Opprette SmartArt-grafikk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Opprette en SmartArt-grafikk for å raskt og enkelt opprette en visuell fremstilling av informasjon. Du kan velge blant mange forskjellige oppsett til å formidle budskapet eller ideene effektivt. SmartArt-grafikk kan opprettes i Excel, Outlook, PowerPoint og Word, og de kan brukes i hele Office.

For en oversikt over SmartArt-grafikk, inkludert Betraktninger for å velge det beste grafikkbildet og den oppsettype til å vise dataene eller formidle et begrep, kan du se velge en SmartArt-grafikk.

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  SmartArt på Sett inn-fanen

 2. Klikk på typen og oppsettet du vil ha, i dialogboksen Velg SmartArt-grafikk.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis Tekst-ruten ikke vises, klikker du på pilkontrollen på venstre side av SmartArt-grafikken.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel, på en vilkårlig posisjon i nærheten av eller oppå SmartArt-grafikken, kan du klikke på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen for å sette inn en tekstboks. Hvis du bare vil at bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du på tekstboksen, klikker på Formater figur eller Formater tekstboks og angir deretter at tekstboksen ikke skal ha noen bakgrunnsfarge eller kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten. Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle ønskede bokser.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen figur i.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk på pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Legg til figur-knappen i Opprett grafikk-gruppen

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for å åpne Utforming-fanen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge til en figur fra Tekst-ruten, klikker du på en eksisterende figur, flytter markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og trykker deretter på ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra SmartArt-grafikken, klikker du på figuren du vil slette, og deretter trykker du på DEL. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafikken, klikker du på kantlinjen på SmartArt-grafikken, og deretter trykker du på DEL.

 • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner som du henter fra temafarger, på figurene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Endre farger-knappen på Utforming for SmartArt-verktøy-fanen

  Hvis kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne kategorien Utforming.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen .

Sette inn en SmartArt-grafikk og legge til tekst

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  Sette inn SmartArt fra båndet

 2. I listen over typer som vises, peker du på typen du vil bruke, og velg deretter et oppsett.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis tekstruten ikke er synlig, klikker du pilen kontrollen på venstre side av SmartArt-grafikk.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel i en vilkårlig posisjon Lukk hvis du vil eller oppå din SmartArt-grafikk, i kategorien Sett inn i tekst-gruppen, klikker du Tekstboksen for å sette inn en tekstboks. Hvis du vil bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du tekstboksen, klikk Formater figur eller Formater tekstboks, og angi deretter tekstboksen for å ha uten bakgrunnsfarge og ingen kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten. Bruk dette alternativet for best resultat når du har lagt til alle boksene du vil bruke.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikk du vil legge til en annen figur.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen i kategorien SmartArt-utforming.

  Legge til en figur i en SmartArt-grafikk

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-utforming, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje Dobbeltklikk SmartArt-grafikk for å åpne kategorien Utforming under SmartArt.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge til en figur ved hjelp av tekstruten, klikker du en eksisterende figur, Flytt markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafikk, klikker du figuren du vil slette, og trykk deretter Slett. Hvis du vil slette i hele SmartArt-grafikk, klikker du kantlinjen på din SmartArt-grafikk, og trykk deretter Slett.

 • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner som hentes fra temafarger på figurene i din SmartArt-grafikk.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Klikk Endre farger i kategorien Utforming under SmartArt i SmartArt-stiler-gruppen.

  Endre fargene i SmartArt-grafikk

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-utforming, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje Dobbeltklikk SmartArt-grafikk for å åpne kategorien Utforming under SmartArt.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på en SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linje stil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i din SmartArt-grafikk til å opprette et unikt og profesjonelt utformet ser.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Klikk SmartArt-stilen du vil bruke på SmartArt-utforming-fanen i SmartArt-stiler-gruppen.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du mer-knappen.

  Klikk på pil som peker nedover for å se flere SmartArt-grafikk Stilalternativer

Sette inn en SmartArt-grafikk og legge til tekst

 1. Velg SmartArt-grafikkSett inn-menyen.

 2. SmartArt-fanen på båndet i gruppen Sett inn SmartArt-grafikk, velg på hvilken type grafikk vil (liste, prosess, osv.), og velg et oppsett.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis tekstruten ikke vises, klikker du kontrollen redigering på venstre side av SmartArt-grafikk.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel i en vilkårlig posisjon Lukk hvis du vil eller oppå din SmartArt-grafikk, i kategorien Sett inn i tekst-gruppen, klikker du Tekstboksen for å sette inn en tekstboks. Hvis du vil bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du tekstboksen, klikk Formater figur eller Formater tekstboks, og angi deretter tekstboksen for å ha uten bakgrunnsfarge og ingen kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten. Bruk dette alternativet for best resultat når du har lagt til alle boksene du vil bruke.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikk du vil legge til en annen figur.

 2. Kontroll-Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Pek på Legg til figur på hurtigmenyen, og velg deretter ønsket innsettingspunktet alternativ:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til en figur ved hjelp av tekstruten, klikker du en eksisterende figur, Flytt markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafikk, klikker du figuren du vil slette, og trykk deretter Slett. Hvis du vil slette i hele SmartArt-grafikk, klikker du kantlinjen på din SmartArt-grafikk, og trykk deretter Slett.

  • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner som hentes fra temafarger på figurene i din SmartArt-grafikk.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Klikk fargerSmartArt-fanen i SmartArt-grafikk, stiler-gruppen.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på en SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linje stil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i din SmartArt-grafikk til å opprette et unikt og profesjonelt utformet ser.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Klikk SmartArt-stilen du vil bruke på SmartArt-fanen i SmartArt-grafikk, stiler-gruppen.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du mer-knappen.

  Klikk på pil som peker nedover for å se flere SmartArt-grafikk Stilalternativer

Du kan legge til og redigere SmartArt-grafikk i PowerPoint for nettet.

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Velg SmartArt i kategorien Sett inn.

  Velg SmartArt på Sett inn-fanen

 2. Velg oppsettet du vil bruke på rullegardinmenyen.

  Grafikken er satt inn på lysbildet. Et tekstredigeringsprogram vises til venstre for grafikken. Hvert punkt element i redigeringsprogrammet for samsvarer med ett element i grafikken.

  Legge til tekst i SmartArt-grafikk i et tekstredigeringsprogram på venstre side
 3. Hvis du vil skrive inn tekst, klikk ved siden av et punkt i tekstredigeringsprogrammet, og Skriv inn teksten, eller limer inn tekst som du har kopiert fra et annet sted.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

Du legger til figurer i tekstredigeringsprogrammet ved å trykke Enter-tasten for å legge til et annet punkt element.

Du sletter figurer i tekstredigeringsprogrammet ved å slette bakover over punktelementet du vil fjerne.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner (som er utledet fra presentasjonens temafarger ) på figurene i din SmartArt-grafikk.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Velg Endre farger under SmartArt-verktøy på båndet.

  Velg Endre farger for å åpne galleriet farger under SmartArt-verktøy

 3. På menyen som vises, velger du den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i din SmartArt-grafikk til å opprette et profesjonelt utseende.

 1. Klikk din SmartArt-grafikk.

 2. Velg stiler på båndet, under SmartArt-verktøy.

  Under SmartArt-verktøy, velg flere stiler-pilen for å åpne galleriet for SmartArt-stiler

 3. Velg stilen du vil bruke, på menyen som vises.

  Pek musen til en hvilken som helst alternativ for å se en beskrivelse navn for alternativet.

Rekkefølgen for figurer i grafikk

Som standard er figurene i en grafikk sortert fra venstre mot høyre (eller klokken Hvis grafikken er sirkulær).

Slik endrer du rekkefølgen figurene:

 1. Merk grafikken.

 2. Velg høyre til venstre på båndet, under SmartArt-verktøy.

Endre listenivå av et element

Tekstruten fungerer som en kantlinje eller en punktmerket liste som overfører informasjon direkte til din SmartArt-grafikk. Hver SmartArt-grafikk definerer sin egen tilordning mellom punktene i tekstredigeringsprogrammet og settet med figurer i SmartArt-grafikk.

Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, velger du linjen du vil rykke inn, og klikk deretter Forhåndsvis i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy, Senk nivå.

Hvis du vil redusere listenivået, velger du linjen du vil rykke inn, og klikk Hev nivå (eller trykk SKIFT + Tab).

Tips

 • Hvis du vil endre størrelsen på din hele SmartArt-grafikk, klikker du kantlinjen på din SmartArt-grafikk, og dra skaleringshåndtakene inn eller ut til din SmartArt-grafikk har ønsket størrelse.

 • I PowerPoint på Windows eller Mac OS Hvis du allerede har tekst på et lysbilde, kan du konvertere lysbildetekst til SmartArt-grafikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×