Organisere elementer i en liste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvordan du organiserer listene avhenger av behovene for gruppen og hvordan du foretrekker å lagre og søke etter informasjon.

I denne artikkelen

Måter å organisere lister

Legge til en kolonne i en liste

Opprette en visning

Velge en annen visning

Legge til en mappe i en liste

Måter å organisere lister på

Her følger noen av de måtene du kan organisere lister og listeelementer på:

 • Legge til kolonner    Du kan hjelpe gruppen med å finne de elementene som er viktigst, ved å legge til kolonnen i listen. Det kan også hende du vil legge til flere kolonner hvis du vil samle inn mer informasjon for hvert listeelement, for eksempel navnet på avdelingen eller navnet på en ansatt.

  Hvis du har flere elementer i en liste, kan du vurdere indeksering av visse kolonner for å forbedre ytelsen når du viser flere elementer eller bytter visning. Denne funksjonen endrer ikke måten elementer er organisert på, men den kan sette organisasjoner i stand til å lagre et stort antall elementer i en liste på en enklere måte. Indeksering kan imidlertid fører til mer bruk av databaseplass Ta kontakt med systemansvarlig hvis du trenger mer informasjon..

 • Opprette visninger    Du kan bruke visninger hvis medlemmene av gruppen ofte trenger å se data på en bestemt måte. Visninger benytter kolonner for å sortere, gruppere og vise data. Du kan også velge hvor mange elementer som vises på én gang i hver visning. For eksempel kan brukere bla i en liste i grupper på 25 eller 100 elementer per side avhengig av hva de foretrekker og av hastigheten på forbindelsen.

  Visninger gir deg fleksibilitet til å lagre et stort antall elementer i en liste, men slik at du ser bare de delsettene du ønsker på et bestemt tidspunkt, for eksempel bare de problemene som ble rapportert dette året, eller bare de aktuelle hendelsene i en kalender. Du kan opprette personlige visninger som bare er tilgjengelige for deg, og hvis du har tillatelse til å endre en liste, kan du opprette fellesvisninger som er tilgjengelige for alle.

 • Opprette mapper    Du kan legge til mapper i de fleste typer lister, hvis områdeeieren har tillatt at det opprettes mapper. Dette er spesielt nyttig hvis listeelementene kan deles inn på en bestemt måte, for eksempel etter prosjekt eller gruppe. Mapper kan hjelpe brukere slik at de enklere kan få oversikt over og behandle listeelementene. Windows SharePoint Services 3.0 har en trevisning som gjør det mulig for brukere å navigere på områder og i lister på samme måte som de arbeider med mapper på harddisken. For eksempel kan hver avdeling ha sin egen mappe.

  • Bruke lister konsekvent på tvers av områder    Hvis gruppen arbeider med flere typer lister, kan du legge til konsekvent på tvers av flere lister med innholdstyper, områdekolonner og maler. Disse funksjonene gjør det mulig å bruke innstillingene og listen struktur på en effektiv måte. Du kan for eksempel opprette en innholdstype for et problem for kunde-tjeneste som angir bestemte kolonner (for eksempel kundekontakt) og forretningsprosesser for innholdstypen. Et annet eksempel er å opprette en områdekolonne for avdelingsnavn som har en rullegardinliste for avdelinger. Du kan gjenbruke kolonnen i flere lister til å sikre at navnene alltid vises på samme måte i hver liste.

   Finne koblinger til mer informasjon om innholdstyper, områdekolonner og listemaler i Se også-delen.

Du kan bruke funksjonene for lister på mange måter, og hvordan du bruker dem, avhenger av størrelsen og antallet av lister du har og behovene i organisasjonen.

Lagre mange elementer i en liste

Det kan hende du ønsker at én stor liste skal tjene ulike formål. Dere kan for eksempel ha et stort antall tekniske problemer som skal spores på tvers av organisasjonen, og problemene kan gjelde flere prosjekter og grupper.

Bruk én liste i disse tilfellene:

 • Gruppen trenger å se oppsummeringsinformasjon om listeelementer eller ulike visninger for det samme settet av elementer. For eksempel kan en leder ønske å se fremdriften for alle tekniske problemer for en organisasjon eller se alle problemene som ble rapportert i samme periode.

 • Brukere ønsker å bla i eller søke etter problemene på samme sted på et område.

 • Du ønsker å bruke de samme innstillingene for listeelementene, for eksempel sporing av versjoner eller krav om godkjenning.

 • Gruppene som arbeider med listen, har felles, lignende egenskaper, for eksempel samme nivå for tillatelser. Det kan bli brukt unik tillatelse for spesifikke listeelementer, men hvis nivåene for tillatelser varierer mye, bør du vurdere flere lister.

 • Du ønsker å analysere informasjon om listen eller motta konsoliderte oppdateringer for listen. Du kan motta varsler når listeelementer endres, eller vise endringer for en liste ved å bruke RSS-teknologi. RSS-feeder gjør det mulig for medlemmer i arbeidsgruppen å se på én liste over informasjon som er endret.

Opprette flere lister

Det kan være en fordel med flere lister der det er klare forskjeller mellom elementene du vil behandle eller mellom brukergruppene som arbeider med dem.

Bruk flere lister i disse tilfellene:

 • Du forventer ikke at brukere trenger felles oppsummeringer for elementene.

 • Gruppene av personer som arbeider med informasjonen, er distinkte og har ulike nivåer for tillatelser.

 • Du trenger å benytte ulike innstillinger, for eksempel versjoner eller godkjenning, for flere sett av elementer.

 • Du trenger ikke å analysere elementene samlet eller få konsoliderte oppdateringer for listen.

Til toppen av siden

Legge til en kolonne i en liste

Informasjon i lister blir lagret i kolonner, for eksempel Tittel, Etternavn eller Selskap. Hvis du trenger å lagre mer informasjon om listeelementer, kan du legge til kolonner som hjelper deg med å sortere og gruppere listen og opprette flere visninger for den. For eksempel kan du sortere en liste etter forfallsdato eller gruppere elementene etter avdelingsnavn.

Du har flere alternativer for kolonnetyper du oppretter, inkludert en enkelt tekstlinje, en rullegardinliste med alternativer, et tall som blir beregnet fra andre kolonner eller til og med navn og bilde for en person på området.

Obs!: Følgende prosedyre begynner på listesiden for listen du vil legge til kolonnen i. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet dens på Hurtigstart. Hvis navnet på listen ikke vises, klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk navnet på listen.

 1. Klikk Opprett kolonneInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 2. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type.

 3. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen, under Informasjonstypen i denne kolonnen er.

 4. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

 5. Avhengig av kolonnetypen du har valgt, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 6. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, klikker du Legg til i standardvisning.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette en visning

Du kan bruke visninger til å se på de elementene i en liste som er viktigst for deg, eller som best tjener et formål. Du kan for eksempel opprette visninger for de elementene som ble opprettet sist, elementer som gjelder en bestemt avdeling, eller elementer som ble opprettet av samme person.

Visninger på Vis-menyen

Når du viser de fleste lister, kan du sortere eller filtrere elementene midlertidig ved å velge navnet på en kolonne og deretter klikke pilen ved siden av kolonnenavnet. Dette er nyttig hvis du trenger å vise listeelementene på en bestemt måte av og til, men du må gjenta trinnene neste gang du viser listen.

Sortere elementer i en liste eller et bibliotek

Hvis du regner med å vise listen på en bestemt måte ofte, kan du opprette en visning. Du kan bruke denne visningen når du arbeider med-listen. Når du oppretter en visning, legges den til visning-menyen Vis-meny av en liste.

Lister kan ha personlige visninger og fellesvisninger. Alle kan opprette en personlig visning for å se på listene på en bestemt måte eller filtrere for å se bare de listeelementene de ønsker. Hvis du har tillatelse til å utforme et område, kan du opprette en fellesvisning som alle kan bruke når de viser listen. Du kan også gjøre fellesvisningen til standardvisning slik at brukere automatisk ser denne visningen av listen.

I tillegg når du utformer et område, kan du koble til ulike visninger eller utforme sider med webdeler som bruker de forskjellige visningene. Hvis du for eksempel kan et team vil koble til en visning av en liste som viser bare dokumenter som er opprettet av gruppemedlemmer.

Hvis medlemmer av gruppen vil vise listen på en mobil enhet, kan du opprette mobilvisninger som gir grenser, for eksempel antall elementer som vises i en visning, som er optimale for båndbredden og begrensningene for enhetene. Du finner koblinger til mer informasjon om å opprette visninger i Se også-delen.

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Innstillinger-menyen Innstillinger-meny , klikker du Opprett visning.

 3. Klikk den typen visning du vil opprette, under Velg et visningsformat. I mange situasjoner vil du opprette en Standardvisning, men du kan velge andre visninger for spesifikke situasjoner, for eksempel når du vil opprette en kalendervisning eller Gantt-visning.

 4. Skriv inn et navn for visningen, for eksempel Sorted etter etternavn i Visningsnavn-boksen.

 5. Hvis du vil gjøre dette til standardvisningen, velger du avmerkingsboksen gjør dette standardvisningen. Du kan gjøre dette til standardvisning bare hvis det er en egendefinert visning og hvis du har tillatelse til å endre utformingen av en liste.

 6. Under Vis målgruppe i Målgruppe-delen velger du om du vil opprette en personlig visning som bare du kan bruke, eller en fellesvisning som andre kan bruke.

 7. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 8. I Sorter-delen velger du om listeelementene skal sorteres og hvordan det skal gjøres. Du kan benytte to kolonner til sorteringen, for eksempel først etter etternavn og så etter fornavn.

 9. I Filter-delen velger du om du vil filtrere listeelementene og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg av listen, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 10. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 11. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 12. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 13. Hvis listen har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene — dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 14. Du kan begrense hvor mange elementer som kan vises i listen, eller hvor mange elementer som kan vises på samme side. Disse innstillingene er spesielt viktige hvis du oppretter en visning for en mobil enhet. Velg de alternativene du ønsker i Elementgrense-delen.

 15. Hvis du planlegger å vise listen på en mobil enhet, velger du de alternativene du ønsker i Mobil-delen.

 16. Klikk OK.

Til toppen av siden

Velge en annen visning

Noen lister har mer enn én visning, og du kan opprette flere visninger. Hvis det finnes ulike visninger, kan du bytte visning ved å bruke Vis-menyen.

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Klikk visningen du vil bruke på Vis-menyen Vis-meny .

  Tips!: Skal du gjøre endringer i en eksisterende visning, klikker du Vis-menyen, og deretter klikker du Endre denne visningen.

Til toppen av siden

Legge til en mappe i en liste

Hvis du har flere typer av listeelementer, kan du legge til mapper for å bidra til å organisere listen.

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Ny-menyen Ny-meny , klikk Ny mappe.

  Kommandoen Ny mappe er ikke tilgjengelig hvis personen som opprettet listen har angitt at det ikke kan opprettes mapper i listen.

 3. Skriv inn et navn for mappen, og klikk deretter OK.

Tips!: Hvis du har flere lister med mapper, eller hvis medlemmene av gruppen liker å bla i lister som de ville bladd på harddisken, kan det hende gruppen ønsker å aktivere trevisning. Med trevisning kan du vise, skjule og navigere i mapper på en enkel måte.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×