ORDER BY-setning

ORDER BY-setningen i Access sorterer resulterende poster for en spørring i ett eller flere bestemt(e) felt i stigende eller synkende rekkefølge.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabell
WHERE valgvilkår
[ORDER BY felt1 [ASC | DESC ][, felt2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Et SELECT-uttrykk som inneholder en ORDER BY-setning har disse delene:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på feltet eller feltene som skal hentes sammen med eventuelle feltnavn-aliaser, SQL-mengdefunksjoner, merkingspredikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andre SELECT-setningsvalg.

tabell

Navnet på tabellen som postene er hentet fra.

utvalgsvilkår

Utvalgsvilkår. Hvis uttrykket inneholder en WHERE-setning, blir verdier gruppert i Microsoft Access-databasemotoren etter at WHERE-betingelsene er brukt på postene.

felt1, felt2

Navnene på feltene der du vil sortere poster.

Merknader

ORDER BY er valgfri. Hvis du vil at dataene skal vises i sortert rekkefølge, må du imidlertid bruke ORDER BY.

Standard sorteringsrekkefølge er stigende (A til Å, 0-9). Begge eksemplene nedenfor sorterer ansattes navn etter etternavn:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Hvis du vil sortere i synkende rekkefølge (Å til A, 9 til 0), kan du legge til det reserverte ordet DESC på slutten av hvert felt du vil sortere i synkende rekkefølge. Følgende eksempel velger lønninger og sorterer dem i synkende rekkefølge:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Hvis du angir et felt som inneholder Notat eller OLE-objektdata i ORDER BY-setningen, oppstår det en feil. Microsoft Access-databasemotoren sorterer ikke etter felt av disse typene.

ORDER BY er vanligvis det siste elementet i et SQL-uttrykk.

Du kan inkludere flere felt i ORDER BY-setningen. Poster sorteres først etter det første feltet oppført etter ORDER BY. Poster med like verdier i feltet sorteres deretter etter verdien i det andre feltet som er oppført, og så videre.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×