Oppslag i PowerPivot-formler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En av de mest avanserte funksjonene i Power Pivot er muligheten til å opprette relasjoner mellom tabeller og deretter bruke de relaterte tabellene til å slå opp i eller filtrere relaterte data. Du henter relaterte verdier fra tabeller ved å bruke formelspråket i  Power Pivot, DAX (Data Analysis Expressions). DAX bruker en relasjonsmodell og kan derfor enkelt og nøyaktig hente relaterte eller tilsvarende verdier i en annen tabell eller kolonne. Hvis du er kjent med FINN.RAD (VLOOKUP) i Excel, er denne funksjonaliteten i Power Pivot ganske lik, men mye enklere å implementere.

Du kan opprette formler som gjør oppslag som en del av en beregnet kolonne, eller som en del av et mål for bruk i en pivottabell eller et pivotdiagram. For mer informasjon, kan du se følgende emner:

Beregnede felt i PowerPivot

Beregnede kolonner i PowerPivot

Denne delen beskriver DAX-funksjonene for oppslag og inneholder i tillegg eksempler på hvordan funksjonene brukes.

Obs!: Det kan hende du må opprette en relasjon mellom tabellene først, avhengig av typen oppslagsoperasjon eller oppslagsformel du bruker.

Forstå oppslagsfunksjoner

Muligheten til å slå opp samsvarende eller relaterte data fra en annen tabell er spesielt nyttig når gjeldende tabell bare har en identifikator, mens dataene du trenger (for eksempel produktpris, navn eller andre detaljerte verdier), er lagret i en relatert tabell. Oppslag er også nyttig når det finnes flere rader i en annen tabell som er relatert til gjeldende rad eller gjeldende verdi. Du kan for eksempel enkelt hente alt salg som er knyttet til bestemte områder, butikker eller selgere.

I motsetning til oppslagsfunksjonene i Excel, for eksempel VOPPSLAG, som er basert på matriser, eller SLÅ OPP, som henter den første av flere samsvarende verdier, følger DAX eksisterende relasjoner blant tabeller som er koblet sammen med nøkler, for å hente den ene relaterte verdien som samsvarer nøyaktig. DAX kan også hente en tabell med poster som er relatert til gjeldende post.

Obs!: Hvis du er fortrolig med relasjonsdatabaser, kan du se på oppslag i Power Pivot som en nestet underordnet SELECT-setning i Transact-SQL.

Hente en relatert enkeltverdi

RELATED-funksjonen returnerer en enkeltverdi fra en annen tabell som er relatert til gjeldende verdi i gjeldende tabell. Du angir kolonnen som inneholder ønskede data, og deretter følger funksjonen eksisterende relasjoner mellom tabeller for å hente verdien fra den angitte kolonnen i den relaterte tabellen. I enkelte tilfeller må funksjonen følge en kjede av relasjoner for å hente dataene.

La oss for eksempel si at du har en liste over dagens forsendelser i Excel. Listen inneholder imidlertid bare en ansatt-ID, ordre-ID og speditør-ID, slik at rapporten blir vanskelig å lese. Du kan ta med mer informasjon ved å konvertere listen til en koblet Power Pivot-tabell og deretter opprette relasjoner til tabellene for ansatte og forhandlere, der du knytter EmployeeID til EmployeeKey-feltet og ResellerID til ResellerKey-feltet.

For å vise oppslagsinformasjonen i den koblede tabellen legger du til to nye beregnede kolonner med følgende formler:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Dagens leveringer før oppslag

Ordre-ID

EmployeeID

ResellerID

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Ansattabell

EmployeeID

Employee

Reseller

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Dagens følgesedler med oppslag

Ordre-ID

EmployeeID

ResellerID

Employee

Reseller

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Funksjonen bruker relasjonene mellom den koblede tabellen og ansatte og forhandlere tabellen til å få det riktige navnet for hver rad i rapporten. Du kan også bruke relaterte verdier for beregninger. For mer informasjon og eksempler, kan du se RELATED-funksjonen.

Hente en liste over relaterte verdier

RELATEDTABLE-funksjonen følger en eksisterende relasjon og returnerer en tabell som inneholder alle samsvarende rader fra den angitte tabellen. La oss si at du for eksempel ønsker å finne ut hvor mange ordrer du har mottatt fra hver forhandler i år. Du kan opprette en ny beregnet kolonne i tabellen for forhandlere som inkluderer følgende formel, som slår opp i poster for hver forhandler i tabellen ResellerSales_USD og teller antallet enkeltordrer du har mottatt fra hver forhandler. Disse tabellene er en del av eksempelarbeidsboken for DAX. Hvis du vil ha mer informasjon om eksempeldata, kan du se Hente eksempeldata for DAX-opplæringer og datamodellopplæringer.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

I denne formelen henter RELATEDTABLE-funksjonen først verdien til ResellerKey for hver forhandler i gjeldende tabell. (Du trenger ikke å angi ID-kolonnen noe sted i formelen, siden Power Pivot bruker den eksisterende relasjonen mellom tabellene.) RELATEDTABLE-funksjonen henter deretter alle radene fra tabellen ResellerSales_USD som er relatert til hver forhandler, og teller radene. Hvis det ikke er noen (direkte eller indirekte) relasjon mellom de to tabellene, får du alle radene fra tabellen ResellerSales_USD.

Det er fire ordrer for forhandleren Modular Cycle Systems i eksempeldatabasen i salgstabellen. Dermed returnerer funksjonen 4. Når det gjelder Associated Bikes, har ikke denne forhandleren noe salg, så dermed returnerer funksjonen en tom verdi.

Reseller

Poster i salgstabellen for denne forhandleren

Modular Cycle Systems

Reseller ID

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Reseller ID

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Obs!: Fordi RELATEDTABLE-funksjonen returnerer en tabell, ikke en enkeltverdi, må den brukes som et argument til en funksjon som utfører operasjoner på tabeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se RELATEDTABLE-funksjonen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×