Opprette og tilpasse oppføringstyper og lister

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse skjemaer med Business Contact Manager for Outlook, ved å legge til felt som er relevante for virksomheten, fjerne felt du ikke trenger, og flytte felt til å fremheve informasjon som er viktigst for deg. Du kan opprette nye skjemaer, legge til lister, Tilpass rapporter, endre salgstrinn og lede kriteriene, Velg felter for kontakt kortene og tilpasse båndet.

Denne artikkelen handler om å opprette og tilpasse skjemaer, og opprette og redigere lister.

Obs!: Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Se følgende artikler for informasjon om hvordan du tilpasser rapporter. Endre salgstrinn og salgsaktiviteter med påminnelser; endre kundeemne poengsumkriterier; velge felt for kontakt kort; og tilpassing av båndet:

Hva vil du gjøre?

Opprette en ny oppføringstype

Tilpasse et skjema

Opprette en ny oppføringstype

Business Contact Manager for Outlook inneholder en rekke ulike typer som kan tilpasses skjemaer eller oppføringstyper, inkludert Konto, Forretningskontakt, kundeemne, Salgsmulighet og Forretningsprosjekt.

Du kan bruke standardskjemaene uten å endre dem, eller du kan opprette nye oppføringstyper for å dekke behovene til bedriften din.

Du kan også endre skjemaer ved å legge til og fjerne felt. Hvis du vil ha informasjon, kan du se legge til eller fjerne felt senere i denne artikkelen.

Nye oppføringstyper må være basert på oppføringstypen for forretningsforbindelsen eller forretningskontakten. Hvordan poster kan kobles og informasjonen som deles blant disse beholdes i eventuelle nye oppføringstyper som du oppretter.

Eksempel: Sykkel grossist oppretter egendefinerte oppføringstyper

En sykkel grossist må opprette Store og Store ansatt poster.

Hver butikk som kjøper fra grossist har flere ansatte som er ansvarlig for å kjøpe. Sykkel grossist selger til mange butikker, hver med et eget sett med ansatte som tar innkjøp beslutninger. Grossist må hver ansatt store knytte deres bestemt store for å se listen over ansatte og en kommunikasjon med store ansatte når du ser gjennom informasjon om en butikk.

Hvis du vil gjøre dette, oppretter du grossist et butikkregister som er basert på oppføringstypen Forretningsforbindelse og oppretter en Store ansattpost som er basert på oppføringstype for forretningskontakt. Grossist velger å basere Store-post på en forretningsforbindelsesoppføring, fordi forretningsforbindelsesoppføringer vise en liste over relaterte forretningskontakter og alle kommunikasjonsloggelementer fra hver av forretningskontaktene.

Opprette en egendefinert oppføringstype

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager.

 3. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Tilpasse oppføringstyper:

  • Klikk Nye Forretningskontakttype for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstype for forretningskontakt.

  • Klikk Ny Type forretningsforbindelse for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstypen forretningsforbindelse.

   Tilpass oppføringstyper med den nye Forretningskontakttype-knappen og Ny forretningsforbindelse-knappen uthevet.

   • Hvis du trenger en ny oppføringstype for enkeltpersoner, velger du Nye Forretningskontakttype.

   • Hvis du trenger en ny oppføringstype for organisasjoner eller grupper i en større organisasjon, velger du Ny Type forretningsforbindelse. Alle kommunikasjonsloggelementene fra en hvilken som helst oppføring som er koblet til en konto er oppført i kommunikasjonsloggen for forretningsforbindelsesoppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon om forretningsforbindelsesoppføringer, kan du se Lagre informasjon om forretningsforbindelser i Business Contact Manager.

 5. Skriv inn et entall og flertall navn for den nye oppføringstypen i dialogboksen Nye Forretningskontakttype eller Ny Type forretningsforbindelse.

 6. Alternativt kan du klikke Bla gjennom for å endre ikonet som vises på hver oppføring av denne typen.

 7. Klikk på OK.

  Ny oppføringstype er inkludert i listen over oppføringstyper i dialogboksen Tilpasse oppføringstyper.

  Ny oppføringstype inneholder alle standardsidene og feltene for forretningsforbindelsen eller forretningskontakten du avhengig av nye oppføringstypen. Det inkluderer ikke alle tilpassede sider eller feltene som du har lagt til andre skjemaer. Hvis du vil tilpasse skjemaet ved å endre sider og felt, kan du se neste del, tilpasse et skjema.

Til toppen av siden

Tilpasse et skjema

Du kan tilpasse skjemaer på flere måter. Du kan legge til eller fjerne sider, inndelinger og felt. Du kan omorganisere feltene på en måte som passer for bedriften din.

Obs!: Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Du kan eksportere egendefinerte skjemaer slik at du kan dele dem med andre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer, kan du se eksportere forretningsoppføringer fra Business Contact Manager.

Viktig!: Eventuelle endringer du gjør i et skjema, endres alle oppføringer av den typen. Hvis du for eksempel hvis du fjerner et felt fra forretningskontaktskjemaet, fjernes dette feltet fra alle forretningskontaktoppføringer.

I denne delen

Slette et skjema

Opprette eller redigere lister

Åpne et skjema for tilpasning

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager.

 3. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.

 4. Fra listen, klikker du oppføringstypen du vil tilpasse, og klikk deretter Tilpass skjema-knappen.

  dialogboksen for tilpassing av posttyper med knappen for tilpassing av skjema uthevet.

  Du kan også tilpasse et skjema er åpent. Klikk Skjemaoppsett-knappen på båndet i Tilpass-gruppen.

Det åpnes en som kan tilpasses versjon av skjemaet. Du kan nå legge til eller fjerne sider, inndelinger og felt, eller du kan omorganisere inndelinger og felt i skjemaet.

Generelt-siden vises som standard. Klikk Vis for å vise en annen side i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter navnet på side.

Til toppen av siden

Opprette en ny side

Du kan opprette opptil fire flere sider for eventuelle skjema. Som standard inkluderer de fleste skjemaer sidene Generelt, Detaljer og Logg.

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk Vis Vis ikon i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter brukeren side 1, eller en av de andre sidene for brukeren.

  Det vises en tom side.

  Obs!: Hvis sidenavnet slutter med (skjult), skjult siden som standard. Du må deaktivere funksjonen Skjul skal kunne legge inn data på denne siden i skjemaet.

 3. Hvis siden er skjult, kan du slå av funksjonen Skjul for å vise siden. Klikk Skjul Skjul-ikon i sider-gruppen

  Obs!: Klikk Vis for å kontrollere at siden er ikke lenger skjult, i sider-gruppen. Hvis siden du valgte ikke lenger inneholder (skjult) etter navnet på siden, er synlig.

Du kan nå gi nytt navn til siden eller legge til inndelinger og felt i den. Se legge til eller fjerne inndelinger og legge til eller fjerne felt senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Til toppen av siden

Gi navn til eller endre navn på en side

 1. Klikk Vis i sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter siden du vil gi nytt navn.

 2. Klikk Gi nytt navn til siden Ikonet Gi nytt navn i sider-gruppen.

 3. Skriv inn det nye navnet i boksen navn på siden, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne inndelinger

Informasjon i et skjema er organisert i seksjoner. Det er for eksempel telefonnumre inndelingen som inneholder forskjellige telefon tall-felt, for eksempel forretnings- og Home på forretningskontaktskjemaet.

Skjermbildet for oppsett av forretningskontaktskjema med delen for telefonnumre valgt.

Legge til en inndeling

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk Legg til avsnitt Ikonet Legg til gruppe i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Skriv inn et navn for inndelingen i Delen navn-boksen, og klikk deretter OK.

  Hvis du vil endre bredden på en inndeling, velger du delen. Klikk bred Stort ikon eller Smal Smalt ikonTilpass-fanen.

Fjerne en inndeling

 1. Klikk inndelingen du vil fjerne.

  Tips!: En inndeling har et inndelingsnavn med en vannrett linje ved siden av navnet. Hvis du vil merke en inndeling, klikker du på eller nær navnet på inndelingen.

  Delen valgte telefonnumre

 2. Klikk Fjern Fjern-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

  Obs!: 

  • Alle felt som er i denne delen er fjernet, men de slettes ikke fra Business Contact Manager-databasen. Hvis du vil legge til feltene i skjemaet, kan du se legge til et felt senere i denne artikkelen. Fjerne felt, slettes ikke feltene eller dataene de inneholder. Data som er angitt i feltene fremdeles er lagret i databasen, med mindre du vil slette feltet permanent.

  • Når du fjerner en inndeling, slettes den fra Business Contact Manager-databasen. Feltene som er inkludert i delen slettes ikke sammen med delen. Hvis du vil legge til delen på nytt, kan du legge til en inndeling med samme navn og legg deretter til feltene til skjemaet i den inndelingen.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne felt

Du kan legge til ulike typer felt i Business Contact Manager for Outlook du trenger for bedriften din. Felttypen du legger til fastsetter hva slags informasjon som kan angis eller valgt i feltet.

Hvis du vil skrive inn informasjon i en tekstboks, kan du for eksempel legge et tekstfelt Hvis du vil velge et element fra en liste, kan du legge til en forhåndsutfylt liste (også kjent som en rullegardinliste); Hvis du vil koble til eller knytte én post til en annen oppføring, kan du legge til en relasjonsfelt.

En blomsterbutikken kan opprette et tekstfelt som heter "Favoritt blomst" der personer må skrive inn typen blomst i feltet, og en oppvarming specialist kan opprette et felt kalt "Furnace modellen" med en liste for å velge mellom. Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se opprette eller redigere lister senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Legg til et felt

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

  Tips!: Klikk inndelingen der du vil legge til feltet før neste trinn. Hvis feltet er ikke der du vil at den skal, kan du dra den til en annen inndeling når du har lagt til den.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Legg til felt:

  • Klikk ett av de oppførte feltene i listen, og klikk deretter Legg til skjemaet.

   Dialogboksen Legg til felt

  • Hvis du vil opprette et nytt felt eller legge til et felt klikker du allerede har opprettet for et annet skjema, du Ny.

   Gjør ett av følgende i dialogboksen Opprett et nytt felt:

   Opprette et nytt felt    

   1. Skriv inn et navn for feltet i feltnavn-boksen.

   2. Klikk typen data feltet skal inneholde, for eksempel talldatatype-listen.

   For denne typen data

   Velg denne datatype

   Ord eller setninger opptil 96 tegn

   Tekst

   Tall med eller uten et desimaltegn

   Tall

   Prosenter

   Prosent

   Priser, inntekt eller andre valuta-relaterte data

   Valuta

   Svar på enkle spørsmål som Ja eller Nei, aktivere eller deaktivere, SANN eller USANN

   Ja/Nei

   Datoen eller klokkeslettet informasjon i formater som er tilgjengelige i Outlook

   Dato/klokkeslett

   Heltall

   Heltall

   En forhåndsutfylt liste over elementer (verdier) til å spare tid eller opprettholde konsekvens mellom skjemaer

   Rullegardinliste

   Nettadresse

   URL-ADRESSE

   En kobling til en annen oppføring i databasen

   Relasjon

   Obs!: Du kan ikke endre datatypen for et felt når du har opprettet feltet. Hvis du vil endre datatype, slette feltet, og deretter legge til en ny med datatypen du vil bruke.

   1. Hvis nødvendig, i listen Format, klikker du et format for dataene i feltet.

    Obs!: Noen av datatyper har bare én format.

   2. Klikk på OK.

    Feltet du opprettet, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

   3. Klikk i feltet for å legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

   Legge til et felt fra et annet skjema    

   1. Klikk alternativet Legg til et felt fra et annet skjema.

   2. Klikk et felt fra listen, og klikk deretter OK.

    Obs!: Du må ha opprettet et felt for at det skal vises i denne listen.

    Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

   3. Klikk i feltet for å legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

Til toppen av siden

Legge til en relasjonsfelt

Bruk en relasjonsfeltet til å koble relaterte poster. Alle poster som er koblet til en bestemt post vises på den valgte posten, som kalles mål posten, lignende måte som en forretningsforbindelsesoppføring viser alle forretningskontakter som er knyttet til den.

Du kan koble oppføringer av samme type, samt koble oppføringer som er forskjellige.

For eksempel i eksempelvirksomhetsdatabasen lagres hvis du vil koble handel sykkel med leverandører som sykler til butikker utføre, måte:

 • Åpne leverandøroppføringstypen for tilpasning. Relasjonsfeltet legges til denne oppføringstypen.

  Dialogboksen Tilpasse oppføringstyper i eksempelforretningsdatabasen med leverandøroppføringstypen valgt.

 • Legge til en relasjonsfelt kalt Butikker til oppføringstypen leverandør med butikker som posttype mål og Leverandør navn som mål feltnavnet.

  Obs!: 

  • Legge til en relasjonsfeltet i stedet record type, opprettes også en tabell som viser de relaterte postene på mål-oppføring. I dette eksemplet har leverandørpostene (stedet records) et relasjonsfeltet du bruker til å opprette en kobling for å lagre poster. Store-poster (mål poster) har en tabell som viser leverandør oppføringene som er koblet til.

  • Tabellen eller målfeltet, er ikke redigeres. Hvis du vil endre de relaterte postene, kan du bruke relasjonsfeltet. Gå til leverandøroppføring vil fjerne en butikk eller legge til en annen store i dette eksemplet. Dette endrer listen over leverandører i tabellen på relaterte store postene.

  Opprette et nytt relasjonsfelt i dialogboksen Opprette et nytt felt.

 • Bruk relasjonsfeltet på leverandørpostene du vil koble handel sykkelen lagre poster på leverandør-postene.

  En leverandørpost med butikker oppført i relasjonsfeltet for butikker

 • Merk målfeltet handel sykkelen lagre poster for å se en liste over forhandlere som leverer sykler til disse butikker.

  Et butikkregister med en liste over forhandlere som leverer sykler til butikken.

For informasjon om eksempeldatabasen for virksomheter, kan du se om Adventure Works og eksempelvirksomhetsdatabasen.

Slik legger du til en relasjonsfeltet

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.

  Dialogboksen Legg til felt

 4. I dialogboksen Opprett et nytt felt i feltnavn-boksen skriver du inn navnet på relasjonsfeltet.

 5. Klikk relasjon i datatype-listen.

 6. Klikk oppføringstypen du vil koble den valgte posten til, i listen mål oppføringstypen.

  Obs!: Hvis oppføringstypen mål er den samme som oppføringstypen du tilpasser, feltnavn og navn på målfelt må være ulike.

 7. Skriv inn navnet på målfeltet stå i boksen navn på målfelt.

  Obs!: Navn på målfelt er navnet på tabellen som viser alle de relaterte postene som er knyttet til oppføringstypen mål.

 8. Klikk på OK.

  Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

 9. Klikk feltet som viser relasjon i Datatype-kolonnen for å legge til feltet i skjemaet, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Legg til i skjemaet.

  Obs!: Feltet som viser relasjon i Datatype-kolonnen er feltet for posten. Feltet som viser relasjon mållisten i Datatype-kolonnen legges automatisk til målet oppføringstype, og det er tabell som viser alle relaterte poster som du har angitt i Relasjon-feltet.

Til toppen av siden

Fjerning av felter

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk feltet du vil fjerne fra skjemaet.

  Obs!: Obligatoriske felt, for eksempel kontonavnet kan ikke fjernes.

 3. Klikk Fjern Fjern-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass, eller trykk DELETE-tasten.

  Obs!: Feltet og dataene den inneholder kan legges til skjemaet, fordi feltet er fortsatt være lagret i Business Contact Manager-databasen. Feltet kan også legges til andre skjemaer i dialogboksen Legg til felt.

Slette et felt

Advarsel!: Hvis du sletter et felt i dialogboksen Legg til felt, sletter du permanent feltet, og du mister data som ble angitt i dette feltet. Hvis du fjerner eller slette et felt fra et skjema, sletter du bare feltet fra skjemaet. Hvis du legger til feltet til skjemaet, kan du deretter tilgang til dataene.

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. I dialogboksen Legg til felt, klikker du feltet du vil slette, og klikk deretter Slett.

  Obs!: Du kan slette et felt bare permanent hvis den ikke brukes på andre skjemaer.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til inndelinger og redigere felt

Du kan gi nytt navn til en inndeling i et skjema, men du kan bare gi nytt navn til felt som du har opprettet.

Du kan redigere felt ved å gi nytt navn til dem, og endre formatet for data som kan velges i feltet.

Obs!: Du kan ikke endre datatypen for et felt. Du kan slette feltet og deretter legge til en ny med datatypen du vil bruke.

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk avsnittet eller feltet du vil gi nytt navn til eller redigere.

  Obs!: Du kan bare gi nytt navn til felt som du har opprettet.

 3. Klikk Rediger felt eller inndelingen Feltet Rediger eller ikonet Inndeling i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 4. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Gi nytt navn til en inndeling     Skriv inn et annet navn for inndelingen i dialogboksen Rediger en inndeling.

  • Redigere et feltnavn som du opprettet     Skriv inn et annet navn for feltet i dialogboksen Rediger et felt.

   Hvis du vil endre formatet for data som er tillatt i feltet, i boksen Format klikker du et annet format. Noen felttyper har bare én formateringsalternativ.

Ordne elementer i et skjema

I et skjema som kan tilpasses, kan du flytte delene på en side eller flytte dem til en annen side og omorganisere feltene.

Flytte en inndeling eller omorganisere felt på en side

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk avsnittet eller feltet du vil flytte.

  En inndeling har et inndelingsnavn med en vannrett linje ved siden av navnet. Hvis du vil merke en inndeling, klikker du på eller nær navnet på inndelingen.

  Delen valgte telefonnumre

 3. Dra inndelingen eller felt til en ny plassering på siden, eller bruke piltastene på tastaturet til å flytte inndelingen eller felt.

Til toppen av siden

Flytte en inndeling til en annen side

 1. Klikk inndelingen du vil flytte.

  Delen valgte telefonnumre

 2. Klikk Flytt til Flytt-ikonet i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk siden der du vil flytte inndelingen i dialogboksen Gå til siden, og klikk deretter OK.

  Obs!: Hvis en side er skjult, må du slå av funksjonen Skjul skal kunne legge inn data på siden. Klikk siden i Vis-gruppen i kategorien Tilpass. Klikk Skjul Skjul-ikon i sider-gruppen.

Til toppen av siden

Slette et skjema

Advarsel!: Hvis du sletter en oppføringstype, mister du alle data som ble angitt i denne oppføringstypen.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager, og klikk deretter Tilpass.

 3. Klikk Tilpass oppføringstyper.

 4. Klikk en oppføringstype som du har opprettet, i dialogboksen Tilpasse oppføringstyper.

  Obs!: Du kan bare slette oppføringstyper som du har opprettet. Du kan ikke slette standard oppføringstyper.

 5. Klikk Slett Record Type.

Til toppen av siden

Opprette eller redigere lister

Når du registrerer ofte de samme dataene i et skjema, er det enklere og mer konsekvent å opprette en liste som du kan velge fra.

Opprette en liste

 1. Åpne et skjema for tilpassing.

 2. Klikk Legg til felt Ikonet Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.

 4. Velg rullegardinlisten i datatype-listen.

  Obs!: Bare formatere valget er også rullegardinlisten for en liste.

 5. Klikk på OK.

 6. Legge til elementer i listen.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til for å legge til et element (en verdi) i listen i dialogboksen Rediger lister.

  2. Skriv inn navnet på verdien i dialogboksen Legg til element i boksen navn på elementet.

  3. Klikk på OK.

   I dialogboksen Rediger lister i verdi-kolonnen, vises elementet du har lagt til.

  4. Hvis du vil legge til et annet element i listen, kan du gjenta denne prosessen.

 7. Hvis du vil flytte et element oppover eller nedover i listen, klikker du verdien du vil flytte, og deretter klikker du opp eller pil ned.

 8. Hvis du vil velge ett element skal være standardverdi i feltet, klikker du verdien, og klikk deretter knappen Angi som standard.

  Hvis det er ett element som skal brukes ofte, kan du gjøre det til standardverdien i Spar tid når du fyller ut skjemaet.

 9. Klikk på OK.

Rediger en liste

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk kategorien Business Contact Manager, og klikk deretter Tilpass.

 3. Klikk Rediger lister.

 4. Klikk listen du vil redigere, i dialogboksen Redigere lister.

  Når du velger en liste, vises elementene i listen i verdi-kolonnen.

  Dialogboksen Redigere lister

 5. Gjør ett av følgende for å redigere listen:

  Legg til en verdi i listen     Klikk Legg til, Skriv inn navnet på elementet, og klikk deretter OK.

  Gi nytt navn til en verdi     Klikk et element, og klikk deretter knappen Gi nytt navn. Skriv inn det nye navnet, og klikk deretter OK.

  Fjerne en verdi eller erstatte den med en annen verdi     Klikk et element, og klikk deretter Slett-knappen. Hvis du vil erstatte verdien, velg en annen verdi i listen, og klikk deretter OK. Hvis du vil fjerne det, klikker du OK.

  Flytte en verdi oppover eller nedover i listen     Klikk et element, og klikk opp eller pil ned.

  Gjøre et element til standardverdi     Klikk elementet, og klikk deretter knappen Gjør til standard.

 6. Klikk OK når du har fullført alle endringene i dialogboksen Rediger lister.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×