Ordliste for Power Query

Aggregat

Slå sammen data fra en hvilken som helst kolonne som inneholder en tilknyttet tabell for å vise resultatene av en gruppeoperasjon, inkludert Sum, Antall, Gjennomsnitt, Min. og Max.

Tilføyingsspørringer

Slå sammen to tabellspørringer vannrett, noe som resulterer i en ny spørring som inneholder alle radene fra hver spørring.

Celle

En enkeltverdi som ligger i skjæringspunktet mellom en rad og en kolonne i en tabell.

Kolonne

En liste over unike dataverdier for en bestemt type, justert vannrett i en tabell. Tabellkolonner har et unikt kolonnenavn og en bestemt datatype, og definerer strukturen av dataradene.

Kombiner

Kombiner data fra flere datakilder ved hjelp av to metoder: Slå sammen og Tilføy.

Kommandolinje

Kommandolinjen i Power Query er det grønne området nederst i dialogboksen for redigeringsprogrammet. Den lar deg utføre hyppige operasjoner, for eksempel oppdatere forhåndsvisningen, tilpasse viktige innstillinger eller lagre og lukke dialogboksen for redigeringsprogrammet ved å klikke Fullført.

Opprette tilkobling

Koble deg til en rekke datakilder for å hente en datatabell.

Kontekstmenyer

Med Power Query kan du definere nye spørringstrinn ved å bruke forhåndsvisningen av redigeringsprogrammet. De fleste av disse handlingene er kontekstavhengige hurtigmenyer for hvert element i forhåndsvisningen, basert på resultattypen.

Utvid

Utvide en kolonne som inneholder en tilknyttet tabell for å vise relaterte data. Du kan trekke ut alle kolonneverdier eller selektive kolonneverdier fra den relaterte tabellen.

Filtrer

Filtrer en tabell for å redusere størrelsen på spørringsresultatene ved å utelate rader eller kolonner basert på størrelse, verdi eller tilstand.

Formel

Med en Power Query-formel kan du utføre operasjoner, for eksempel innhenting av data eller transformeringsoperasjoner. Hver formel starter med tegnet "=" og er skrevet med Power Query-formelspråket.

Formellinje

Med Power Query kan du bruke formellinjen til å skrive og endre spørringsformler. Formellinjen er skjult som standard, men kan vises ved å bruke alternativet Vis/Skjul formellinje på Innstillinger-menyen i redigeringsprogrammet.

Overskriftsrad

En tabellrad som inneholder kolonnenavn eller identifikatorer for alle kolonner i tabellen.

Slå sammen

Slå sammen to spørringer (tabeller) loddrett, noe som resulterer i en ny spørring som inneholder alle radene fra den første spørringen og en ekstra kolonne med samsvarende rader fra den andre spørring. En sammenslåing er basert på et brukerdefinert vurderingskriterium der likhet med én eller flere brukerdefinerte kolonner samsvarer med begge tabellene.

Navigator-ruten

Bla gjennom strukturerte datakilder for å finne datakilden du vil spørre etter.

Forhåndsvisning

Forhåndsvisningen i Power Spørring viser resultatene for hvert spørringstrinn i redigeringsprogrammet. Du kan bruke ulike menyhandlinger til å samhandle med forhåndsvisningen av spørringen for å opprette nye spørringstrinn.

Spørring

En spørring er fundamentet i Power Query og gjør det mulig å lage et sett med trinn for anskaffelse av data, filtrering og transformering for dataanalysekravene dine. En spørring kjører en rekke trinn for å importere data fra en datakilde i en primærtabell, og en tilknyttet tabell når relaterte data er tilgjengelige og forespurt.

Redigeringsprogram for spørring

Med redigeringsprogrammet for Power Query kan du navigere, definere og utføre datatransformeringer i en datakilde. Verktøyet består av en navigasjonsrute for datakilder, en formellinje for spørring, forhåndsvisning av spørring og en trinnrute. De fleste funksjonene som er tilgjengelige i redigeringsprogrammet, kan åpnes med kontekstmenyer.

Post

En post er en sekvens med navngitte verdier, også kalt kolonner.

Oppdater

Oppdater en spørring for å importere de nyeste dataene til en tabell uten å måtte opprette spørringen på nytt. Når en spørring oppdateres, kjøres trinnene som definerer spørringen.

Rad

En enkelt, strukturert dataverdi i en tabell. Alle rader i en tabell har samme datastruktur, som definert av hver kolonne.

Søkeboksen

En tekstboks for å angi søkeord for å motta en liste over tabeller.

Fremdriftsindikatoren for søk

En serie med roterende prikker som vises under søkeboksen mens et søk behandles.

Forhåndsvisning av søkeresultatene

En forhåndsvisning av de øverste radene i søkeresultatene fra tabelldataene.

Søkeresultater

En liste over tabeller som samsvarer med søkeordene. Resultatene inneholder informasjon om tabellen, inkludert navn, forfatter, dato og beskrivelse.

Søkeresultatsider

Det vises flere sider når det er flere enn 10 tabellelementer. En bruker kan flytte til forrige eller neste side og få tilgang til sider innenfor et indeksområde på + /- 5 sider fra gjeldende side.

Søkeforslag

Forslag til søkeord som vises når du skriver inn i søkeboksen.

Oppgaveruten Søk

En rute for å søke etter offentlige data på Wikipedia.

Sorter

Sorter tabellrader i spørringsresultatene rangert etter bestemte kriterier, for eksempel en alfabetisk eller numerisk verdi i én eller flere kolonner, og etter stigende eller synkende rekkefølge.

Trinn

Et trinn er hver enkelt oppgave som brukes for anskaffelse av data eller datatransformasjon i en gitt spørring. Trinn kan legges til, slettes eller endres ved hjelp av redigeringsprogrammet.

Trinn-ruten

Power Query-trinnene kan redigeres når de har en tilknyttet visning for innstillinger. En visning for innstillinger opprettes når du aktiverer en dialogboksfunksjon, for eksempel Grupper rader etter eller Sett inn egendefinert kolonne. Du kan redigere et spørringstrinn, representert av et tannhjulikon, ved hjelp av alternativet Rediger Innstillinger for hvert trinn.

Tabell

En samling av skrivebeskyttede dataverdier importert fra en datakilde og organisert ved hjelp av en modell av vannrette, navngitte kolonner og loddrette rader. En celle er enheten der en rad og kolonne overlapper hverandre. En tabell kan inneholde strukturdata fra flere datakilder, inkludert nettsidetabeller, Excel-regneark, en SQL Server-database, en SharePoint-liste og data fra Microsoft Azure Marketplace.

Transformer

Transformer data fra flere datakilder ved å legge til, fjerne eller redigere spørringstrinn slik at de stemmer overens med dataanalysekravene dine.

Type

En kolonnetype som klassifiserer en bestemt datatype. Hver verdi har en datatype, som kan gjenspeile en bestemt verditype, for eksempel Tall, Tekst, Logisk eller Dato/klokkeslett, eller representere en mer kompleks datastruktur, for eksempel en funksjon, en liste eller poster. Du kan endre datatypen for en tabellkolonne ved hjelp av kontekstmenyelementet Endre format. Du kan også definere en kompleks type ved hjelp av kontekstmenyelementet Vis formler. En datatype, eller en sekvens med datatyper, kan begrense hvilken formel du kan du bruke til en bestemt operasjon. Du kan for eksempel bare multiplisere kolonner av typen Tall.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×