Office
Logg på
Opprette og skrive ut en enkelt konvolutt i Word for Mac

Opprette og skrive ut en enkelt konvolutt i Word for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Trikset med å skrive ut en konvolutt er å vite hvilken vei du skal mate konvolutten inn i skriveren. Word hjelper deg med det ved å hente informasjon fra skriveren og vise deg det riktige matealternativet.

 1. Åpne et dokument i Word.

 2. Klikk Masseutsendelser, og klikk deretter Konvolutter.

  Klikk Konvolutter på Masseutsendelser-fanen for å velge og angi adresser som skal skrives ut på konvolutter.

  Word viser dialogboksen Konvolutter.

  Angi adresser og konfigurer stiler og alternativer i dialogboksen Konvolutt.
 3. Skriv inn adressen i Leveringsadresse.

 4. Kontroller adressen eller angi en annen adresse i Avsenderadresse.

  Fjern merket for Bruk min adresse, og klikk Sett inn adresse for å velge en returadresse fra kontaktene.

  Hvis Bruk min adresse er valgt, vil Word automatisk fylle ut adressen som er tilknyttet kontaktinformasjonen din. Hvis du vil oppgi en annen adresse, fjerner du merket for Bruk min adresse og skriver inn en erstatningsadresse, eller klikk Sett inn adresse for å finne en erstatning i kontaktene dine.

 5. Klikk Utskriftsformat for å velge størrelsen og retningen på konvolutten fra en konfigurasjon som leveres av skriveren.

  Klikk Sideoppsett for å velge en konvoluttstørrelse og et oppsett fra konfigurasjonene som kom med skriveren.
 6. Hvis du vil legge til konvolutten som en side i det åpne dokumentet, velger du Sett inn denne konvolutten i det aktive vinduet.

  Hvis du vil inkludere denne konvolutten som del av det gjeldende dokumentet, velger du Sett inn denne etiketten i det aktive vinduet.
 7. Klikk OK når leverings- og avsenderadresser er riktige.

  Word åpner et nytt vindu med adressene satt opp for utskrift på en konvolutt.

 8. Gjør eventuelt flere endringer som du vil ha av konvolutten, og klikk deretter Skriv utFil-menyen.

Endre størrelse, skrift eller farge

 1. Hvis du vil gjøre endringer i konvoluttstørrelse, skriftene i adressene eller oppsettet av adressene, klikker du Masseutsendelser-fanen og klikker deretter Konvolutter-fanen.

 2. Hvis du vil endre skriften eller skriftstørrelsen i leveringsadressen eller avsenderadressen, klikker du Skrift under adressen som du vil endre.

  Word åpner dialogboksen Skrift.

  Gjør endringer i skriftene for den merkede teksten i dialogboksen Skrift.
 3. Velg eller angi nye innstillinger for skrifttypen for adressen som du vil endre, og klikk deretter OK.

 4. Hvis du vil endre plasseringen av adresser på konvolutten, klikker du Plassering under Leveringsadresse eller Avsenderadresse for å åpne dialogboksen Adresseplassering.

  I Adresseplassering kan du endre avstanden til leverings- og returadressene fra kanten av konvolutten.
 5. Endre noen av eller alle avstandene vist i Adresseplassering, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Utskriftsformat hvis du vil endre konvoluttstørrelse til en annen konfigurasjon som leveres av skriveren.

 7. Klikk Egendefinert hvis du vil definere en ny konvoluttstørrelse og et nytt oppsett.

  Klikk Egendefinert for å angi andre konvoluttstørrelser og -oppsett enn de som gis av skriveren.

  Word viser dialogboksen Alternativer for egendefinert side..

  Velg en konvoluttstørrelse og i hvilken retning konvolutter skal mates inn i skriveren i Alternativer for egendefinert side.
 8. Velg Egendefinert størrelse i Konvoluttstørrelse-listen hvis du vil angi en egendefinert størrelse for en konvolutt.

  Angi en bredde og høyde for konvolutten.

  Selv om Egendefinert størrelse allerede er valgt, viser Word dialogboksen Konvoluttstørrelse hvis du velger det på nytt.

 9. Klikk OK hvis du vil godta disse dimensjonene for konvolutten.

 10. Klikk OK på nytt hvis du vil gå tilbake til dialogboksen Konvolutt, der du kan velge å gjøre flere endringer eller skrive ut konvolutten.

Lagre konvoluttinnstillingene, og bruk dem på nytt

Velg Sett inn denne konvolutten i det aktive vinduet i dialogboksen Konvolutt hvis du vil lagre alle konvoluttinnstillinger som du opprettet, for fremtidig bruk.

Hvis du vil inkludere denne konvolutten som del av det gjeldende dokumentet, velger du Sett inn denne etiketten i det aktive vinduet.

Når Word legger til konvolutten i det gjeldende dokumentet, vises konvolutten som side 1. Klikk Fil og deretter Lagre som hvis du vil lagre dokumentet med den innsatte konvolutten. Naviger til en mappe, kontroller eller endre filnavnet, og klikk Lagre.

Når du skriver ut en ny konvolutt, er det bare noen få trinn.

 1. Åpne dokumentet du lagret.

 2. Klikk Masseutsendelser > Konvolutter.

  Word åpner dialogboksen Konvolutt, som viser eventuelle adresser og konvoluttinnstillinger som er lagret i filen.

 3. Endre eventuelt adresser, oppsett og konvoluttformater.

 4. Klikk Fil > Skriv ut.

  Kontroller at konvolutten vises i forhåndsvisningsområdet.

  Tips!: Hvis du vil skrive ut flere konvolutter med samme adresse, skriver du ut antall konvolutter du vil skrive ut i Kopier-boksen.

 5. Velg Gjeldende side under Sider, og klikk deretter Skriv ut.

Skriv ut konvolutter for en masseutsendelse

Hvis du vil skrive ut mange konvolutter samtidig med ulike adresser, kan du se et av følgende emner:

Skrive ut en enkelt konvolutt

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

  Obs!: Du kan ikke skrive ut en konvolutt i notisbokvisning eller publiseringsoppsettsvisning.

 2. Klikk Konvolutter på menyen Verktøy.

 3. Skriv inn eller rediger postadressen i boksen Leveringsadresse.

 4. Kontroller at boksen Avsenderadresse inneholder adressen du ønsker å bruke.

  Obs!: Som standard bruker Word adressen fra dine personlige innstillinger. Fjern avmerkingen for Bruk min adresse for å skrive inn en annen avsenderadresse.

 5. Legg en konvolutt i skriveren.

 6. Klikk Skriv ut i dialogboksen Konvolutt.

 7. Merk skriveren du ønsker å bruke i hurtigmenyen Skriver, og klikk Skriv ut.

Konfigurere en returadresse for alle konvolutter

Som standard bruker Word avsenderadressen i dine personlige innstillinger når du skriver ut en enkel konvolutt, med mindre du skriver inn en annen adresse. For rutinemessig bruk av en annen adresse kan du angi dette i dine personlige innstillinger.

 1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

 2. Klikk Brukerinformasjon Klikk Brukerinformasjon under Personlige innstillinger under Personlige innstillinger

 3. Skriv inn informasjonen du vil skal vises i returadressen.

  Adressen vises automatisk neste gang du oppretter og skriver ut en konvolutt.

Se også

Opprette konvolutter ved hjelp av utskriftsfletting

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×