Opprette WBS-koder

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Prosjektstrukturplan (WBS) som er i et nøtteskall disposisjon tall som du kan bruke på aktiviteter og redigere for å samsvare med behovene til bedriften din. Project gir automatisk grunnleggende disposisjonsnumre for hver aktivitet, men du kan bruke ditt eget tilpassede disposisjon fargevalg på prosjektet når som helst.

Hva vil du gjøre?

Opprette egendefinerte WBS-koder

Omnummerere WBS-koder

Bruke grunnleggende disposisjonsnumre

Opprette egendefinerte WBS-koder

 1. Klikk Visning, og velg deretter en listevisning, for eksempel Aktivitetsliste eller Ressursliste.

 2. Klikk Prosjekt. Klikk WBS i Egenskaper-gruppen, og klikk deretter Definer kode.

  Bilde av alternativet Definer kode for WBS-knappen.

 3. Du kan opprette en prosjektspesifikk kode i boksen Prefiks for prosjektkode. Du kan bruke tall, store og små bokstaver og symboler.

Bilde av dialogboksen for definering av WBS-kode

 1. Velg en tegntype fra rullegardinlisten i den første raden i Sekvens-kolonnen for å angi koden for aktiviteter på første nivå. Du kan velge mellom tall, store og små bokstaver eller en blanding av tall, bokstaver og andre symboler.

 2. Angi antall tegn for hvert nivå i kodestrengen i Lengde-kolonnen. Klikk Hvilken som helst hvis du vil tillate et hvilket som helst antall tegn for dette nivået.

 3. Velg et tegn som skal brukes til å skille koden for ett nivå fra koden for neste nivå, i Skilletegn-kolonnen.

  Standard skilletegn er punktum. Du kan velge et annet tegn eller velge ikke å bruke noe skilletegn.

  Obs!: Skilletegnet kan ikke brukes som en del av koden også.

 4. Angi en kodestreng for hvert nivå av innrykkede aktiviteter i disposisjonen.

  Hvis du vil angi egne koder for hvert nivå, klikker du neste rad og fyller ut Sekvens-, Lengde- og Skilletegn-kolonnene.

 5. Hvis du ikke vil at det automatisk skal tilordnes en WBS-kode hver gang du legger inn en ny aktivitet, fjerner du merket for Generer WBS-kode for ny aktivitet.

 6. Hvis du vil tillate at samme WBS-kode brukes for flere aktiviteter, fjerner du merket for Bekreft at nye WBS-koder er unike.

Omnummerere WBS-koder

Når du flytter eller sletter aktiviteter, omnummereres ikke WBS-kodene automatisk i tilfelle du bruker dem i dokumenter eller andre systemer som ikke er koblet til Project-filen. Det betyr at kodene for de gjenstående aktivitetene sannsynligvis vil være feil. Slik omnummererer du WBS-kodene for alle aktiviteter eller for merkede aktiviteter:

 1. Klikk Visning, og velg deretter en listevisning (for eksempel Aktivitetsliste) som inneholder aktivitetene du vil omnummerere.

 2. Merk aktivitetene du vil omnummerere. Den første aktiviteten du merker, vil ikke bli omnummerert.

  Hvis du vil omnummerere WBS-koder for alle aktivitetene, merker du ingen aktiviteter.

 3. Klikk Prosjekt. Klikk WBS i Egenskaper-gruppen, og klikk deretter Omnummerer.

  Bilde av fanen Prosjekt, WBS-knappen og kommandoen Omnummerer på rullegardinmenyen.

 4. Klikk merkede aktiviteter til omnummerere den koder den aktivitetene du valgte.

  Klikk Hele prosjektet hvis du vil omnummerere kodene for alle aktiviteter i prosjektet.

  Bilde av dialogboksen WBS-omnummerering

Bruke grunnleggende disposisjonsnumre

Hvis du ikke har behov for den detaljerte strukturen WBS-koder gir, kan du bruke en grunnleggende disposisjon.

Det opprettes automatisk et disposisjonsnummer for alle aktiviteter i Project, basert på hvor aktiviteten befinner seg i strukturen i aktivitetslisten. Den første aktiviteten i aktivitetslisten får for eksempel nummeret 1. Hvis denne aktiviteten har tre delaktiviteter, får disse numrene 1.1, 1.2 og 1.3.

Disposisjonsnumre bestå av bare tall, og du kan ikke redigere dem. De endrer automatisk når du flytter en aktivitet opp eller ned i aktivitetslisten, og når du øke eller redusere innrykk for aktiviteter.

Hvis du vil vise disposisjonsnumre, legger du til Disposisjonsnummer-feltet i en tabell eller i arkvisningen. Du kan også legge til disposisjonsnumre direkte i aktivitetsnavn. Det gjør du på følgende måte:

 1. Gå til Gantt-diagrammet eller aktivitetslisten.

 2. Klikk Format, og merk deretter av for Disposisjonsnummer i Vis/skjul-gruppen.

Til toppen av siden

Denne delen gjelder bare for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Lær mer om WBS-koder

Definere egendefinerte WBS-koder

Omnummerere WBS-koder

Lær mer om WBS-koder

Det finnes to typer WBS-koder i Microsoft Office Project: Disposisjonsnumre og egendefinerte WBS-koder. Les avsnittene nedenfor for å lære mer.

Disposisjonsnumre

Disposisjonsnumre er den enkleste typen WBS-koding. Microsoft Office Project beregnes automatisk disposisjonsnummeret for hver aktivitet, baserer nummerering på disposisjonsstrukturen i oppgavelisten. Den første aktiviteten i oppgavelisten din, for eksempel nummereres 1. Hvis oppgaven har tre delaktiviteter, er delaktivitetene nummerert 1.1, 1.2 og 1.3.

Disposisjonsnumre bestå av bare tall (ingen bokstaver), og du kan ikke redigere dem. De, men endrer automatisk når du flytter en aktivitet opp eller ned i oppgavelisten og når du øke eller redusere innrykk for aktiviteter. Hvis en delaktivitet som har disposisjonsnummeret 3.5.4, og hvis du flytter den opp én rad i listen, oppdateres for eksempel automatisk disposisjonsnummeret til 3.5.3. Hvis du deretter Reduser innrykk denne samme delaktiviteten, oppdateres automatisk disposisjonsnummeret til 3.6.

Tips!: Du kan legge til Disposisjonsnummer-feltet i en tabell eller ark visning for å vise disposisjonsnumre, eller du kan velge å vise disposisjonsnumre ved siden av Aktivitetsnavn. Hvis du vil vise disposisjonsnumre ved siden av aktivitetsnavn, på Verktøy-menyen, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien visning. Merk av for Vis disposisjonsnummer under Disposisjonsalternativer.

Egendefinerte WBS-koder

Hvis prosjektet vil dra nytte av detaljert WBS-koder som består av bestemte lengder, sekvenser eller sett med tall og bokstaver, kan du definere et enkelt egendefinerte WBS- kodemaske for prosjektet. (Ingen project kan ha flere enn en enkelt egendefinert kodemaske.) Egendefinerte WBS-koden er registrert i WBS-feltet.

Som med disposisjonsnumre representerer hvert nivå i en egendefinert WBS-kode en disposisjonsnivå i oppgavelisten. Du kan bruke et format som er unike for hvert nivå i koden, og hvert nivå er oppført i koden i henhold til hierarkiet for aktiviteter, aktivitetssammendrag og delaktiviteter.

Hvis du planlegger faser prosjekter som stemmer overens med organisatoriske instruksjonene for kommende regnskapsåret, kan du for eksempel opprette en egendefinert WBS-kodemaske som representerer hver oppgave ved å bruke den tilsvarende direktivet, kvartal og project. Hvis du bruker denne koden, må du kanskje en aktivitet som har en egendefinert WBS-kode på CustSat.Q3.CSTools.11, som angir at det er aktivitet 11 i prosjektet kundestøtte verktøy oppgradere, hvilke starter under den tredje kvartal og som støtter kundetilfredshet virksomheten direktivet for planlagte regnskapsåret.

Definere egendefinerte WBS-koder

 1. Klikk en arkvisning, for eksempel Aktivitetsliste-visningen på Vis-menyen.

  Hvis du vil bruke en visning som ikke vises på Vis-menyen, klikker du Flere visninger, klikker du visningstypen du vil bruke i visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 2. Pek på WBSprosjekt-menyen, og klikk deretter Definer kode.

 3. Hvis du vil skille aktiviteter i dette prosjektet fra aktiviteter i andre prosjekter, skriver du inn et prefiks som project-spesifikke koden i boksen Prefiks for prosjektet.

  Dette prefikset bidrar til å identifisere prosjektet på høyeste nivå av WBS-koden. Prefikset kan være nyttig identifisere delprosjektene i et hovedprosjekt, eller når du oppretter aktivitetsavhengigheter på tvers av prosjekter.

  Du kan angi hvilken som helst kombinasjon av tall, store og små bokstaver og symboler for prefikset project kode.

 4. Hvis du vil angi kodestreng for aktiviteter på første nivå, i den første raden i kolonnen sekvens, klikker du hvilket tegn du vil bruke for dette nivået:

  • Klikk tall (sortert) for å vise en numerisk WBS-kode for denne nivå (for eksempel 1, 2 og 3 for de tre første aktivitetssammendragene i prosjektet).

  • Klikk Store bokstaver (sortert) for å vise alfabetiske WBS-koder (for eksempel A, B og C for de tre første aktivitetssammendragene i prosjektet).

  • Klikk små bokstaver (sortert) for å vise alfabetiske WBS-koder (for eksempel a, b og c for de tre første aktivitetssammendragene i prosjektet).

  • Klikk tegn (ikke sortert) til å vise en hvilken som helst kombinasjon av tall og store og små bokstaver (for eksempel Arki1, Konst1 og Insp1 for de tre første aktivitetssammendragene i prosjektet).

   Hvis du velger dette alternativet gir deg mest mulig fleksibilitet for å angi egendefinerte WBS-koder. Project viser en stjerne (*) i WBS-feltet til du skriver inn en streng med tegn for dette nivået av WBS-koden.

 5. Skriv inn eller velg antall tegn for hvert nivå i kodestrengen i lengde-kolonnen. Du kan angi nøyaktig antall tegn, eller velg en hvilken som helst slik at en hvilken som helst antall tegn for kodenivået.

  Du kan for eksempel skriver inn 3 for å gjøre tre tegn obligatorisk antall tegn du skriver inn i ett nivå av WBS-koden. Den totale lengden på en WBS-kode kan være fra 1 til 255 tegn.

 6. Skriv inn eller velg et tegn til å skille kodestreng for ett nivå fra kodestreng for neste nivå, i skilletegn-kolonnen.

  Som standard er skilletegnet punktum. Du kan bruke en annen skilletegnet på hvert nivå i koden.

  Du kan også velge ikke å bruke en hvilken som helst skilletegnet mellom kodenivåer. Slett skilletegnet i skilletegn-feltet.

 7. Angi en kodestreng for hvert nivå av innrykkede aktiviteter i disposisjonen.

  Hvis du vil angi individuelle kodestrenger for hvert nivå, klikker du neste rad og fyller ut sekvens, lengde og skilletegn-kolonnene.

 8. Hvis du ikke vil at Project automatisk skal tilordnes en WBS-kode hver gang du legger inn en ny aktivitet, fjerner du merket for Generer WBS-kode for ny oppgave.

 9. Hvis du vil tillate at samme WBS-kode for flere aktiviteter, fjerner du merket for Bekreft at unike nye WBS-koder.

Obs!: 

 • Tegnet som brukes som et skilletegn kan også brukes som en del av koden. Hvis du bruker en bindestrek som skilletegn, kan du bruke en bindestrek i koden du bruker til å representere en aktivitet.

 • Du kan definere mer enn ett sett med WBS-koder per prosjekt. Hvis du vil vise en ekstra organisasjonens struktur for aktiviteter, kan du bruke egendefinerte felt til å opprette eller bruke et eget sett med koder.

 • Hvis du vil vise WBS-koder, må du legge til WBS-feltet i visningen.

 • Hvis du vil endre WBS-koden for en aktivitetssammendrag og alle delaktivitetene, må du endre den eksisterende koden eller sett av stjerner, i WBS-koden for aktivitetssammendraget til et annet sett med tegn.

  WBS-kode for en bestemt delaktivitet er for eksempel Ph3.Prj5.Arch.Task3. "Task3" representerer delaktiviteten "Utvikle planer" og "Arkitektur" representerer "Architect løsning" aktivitetssammendraget. Navnet på aktivitetssammendraget endres til "Utforming løsning", og du må oppdatere koden for aktivitetssammendraget og alle delaktivitetene. Du kan endre WBS-koden slik at aktivitetssammendraget representeres av "Des" og WBS-koden for "Utvikle planene" delaktivitet oppdateres automatisk til Ph3.Prj5.Des.Task3.

Omnummerere WBS-koder

Når du flytter eller sletter aktiviteter, kanskje ikke lenger de egendefinerte WBS-kodene i riktig rekkefølge. Ikke Project omnummerere automatisk WBS-koder fordi du kan bruke disse WBS-koder i dokumenter eller andre systemer som ikke er koblet til prosjektfilen. Du kan omnummerere WBS-koder for alle aktiviteter eller merkede aktiviteter:

 1. Klikk en listevisning som inneholder aktivitetene du vil omnummerere, for eksempel aktivitetsliste på Vis-menyen.

  Hvis du vil bruke en visning som ikke vises på Vis-menyen, klikker du Flere visninger, klikker du visningstypen du vil bruke i visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 2. Velg aktivitetene du vil omnummerere. (Den første aktiviteten i et utvalg av oppgaver ikke omnummereres. Det skal brukes som referansepunktet for omnummerering de andre aktivitetene.)

  Hvis du vil omnummerere WBS-koder for alle aktivitetene, merker du ingen aktiviteter.

 3. Pek på WBSprosjekt-menyen, og klikk deretter omnummerere.

 4. Hvis du vil korrigere WBS-kode sekvensen for bare merkede tilstøtende aktiviteter, klikker du merkede aktiviteter.

  Hvis du vil korrigere WBS-kode sekvensen for alle aktiviteter i prosjektet, klikker du hele prosjektet.

Obs!: 

 • Hvis prosjektet inneholder delprosjekter, kan du Omnummerer noen av eller alle aktiviteter i hvert delprosjekt ved å vise alle delaktivitetene. Klikk Vis Vis , og klikk deretter Alle delaktivitetene. (Ikke Omnummerer aktiviteter fra delprosjekter som ikke vises.)

 • Omnummerering delprosjekter som er satt inn i et hovedprosjekt, endres også koden som representerer hvert delprosjekt på prosjektnivå.

 • Hvis du vil vise WBS-koder, kan du legge til en WBS-kolonne i en arkvisning.

 • Hvis du vil endre WBS-koder når Project beregner dem på prosjekt-menyen, pek på WBS, og klikk deretter Definer kode. Endre typen tegn på en hvilken som helst nivå av kodemaske i kolonnen sekvenser. Når du oppdaterer en kode på aktivitetssammendragsnivå, oppdateres automatisk alle delaktivitetene for aktivitetssammendraget.

  Hvis du har problemer med å endre WBS-koder, kan det være av én av følgende årsaker:

  • Du prøver å endre en WBS-kode som inneholder en kodemaske når koden ble beregnet     Hvis du har opprettet en WBS-kodemaske og WBS-koder allerede ble beregnet for aktiviteter, kan du endre WBS-koden ved å omdefinere nivåene for kodemaske. Etter omdefinere nivåer av kodemaske, kan du endre alle nivåer av kodemaske fra sortert tall, sortert store bokstaver, sortert små bokstaver eller usortert tegn til en annen diagramtype.

  • Du prøver å endre WBS-koder på et lavere nivå i oppgavelisten     Du kan ikke endre tegnene i WBS-koden for en delaktivitet, bare for aktivitetssammendraget der det nivået av WBS-koden er definert.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×