Opprette og tilordne fargekategorier

Opprette og tilordne fargekategorier

Outlook for Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Med fargekategorier kan du enkelt identifisere og gruppere tilknyttede elementer i Microsoft Outlook. Tilordne en fargekategori til en gruppe med innbyrdes elementer – som notater, kontakter, avtaler og e-postmeldinger – slik at du raskt kan spore og organisere dem. Du kan også tilordne med enn én fargekategori til elementer.

vis fargekategorier i innboksen
Med fargekategorier kan du raskt skanne og finne tilknyttede elementer.

Du kan velge fra et sett med standardkategorier eller opprette dine egne, og deretter tilordne kategoriene til Outlook-elementene. Kategorifargene vises tydelig i tabell-visninger, som for eksempel innboksen, og i de åpne elementene. Du kan gi kategoriene et nytt navn som passer bedre, eller du kan velge forskjellige farger for kategoriene. Denne fleksibiliteten gjør det i stand til å opprette et system for fargekategoriene, som passer til din personlige arbeidsstil.

Tilordne en fargekategori til en e-postmelding

Hvis du vil tilordne en fargekategori til en melding fra meldingslisten, høyreklikker du på meldingen. Velg Kategoriser, og velg deretter en kategori fra listen.

Tips! Hvis du høyreklikker på meldingen og bare ser alternativer for å flagge meldingen, kan du prøve å høyreklikke i det tomme området til høyre for avsenderens navn.

Obs!: 

 • Hvis du vil tilordne en eller to fargekategorier til, kan du utføre denne handlingen flere ganger.

 • Hvis du bruker samtalevisning i Outlook 2016, kan du ikke tilordne en fargekategori til en melding fra leseruten eller fra meldingslisten. Du finner mer informasjon i Finn ut mer om samtalevisning.

Hvis du vil tilordne en fargekategori fra leseruten eller en åpen melding, velger du Kategoriser fra Merker-gruppen på båndet og deretter en kategori fra listen.

Hvis du ikke ser Kategoriser på båndet, velger du rullegardinlisten under Merker.

Velg rullegardinlisten Merker, og velg deretter Kategoriser.

Obs!: Rullegardinlisten Kategoriser viser de ti sist brukte kategoriene. Hvis du har flere kategorier, må du velge Alle kategorier for å se resten av listen.

 1. Velg Kategoriser > Alle kategorier i en hvilken som helst meldingsmappe i Merker-gruppen på båndet.

  Kommandoen Alle kategorier i Merker-gruppen

  Obs!:  Når det gjelder kalenderelementer, vises Merker-gruppen i kategorien Avtale eller Møte. Når det gjelder en åpen kontakt eller oppgave, vises Merker-gruppen i kategorien Kontakt eller Oppgave.

 2. Velg Ny i dialogboksen Fargekategorier.

 3. Skriv inn et navn for kategorien, og velg en farge. Du kan også angi en hurtigtast. Velg deretter OK.

  Dialogboksen Legg til ny kategori

En kategori for hurtigklikk er en standardkategori du kan angi, i enkelte tabellvisninger. For eksempel hvis du slår av leseruten eller flytter leseruten under meldingslisten, ser du flere kolonner i innboksen, inkludert mottatt, kategori og omtale. Hvis du vil tilordne en kategori for hurtigklikk i én av disse visningene, klikker du i kolonnen kategori for å angi en kategori.

 1. Velg Kategoriser > Angi hurtigklikk i Merker-gruppen på båndet.

 2. Bruk rullegardinlisten til å velge en kategori, og velg OK.

Tips!: Fra en åpen melding kan du klikke Angi hurtigklikkKategoriser-menyen for å angi standard fargekategori for alle fremtidige meldinger, ikke bare meldingen som er valgt.

Hva vil du gjøre?

Farger gjør at Outlook-elementene dine blir synlige. Hvis du for eksempel oppretter en kategori med navn Morris-prosjektet, og tilordner elementer til den, kan du holde styr på alle møter, kontakter og meldinger tilknyttet prosjektet.

Fargekategorier i kalenderen
Fargekategorier knytter sammen Outlook-elementer for enkel identifisering. Her, hvor fargekategorien vises i en overskrift til et åpent element i kalenderen, kan du se at begge elementene angår Morris-prosjektet.

Fargekategorier vises tydelig i tabell-visninger, som for eksempel innboksen og i de åpne elementene. Standardsettet med seks fargekategorier er ment for å tilpasses. Du kan gi kategoriene et nytt navn som passer bedre, eller du kan velge forskjellige farger for kategoriene. Utover disse seks kan du opprette så mange flere farger som du ønsker, og du kan også tilordne flere fargekategorier til elementer. Denne fleksibiliteten gjør det i stand til å opprette et system for fargekategoriene, som passer til din personlige arbeidsstil.

vis fargekategorier i innboksen
Med fargekategorier kan du raskt skanne og finne tilknyttede elementer.

Du kan også velge en hurtigklikkategori som lar deg klikke bare én gang i innboksen eller en annen tabellvisning, for å tilordne en standard fargekategori til et Microsoft Outlook-element. Finn ut mer i Tilordne en Hurtigklikk-kategori.

En søkemappe for Kategorisert e-post har blitt lagt til i Søkemapper i navigasjonsrute, som gjør det enklere å finne de kategoriserte e-postelementene. Du kan også vise alle de kategoriserte e-postelementene. Du kan sortere og gruppere kategoriserte elementer i denne mappen. Du kan også opprette flere Kategorisøkemapper for spesifikke kategorier.

Selv om du kan bruke og tilpasse de seks standard fargekategoriene, kan det hende du trenger å opprette nye, mens du fortsetter å organisere elementene. Egenskapene som du kan ta i bruk for en kategori er farge, navn og hurtigtast.

 1. Klikk på Kategoriser Knappebilde i verktøylinjen.

 2. Klikk på Alle kategorier.

  Fargekategori-menyen

 3. Klikk på Ny.

  Dialogboksen Legg til ny kategori åpnes.

  Dialogboksen Legg til ny kategori

 4. Skriv inn et navn for den nye fargekategorien i Navn-boksen.

 5. Velg fargen du ønsker å bruke i Farge-listen, og klikk deretter på OK.

  Obs!: 

  • Det er valgfritt å velge en hurtigtast.

  • Hvis du ønsker å opprette en fargekategori uten en tilordnet farge, klikker du på Ingen i fargepaletten. Kategorien gir et navn (og en hurtigtast hvis du velger det) til elementene, og du kan sortere og gruppere elementene i henhold til kategorien. Elementene er også tilgjengelig i den aktuelle Kategorisøkemappen.

Tilordner en fargekategori til et Outlook-element

En fargekategori må være oppført i listen over fargekategorier, før du kan tilordne den. Hvis fargekategorien ikke er oppført, kan du samtidig opprette en ny fargekategori, og tilordne den til et element.

Obs!: Første gang du tilordner en standard fargekategori til et element, blir du bedt om å gi kategorien et nytt navn. Deretter kan du endre fargen på kategorien, gi den et nytt navn og velge en hurtigtast.

Tilordner en fargekategori til et element i en tabellvisning

Prosessen med å tilordne fargekategorier til elementer i innboksen eller andre tabell-visninger er lik for alle Outlook-elementer.

Obs!: Prosessen med å tilordne fargekategorier i en kortvisning i Kontakter (som Visittkort-visning) eller ikonvisning i Notater er den samme som å tilordne kategorier i tabellvisning.

 • Hvis du vil tilordner en ny fargekategori, gjør du ett av følgende:

  • Velg elementet, klikk på Kategoriser Knappebilde på verktøylinjen, og klikk deretter på en fargekategori.

  • Høyreklikk på elementet, pek til Kategoriser Knappebilde i hurtigmenyen, og klikk deretter på en fargekategori.

   Bare de 15 sist brukte fargekategoriene vises på Kategoriser-menyen. Hvis du vil se flere kategorier eller opprette en ny kategori, klikker du på Alle kategorier. Hvis du vil tilordne en fargekategori fra dialogboksen Fargekategorier, må du merke av for alternativet ved siden av fargekategorien.

   Du kan bruke dialogboksen Fargekategorier til raskt å tilordne flere kategorier til et element.

   Obs!: 

   • Den eneste måten å tilordne en fargekategori til elementer i tidslinjevisninger som du finner i Oppgaver og Dagbok, er å bruke hurtigmenymetoden som beskrevet ovenfor.

   • Kategoriser-knappen vises ikke på verktøylinjen som standard i Dagbok-visning. Hvis du vil legge til denne knappen, klikker du på TilpassVerktøy-menyen. Klikk på HandlingerKommandoer-fanen i Kategorier-listen. Klikk på Kategoriser i Kommandoer-listen, og dra den til verktøylinjen der du ønsker at den skal vises.

Standard fargekategorier har generiske navn, som Rød kategori og Blå kategori. Hvis du vil gjøre det enkelt å identifisere og organisere kategorielementene dine, kan du gi fargekategoriene nye navn som gir mer mening.

Obs!: Hvis du endrer en fargekategori som allerede har fått tilordnet elementer, oppdateres alle elementene som er tilordnet den kategorien til det nye navnet.

 1. Klikk på Kategoriser Knappebilde i verktøylinjen.

 2. Klikk på Alle kategorier.

  Fargekategori-menyen

 3. Klikk på navnet på en fargekategori i Navn-listen, og klikk deretter på Gi nytt navn.

 4. Skriv inn det nye navnet for fargekategorien i Navn-listen.

  • Hvis du vil tilordne den fargekategorien med nytt navn til elementer som er valgt i hovedvinduet til Microsoft Outlook automatisk, velger du Navn-listen, og klikker deretter på OK.

  • Første gang du tilordner en eksisterende fargekategori til et element, blir du bedt om å gi fargekategorien et nytt navn.

 1. Klikk på Kategoriser Knappebilde på verktøylinjen, og klikk deretter på Angi hurtigklikk.

 2. Velg en fargekategori fra listen i dialogboksen Angi hurtigklikk.

Hvis du endrer til en ny Hurtigklikk-kategori, endres ikke fargekategorien som er tilordnet til elementene. Hvis du imidlertid endrer navnet på eller fargen til en fargekategori, oppdateres alle elementene som er tilordnet en fargekategori for å gjenspeile det nye navnet eller den nye fargen.

Du kan også angi gjeldende Hurtigklikk-kategori fra Kategoriser-menyen i åpne elementer.

Du kan tilordne en Hurtigklikk-kategori til de fleste Outlook-elementer når du viser dem i tabellvisning, som innboksen eller gjøremålsfeltet.

 • Klikk å kolonnen Kategorier ved siden av en melding i innboksen eller annen tabellvisning. Det fører til at fargen som er tilknyttet til Hurtigklikk-kategorien, legges til i kolonnen. Hvis du åpner elementet, vises fargen og navnet på fargekategorien nesten øverst i elementet.

  Obs!: 

  • Du kan fjerne Hurtigklikk-kategorien ved å klikke på Kategorier-kolonnen på nytt.

  • Du kan tilordne en Hurtigklikk-kategori til flere elementer samtidig. Du velger bare alle elementene, og klikker deretter på Kategorier-kolonnen ved siden av elementene.

Ved å tilknytte en hurtigtast med fargekategori, kan du raskt tilordne fargekategorien til et element, som en e-postmelding, ved å velge elementet i innboksen eller en annen tabell-visning, og deretter trykke på hurtigtasten. Du kan også bruke hurtigtasten til å tilordne en fargekategori til flere elementer samtidig.

 1. Klikk på Kategoriser Knappebilde på verktøylinjen i hovedvinduet til Microsoft Office Outlook 2007.

 2. Klikk på Alle kategorier nederst i menyen.

 3. Merk av for en fargekategori i Navn-listen.

 4. Velg en hurtigtast i Hurtigtast-listen.

Du kan ikke tilbakestille listen til seks standardkategoriene mens du er i Office Outlook 2007. Disse standardkategoriene tilbys som plassholdere du kan tilpasse etter behov.

Selv om du ikke kan gjenopprette de seks standardkategoriene mens du bruker Outlook, kan du gjenopprette listen. Du kan også kjøre en kommando ved hjelp av en kommandolinjebryter i Windows Kjør-dialogboksen for å gjenopprette standardlisten med de seks kategoriene automatisk.

Gjenopprette listen i Outlook

Dette enkle settet med fargekategorier er ment for å tilpasses. Du kan gi nye navn til kategoriene og forbinde dem med ulike farger. Det er enkelt å opprette nye fargekategorier utover disse seks fargekategoriene. De følgende er de seks standardfargekategoriene i Outlook 2007.

Rød kategori

Gul kategori

Blå kategori

Oransje kategori

Grønn kategori

Lilla kategori

Egenskapene som du kan ta i bruk for en kategori, er farge, navn og hurtigtast. Hvis du endrer en fargekategori som allerede er tilordnet til elementer, oppdateres fargekategorien i disse elementene.

Obs!: Hvis du oppgraderer fra en annen versjon av Outlook når du installerer Office Outlook 2007, vil de seks standardfargekategoriene vises første gang du åpner Fargekategorier-listen sammen med kategorier som har vært brukt på elementer i den tidligere versjonen av Outlook.

Gjenopprette listen ved hjelp av en kommandolinje-bryter

Det finnes en kommandolinjebryter som vil gjenopprette de seks standardfargekategoriene og -navnene i Kategori-listen. Finn ut mer om bruk av kommandolinje-brytere.

Viktig!: Når denne kommandolinje-bryteren kjøres, slettes eventuelle egendefinerte kategorier du har opprettet. Hvis du oppgraderer til Office Outlook 2007 fra en annen versjon av Outlook, vil eventuelle egendefinerte kategorier eller kategorier fra listen over hovedkategorier bli slettet. Elementer beholder fortsatt kategorinavnet, men ikke fargen.

Først må plasseringen av outlook.exe på datamaskinen kontrolleres. Hvis du godtok standardmappeplasseringene da du installerte Office Outlook 2007, er outlook.exe plassert i c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Hvis du ikke finner outlook.exe på den plasseringen, søker du etter filen og skriver ned hele banen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Windows Vista    

   • Klikk på Start Bilde av knapp , og pek på Alle programmer, klikk på Tilbehør, og klikk deretter på Kjør.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

   • Klikk på Start, og klikk deretter på Kjør.

 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn et anførselstegn, angir den fullstendige banen for filen outlook.exe, og deretter skriver du inn et nytt anførselstegn. Du kan også klikke Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette tilfellet settes anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og skriv deretter inn bryteren /cleancategories. Hvis du bruker den vanlige installasjonsplasseringen, vil for eksempel teksten du skriver inn se slik ut:

  «c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe» /cleancategorie s

 4. Klikk på OK.

  Obs!: 

  • Brytere skiller ikke mellom store og små bokstaver. For eksempel fungerer /CLEANCATEGORIES på samme måte som /cleancategories.

  • Husk å inkludere ett mellomrom før bryteren.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×