Opprette, vise og koble prosjektproblemer og - risikoer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle prosjekter er utsatt for problemer og risikoer. En risiko er en hendelse eller situasjon som kan ha negativ innvirkning på et prosjekt hvis den oppstår. Problemer er på den andre siden hendelser som allerede skjer. Risikoer kan bli problemer hvis de ikke blir ordnet på en effektiv måte. Hvis du aktivt identifiserer, analyserer og adresserer problemene og risikoene i prosjektet, kan du styre prosjektet mot en vellykket avslutning.

Hva vil du gjøre?

Opprette et problem

Opprette en prosjektrisiko

Koble problemer eller risikoer til andre problemer, risikoer, dokumentbiblioteker eller oppgaver

Vise problemer eller risikoer

Opprette et problem

 1. Klikk Prosjektsenter på hurtigstarten.

 2. Velg prosjektet der du vil opprette et problem, klikk Gå til og deretter Problemer.

 3. På siden Problemer klikker du Ny og deretter Nytt element.

  Hvis du vil endre et problem, peker du på problemet for å vise en pil Pil ned . Klikk pilen for å vise en rullegardinliste, og klikk deretter Rediger element.

 4. Skriv inn en tittel for problemet i delen Tittel.

 5. I delen Eier klikker du Bla gjennom for å bruke medlemskapsleverandørtjenesten som brukes for godkjenning i organisasjonen til å finne en bruker som kan behandle problemet.

  Obs!: Hvis du foretrekker å skrive inn et brukernavn, klikker du Kontroller navn Knappesymbol å avgjøre om brukeren er en del av organisasjonens medlemmer leverandør tjenesten.

 6. I delen Tildelt til skriver du inn eller søker etter en person som skal være ansvarlig for å løse problemet.

 7. I delen Status klikker du statusen for problemet.

 8. I delen Kategori klikker du et kategoritall for å gruppere lignende problemer.

 9. I delen Prioritet klikker du en prioritet i listen for å angi den relative viktigheten til problemet, sammenlignet med andre problemer i prosjektet.

 10. I delen Forfallsdato angir du datoen og klokkeslettet problemet burde vært løst.

  Tips!: Bruke dato datovelger kalender raskt sette inn en dato.

 11. I delen Diskusjon skriver du inn en beskrivelse for problemet og eventuell annen informasjon som kan brukes til å forstå og løse problemet.

 12. I delen Løsning skriver du inn hvordan problemet kan løses.

 13. Klikk OK for å lagre problemet og gå tilbake til siden Problemer. Problemet er nå lagt til i listen over problemer som er knyttet til prosjektet.

  På siden Problemer kan du opprette flere problemer, eller lukke vinduet og gå tilbake til prosjektsenteret.

Til toppen av siden

Opprette en prosjektrisiko

 1. Klikk Prosjektsenter på hurtigstarten.

 2. Velg prosjektet der du vil opprette en risiko, klikk Gå til og deretter Risikoer.

 3. På siden Risikoer klikker du Ny og deretter Nytt element.

  Hvis du vil endre en risiko, peker du på risikoen for å vise en pil Pil ned . Klikk pilen for å vise en rullegardinliste, og klikk deretter Rediger element.

 4. Skriv inn en tittel for risikoen i delen Tittel.

 5. I delen Eier klikker du Bla gjennom for å bruke medlemskapsleverandørtjenesten som brukes for godkjenning i organisasjonen til å finne en bruker som kan behandle risikoen.

  Obs!: Hvis du foretrekker å skrive inn et brukernavn, klikker du Kontroller navn Knappesymbol å avgjøre om brukeren er en del av organisasjonens medlemmer leverandør tjenesten.

 6. I delen Tildelt til skriver du inn eller søker etter en person som skal være ansvarlig for å håndtere eller behandle risikoen.

 7. I delen Status klikker du statusen for risikoen.

 8. I delen Kategori klikker du et kategoritall for å gruppere lignende risikoer.

 9. I delen Forfallsdato angir du datoen og klokkeslettet risikoen burde vært løst.

  Tips!: Bruke dato datovelger kalender raskt sette inn en dato.

 10. I delen Sannsynlighet skriver du inn en prosentverdi som representerer hvor stor sannsynlighet det er for at risikoen vil skje.

 11. I delen Innvirkning skriver du inn en verdi mellom 1 og 10 som representerer alvorsgraden av innvirkningen, der 10 er den høyeste alvorsgraden. Senere kan du søke etter risikoer som for eksempel har en innvirkning som er større enn 5.

 12. I delen Kostnad skriver du inn en verdi (uten et valutasymbol) som representerer den økonomiske innvirkningen av risikoen.

 13. Skriv inn en beskrivelse av risikoen i delen Beskrivelse.

 14. I delen Reduksjonsplan skriver du inn en beskrivelse av en plan som prosjektlederen kan bruke til å redusere eller eliminere risikosannsynligheten, risikoinnvirkningen eller begge.

 15. I delen Alternativ plan skriver du inn en beskrivelse av en alternativ plan som kan hjelpe å redusere den potensielle innvirkningen av risikoen, skulle den skje.

 16. I delen Utløserbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av tilstanden som kan ha forårsaket hendelsen.

 17. Klikk OK for å lagre risikoen og gå tilbake til siden Risikoer. Risikoen er nå lagt til i listen over risikoer som er knyttet til prosjektet.

  På siden Risikoer kan du opprette flere risikoer, eller lukke vinduet og gå tilbake til prosjektsenteret.

Til toppen av siden

Koble problemer eller risikoer til andre problemer, risikoer, dokumentbiblioteker eller aktiviteter

 1. Klikk Prosjektsenter på hurtigstarten.

 2. Velg prosjektet du vil koble problemer eller risikoer til, klikk Gå til, og klikk deretter Risikoer eller Problemer.

 3. Pek på et eksisterende problem eller risiko for å vise en pil Pil nedproblemer eller risikoer-siden. Klikk pilen for å vise en rullegardinliste, og klikk deretter Rediger element.

 4. Klikk Koble elementer.

 5. I den første listen øverst i dialogboksen klikker du dokumentbiblioteket, problemet, risikoen eller aktiviteten du vil koble.

 6. I den andre listen klikker du et passende element.

  Dialogboksen viser problemene, risikoene, dokumentbibliotekene eller aktivitetene du har valgt i de to listene øverst i dialogboksen.

 7. Velg problemet eller risikoen du vil koble ved å merke avmerkingsboksen ved siden av problemet eller risikoen. Du kan velge flere problemer eller risikoer.

 8. Klikk OK.

På siden Problemer eller Risikoer vises det koblede elementet i Koblinger-delen.

Obs!: Hvis du sletter et problem eller en risiko, og deretter forsøker å gjenopprette problemet eller risikoen fra papirkurven, kan ikke eventuelle koblinger til andre problemer, risikoer, aktiviteter eller dokumentbiblioteker, gjenopprettes.

Til toppen av siden

Vise problemene eller risikoene

Gjør følgende for å se problemene og risikoene som er tildelt til deg:

 1. Klikk Problemer og risikoer-senter under Mitt arbeid på hurtigstarten.

  Alle prosjektene som inneholder problemer eller risikoer som er tildelt til deg, vises på siden Problemer og risikoer for mine prosjekter. Antallet aktive, utsatte og lukkede problemer og risikoer vises i kolonnene Aktiv, Utsatt og Lukket.

 2. Hvis du vil vise mer informasjon om et problem eller en risiko, klikker du navnet på prosjektet.

Gjør følgende for å se alle problemene eller risikoene som er knyttet til et prosjekt:

 1. Klikk Prosjekter på hurtigstarten.

 2. Velg prosjektet du vil vise problemer og risikoer for, klikk Gå til, og klikk deretter Problemer eller Risikoer.

  Det åpnes et nytt vindu som viser de eksisterende problemene eller risikoene som er knyttet til prosjektet.

 3. Hvis du vil vise mer informasjon om et problem eller en risiko, klikker du navnet på problemet eller risikoen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Microsoft Office Project Web Access ?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×