Opprette, vise eller redigere kontakter og kontaktlister i Outlook.com

Bruk Personer-siden i Outlook.com til å vise, opprette og redigere kontakter og kontaktlister. Opprett en ny kontakt fra grunnen av eller legg til noen som en kontakt fra en e-postmelding. Du kan også opprette en kontaktliste for å sende e-postmeldinger til flere personer.


Hvilken versjon av Outlook har jeg?

Velg din versjon for å få instruksjoner

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker betaversjonen av Outlook.com eller ikke. Du kan velge hvilken versjon av Outlook.com du bruker for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av det øverste, venstre hjørnet av beta-postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com

Et skjermbilde av det øverste, venstre hjørnet av den klassiske postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for den klassiske versjonen av Outlook.com

Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com

Logg på Outlook.com, og velg Personer nede i venstre hjørne på siden for å gå til Personer-siden.

Opprette en kontakt fra grunnen av

 1. Velg mappen der du vil opprette kontakten på Personer-siden i den venstre ruten. Du kan for eksempel velge Kontakter-mappen.

  Obs!: Etter at du har opprettet en kontakt i en mappe, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe.

 2. Velg Ny > Kontakt på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Ny-menyen, der Kontakt er valgt

 3. Skriv inn opplysninger om kontakten. Velg Legg til flere for å legge til flere opplysninger, for eksempel kontaktens adresse og fødselsdag.

 4. Velg Opprett.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

 1. Gå til E-post i Outlook.com.

 2. Åpne en e-postmelding i leseruten, og velg deretter navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til i kontaktene.

 3. Velg Flere alternativer > Legg til i kontakter på profilkortet som åpnes.

  Velg de tre prikkene, og velg deretter Legg til i kontakter

  Obs!: Den nye kontakten legges automatisk til i Kontakter-mappen på Personer-siden. Når du oppretter en kontakt på denne måten, kan du ikke lagre kontakten i en annen mappe eller flytte den senere.

Legge til en kontakt i Favoritter

Hvis du vil legge til noen i favorittene dine, velger du kontakten, og deretter velger du Legg til i favoritter på verktøylinjen.

Tips!: Favorittkontakter med en e-postadresse vises også i den venstre ruten i E-post, slik at du kan se alle e-postmeldingene deres på ett sted.

Finne en kontakt

Slik finner du en kontakt på Personer-siden:

 • Bruk Søk. Begynn å skrive i søkeboksen for å finne en kontakt eller kontaktliste.

 • Velg Favoritter øverst til venstre for å se personer du har lagt til som favoritter.

Tips!: 

 • Velg en bokstav i et listeskilletegn for å flytte raskt mellom kontakter i listen.

 • Velg en bokstav for å vise andre tilgjengelige bokstaver

Vise og redigere kontaktinformasjon

Velg en kontakt i den midterste ruten på Personer-siden for å se eller redigere opplysningene til kontakten.

 • Hvis du vil redigere en kontakt, velger du Rediger kontakt til høyre på siden eller Rediger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Rediger kontakt-knappen

Du finner også mer informasjon for kontakter med e-postadresser på disse fanene:

 • Filer: Nylig brukte filer som kontakten har delt med deg.

 • E-postmeldinger: Nylig brukte e-postmeldinger og e-postvedlegg mellom deg og kontakten.

 • LinkedIn: Hvis kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samme e-postadresse som du har lagret for kontakten, vil du se LinkedIn-informasjonen her.

  Obs!: LinkedIn-fanen er muligens ikke tilgjengelig.

Legge til bilder av kontakter

 1. Velg en kontakt på Personer-siden.

 2. Velg Rediger kontakt, og deretter velger du kameraikonet.

  Velg kameraikonet for å velge et bilde
 3. Velg Last opp et bilde, velg filen du vil bruke, og deretter velger du Åpne for å laste opp.

 4. Hvis du vil endre plasseringen for bildet, klikker du inne i sirkelen og drar pekeren. Bruk glidebryteren nedenfor til å zoome inn på eller ut av bildet.

  Juster bildet, og velg Bruk
 5. Velg Bruk og deretter Lagre.

Koble sammen kontakter

Du kan koble sammen kontakter for å angi at de er beslektede, for eksempel hvis du har flere oppføringer for samme person. Kontakter som er koblet sammen, vises som én enkelt kontakt.

Slik kobler du sammen kontakter manuelt:

 • Velg to eller flere kontakter på Personer-siden. Deretter velger du Koble sammen kontakter i panelet til høyre.

Slik kobler du sammen kontakter ved hjelp av alternativet Rydd opp i kontakter:

 • Velg Administrer på verktøylinjen på Personer-siden. Deretter velger du Rydd opp i kontakter. Du vil se alle kontakter som har samme navn, e-postadresse eller telefonnummer.

 • Velg kontaktene du vil koble sammen, og deretter velger du Rydd opp.

Slik fjerner du koblingen for en sammenkoblet kontakt:

 • Velg kontakten på Personer-siden, velg Sammenkoblede kontakter på verktøylinjen, og deretter velger du Fjern kobling.

Opprette en kontaktliste

En kontaktliste er en samling av kontakter og e-postadresser, og denne er nyttig for å sende e-postmeldinger til flere personer. Kontaktlister kalles av og til distribusjonslister.

Du kan for eksempel opprette en kontaktliste som heter Min bokklubb og legge til alle medlemmene i bokklubben. Når du vil sende en e-postmelding til alle i klubben, legger du bare til Min bokklubb i Til-linjen i e-postmeldingen.

Obs!: Som standard opprettes kontaktlister i Kontaktlister-mappen. Hvis du vil lagre kontaktlisten i en annen mappe, velger du mappen før du velger Ny > Kontaktliste. Etter at du har opprettet en kontaktliste i en mappe, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe.

 1. Velg Ny > Kontaktliste på verktøylinjen på Personer-siden.

  Et skjermbilde av Ny-menyen, der Kontaktliste er valgt

 2. Skriv inn et navn på listen, og deretter legger du til kontakter eller e-postadresser. Alle kontaktene i en kontaktliste må ha en e-postadresse.

 3. Velg Opprett.

Tips!: Hvis du vil gruppere kontakter for andre årsaker enn å sende e-post, kan du opprette en mappe i stedet. Deretter kan du legge til kontakter i mappen.

Legge til flere kontakter i en kontaktliste

 1. Velg Kontaktlister i den venstre ruten på Personer-siden.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Legg til kontakter eller e-postadresser.

  Obs!: Hvis en kontakt mangler e-postadresse, kan du ikke legge denne kontakten til i en kontaktliste.

 4. Velg Lagre.

Fjerne kontakter fra en kontaktliste

 1. Velg Kontaktlister i den venstre ruten på Personer-siden.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Velg x for kontakten du vil fjerne.

 4. Velg Lagre.

Finne kontaktlister

 • Velg Kontaktlister i den venstre ruten på Personer-siden, eller søk etter navnet på kontaktlisten.

Slette kontakter eller kontaktlister

Se: Slette eller gjenopprette en kontakt eller kontaktliste i Outlook.com

Instruksjoner for den klassiske versjonen av Outlook.com

Opprette en kontakt eller kontaktliste

Opprette en kontakt eller kontaktliste fra grunnen av

 1. Velg Personer nederst på siden i Outlook.com.

  Et skjermbilde av Personer-knappen nederst i navigasjonsruten.

 2. Velg mappen du vil opprette kontakten i, under Dine kontakter i ruten til venstre.

 3. Velg Ny PIL NED > Kontakter eller Kontaktliste på verktøylinjen.

 4. Skriv inn informasjonen for kontakten eller kontaktlisten.

 5. Velg LagreLagre.

  Obs!: Når du har opprettet en kontakt i en mappe, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontakt i en annen mappe etter at du har opprettet den, må du slette kontakten og opprette den på nytt i den andre mappen.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

 1. Velg E-post nederst på siden i Outlook.com.

  Et skjermbilde av E-post-knappen nederst i navigasjonsruten.

 2. Åpne en e-postmelding i leseruten, og velg navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til i kontaktene.

 3. Velg Flere alternativer > Legg til i kontakter på profilkortet som åpnes.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Legg til i kontakter i Flere handlinger-menyen.

 4. Skriv inn informasjonen for kontakten.

 5. Velg LagreLagre.

  Obs!: Hvis du lagrer den nye kontakten, legges den automatisk til i Kontakter-mappen. Når du oppretter en kontakt på denne måten, er det ikke mulig å lagre kontakten i en annen mappe eller å flytte den til en annen mappe.

Redigere en kontakt eller kontaktliste

 1. Velg startprogrammet for apper Velg startprogrammet for apper > Personer-flisen i Outlook.com.

 2. Velg kontakten eller kontaktlisten du vil redigere, og velg Rediger.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger-knappen, kan kontakten allerede være fra Skype for Business eller en tilkoblet konto for sosiale nettverk. Hvis du vil redigere kontakten, kan du åpne Skype for Business eller bruke en nettleser til å åpne den sosiale nettverkskontoen der kontakten er plassert.

  Et skjermbilde av Rediger-knappen under navigasjonsfeltet i Outlook.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Velg LagreLagre.

Legge til en kontakt i en kontaktliste

 1. Velg kontakten du vil legge til i en liste.

 2. Velg Lister, og velg kontaktlisten der du vil legge til kontakten.

  Et skjermbilde av knappen Lister

Trenger du fortsatt hjelp?

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Se også

Slette eller gjenopprette en kontakt eller kontaktliste i Outlook.com

Legge til en kontakt i Outlook for Windows

Legge til en kontakt i Personer-appen for Windows 10

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×