Opprette og tilordne fargekategorier

Opprette og tilordne fargekategorier

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Fargekategorier gjør det enkelt å identifisere og gruppere tilknyttede elementer i Microsoft Outlook. Tilordne en fargekategori til en gruppe med beslektede elementer, for eksempel notater, kontakter, avtaler og e-postmeldinger, slik at du raskt kan spore og organisere dem. Du kan også tilordne mer enn én fargekategori til elementer.

Vise fargekategorier i innboksen
Fargekategorier kan du raskt kan søke gjennom og Finn relaterte elementer.

Fargekategorier kan du raskt kan søke gjennom og Finn relaterte elementer.

Du kan velge fra et sett med standardkategorier eller opprette dine egne og deretter tilordne kategoriene til elementene i Outlook. De er fargekategoriene i tabell visninger, for eksempel innboksen, og i de åpne elementene. Du kan gi nytt navn til kategoriene til noe mer relevante for deg, eller du kan velge ulike farger for kategoriene. Denne fleksibiliteten gjør det mulig å utforme et system for farge-kategori som passer til din personlige arbeidsdokumentene stil.

Tilordne en fargekategori til en e-postmelding

Hvis du vil tilordne en fargekategori til en melding fra meldingslisten, høyreklikker du meldingen. Velg Kategoriser, og velg deretter en kategori fra listen.

Tips: Hvis du høyreklikker du meldingen, og du bare se alternativer for å flagge meldingen, kan du prøve å høyreklikke i det tomme området til høyre for navnet på avsenderen.

Kommentarer: 

 • Hvis du vil tilordne en fargekategori andre eller tredje, kan du utføre denne handlingen flere ganger.

 • Du kan ikke tilordne en fargekategori til en melding i leseruten eller fra meldingslisten Hvis du bruker med en Selskapelig visning i Outlook 2016. For mer informasjon, kan du se lære mer om med en Selskapelig visningen.

Hvis du vil tilordne en fargekategori fra leseruten eller en åpen melding, velg Kategoriser i merker-gruppen på båndet, og velg deretter en kategori fra listen.

Hvis du ikke ser Kategoriser på båndet, velger du rullegardinmenyen under koder.

Velg rullegardinmenyen koder, og velg deretter Kategoriser.

Merknad: Kategoriser-listen viser de ti sist brukte kategoriene. Hvis du har flere kategorier, må du velge Alle kategorier for å se resten av listen.

 1. Velg en meldingsmappe i, i merker-gruppen på båndet Kategoriser >  Alle kategorier.

  Kommandoen Alle kategorier i Merker-gruppen

  Merknad: For kalenderelementer vises i koder -gruppen i kategorien avtale eller møte . For en åpen kontakt eller oppgave vises i koder -gruppen i kategorien Kontakt eller oppgave .

 2. Velg Ny i dialogboksen Fargekategorier.

 3. Skriv inn et navn for kategorien, og velg en farge og eventuelt en hurtigtast. Velg deretter OK.

  Dialogboksen Legg til ny kategori

En hurtigklikkategori er en standardkategori som du kan angi i visse tabell-visninger. Hvis du for eksempel hvis du deaktivere leseruten eller flytte leseruten under meldingslisten, vises som i flere kolonner i innboksen, inkludert mottatt, kategori og omtale. Hvis du vil tilordne en hurtigklikkategori i en av disse visningene, kan du klikke i kategori-kolonnen for å angi en kategori.

 1. Velg på båndet i koder-gruppen Kategoriser > Angi hurtigklikk.

 2. Bruk rullegardinlisten til å velge en fargekategori, og velg deretter OK.

Merknad: Fra en åpen melding kan du klikke Angi hurtigklikkKategoriser-menyen for å angi standard fargekategori for alle fremtidige meldinger, ikke bare meldingen som er valgt.

Hva vil du gjøre?

Farge legger til synlighet i Outlook-elementene. Hvis du oppretter en kategori kalt Morris prosjektet, for eksempel og tilordne elementer til den, du kan holde oversikt over møter, kontakter og meldinger som er knyttet til prosjektet.

Fargekategorier i kalenderen
Fargekategorier koble relaterte Outlook-elementer for enkel identifikasjon. Her, med fargekategorien vises i toppteksten i et åpent element og i kalenderen, kan du se at begge elementene gjelder Morris prosjektet.

Fargekategorier koble relaterte Outlook-elementer for enkel identifikasjon. Her, med fargekategorien vises i toppteksten i et åpent element og i kalenderen, kan du se at begge elementene gjelder Morris prosjektet.

Fargekategorier er lett synlige i tabell visninger, for eksempel innboksen, og i de åpne elementene. Standardsettet med seks fargekategorier er utformet for å tilpasses. Du kan gi nytt navn til kategoriene til noe mer relevante for deg, eller du kan velge ulike farger for kategoriene. Utover disse seks, kan du opprette så mange flere fargekategorier som du trenger, og du kan tilordne flere fargekategorier til elementer som skal delta fysisk. Denne fleksibiliteten gjør det mulig å utforme et system for farge-kategori som passer til din personlige arbeidsdokumentene stil.

Vise fargekategorier i innboksen
Fargekategorier kan du raskt kan søke gjennom og Finn relaterte elementer.

Fargekategorier kan du raskt kan søke gjennom og Finn relaterte elementer.

Du kan også velge en hurtigklikkategori som gjør det mulig å klikke bare én gang i innboksen eller andre tabellvisning for å tilordne en standard fargekategori til en Microsoft Outlook element. Finn ut mer i tilordne en hurtigklikkategori.

Søkemappe har blitt lagt til Søkemapper i navigasjonsrute for å gjøre å finne post enklere, en Kategorisert e-post og gir en oversikt over alle post. Du kan sortere og gruppere de kategoriserte elementene i denne mappen. Du kan også opprette flere kategori søkemapper for bestemte kategorier.

Selv om du kan bruke og tilpasse seks standardfargekategoriene, må du opprette nye mens du fortsetter å organisere elementene. Egenskapene som du kan bruke til en kategori er farge, navn og hurtigtast.

 1. Klikk Kategoriser Knappesymbol på verktøylinjen.

 2. Klikk Alle kategorier.

  Fargekategori-menyen

 3. Klikk Ny.

  Dialogboksen Legg til ny kategori åpnes.

  Dialogboksen Legg til ny kategori

 4. Skriv inn et navn for den nye fargekategorien i navn-boksen.

 5. Velg fargen du vil bruke i farge-listen, og klikk deretter OK.

  Kommentarer: 

  • Velge en hurtigtast er valgfritt.

  • Hvis du vil opprette en fargekategori uten en farge som er tilordnet til den, klikker du Ingen i fargepaletten. Kategorien gjelder et navn (og en hurtigtast Hvis du velger) elementer, og du kan sortere og gruppere elementer i henhold til kategorien. Elementene vil også være tilgjengelig i søkemappen riktig kategori.

Tilordne en fargekategori til en Outlook-element

En fargekategori må være oppført i listen farge kategori før du kan tilordne. Hvis fargekategorien ikke er oppført, kan du samtidig opprette en ny fargekategori og tilordne den til et element.

Merknad: Første gang du tilordner en standard fargekategori til et element, blir du bedt om å gi nytt navn til kategorien. På det tidspunktet kan du også endre fargen på kategorien, gi den nytt navn, og velg en hurtigtast.

Tilordne en fargekategori til et element i en tabellvisning

Tilordne fargekategorier til elementer i innboksen eller andre tabell visninger fungerer på samme måte for alle typer Outlook-elementer.

Merknad: Tilordne fargekategorier i en kortvisning i kontakter (for eksempel visittkortvisning) eller ikoner er visningen i notatene den samme som tilordne fargekategorier i tabellvisning.

 • Hvis du vil tilordne en fargekategori, gjør du ett av følgende:

  • Merk elementet, klikk Kategoriser Knappesymbol på verktøylinjen, og klikk deretter en fargekategori.

  • Høyreklikk elementet, pek på Kategoriser Knappesymbol på hurtigmenyen, og klikk deretter en fargekategori.

   Bare 15 sist brukte fargekategoriene som vises på menyen Kategoriser. Se flere kategorier eller opprette en ny kategori, klikk Alle kategorier. Hvis du vil tilordne en fargekategori fra dialogboksen Fargekategorier, må du merke avmerkingsboksen ved siden av fargekategorien.

   Dialogboksen Fargekategorier er også en rask måte å tilordne flere kategorier til et element.

   Kommentarer: 

   • I tidslinjen visninger for eksempel de som tilbys i oppgaver og loggen, er den eneste måten å tilordne en fargekategori til elementet ved hjelp av metoden for snarvei menyen beskrevet ovenfor.

   • Kladd-visningen vises Kategoriser-knappen ikke på verktøylinjen som standard. Hvis du vil legge til denne knappen på Verktøy-menyen, klikker du Tilpass. Klikk Handlinger i kategorien kommandoer i Kategorier-listen. Klikk Kategoriser og drar den til på verktøylinjen for der du vil det skal vises i kommandoer-listen.

Standardfargekategoriene har generiske navn, for eksempel rød kategori og blå kategori. Enkelt å identifisere og organisere de kategoriserte elementene, kan du gi fargekategoriene ved å bruke navn som gir mening for deg.

Merknad: Hvis du endrer en fargekategori som allerede er tilordnet til elementer, oppdateres alle elementene som er tilordnet kategorien til det nye navnet.

 1. Klikk Kategoriser Knappesymbol på verktøylinjen.

 2. Klikk Alle kategorier.

  Fargekategori-menyen

 3. Klikk navnet på en fargekategori i navn-listen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 4. Skriv inn det nye navnet på fargekategorien i navn-listen.

  • Hvis du vil automatisk tilordne fargekategorien som du gir nytt navn til elementer som er valgt i vinduet viktigste Microsoft Outlook, Merk av ved siden av fargekategorien i navn-listen, og klikk deretter OK.

  • Første gang du tilordner en eksisterende fargekategori til et element, blir du bedt om å gi fargekategorien nytt navn.

 1. Klikk Kategoriser Knappesymbol på verktøylinjen, og klikk deretter Angi hurtigklikk.

 2. Velg en fargekategori i dialogboksen Angi hurtigklikk i listen.

Endre til en annen hurtigklikkategori, endres ikke fargekategorien som allerede er tilordnet til et element. Hvis du endrer navnet eller fargen på alle fargekategorier, kan alle elementer som er tilordnet er oppdatert for å gjenspeile det nye navnet eller fargen.

Du kan også angi gjeldende hurtigklikkategori fra Kategoriser-menyen i et åpent element.

Du kan tilordne en hurtigklikkategori til de fleste Outlook-elementer når du viser dem i en tabellvisning, for eksempel innboksen, eller i gjøremålsfeltet.

 • Klikk Kategorier-kolonnen ved siden av en melding i innboksen eller en annen tabellvisning. Dette legger til fargen på hurtigklikkategori til kolonnen. Hvis du åpner elementet, vises fargen og navnet på fargekategorien nær toppen av elementet.

  Kommentarer: 

  • Du kan fjerne hurtigklikkategorien ved å klikke Kategorier-kolonnen på nytt.

  • Du kan tilordne en hurtigklikkategori til flere elementer samtidig. Velger du alle elementene, og klikk deretter Kategorier-kolonnen ved siden av et av elementene.

Ved å knytte en hurtigtast til en fargekategori, kan du raskt tilordne fargekategorien til et element, for eksempel en e-postmelding ved å merke elementet i innboksen eller en annen tabell visning og deretter trykke hurtigtasten. Du kan også bruke hurtigtasten for å tilordne en fargekategori til flere elementer samtidig.

 1. Klikk Kategoriser Knappesymbol på verktøylinjen i vinduet viktigste Microsoft Office Outlook 2007.

 2. Nederst på menyen, klikk Alle kategorier.

 3. Merk av for en fargekategori i navn-listen.

 4. Velg en hurtigtast, i Hurtigtast-listen.

Du kan ikke tilbakestille listen til seks standardkategoriene fra Office Outlook 2007. Disse standardkategorier tilbys som plassholdere å tilpasse, etter behov.

Selv om du ikke kan gjenopprette seks standardkategorier fra Outlook, kan du opprette listen på nytt. Eller du kan kjøre en kommando ved å bruke en kommandolinjebryteren i dialogboksen Windows kjøre automatisk gjenopprette standardlisten over seks kategorier.

Opprette listen i Outlook

Dette grunnleggende settet med fargekategorier er utformet for å tilpasses. Du kan gi nytt navn til kategoriene og knytte dem med forskjellige farger. Utover disse seks fargekategorier er det enkelt å opprette nye fargekategorier. Nedenfor følger seks, standardfargekategoriene i Outlook 2007.

Rød kategori

Gul kategori

Blå kategori

Oransje kategori

Grønn kategori

Purpur kategori

Egenskapene som du kan bruke til en kategori er farge, navn og hurtigtast. Hvis du endrer en fargekategori som allerede er tilordnet til elementer, oppdateres fargekategorien i elementene.

Merknad: Hvis du oppgraderer fra en annen versjon av Outlook når du installerer Office Outlook 2007, første gang du åpner listen fargekategorier seks vises standardfargekategoriene, sammen med eventuelle kategorier som hadde blitt brukt på elementer i den tidligere versjonen av Outlook.

Gjenopprette listen ved å bruke en kommandolinjebryteren

Det er en kommandolinjebryteren som gjenoppretter seks, kategori standardfarger og navn i Kategori-listen. Lær mer om hvordan du bruker kommandolinjebrytere.

Merknad: Kjøre denne kommandolinjebryteren, slettes alle egendefinerte kategorier som du opprettet. Hvis du har oppgradert til Office Outlook 2007 fra en annen versjon av Outlook, slettes alle egendefinerte kategorier eller kategorier fra listen over hovedkategorier. Elementer vil fortsatt beholde kategorinavnet, men ikke en farge.

Først kontrollere plasseringen av outlook.exe på datamaskinen. Hvis du godtok mappen standardplasseringer da du installerte Office Outlook 2007, er outlook.exe plassert på c:\Programfiler\Microsoft office\office12\outlook.exe.

Hvis du ikke finner filen outlook.exe her, søker du etter filen og notere den fullstendige banen.

 1. Gjør et av følgende:

  • Windows Vista   

   • Klikk Start Knappesymbol , pek på Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003   

   • Klikk Start og deretter Kjør.

 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn et anførselstegn, angir den fullstendige banen for filen outlook.exe, og deretter skriver du inn et nytt anførselstegn. Du kan også klikke Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette tilfellet settes anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og skriv deretter Bytt /cleancategories. Hvis du bruker installasjonen standardplasseringen, vil for eksempel skriver du inn teksten se slik ut:

  "c:\Programfiler\Microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klikk OK.

  Merknad: 

  • Det skilles ikke brytere. Hvis du for eksempel fungerer /CLEANCATEGORIES på samme måte som /cleancategories.

  • Husk ett mellomrom før bryteren.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×