-postadressen for Office-aktiveringen for eksempel er bruker@contoso.biz, men bruker@contoso.com skal legges til i Outlook

  • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Løsninger:

 • Tilgjengelighet: VoiceOver sier navnet på riktig måte for privat/offentlig-knappen i vinduet for personvern i Opprett en gruppe-dialogen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180903)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret håndterbarhet for administratorer:

  • Hindre brukere i å importere og eksportere Outlook-elementer

  • Nye foretrukne nøkler i foretrukket domene for Outlook: DisableImport og DisableExport

  • Angi som tvunget i konfigurasjonsprofil for å vise som deaktivert, i Fil-meny og på Båndet

Deaktiverte Importer/eksporter menyelementer ved å bruke alternativer for håndtering for administratorer

Deaktiverte Importer/eksporter-knappene på båndet ved å bruke alternativer for håndtering for administratorer

Løsninger:

 • Kontaktkort: organisasjonsdetaljer vises på riktig måte i kontaktkortet (kjent problem)

 • Kalender: Det fungerer på riktig måte å skrive ut kalender på macOS

 • Kalender: Hendelser for Hele dagen i forskjellige tidssoner vises på riktig måte

 • Søk: søkeomfang, som Gjeldende mappe, Undermapper osv. er ikke lenger deaktivert når du søker

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.18 (180828)

Løsninger:

 • Søk: Avansert søk-knapper på båndet er ikke lenger deaktivert ved søk i all e-post.

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Kontaktkort: organisasjonsdetaljer vises kanskje ikke i kontaktkortet (fra forrige oppdatering)

Versjon: 16.18 (180827)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret håndterbarhet for administratorer:

  • Skjul teksten Visste du at? Outlook støtter Google, Yahoo! og iCloud-kontoer i kontoen dialogboks for suksess

   • Ny nøkkel for innstillingen: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Løsninger:

 • Kontaktkort: det nye kortet vises nå (tidligere kjent problem)

 • E-post: Meldingslisten viser ikke lenger tomme rader når leseruten er satt til høyre

 • Signaturer: det å klikke på en hyperkobling i forhåndsvisningen av signatur åpner nå koblingen i et nettleservindu

 • Maler: meldinger som sendes ved hjelp av en mal, blir ikke lenger gruppert i samme samtale 

Kjente problemer:

 • Kontaktkort: organisasjonsdetaljer vises kanskje ikke i kontaktkortet

Versjon: 16.17 (1808122)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret konfigurerbarhet og håndterbarhet for administratorer:

  • Legg til Office 365-postbokser automatisk ved første oppstart

   • Når OfficeAutoSignIn er angitt til SANN, legges postboksen til ved første oppstart

  • Bruk innstillinger via macOS-konfigurasjonsprofil

   • Når du angir innstillinger som tvunget, deaktiveres innstillingene, slik at de ikke kan endres

Administrert innstilling i Outlook

Løsninger:

 • Kalender: tidspunkt for hendelser avviker ikke lenger med én time etter at sommertid endres

 • E-post: snarvei for vedlegg (CMD-E) fungerer nå ved skriving (legg til) og lesing (last ned alle)

 • Full skjerm: det å svare på et møte med kommentarer viser nå svar-vinduet i fokus

 • Grupper: Avmerkingsboksen Følg i innboksen vises nå i gruppekortet

 • Signaturer: redigering av Signaturnavn i redigeringsvinduet oppdaterer nå vindustittelen 

Kjente problemer:

 • Kontaktkort: det gjeldende produksjonskortet vises i stedet for det nye kortet

Versjon: 16.17 (180816)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Nå kan du opprette Teams-møter i Outlook:

Klikk på Teams-møte i Arrangørmøte-fanen på båndet for å legge til møtedetaljer

Teams-møteknapp på båndet

Koblingen Bli med i Microsoft Teams-møte og relaterte møtedetaljer blir lagt til i brødteksten for hendelsen

Bli med i Microsoft Teams-møtekobling i brødtekst for hendelsen

Denne funksjonen rulles ut til Office 365-abonnenter over en tidsperiode, så det kan ta litt tid før du får tilgang til den.

Løsninger:

 • Kalender: indikatoren for gjeldende klokkeslett overlapper ikke lenger med timeetiketter på kalenderrutenettet

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.17 (180813)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Søkeopplevelsen er forbedret, slik at du finner elementer raskere, inkludert:

Vis søkelogg og forslag ved åpning av søkefeltet, før du skriver inn søket

Søk i logg og forslag

Søkelogg og forslag oppdateres mens du skriver

Skriv inn søk

Ny Gjeldende postboks-knapp i Søk-fanen på båndet for søk på tvers av den valgte postboksen

Søk i gjeldende postboks

Løsninger:

 • Elementliste: sekundær- eller høyreklikk på overskriften viser nå hurtigmenyen for valg av kolonner

 • Grupper: Knappen Fjern fra kalender vises ikke lenger for avlyste møter i gruppemappene

 • Fraværende: tekstområder har nå en grå bakgrunn når de ikke er aktivert

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.17 (180808)

Løsninger:

 • Godkjenning: forbedret validering for å unngå dupliserte Kerberos-identiteter og unødvendige spørsmål om legitimasjon

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.17 (180806)

Løsninger:

 • Sammendragskort for reisereservasjoner: Knappen Vis i kalender fungerer nå

 • Kalender: tastaturnavigasjon gjentas ikke lenger i Mine kalendere-delen

 • Signaturer: å klikke på Lagre når du har lagret et nytt signaturnavn viser ikke lenger en feil

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.17 (180802)

Løsninger:

 • E-post: utvidelse av en samtale i meldingslisten velger ikke lenger tilfeldige meldinger 

 • Kalender: Outlook viser ikke lenger en tom kalendervisning etter oppstart

 • Kalender: godkjenning av et møte uten svar oppretter ikke lenger en melding i Kladd

 • Nettmøter: oppdatert «Første nettmøte?»-koblingen i brødteksten for møtet til ny hjelpeartikkel

 • Påminnelser: Outlook forsøker ikke lenger å lukke regelmessige påminnelser om hendelser automatisk når påminnelsen for hendelsen og den forrige forekomsten overlapper hverandre

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180726)

Løsninger:

 • Godkjenning: Outlook spør ikke lenger om en Kerberos-konto er ugyldig når den er avhengig av en tredjepartsleverandør

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180724) 

Løsninger:

 • Kalender: Avtaler opprettet i Outlook for Mac, synkroniseres nå til andre Outlook-apper

 • E-post: VoiceOver sier nå når mottakere blir fjernet fra feltene Til, Kopi og Blindkopi

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180718) 

Løsninger:

 • E-post: Sorteringsrekkefølge-knappen i overskriften for meldingslisten er ikke lenger avkuttet (tidligere kjent problem)

 • E-post: Hurtigmenyen kan ikke lenger vises i overskriften for meldingslisten

 • Grupper: Knappen Fjern fra kalender vises ikke lenger for avlyste møter i Grupper

 • Signaturer: Nå redigeres signaturnavn direkte i redigeringsvinduet for signatur

Signaturnavn

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180713) 

Kjente problemer:

 • E-post: Knappen Sorter rekkefølge i overskriften i meldingslisten er kuttet av

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Innstillinger: Informasjon om intelligente tjenester for Office i innstillinger for sikkerhet og personvern

Løsninger:

 • Kontoer: Hvis du endrer standardkontoen nå, endres standardkalenderen og standardmappene for kontakt

Versjon: 16.16 (180712) 

Løsninger:

 • Påminnelser vises nå for hendelser og flaggede meldinger (tidligere kjent problem)

 • Navigasjon med tastaturet: Fokuset forblir nå på den valgte mappen når du bruker bokstavtaster for å gå til mapper

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180710) 

Kjente problemer:

 • Påminnelser vises ikke for hendelser og flaggede meldinger

Løsninger:

 • Kontaktkort: Navnet på kontakten vises i direktemeldingsvinduet når du åpner fra kontaktkortet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.16 (180709) 

Løsninger:

 • Google-kontoer: møter kan nå godkjennes eller avslås fra invitasjoner (tidligere kjent problem)

 • Elektronisk arkiv: arkivpostbokser oppdages nå riktig for bestemte servere

 • E-post: meldinger dupliseres ikke lenger når du bytter mellom mapper for bestemte IMAP-kontoer

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180705) 

Kjente problemer:

 • Google-kontoer: Møter kan ikke godkjennes eller avslås fra invitasjoner. Start appen på nytt for å løse problemet.

Løsninger:

 • Kalender: Løste et problem som førte til høy prosessorbruk når du synkroniserer med Exchange 2010

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.16 (180702) 

Løsninger:

 • E-post: Appen krasjer ikke lenger når du limer inn innhold i skrivevinduet (tidligere kjent problem)

 • E-post: Vedlegg vises nå på riktig måte i Mojave OS (macOS 10.14 Beta)

 • E-post: Appen krasjer ikke lenger når du legger til en påminnelse i en e-post med vedlegg

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.16 (180627) 

Kjente problemer:

 • Krasj når du limer inn innhold i opprettingsvinduet

Løsninger:

 • Kalender: Søkeresultatene vises på riktig måte for Gjeldende mappe og Alle hendelser er valgt

 • Tilgjengelighet: VoiceOver-forbedringer i Signaturer-vinduet

 • Innstillinger: Vis alle-knappen vises på riktig sted for høyre-mot-venstre-språk

 • Ytelse: Raskere bytte fra e-post- til kalendermodulen

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.15 (180620) 

Løsninger:

 • E-post: Løsning for et uregelmessig krasj når du åpner krypterte e-postmeldinger med vedlegg

 • Kalender: Løsning for støtte til Ikke send et svar, som synkroniseres til serveren og viser riktig svar fra en deltaker i alle Outlook-klienter

 • Tilgjengelighet: Løsninger for gruppeoppretting og kontaktsletting

 • Generelt: Outlook bruker ikke lenger GPU med høy ytelse når det kjører

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.15 (180611) 

Løsninger:

 • Kalender: Løsning for feil tidssone for kalenderhendelser og kort

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Vi har lagt til muligheten til å administrere Office 365-gruppemedlemmer via hurtigmenyen. Bare høyreklikk på en gruppenode, og velg Vis medlemmer

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.15 (180602) 

Løsninger:

 • Tilgjengelighet: Tastaturforbedringer for visningen for e-postskriving når du søker etter kontakter via adresseboken

 • Tillegg: Løsning for problem med innlasting av e-postelementer i tillegget, som ikke støtter utvidelsesmuligheter.

 • E-post: Løsning på en uregelmessig krasj når du laster inn vedlegg

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.15 (180530) (inkluderer løsninger levert i 16.15.180528 og 16.15.180523) 

Løsninger:

 • Grupper: Løsning på at programmet krasjer når du prøver å fjerne gruppemedlemmer og Outlook er frakoblet

 • Kontakter: Løsning på at kontaktinformasjon ikke lagres i visse situasjoner

 • Kontakter: Løsning på at noen eller alle kontakter vises som grå sirkler i stedet for avatarer eller initialer

 • Kalender: Løsning på synkroniseringsproblemer når en brukers postboks blir satt i modus for originalarkiv / rettslig sperre.

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen

Versjon: 16.14 (180520)

Løsninger:

 • E-post: Løste et problem der e-postmeldinger blir duplisert når de flyttes til en annen mappe for IMAP-kontoer

 • Kalender: Løsning på at feil UX vises når du prøver å dra møter fra en konto til en annen i rutenettvisningen i kalenderen

 • Tilgjengelighet: Forbedringer i tastaturfokus for kalenderhendelsekort

 • Tilgjengelighet: Forbedringer i VoiceOver når du sletter kontakter ved hjelp av Tilbake-tasten i Skriv melding-vinduet

 • E-post: Løsning på et problem med at e-postmeldingshodet spretter når du ruller med to fingre på en styrepute eller Magic Mouse

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • En nedtonet, ikke-fungerende knapp for Teams-møte synes på båndet for Opprett møte-vinduet når du oppretter møteinvitasjoner. Dette blir fjernet innen neste Insider Fast-utgivelse. 

Versjon: 16.14 (180513)

Løsninger:

 • Generelle: Løsning for tekst i panelet Outlook-innstillinger blir kuttet av til venstre når språk er angitt til tysk

 • E-post: Signaturer i signaturpanelet kan nå gis nytt navn ved hjelp av ENTER-tasten

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.14 (180509)

Løsninger:

 • E-post: Løsning for menyelementet Ordne etter som manglet i filtermenyen for meldingslisten

 • E-post: Løsning for feil kontaktbilde i meldingshodet for delegeringsscenarioer

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.14 (180507)

Løsninger:

 • Kundestøtte: Statuslinjevarsler er løst for innkommende meldinger fra kundestøtte

 • Tilgjengelighet: forbedringer for VoiceOver for signaturer

 • Kalender: Løsning for krasj relatert til miniprogrammet Vær i kalenderrutenettet

 • Kalender: Løsning for et langvarig problem der punktmerking i møteinvitasjoner konverteres til «?»

 • E-post: Løsning for feil mottakstidspunkt på sendte meldinger som tidligere var i Kladd-mappen

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.14 (180502)

Løsninger:

 • E-post: Løste problemet med at Yosemite og El Capitan sluttet å fungere når du skrev meldinger (kjent problem fra forrige oppdatering)

 • E-post: Løste en sporadisk feil med sortering i Fra-feltet

 • Tilgjengelighet: forbedringer for VoiceOver for dialogboksen Regelmessighet for møte

 • Tilgjengelighet: forbedringer for VoiceOver for dialogboksen Finn møterom

 • Tilgjengelighet: forbedringer for VoiceOver for dialogboksen Signaturer

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.14 (180430)

Kjente problemer:

 • Noen ganger slutter Outlook å fungere i Yosemite og El Capitan når du skriver en melding

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • E-post: animerte GIF-filer animeres nå i Ny e-post-vinduet

Løsninger:

 • E-post: kan ikke endre størrelsen på bilder, diagrammer eller SmartArt i redigeringsvinduet (kjent problem fra forrige oppdatering)

 • E-post: løsning for pekerfølsomme handlinger som noen ganger ikke vises når du holder markøren over meldingslisten

 • Tilgjengelighet: forbedringer for VoiceOver og tastaturnavigasjon når du oppretter grupper

 • Tilgjengelighet: Datovelgeren Send senere er nå tilgjengelig via VoiceOver og tastaturnavigasjon

Versjon: 16.13 (180422)

Kjente problemer:

 • E-post: kan ikke endre størrelsen på bilder, diagrammer eller SmartArt i redigeringsvinduet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Synkronisering: når du bruker batteristrøm og sikret nettverk eller nettverk med Internett-deling, vil synkroniseringen optimaliseres for spesielle mapper og favorittmapper for å spare ressurser

 • Kontoer: forbedret autosøk for Office 365-postbokser for økt pålitelighet ved kontooppsett

Løsninger:

 • E-post: kladder som er forkastet, lagres ikke lenger

 • Kalender: foreslått tidspunkt endrer ikke lenger opprinnelig tidspunkt i meldingshodet

 • Kalender: når du klikker på tittelen på kalenderen, fjernes ikke lenger merket for andre kalendere som er merket

 • Kalender: ukenumre i månedsvisning samsvarer med minikalenderen

 • Vedlegg: vedlegg med visse filformat lagres på riktig måte

 • Delegering: løsning for å åpne delte kalendere med alle tillatelser som berører brukere med hybriddelegering

 • Tilgjengelighet: datoetiketter leses på riktig måte i Send senere når du bruker VoiceOver

 • Tilgjengelighet: Fra-feltetiketter leses på riktig måte når du skriver e-post og bruker VoiceOver

 • Programtillegg: løser krasj for brukere med en eldre versjon av programtillegget for Zoom

Versjon: 16.13 (180416)

Løsninger:

 • E-post: Store og tillegg vises

 • Kalender: VoiceOver fungerer for ukenummeret i minikalenderen

 • Kalender: når du avlyser møter i frakoblet modus, vises det ikke lenger en synkroniseringsfeil

 • Grupper: nye medlemmer kan automatisk abonnere på nyopprettede grupper

 • Oppgaver: påminnelsesdato gjenspeiler endringer i forfallsdato

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.13 (180411)

Løsninger:

 • Kalender: formatering i avtale som er åpnet fra ICS-filen, beholdes når du lagrer

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Office-tillegg: Store og tillegg mangler, løsning kommer i neste oppdatering 

Versjon: 16.13 (180409)

Løsninger:

 • E-post: VoiceOver leser e-post uten visningsnavn på riktig måte

 • E-post: krasj under oppretting av e-post er løst

 • Kalender: start- og sluttidssone vises på utskrift

 • Kalender: løste problem med å redigere en forekomst for regelmessige heldagshendelser

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.13 (180404)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Grupper: Vi begynner å rulle ut funksjonen Legge til eller fjerne medlemmer fra gruppekort

Legge til eller fjerne gruppemedlemmer

Løsninger:

 • Grupper: oppdatert navn vises i sidepanelet

 • Delegering: meldingshode viser nå informasjon om deltakere for møter som er mottatt av representant

 • E-post: krasjer ikke lenger når du åpner IMAP-meldinger

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.13 (180401)

Løsninger:

 • Kalender: konfigurert delegering viser riktig informasjonslinje

 • Delte postbokser: synkroniser automatisk delte postbokser ved hjelp av det nye alternativet i Konto > Avansert

Alternativet for automatisk synkronisering for delt postboks

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.13 (180329)

Løsninger:

 • Møter: Representanter kan nå planlegge nettmøter ved hjelp av e-postadressen til sikkerhetskontohavere

 • Skriv: Skriftene Century og Century Gothic er nå tilgjengelige

 • Søk: Når du søker etter dato, vises resultatene nå for riktig dato

 • E-post: integrerte bilder er ikke lenger nedtonet i listen over vedlegg for delvis nedlastede meldinger

 • Kundestøtte: Appen slutter ikke lenger å reagere når du klikker på Kontakt kundestøtte uten nettverkstilkobling

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.13 (180327)

Løsninger:

 • Søk: Du trenger ikke lenger å trykke på ENTER for å utføre søk, gjenoppretter tidligere virkemåte

 • E-post: Appen stopper ikke lenger å reagere når du prøver å åpne bestemte e-postmeldinger som ren tekst

 • E-post: Vedlegg kan nå legges til i svar og videresendinger som er konvertert fra ren tekst til HTML

 • Kalender: Fjern fra kalender vises på invitasjoner, selv om hendelsen allerede har blitt avslått

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180320)

Løsninger:

 • Forbedret stabilitet og ytelse

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180318)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret redigering av signaturer: større skrivevindu for å opprette og redigere nye signaturer. Vinduet inneholder en rekke alternativer for formatering, i tillegg til at du kan sette inn bilder, alternativ tekst, koblinger og tabeller. Finn ut mer om forbedret redigering i Signaturer-artikkelen vi har publisert i Outlook-bloggen

Løsninger:

 • Regler: serverregler som inneholder feil, er nå uthevet når de vises første gang i regellisten

 • Hurtigmenyen: lyd ved feil spilles ikke lenger av når du bruker SKIFT+F10 og velger alternativ med tastaturet

 • Filtre: undermenyen i Visning-menyen øverst viser ikke lenger dupliserte filteralternativer

 • Innstillinger: «Inkluder representanters innbokser» er nå del av innstillingene for Antall kort i Varsler og lyder 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180314)

Løsninger:

 • Redigeringsprogram: Måltabellstil er nå tilgjengelig når du limer inn tabeller fra Excel til Outlook

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180312)

Løsninger:

 • Kalender: Nå sendes møter som er konvertert fra avtaler, riktig fra IMAP- og POP-kontoer

 • Kalender: Nå lagres svaret på riktig måte når du svarer med ikke Send svar

 • Google-kontoer: Nå lister mappevelgeren mapper i Google-kontoer når du bruker avansert søk

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Påminnelser: Du ser ikke lenger påminnelser for tidligere forekomster som er del av en regelmessig serie, eller påminnelser om fullførte serier i Outlook 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180308)

Løsninger:

 • Et kjent problem fra forrige oppdatering er løst, og meldingstekst i leseruten for lokale Exchange-postbokser blir nå vist på rett måte.

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180306)

Kjent problem:

 • Meldingstekst i leseruten er blank for lokale Exchange-postbokser. Vi arbeider med å distribuere en løsning på dette problemet  

Løsninger:

 • Vær i kalenderen: temperaturverdier endres ikke lenger fra celsius til fahrenheit, eller fra fahrenheit til celsius. Vi arbeider med å løse kjente problemer fra forrige oppdatering

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180305)

Kjent problem:

 • Vær i kalenderen: temperaturverdier kan endres fra celsius til fahrenheit, eller fra fahrenheit til celsius 

Løsninger:

 • All tekst i appen, inkludert overskriften i meldingslisten og statuslinjen, er nå helt oversatt til systemspråket

 • Google Kalender: Regelmessige heldagshendelser som er opprettet i Google Kalender på nettet, vises ikke lenger over flere dager i Outlook-kalenderen

 • Nytt kontaktkort: telefonnumre som er lagret i de lokale kontaktene, vises nå sammen med telefonnumrene fra katalogen

 • Nytt kontaktkort: når du oppretter meldinger eller møter, kan du nå få vist kortet ved hjelp av mellomromstasten på tastaturet etter at du har merket kontaktkortet ved hjelp av SKIFT og en piltast

 • Nettarkiv: antall elementer og uleste meldinger vises nå ordentlig på statuslinjen for mapper i nettarkivet

 • Delegering: meldinger og møteinvitasjoner som er sendt av representanter på vegne av kontohavere, viser nå bilde av representanten i stedet for sikkerhetskontohaveren 

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180227)

Løsninger:

 • Forbedret stabilitet og ytelse

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.12 (180226)

Løsninger:

 • Elektronisk arkiv: Nå synkroniseres meldinger og vedlegg når du klikker på eller utvider nettarkivmapper (synkronisering ved behov), i stedet for å synkronisere alle elementene uten å gå til bestemte mapper først

 • Google Kalender: Nå sendes møteinvitasjoner i stedet for å bli flyttet til utboksen med en Uventet dato-feil

 • Regler: Serverregler som inneholder ugyldige kontakter eller utgåtte distribusjonslister utheves nå i regellisten, slik at det er enkelt å løse dem og lagre dem på serveren igjen.

 • Google IMAP: Eksisterende Google-kontoer som er lagt til som IMAP, er nå oppgradert til OAuth-godkjenning fra Basic-godkjenning. Lær mer om denne funksjonen i Google-godkjenning-artikkelen som er publisert på Outlook-bloggen

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180223)

Løsninger:

 • Kalender: hendelser vises ikke lenger som en time forskjøvet når du bruker ukevisning for uken når sommertid starter eller slutter

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180221)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Nytt kort for kalenderhendelse: Bare klikk eller trykk på MELLOMROM på en hendelse for å vise detaljer og utføre raske handlinger som å godta eller avslå, redigere svaret og bli med i et nettmøte. Finn ut mer om det nye hendelseskortet i artikkelen om hendelseskort publisert i Outlook-bloggen

Løsninger:

 • Ingen løsninger i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180220)

Løsninger:

 • Forbedret Personer-opplevelse: Når du oppretter en ny e-postmelding eller hendelse, kan du trykke på DELETE etter at du har klikket på en mottaker for å vise det nye kontaktkortet, og fjerne mottakeren uten å måtte lukke kortet først. Lær mer om det nye kontaktkortet i artikkelen om Personer i Outlook-bloggen

 • Vis en annen tidssone: Når du legger til en tidssone i kalenderrutenettet, vises nå en etikett for tidssonen som er satt som standard. Finn ut mer om nye funksjoner for tidssoner i artikkelen om Kalender i Outlook-bloggen

 • Angi start- og sluttidssone: Når du drar og slipper eller endrer størrelsen på en hendelse i kalenderrutenettet, holder slutttidspunktet seg i riktig sluttidssone

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180214)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret Personer-opplevelse: Kontaktkortet er endret slik at den viktigeste kontaktinformasjonen vises midt på. Klikk på et navn i meldinger eller hendelser for å få tilgang til adresser for e-post og direktemeldinger, telefonnumre og annen informasjon, for eksempel organisasjonskart. Krever aktivering via Office 365-abonnement. Finn ut mer i artikkelen om Personer i Outlook-bloggen 

 • Vis en annen tidssone: Legg til en ekstra tidssone i kalenderrutenettet, slik at du enkelt får vist det gjeldende klokkeslettet ved siden av en ekstra tidssone. Hvis du vil vise en ekstra tidssone, går du til Outlook-innstillinger > Kalender eller til hurtigmenyen i kalenderrutenettet. Krever aktivering via Office 365-abonnement. Finn ut mer i artikkelen om Kalender i Outlook-bloggen  

 • Angi start- og sluttidssone: Planlegg hendelser med start- og sluttidspunkter i ulike tidssoner, for eksempel flyreiser som strekker seg over flere tidssoner. Du viser enkelt rullegardinlister for tidssoner ved å trykke på Tidssone på båndet eller øverst i møtemenyen.

 • Tilpassing av sveiping: Velg hva som skal skje med meldingene når du sveiper mot venstre og høyre på styrefeltet i meldingslisten. Noen av handlingene som er tilgjengelige: Slett, Arkiver, Marker som lest, Flagg og Ingen, som deaktiverer bevegelsen. Krever aktivering via Office 365-abonnement. Finn ut mer i artikkelen om sveip-handlinger i Outlook-bloggen. 

Løsninger:

 • Skriv: Autokorrekturinnstillingen Erstatt tekst mens du skriver forblir deaktivert etter omstart

 • Kalender: Invitasjoner kan nå blir avslått når arrangøren ikke har bedt om svar

 • Søk: Resultatene fjernes ikke lenger når du klikker på alternativer for søkevilkår og deretter trykker på ENTER 

 • Nettarkiv: Mottakere vises nå ordentlig i meldingshodet på meldinger i nettarkivet

 • Tastaturnavigasjon: Nå kan du bruke SKIFT+F10 for å vise hurtigmenyen i hele appen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180206)

Løsninger:

 • Grupper: forbedret merking av gjester under oppretting av gruppefunksjonaliteten

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180205)

Løsninger:

 • E-post: vedlegg går ikke lenger tapt når du videresender meldinger du har mottatt fra Apple Mail-brukere

 • E-post: forbedret ytelse for IMAP-innstilling for å slette meldinger i papirkurven permanent når du lukker appen

 • E-post: vinduet utvides ikke lenger utenfor det synlige skjermbildet når du utvider hele listen over mottakere i meldingshodet og det er for mange til å få plass

 • Kalender: menyelementer for handlinger for Neste og Forrige dag/uke/måned som er lagt til på Visning-menyen øverst, er knyttet til eksisterende hurtigtaster (henholdsvis KOMMANDO-PIL HØYRE og KOMMANDO-PIL VENSTRE) 

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.11 (180130)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Google IMAP-kontoer bruker nå OAuth for godkjenning via nettleserbasert pålogging. Se blogginnlegget vårt for å få mer informasjon. Fordeler inkluderer:

  • Ikke lenger nødvendig å angi «Tillat mindre sikre apper» for kontoer

  • Ikke lenger nødvendig med appassord når totrinnskontroll er aktivert

Løsninger:

 • E-post: indikatoren på Outlook-ikonet i Dock som viser antall uleste meldinger, inkluderer ikke lenger antall uleste meldinger fra delegerte postbokser

 • E-post: hovedvinduet utvides ikke lenger utenfor det synlige skjermbildet når du mottar visse svar på møteinnkallelser

 • E-post: nå kan du rulle opp og ned som du vil, når du viser visse meldinger der visningen tidligere stoppet opp

 • Regler: forbedret feilbehandling når du sletter og redigerer serverregler

 • Regler: enklere å flytte meldinger når du oppretter serverregler via menyelementet Flytt meldinger...

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.10 (180124)

Løsninger:

 • Regler: Forbedret feilhåndtering når du redigerer serverregler i Outlook for Windows som gjelder for Mac

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.10 (180120)

Løsninger:

 • Google-kontoer: mottakere kan nå vise filer som er vedlagt fra Drive File Stream

 • Delegering: meldinger sendt på vegne av representanter, vises nå som «[sikkerhetskontohaver] på vegne av [representant]»

 • Møteinnkallelser: rutenettet for kalenderforhåndsvisningen i invitasjonen er ikke lenger strekt

 • Møteinnkallelser: vinduet lukkes nå etter at du har svart med handlingen godta / avslå foreløpig

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.10 (180114)

Løsninger:

 • Forbedringer for appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Vi støtter nå enkel pålogging for Office-tillegg versjon 1.6

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.10 (180109)

Løsninger:

 • Løste et problem med «Vis svar»-knappen hvor den ikke var synlig for enkelte kontotyper.

 • Løste et problem med finsk oversettelse i kalenderen

 • Forbedringer for appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Søkeresultatene er nå uthevet i meldingslisten og forhåndsvisningsruten. Denne funksjonen rulles gradvis ut til Insider Fast. Se blogginnlegget for mer informasjon

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.10 (180102)

Løsninger:

 • Forbedringer for appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Muligheten til å opprette Office 365 Grupper er nå i Insider Fast. Se dette blogginnlegget.

Kjente problemer:

 • Vedlikeholder ikke zoominnstillinger for nye e-postmeldinger etter oppgradering i ikke-engelske versjoner

 • Tom skjerm eller feilmelding når du legger til enkelte Office 365-kontoer

 • Problemer med å klippe ut / lime inn tekst i meldinger med ren tekst som komprimeres til én linje

Versjon: 16.9 (171226)

Løsninger:

 • Løste et problem der engelske etiketter vises på båndet i den ikke-engelske versjonen av Outlook.

 • Løste et problem der det ikke fungerte å velge «Marker alle som lest» ved å høyreklikke på innboksmappen Favoritter

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedre tastaturnavigasjon mellom mapperute, elementliste og forhåndsvisningsruten i e-postmodulen.

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.9 (171219)

Løsninger:

 • Løste et problem der påminnelser ikke kan lukkes med kalenderhendelser på Google-kontoen

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Engelske etiketter vises på båndet i den ikke-engelske versjonen av Outlook. Vi jobber med å løse dette lokaliseringsproblemet, og dette blir løst i neste utgivelse.

Versjon: 16.9 (171217)

Løsninger:

 • Løste datooversettelse i kalendermodul på finsk

 • Løste et problem der vedlegg fjernes når Fra-adressen byttes i vinduet for oppretting av e-postmelding 

 • Forbedringer for appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedringer for tastaturnavigasjon i vinduet Søk etter personer og vinduet for oppretting av e-postmelding

 • Bedre feilmelding når Outlook møter feil i frakoblet modus ved sending av e-post med RMS eller IRM

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.9 (171212)

Løsninger:

 • Forbedre appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Støtte for tabeller i e-postmeldinger er nå utgitt til InsiderFast. Se detteblogginnlegget for mer informasjon

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.9 (171210)

Løsninger:

 • Forbedre appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Gallatin O365-kontoer sendes automatisk til Gallatin-siden for godkjenning for å konfigurere e-postkonto og koble til postboksen

 • Tilleggsruten vises konsekvent på siden når du bytter forhåndsvisning av e-post

 • En avbrutt hendelse utløser ikke påminnelser

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.9 (171206)

Løsninger:

 • Løste et problem med henging under innlasting av store e-postmeldinger med HTML-formatering.

 • Løste et problem med å velge riktig Kerberos-konto for Kerberos-godkjenning

 • Løste et problem med oppdeling av en liste med kommadelte e-postadresser i Til:-feltet.

 • Løste et problem der innebygde bilder vises som tomme i e-postsvar

 • Forbedre appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Forbedret konfigurasjonsflyt for ny konto for IMAP-kontoer for noen velkjente domener.

 • Forbedret tastaturnavigasjon i hendelser i kalenderrutenettet når flere kalendere er valgt.

 • Forbedret Skype for Business-telefon og generering av tilgangskode for raskere innringing.

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.9 (171129)

Løsninger:

 • Løste et krasj når du lukker kalendervinduet etter å ha søkt i kalenderen.

 • Forbedre appstabilitet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Hvis du opplever krasj, kan du lagre detaljene ved å kopiere og lagre loggene fra «Mer informasjon» i vinduet Feilrapportering for Microsoft og rapportere problemet via Kontakt kundestøtte (Outlook-menyen > Hjelp > Kontakt kundestøtte). Hvis du har problemer når du starter Outlook, kan du rapportere gjennom Insiders-forumet.

Versjon: 16.8 (171126)

Løsninger:

 • «Merk som fullført» fungerer nå fra båndet, den øverste meldingsmenyen og hurtigmenyen (løser kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Du kan nå sende meldinger når en av mottakerne er en kontakt som er kopiert fra en kontaktliste

 • Knappen Vis i kalenderen i sammendrag for reisereservasjon og pakkelevering fokuserer nå på den riktig hendelsen i kalenderen

 • Når du bruker VoiceOver VO-SKIFT-M-KOMMANDO, vises nå hurtigmenyen for den valgte hendelsen i kalenderrutenettet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.8 (171114)

Kjente problemer:

 • «Merk som fullført» fungerer ikke fra båndet eller hurtigmenyen. Du kan likevel fremdeles merke e-postelementer som fullført fra meldingslistekontrollene

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedringer av tilgjengelighet:

  • Nå kunngjør VoiceOver på søkefeltet antall returnerte søkeresultater. Søkevilkår kunngjøres også i Avansert søk

  • VoiceOver på statuslinjen (nederst) kunngjør nå synkroniseringsfeil og støttevarsler

Løsninger:

 • Forbedret appstabilitet

Versjon: 16.8 (171111)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Bannere for tom innboks: tøm en mappe for å vise en vennlig, inspirerende melding

Løsninger:

 • Innboksen og andre mapper synkroniseres nå på riktig måte (løser kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Når du søker i kalenderen, oppdateres resultatene i listevisning nå på riktig måte

 • Forhåndsvisning av meldingen blir nå ikke kuttet av i e-postlisten

 • Når du oppretter en ny hendelse i kalendervisning, vil nå den nylig opprettede hendelsen være merket i rutenettet etter lagring/sending

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.8 (171107)

Kjent problem:

 • Innboksen eller andre mapper synkroniseres kanskje ikke på riktig måte i enkelte scenarioer. Løsningen er forventet i neste oppdatering. Som en midlertidig løsning kan Tøm hurtigbuffer for mappen brukes til å vise nye e-postmeldinger

Løsninger:

 • Når du oppretter en ny e-postmelding, svarer eller videresender, blir teksten som du skriver inn rett etter at du har åpnet vinduet, nå vist på riktig måte

 • E-postmeldinger sent fra IMAP-kontoer vises nå i Sendt-mappen i Alle kontoer

 • Mapper i Alle kontoer viser nå e-postmeldinger fra delte postbokser

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Versjon: 16.8 (171101)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Gjentagelse fra utgivelsen den 1. november 2017: OneNote-integrering: Sende e-post og møter til OneNote. Se blogginnlegg for å få mer informasjon (krever Office 365-abonnement).

Løsninger:

 • Å skrive inn tegn med aksenter i meldingsteksten i e-post eller hendelsen resulterer ikke i at Outlook ikke svarer lenger 

 • Flytende vinduer, som autofullfør når man skriver og været i kalenderen, har nå mørkere kantlinjer når «Øk kontrast»-innstillingen i macOS-systemvalg > Tilgjengelighet > Vis brukes

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171029)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • OneNote-integrering: Send e-post og møter til OneNote, slik at du kan arkivere og få tilgang til Outlook-innhold når du trenger det. Se blogginnlegget for å få mer informasjon (krever Office 365-abonnement).

Løsninger:

 • Tekststørrelse i meldingsteksten i leseruten vises ikke lenger mindre eller større når du starter Outlook

 • Når et nettmøte er opprettet for et arrangement, inkluderes nå tilgangskoder i koblingene Bli med via telefon, slik at de ikke lenger må angis manuelt når du blir med via telefon

 • Ukenumrene som vises i rutenettvisningen for måned i kalenderen og i minikalenderen i sidestolpen, samsvarer nå, selv når innstillingen Første dag i uken i Outlook > Kalender ikke samsvarer med innstillingen Første dag i uken i Systemvalg > Språk og område

 • VoiceOver-fokus angir ikke lenger svarinnstillinger for en konto når Send automatiske svar for kontoen... ikke er merket i fraværende modus (innstillinger for automatisk svar)

 • Visningen for Planleggingsassistent byttes ikke lenger tilbake til Avtale (tittel og brødtekst for hendelse) når du åpner Romsøker når du oppretter eller viser en hendelse

 • Grupper vises nå mellom Sendt- og Papirkurv-mappene i sidepanelet for E-post (Office 365-kontoer med Grupper)

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171020)

Løsninger:

 • Outlook krasjer ikke lenger når du svarer på eller videresender e-postmeldinger som inneholder manglende innebygde bilder (vises som «?» i meldingsteksten)

 • Når du åpner et nytt opprettingsvindu for e-postmeldinger eller hendelser, er fokuset nå plassert i Til:-feltet, i stedet for meldings- eller hendelsesteksten

 • Google-kontoer: E-post med vedlegg blir nå merket med vedleggsikonet på riktig måte i listen over e-postmeldinger

 • Google-kontoer: Når påminnelser for hendelser som er en del av en serie forkastes, forblir påminnelsen forkastet

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 16.7 (171017)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Endre størrelse på teksten i E-post: Øk eller reduser størrelsen på teksten i sidestolpen, listen over e-postmeldinger og leseruten i E-post ved hjelp av glidekontrollen i innstillinger for skrifter

 • Forbedret VoiceOver-støtte i kalenderen: Naviger mellom dager i kalenderrutenettet og samhandle med bestemte dager for å navigere mellom hendelser for disse dagene. Samhandle med minikalenderkontrollen i sidestolpen for å velge bestemte uker eller dager i rutenettet

Løsninger:

 • Bilder i signaturer vises nå i sendt e-post (løser kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Når det legges til detaljer om nettmøte til en hendelse, inkluderes koblingen «Prøv nettappen for Skype»

 • Krypterte e-postmeldinger i nettarkivmapper vises nå som de skal

 • Standard skriftfarge for svar og videresendinger kan nå endres i innstillinger for skrifter

 • La til menyelement for Planlegging til møtemenyen for å veksle mellom Planleggingsassistent-ruten 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Oppdatert 13. oktober 2017, med uthevet og flagget e-post under «Nye eller forbedrede funksjoner»

Versjon: 16.7 (171008)

Kjent problem:

 • Bilder i signaturer vises ikke i sendt e-post. En løsning forventes i neste oppdatering. En midlertidig løsning er å opprette signaturen i Word og deretter kopiere og lime den inn i meldingsteksten når du skriver

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Uthev flagget e-post: Det er tilbake! E-post som er flagget for oppfølging, er uthevet i blekgul i listen over e-postmeldinger

 • Google-kontoer: Avtaler kan nå flyttes eller kopieres fra Google-kalendere til Outlook.com-, Office 365- og Exchange-kalendere

Løsninger:

 • Office 365-påloggingen eller forespørsler om nøkkelringtilgang vises ikke lenger ved første oppstart (løser et kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Outlook krasjer ikke lenger når du prøver å sende e-postmeldinger (løser et kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Kontonavn er lagt til i vindustittelen for e-poster og hendelser når du skriver, for å hjelpe med å indikere Fra-konto.

 • Når du sletter et møte som allerede er avbrutt, eller som er i fortiden, blir du ikke lenger bedt om å varsle organisatoren

 • Knappene i Påminnelse-vinduet er nå i fanerekkefølgen på tastaturet, og kan trykkes på med mellomromstasten

 • Outlook forsøker ikke lenger å koble deg til Google-kontoer når du arbeider frakoblet eller ikke er koblet til nettverket

 • Når du arbeider frakoblet, forsøker ikke Outlook lenger å laste ned kontaktbilder for Office 365- og Exchange-kontoer

 • VoiceOver sier nå fra om at meldingen ble sendt når du sender e-post med snarveien kommando-retur

 • Når du trykker på knappen «Vis alle meldinger i denne samtalen» i meldingshodet, er VoiceOver-fokuset nå plassert i samtaleindeksen

 • Antall søkeresultater i vinduet Søk etter personer (adressebok) vises nå på riktig måte

 • La til et menyelement for Romsøker i Møte-menyen

 • Mellomromtasten kan nå brukes til å velge ledige rom i Romsøker

 • Hurtigmeny for mapper i sidepanelet vises nå for andre visninger enn E-post.

Sist oppdatert 4. oktober

Versjon: 16.6 (171001)

Kjente problemer:

 • Spørsmål om Office 365-pålogging eller nøkkelringtilgang på første oppstart for noen brukere 

 • Signaturbilder vises ikke riktig i sendte e-postmeldinger. Vi arbeider aktivt med å finne en løsning. En mulig midlertidig løsning er å opprette signaturen i Word og deretter kopiere og lime inn signaturen i vinduet Skriv e-post.

 • Outlook krasjer når du prøver å sende e-postmeldinger. Hvis du stadig opplever krasj med arbeidsflyten under sending av e-postmeldinger, kan du feilsøke via Hjelp > Kontakt kundestøtte.

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Emoji-støtte når du skriver: Se tillagte emojier fra Emoji og symboler i Rediger-menyen

Løsninger:

 • Smarte mapper vises ikke lenger i sidepanelet Kalendervisning hvis det ikke finnes smarte mapper

 • Lagt til menyelement for forhåndsvisning av melding i Vis-menyen

Versjon: 15.40 (170926)

Løsninger:

 • High Sierra: Løste et krasj ved avslutning når det fantes påminnelser

 • Meldingsoverskrift: Skjul detaljer-knappen vises ikke lenger under listen over vedlegg

 • Meldingsoverskrift: Profesjonelt oppsett av vedlegg og tilknyttede handlingsknapper

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ingen nye eller forbedrede funksjoner i denne oppdateringen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.39 (170919)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Forbedret ytelse i meldingslisten ved å vise et vindu med de nyeste meldingene i den valgte mappen

 • Gruppekortet vises nå når pekeren holdes over en gruppe i linjen Til: eller Kopi: i meldingshodet 

 • Ekstra støtte for styreputebevegelser for å slette og arkivere e-postmeldinger

Løsninger:

 • Profesjonelt oppsett av knappene for svar på møter i møteinvitasjonshodet

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Oppdatert: 15. september 2017

Versjon: 15.39 (170913)

Kjent problem:

 • Outlook krasjer når du klikker på eller merker en melding i enkelte ikke-engelske versjoner av Outlook. Dette er løst med den nyeste utgaveversjonen av Insider Fast 15.39 (170915).

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Flytt/kopier melding: Forbedret støtte for VoiceOver for å søke og navigere i mapper i Velg mappe-arket

Løsninger:

 • Arbeide frakoblet: Når du starter Outlook på nytt mens du arbeider frakoblet, blir meldinger nå liggende i utboksen i stedet for å bli sendt

Versjon: 15.39 (170905)

Nye eller forbedrede funksjoner

| Løsninger:

 • Planleggingsassistent: Informasjon om ledig/opptatt vises nå som den skal når delte kalendere er åpne

 • Hovedvindu: Når det vises en melding med et stort antall vedlegg, utvides ikke lenger vinduet øverst utenfor skjermen

 • Kalenderhendelse: Forbedret tabulatorrekkefølgen i hendelsesvinduet for å navigere mellom startdato, starttidspunkt, sluttdato og sluttidspunkt

 • Sidepanel i E-post: Oppdatert rekkefølgen av spesielle mapper (f.eks. Kladd, Sendt, Papirkurv og så videre) for bedre innretting med Outlook for iOS

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.39 (170829)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • F6-tasten kan brukes til å gå raskt mellom hovedområder, for eksempel båndet og sidestolpen, uten at det er nødvendig å bla gjennom hver kontroll

 • Forbedret samhandling med VoiceOver i Planleggingsassistenten

Løsninger:

 • Gjenopprettet muligheten til å dra og slippe kontakter mellom Til-, Kopi- og Blindkopifeltene (kjent problem fra forrige oppdatering)

 • Løst problem med at Outlook kontinuerlig forsøkte å oppdatere bestemte mapper, noe som førte til høy CPU-bruk

 • Når du limer inn innhold fra Word mens du skriver, vises nå ikonet for utklippstavlen på riktig måte med tilgjengelige alternativer for innliming

 • Løste problemet der Outlook krasjet når visse tillegg ble brukt, for eksempel Boomerang

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer i denne oppdateringen

Versjon: 15.38 (170822)

Nye eller forbedrede funksjoner

Løsninger:

 • Når du skriver en melding, vises ikke lenger dupliserte Legg ved fil-knapper på båndet.

 • Når du bruker mellomrom til å trykke knapper for visningsutvalg på sidestolpen, forblir tastaturfokuset på knappen som ble trykket

Kjente problemer:

 • macOS High Sierra: Hvis du har installert plugin-modulen Cisco WebEx, kan Outlook krasje

 • Når du skriver en melding, må du velge, klikke og holde før du drar for å dra og slippe kontakter mellom feltene til, kopi og blindkopi

Versjon: 15.38 (170815)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Forbedret appstabilitet

 • Aktiverte Bli med/Forlat gruppe fra Gruppekontaktkortet

 • Forbedret tastaturet og VoiceOver-navigasjonen i kalendermodul

 • Romsøkerliste viser nå rom i alfabetisk rekkefølge

 • Støttet ICS-fil i UTF-8-stykkliste (Byte Order Mark)

Løsninger:

 • Løste et kjent problem i 15.38 (170809) der listen over nylig brukte e-postadresser er tom når du skriver en e-postmelding

 • Løste et synkroniseringsproblem i postboksen når du legger til en delt postboks som har en høyere Exchange-versjon enn den primære postboksen

 • Løste et godkjenningsproblem på grunn av tidssone i forbindelse med Exchange-kontoer, spesielt lokale Exchange-postbokser. Nå kan Exchange-kontoer legges til med den gyldige legitimasjonen

 • Løste et problem der forkastede påminnelser fortsatte å komme tilbake (på andre Outlook-endepunkt)

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.38 (170809)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Forbedret appstabilitet ved krasj eller heng

 • La til et alternativ om å bufre passord i nøkkelring når du oppretter en Kerberos-ID

 • Forbedret Sist brukt-bufferlogikk for å inkludere nylig sendt e-postadresse

 • Forbedret topptekst for å skrive meldinger for å øke muligheten til å finne ut hvilken konto e-postmeldingen blir sendt fra

 • Forbedret tastaturet og VoiceOver-navigasjonen i Romsøker

Løsninger:

 • Løste en feil der alternativene Laste ned alle og Forhåndsvise alle fortsatt er igjen når du har fjernet det siste vedlegg i e-postmeldingen

 • Løste en feil med manglende ledig/opptatt-informasjon når deltakerstørrelsen på et møte er større enn 100 – i stedet for å ikke vise ledig/opptatt-informasjon, viser Outlook nå tilgjengeligheten til de første 100 inviterte 

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.38 (170801)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Bedre appstabilitet ved krasj eller heng.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon på tilbakevendingsinnstillingen for rullegardinlisten for møteelementer.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for å kunngjøre at personer blir med i / forlater gruppen på gruppekort.

 • Bedre støttevarsler, slik at Outlook bare viser varslet når det kjøres i forgrunnen.

Løsninger:

 • Løste et problem med å opprette en Outlook-e-postmelding fra en mailto-nettadresse i nettleseren.

 • Løste et problem med å sette inn signaturen nedenfor innholdet som blir generert fra en mailto-kobling

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Versjon: 15.37 (170725)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for grensesnittet for å kontrollere navn når du skriver e-post

 • Forbedret appstabilitet ved krasj eller heng

Løsninger:

 • Når du importerer en oppdatert kalenderhendelse, erstatter Outlook den opprinnelige kalenderhendelsen i stedet for å opprette en kopi

 • Løste et problem der det å klikke på Mer på mottakerlisten ikke utvidet hele listen

Kjente problemer:

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket

Oppdater: En ny Insider Fast-versjon ble tilgjengelig 20. juli med versjonen 15.37 (170720). Problemer med manglende signatur og nettmøtekoblinger er løst.

Versjon: 15.37 (170718)

Nye eller forbedrede funksjoner:

 • Smarte mapper-listen på det nye sidefeltet vises nå hele tiden.

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon for møteinvitasjoner og e-postoverskrifter.

 • Bedre visuelle effekter for å dra og slippe e-postmelding(er) til en mappe.

 • Gi en kommando for å bruke domenebasert autosøk når du legger til en Exchange-postboks (gjelder bestemte O365-tenanter. Du kan kontakte systemansvarlig for å få mer informasjon).

Løsninger:

 • Løste et problem med påminnelser der opprettede eller endrede påminnelser (inkludert utsatte påminnelser) ikke ble vist før du startet Outlook på nytt

 • Løste et problem med flytting av en melding med vedlegg fra innboksen til en annen mappe, og vedlegget manglet når meldingen ble vist i den nye mappen

Kjente problemer:

 • Nettmøtedetaljer og -koblinger mangler når du oppretter et nettmøte. Vi arbeider med serverteamet for å løse problemet – Oppdatering: Dette er løst i versjon 15.37 (170720) utgitt 20. juli

 • Når du setter inn en signatur i skrivevisningen manuelt, blir ikke signaturen lagt til. Dette vil bli løst i neste Insider Fast-utgivelse - Oppdatering: Dette er løst i versjon 15.37 (170720) utgitt 20. juli

Versjon: 15.37 (170712)

Nye og forbedrede funksjoner

 • Varsel for Innboks med fokus vises ikke lenger på nytt etter at du trykker på Avbryt

 • Delegerte og delte kalendere og kontakter merkes av i sidepanelet og skal vises korrekt når du har lagt dem til

 • Mapper kan nå flyttes under kontoen og inndelingene På Min datamaskin via dra og slipp

 • Gjenopprettet muligheten til å dra og slippe en e-postmappe fra sidepanelet til utenfor Outlook for å opprette en MBOX-fil

 • Bedre tastatur- og VoiceOver-navigasjon når du flytter til og fra Vis alle-knappen i Outlook-innstillinger

 • Bedre fanerekkefølge i Kontoinnstillinger-vinduet

Løsninger:

 • Løste et krasj for maskiner med bestemte innstillinger for nettverkstilkobling eller når du bytter nettverk

 • Filtrering av elementer etter Denne uken når Første dag i uken er satt til mandag fungerer nå på riktig måte

Kjente problemer:

 • Nylig opprettede eller endrede påminnelser (inkludert utsatte påminnelser) blir ikke vist før du starter Outlook på nytt. Vi har funnet en løsning som skal nå den neste Insider Fast-oppdateringen

Mer informasjon:

 • Du kan bruke Hjelp > Kontakt kundestøtte ved eventuelle problemer

 • Du kan bruke Hjelp > Foreslå en funksjon ved funksjonsforespørsler

 • Klikk på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×