Opprette og skrive ut notatsider

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Du kan opprette notatsider etter hvert som du bygger en presentasjon. Du vil kanskje skrive dem ut og se gjennom dem mens du holder presentasjonen.

En grønn idé ... Grønt blad   

Før du skriver ut notatsider, bør du imidlertid vurdere å vise notatene i presentasjonsvisningen i stedet. Du kan vise notatene dine på en ekstra skjerm mens du holder presentasjonen for å spare papir og skriverblekk. SeVise foredragsnotatene privat mens du fremfører en presentasjon på flere skjermer for mer informasjon.

Bruk notatruten i normalvisning til å skrive notater om lysbildene. Klikk på Normal i Presentasjonsvisninger-gruppen på Visning-fanen for å komme til normalvisningen.

Notater-ruten

Figur: Notater-ruten (innringet i rødt) i Normalvisning

Du kan skrive inn og formatere notatene mens du arbeider i normalvisning, men du må bytte til notatsidevisning hvis du vil se hvordan notatsidene vil se ut på utskrift, eller hvis du vil se effekten av eventuell tekstformatering, for eksempel skriftfarger. Du kan også kontrollere og endre topptekstene og bunntekstene av notatene i notatsidevisning.

Hver notatside viser et miniatyrbilde av lysbildet, sammen med notater som følger med lysbildet. Du kan utbrodere notater med diagrammer, bilder, tabeller eller andre illustrasjoner i notatsidevisning.

Notatsider

(Følgende tall stemmer overens med tallene i illustrasjonen.)

 1. Notatsider omfatter notatene og alle lysbildene i presentasjonen.

 2. Hvert lysbilde skrives ut på en egen notatside.

 3. Notatene følger lysbildet.

 4. Du kan legge til data, som diagrammer eller bilder, på notatsidene.

Husk følgende når du legger til notater:

 • Når du endrer, legger til eller sletter data på en notatside, gjelder endringene bare for denne notatsiden og notatteksten i normalvisning.

 • Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere lysbildeområdet eller notatområdet, gjør du endringene i notatsidevisningen.

 • Du kan ikke tegne eller plassere bilder i notatruten i normalvisning. Bytt til notatsidevisning og tegn eller legg til bildet.

 • Bilder og objekter som du legger til i notatsidevisningen, vises på utskriften av notatsiden, men ikke på skjermen i normalvisning.

En standard notatside består av et lysbildeminiatyrbilde på øverste halvdel av siden og en like stor del for notatene på nederste halvdel av siden.

Standard notatsider

Hvis en halv side ikke nok plass til notatene dine, kan du legge til mer plass.

Når du vil lage mer plass på en enkel notatside:

 1. I normalvisningen klikker du på Lysbilder-fanen i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder, og deretter klikker du på lysbildet du vil ha økt notatplass til.

  Ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og Lysbilder

 2. Klikk Notatside i Presentasjonsvisninger-gruppen på Vis-menyen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette lysbildeminiatyrbildet på notatsiden, klikker du lysbildet og trykker deretter DEL.

  • Hvis du vil øke størrelsen på lysbildeminiatyrbildet på notatsiden, drar du et skaleringshåndtak på miniatyrbildet.

 4. Dra skaleringshåndtaket for å forstørre notatplassholderen så mye som ønsket, i den øvre kantlinjen til notatplassholderen.

For å legge til grafikk, for eksempel en figur eller et bilde, eller hvis du vil formatere alle notatsidene i presentasjonen, kan du endre notatmalen. Hvis du for eksempel vil sette inn en firmalogo eller annen type grafikk på alle notatsidene, legg det til i notatmalen. Eller, hvis du vil endre skriftstil for alle notater, endre stilen på notatmalen. Du kan endre utseendet og plasseringen av lysbildeområdet, notatområdet, topptekster, bunntekster, sidetall og dato.

Du kan skrive ut notatsidene med lysbildeminiatyrbilde som du kan dele ut til publikum eller bruke til å forberede deg til presentasjonen.

Obs!: Du kan bare skrive ut ett lysbildeminiatyrbilde med notater per utskriftsside.

 1. Åpne presentasjonen du vil skrive ut notatsider med lysbildeminiatyrbilder for.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk på Skriv ut på venstre side på Fil-fanen.

 4. Klikk pilen ved siden av Helsidelysbilder under Innstillinger, og klikk deretter Notatsider under Utskriftsoppsett.

 5. Hvis du vil angi sideretningen, klikker du på pilen ved siden av Stående papirretning, og deretter klikker du på Stående papirretning eller Liggende papirretning i listen.

 6. Hvis du vil skrive ut notatene og lysbildeminiatyrbildene i farger, velger du en fargeskriver. Velg pilen ved siden av Farge, og klikk deretter på Farge i listen.

 7. Klikk Skriv ut.

Obs!: Du kan bare skrive ut én notatside per utskriftsside.

 1. Åpne presentasjonen du vil skrive ut notatsider uten lysbildeminiatyrbilder for.

 2. Åpne hvert lysbilde i notatsidevisning. Hvis du vil gå til notatsidevisningen, klikker du på Notatside i Presentasjonsvisninger-gruppen på Vis-menyen.

 3. Slette miniatyrbildet fra hver av notatsidene. Hvis du vil slette lysbildeminiatyrbildet på notatsiden, klikker du på lysbildeminiatyrbildet og trykker deretter på DEL.

 4. Klikk kategorien Fil.

 5. Klikk på Skriv ut på venstre side på Fil-fanen.

 6. Klikk pilen ved siden av Helsidelysbilder under Innstillinger, og klikk deretter Notatsider under Utskriftsoppsett.

 7. Hvis du vil angi sideretningen, klikker du på pilen ved siden av Stående papirretning, og deretter klikker du på Stående papirretning eller Liggende papirretning i listen.

 8. Hvis du vil skrive ut notatene og lysbildeminiatyrbildene i farger, velger du en fargeskriver. Velg pilen ved siden av Farge, og klikk deretter på Farge i listen.

 9. Klikk Skriv ut.

Bruk notatruten i normalvisning til å skrive notater om lysbildene.

lysbilde i normalvisning med merkede lysbildenotater

1. Notatruten i normalvisning

Du kan skrive inn og formatere notatene mens du arbeider i normalvisning, men du må bytte til notatsidevisning hvis du vil se hvordan notatsidene vil se ut på utskrift, eller hvis du vil se effekten av eventuell tekstformatering, for eksempel skriftfarger. Du kan også kontrollere og endre topptekstene og bunntekstene av notatene i notatsidevisning.

Hver notatside viser et miniatyrbilde av lysbildet, sammen med notater som følger med lysbildet. Du kan utbrodere notater med diagrammer, bilder, tabeller eller andre illustrasjoner i notatsidevisning. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til en effekt, et bilde eller WordArt-objekt i notatsider, se Legge til en effekt, tekstboks, WordArt-objekt, bilde eller figur i notatsidene.

Notatsider

1. Notatsider omfatter notatene og alle lysbildene i presentasjonen.

2. Hvert lysbilde skrives ut på en egen notatside.

3. Notatene følger lysbildet.

4. Du kan legge til data, som diagrammer eller bilder, på notatsidene.

Bilder og objekter som du legger til i notatsidevisningen, vises på utskriften av notatsiden, men ikke på skjermen i normalvisning. Hvis du lagrer presentasjonen som en nettside, vises ikke bilder og objekter når du viser presentasjonen i nettleseren, selv om notatene vises.

Når du endrer, legger til eller sletter data på en notatside, gjelder endringene bare for denne notatsiden og notatteksten i normalvisning.

Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere lysbildeområdet eller notatområdet, gjør du endringene i notatsidevisningen.

Du kan ikke tegne eller plassere bilder i notatruten i normalvisning. Bytt til notatsidevisning og tegn eller legg til bildet. For å legge til en effekt, et bilde eller WordArt i notatsider kan du se Legge til en effekt, tekstboks, WordArt-objekt, bilde eller figur i notatsidene.

En standard notatside består av et lysbildeminiatyrbilde på øverste halvdel av siden og en like stor del for notatene på nederste halvdel av siden.

Standard notatsider

Hvis halvparten av en side ikke er nok plass til notatene, gjør du ett av følgende for å legge til mer plass til notatene dine:

 • Gjør følgende når du vil lage mer plass på en enkel notatside:

  1. I normalvisningen klikker du på lysbildet der du vil legge til mer plass til notatene, på fanen Lysbilder i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

  2. Klikk på Notatside i Presentasjonsvisninger-gruppen på Vis-menyen.

  3. Gjør et av følgende:

   • Hvis du vil slette lysbildeminiatyrbildet på notatsiden, klikker du på lysbildet og trykker deretter på DEL.

   • Hvis du vil øke størrelsen på lysbildeminiatyrbildet på notatsiden, drar du et skaleringshåndtak på miniatyrbildet.

  4. Dra skaleringshåndtaket for å forstørre notatplassholderen så mye som ønsket, i den øvre kantlinjen til notatplassholderen.

 • Hvis du trenger mer enn én side for notatene, gjør du følgende:

  1. I normal visning, i ruten som inneholder oversikten og lysbilder-fanene, på Lysbilder-fanen, klikk på plassen etter lysbildet som du vil legge til flere notater til.
   Legg til et skjult lysbilde

  2. Hjem-fanen i Lysbilder-gruppen velger du Nytt lysbilde og klikker deretter på Egendefinerte oppsett.

  3. I normalvisningen høyreklikker du på lysbildet du akkurat la til på Lysbilder-fanen i ruten som inneholder Disposisjon- og Lysbilder-fanene, og deretter klikker du på Skjul lysbilde.

   Obs!: 

   • Lysbilder-fanen vises ikonet for skjulte lysbilder Ikon med lysbildenummeret, ved siden av miniatyrbildet for lysbilde som du har skjult.

   • Skjulte lysbilder vises ikke i presentasjonen med mindre du tar dem fram ved å høyreklikke på miniatyrbildet for lysbildet på nytt og deretter klikke på Skjul lysbilde på nytt.

  4. Klikk på Notatside i Presentasjonsvisninger-gruppen på Vis-menyen.

  5. På notatsiden klikker du på lysbildet og trykker deretter på DEL.

  6. Dra skaleringshåndtaket på den øverste kantlinjen av plassholderen for notater for å omfatte hele siden.

   Obs!: Når du har fylt opp notatene for lysbildene som vises, må du åpne skjulte lysbilder i notatsidevisningen og fortsette å skrive notatene dine.

  7. Hvis du vil legge til flere skjulte lysbilder som skal fungere som flere notatsider, gjenta trinn 1 til 6.

Hvis du vil legge til grafikk, for eksempel en figur eller et bilde, eller hvis du vil formatere alle notatsidene i presentasjonen, kan du endre notatenemal. Hvis du for eksempel vil sette inn en firmalogo eller annen type grafikk på alle notatsidene, legg det til i notatmalen. Eller, hvis du vil endre skriftstil for alle notater, endre stilen på notatmalen. Du kan endre utseendet og plasseringen av lysbildeområdet, notatområdet, topptekster, bunntekster, sidetall og dato.

Hvis du lagrer presentasjonen som en nettside, vises automatisk notatene dine, med mindre du velger å skjule dem. Lysbildetitlene blir en innholdsfortegnelse i presentasjonen, og lysbildenotatene vises under hvert lysbilde. Notatene kan fylle rollen til foredragsholderen, noe som gir publikum bakgrunnen og detaljene som en foredragsholder ville gitt under en direkte presentasjon.

Hvis du ikke vil at notatene skal vises på nettsiden, kan du deaktivere dem før du lagrer filen som en nettside.

Du kan skrive ut notatsidene med lysbildeminiatyrbilde som du kan dele ut til publikum eller bruke til å forberede deg til presentasjonen. Når du skriver ut på denne måten, kan du skrive ut miniatyrbildet for bare ett lysbilde per side.

 1. Åpne presentasjonen du vil skrive ut notatsider med lysbildeminiatyrbilder for.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk på pilen ved siden av Utskrift, og klikk deretter på Forhåndsvis utskrift.

 3. Klikk på pilen under boksen Skriv ut i gruppen Sideoppsett, og klikk deretter på Notatsider.

 4. Hvis du vil angi sideretningen, klikker du på pilen under Retning, og klikk deretter på Stående eller Liggende.

 5. Klikk på Alternativer og deretter Topptekst og bunntekst for å angi topp- og bunntekster.

 6. Klikk Skriv ut.

  Obs!: Hvis du vil skrive ut notatene og miniatyrbildene i farger, velger du en fargeskriver. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk på pilen ved siden av Utskrift, og klikk deretter på Forhåndsvis utskrift. Under </c3>Skriv ut</c0>, klikker du på Alternativer, peker på Farge/gråtone og klikker deretter på Farge.

 1. Åpne presentasjonen du vil skrive ut notatsider uten lysbildeminiatyrbilder for.

 2. Åpne hvert lysbilde i notatsidevisning.

 3. Slette miniatyrbildet fra hver av notatsidene.

 4. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk på pilen ved siden av Utskrift, og klikk deretter på Forhåndsvis utskrift.

 5. Klikk på pilen under boksen Skriv ut i gruppen Sideoppsett, og klikk deretter på Notatsider.

 6. Hvis du vil angi sideretningen, klikker du på pilen under Retning, og klikk deretter på Stående eller Liggende.

 7. Klikk på Alternativer og deretter Topptekst og bunntekst for å angi topp- og bunntekster.

 8. Klikk Skriv ut.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×