Opprette, vise og redigere kontakter og kontaktlister i Outlook på nettet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk personer-siden i Outlook på nettet til å opprette, vise og redigere kontakter, kontaktlister og grupper. Opprette nye kontakter fra grunnen av, eller legge til noen som en kontakt fra sine Profilkort. Du kan opprette en enkel kontaktliste for å sende e-post til en gruppe personer, eller du kan opprette grupper for gruppe-postbasert samarbeid.

Logg deg på Outlook på nettet for å gå til personer-siden, og velg personer-ikonet Personer nederst på siden.

Velg din versjon for å få instruksjoner

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker den nye versjonen av Outlook på nettet. Velg den versjonen av Outlook på nettet du bruker, for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Betaversjon av Outlook på nettet

Se Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet.

Outlook på nettet

Se Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet.

Obs!: Hvis organisasjonen din har inkludert en logo på verktøylinjen, kan det se litt annerledes ut enn vist ovenfor.

Se Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet

Opprette kontakter

Nye kontakter lagres i standard Kontakter-mappen, og du vil også se dem under alle kontaktene. Hvis du vil lagre kontakten i en annen mappe, velger du mappen før du oppretter kontakten.

 1. Logge på Outlook på nettet.

 2. Velg personer-ikonet Personer nederst i navigasjonsruten.

 3. Velg Ny kontakt på personer-siden, på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av ny kontakt-knapp

 4. Skriv inn opplysninger om kontakten. Velg Legg til flere for å legge til flere opplysninger, for eksempel kontaktens adresse og fødselsdag.

 5. Velg Opprett.

Når du klikker en persons navn eller bilde i Outlook eller andre Office-programmer og -tjenester, vil du se deres Profilkort med informasjon om dem. Fra sine Profilkort, kan du lagre dem i kontaktene dine, for eksempel hvis du vil legge til kommentarer eller annen informasjon.

Her får du vite hvordan du kan legge til en kontakt fra en e-postmelding:

 1. Åpne en e-postmelding i leseruten i e-post, og velg deretter navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til i kontaktene.

 2. Velg Flere alternativer > Legg til i kontakter på profilkortet som åpnes.

  Velg de tre prikkene, og velg deretter Legg til i kontakter

 3. Legge til mer informasjon hvis du vil bruke. Velg Add more til å legge til mer informasjon, for eksempel kontaktens adresse og fødselsdag.

 4. Velg Opprett.

Obs!: Kontakten er automatisk lagret i standardmappen for kontakter på personer-siden.

Hvis firmaet har en mappe som er satt opp, må du kunne se informasjon om kollegene dine uten å lagre dem som kontakter. Du kan søke etter dem, eller velg navnet eller bildet fra en e-postmelding. Deres Profilkort viser informasjonen som samles inn fra andre systemer (mappe). Hvis du vil legge til annen informasjon, for eksempel notater, kan du lagre kollegene i kontaktene dine. Den nye kontakten er koblet automatisk til den eksisterende mappe kontakten. Det vises bare informasjonen du har lagt til.

Hvis du vil legge til noen i favorittene dine, velger du kontakten, og deretter velger du Legg til i favoritter på verktøylinjen.

Tips!: Favorittkontakter som har en e-postadresse også vises i navigasjonsruten i e-post, slik at du kan se alle e-posten på ett sted.

Slik finner du en kontakt på Personer-siden:

 • Bruk Søk.

 • Velg Favoritter øverst på siden for å se personer du har lagt til som favoritter.

 • Merke alle kontaktene.

  Tips!: Velge en bokstav i et listeskilletegn til raskt å flytte mellom kontakter i listen.
  Velg en bokstav for å vise andre tilgjengelige bokstaver

 • Bruk Søk for å finne personer i organisasjonen (mappe) som ikke er i kontaktene dine lagrede.

Velg en kontakt i den midterste ruten se eller redigere informasjon om dem på personer-siden. Hva du ser en versjon av Profilkort. Hvilke faner og inndelinger vises kan variere.

 • Filer: Nylig brukte filer som kontakten har delt med deg.

 • E-post: nylig brukte e-postmeldinger og e-postvedlegg mellom deg og kontakten.

 • LinkedIn: Hvis kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samme e-postadresse som du har lagret for kontakten, vil du se LinkedIn-informasjonen her.

Hvis du vil redigere en kontakt, velger du Rediger kontakt ved siden av Kontaktinformasjon, eller velg Rediger på verktøylinjen.

Et skjermbilde av Rediger kontakt-knappen

 1. Velg en kontakt på Personer-siden.

 2. Velg kameraikonet.

  Velg kameraikonet for å velge et bilde
 3. Velg Last opp et nytt bilde, velg filen du vil bruke, og velg deretter Åpne å laste opp.

 4. Hvis du vil endre plasseringen for bildet, klikker du inne i sirkelen og drar pekeren. Bruk glidebryteren nedenfor til å zoome inn på eller ut av bildet.

  Juster bildet, og velg Bruk
 5. Velg Bruk, og velg deretter ferdig.

Du kan velge hvordan du viser og sortere kontaktene. Bruk Sorter-menyen øverst i listen.

Velg for eksempel Sorter etter > Etternavn og vises som > Etternavn.

Du kan koble sammen kontakter for å angi at de er beslektede, for eksempel hvis du har flere oppføringer for samme person. Kontakter som er koblet sammen, vises som én enkelt kontakt.

Slik kobler du kontaktene:

 • Velg to eller flere kontakter på personer-siden, og velg deretter Koble kontakter i panelet som vises.

Slik fjerner du koblingen for en sammenkoblet kontakt:

 • Velg kontakten på Personer-siden, velg Sammenkoblede kontakter på verktøylinjen, og deretter velger du Fjern kobling.

 1. Velg én eller flere kontakter, og velg deretter Slett.

 2. Velg Slett for å bekrefte.

Opprette kontaktlister

En kontaktliste er en samling av e-postadresser, og er nyttig for å sende e-post til en gruppe personer. Kontaktlister kalles noen ganger distribusjonslister.

Legge til alle medlemmer av adresseboken klubben din i den, for eksempel opprette en kontaktliste kalt Mine bokklubb. Når du vil sende en e-postmelding til alle i klubben, skriver du bare "Min bok klubben" i til-linjen i e-postmeldingen.

Kontaktlister som er opprettet i standardmappen for kontakter som standard, og du kan også se dem under alle kontaktlister. Hvis du vil lagre listen med kontakter i en annen mappe, velger du mappen før du velger Ny kontaktliste.

 1. På siden personer på verktøylinjen velger du pilen ved siden av Ny kontakt, og velg deretter Ny kontaktliste.

  Et skjermbilde av ny kontaktmeny med ny kontakt liste som er valgt

 2. Skriv inn et navn for listen, og Legg til navnene eller e-postadresser.

 3. Velg Opprett.

 1. Velg alle kontaktlister i navigasjonsruten på personer-siden, eller søke etter det kontaktliste.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Oppgi navn eller e-postadresser.

 4. Velg Lagre.

 1. Velg alle kontaktlister i navigasjonsruten på personer-siden, eller søke etter det kontaktliste.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Velg x for navnet eller e-postadressen du vil fjerne.

 4. Velg Lagre.

 1. Velg kontaktlisten du vil slette, og velg Slett.

 2. Velg Slett for å bekrefte.

Opprette grupper

Arbeide sammen på et prosjekt eller en delt mål? Opprette en gruppe for å gi gruppen et mellomrom for samtaler, delte filer, planlegge hendelser og mer.

For informasjon om hvordan du behandler gruppene du er medlem av, kan du se visning og behandle gruppene dine i Outlook på nettet

 1. På siden personer på verktøylinjen velger du pilen ved siden av Ny kontakt, og velg deretter Ny gruppe.

 2. Skriv inn et navn for gruppen, og Legg til informasjonen din.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette en gruppe i Outlook

 3. Velg Opprett.

Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

Opprette en kontakt eller kontaktliste

 1. Logge på Outlook på nettet.

 2. Velg personer-ikonet nederst i navigasjonsruten.

 3. Velg mappen der du vil opprette kontakten under kontakter i navigasjonsruten. Hvis du ikke har opprettet alle mapper, går du til trinn 3.

  Obs!: Hvis du vil opprette en mappe, velger du kontaktene, høyreklikk og velg deretter Ny mappe. Skriv inn et navn for mappen.

 4. Velg Ny, og velg deretter kontakten eller kontaktlisten.

  Et skjermbilde av hurtigmenyen for Ny-knappen med Kontakt valgt.

 5. Skriv inn informasjonen for kontakten eller kontaktlisten.

 6. Velg Lagre Lagre.

  Obs!: Når du har opprettet en kontakt i en mappe, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontakt i en annen mappe etter at du har opprettet den, må du slette kontakten og opprette den på nytt i den andre mappen.

 1. Åpne en e-postmelding i leseruten, og velg deretter navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til i kontaktene.

 2. På kontaktkortet som vises for denne personen, velger du Flere alternativer > Legg til i kontakter.

 3. Skriv inn informasjonen for kontakten.

 4. Velg Lagre Lagre.

  Obs!: Hvis du lagrer den nye kontakten, legges den automatisk til i Kontakter-mappen. Når du oppretter en kontakt på denne måten, er det ikke mulig å lagre kontakten i en annen mappe eller å flytte den til en annen mappe.

 1. Velg kontakten du vil legge til i en liste.

 2. Velg Lister, og velg kontaktlisten du vil legge til kontakten i.

  Et skjermbilde av knappen Lister

 1. Velg personer-ikonet nederst i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Velg kontakten eller kontaktlisten du vil redigere, og velg Rediger.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger-knappen, kan kontakten allerede være fra Skype for Business eller en tilkoblet konto for sosiale nettverk. Hvis du vil redigere kontakten, kan du åpne Skype for Business eller bruke en nettleser til å åpne den sosiale nettverkskontoen der kontakten er plassert.

  Et skjermbilde av Rediger-knappen under navigasjonsfeltet i Outlook.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Velg Lagre Lagre.

Forsiktig!: Du kan ikke gjenopprette en kontakt eller kontaktliste slettes i Outlook på nettet.

 1. Velg kontakten eller kontaktlisten du ønsker å slette, og velg Slett.

  Obs!: Hvis du ikke ser Slett-knappen, kan kontakten allerede være fra Skype for Business eller en tilkoblet konto for sosiale nettverk. Hvis du vil redigere kontakten, kan du åpne Skype for Business eller bruke en nettleser til å åpne den sosiale nettverkkontoen der kontakten er plassert.

  Et skjermbilde av Slett-knappen under navigasjonsfeltet i Outlook.

 2. Velg Slett for å bekrefte.

Se også

Opprette en gruppe i Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×