Opprette og skrive ut en enkelt konvolutt

Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil ta med avsenderadressen på konvolutten, kan du konfigurere dette før du begynner å arbeide på konvolutten.

Når du har satt opp konvolutten slik du ønsker, kan du skrive den ut, i tillegg lagre den slik at du kan bruke den på nytt.

Hva vil du gjøre?

Konfigurere en avsenderadresse

Bekrefte utskriftsalternativer

Opprette og skrive ut eller lagre en konvolutt

Konfigurere en avsenderadresse

 1. Start Word.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk Avansert.

 5. Bla ned til Generelt , og skriv inn avsenderadressen i boksen E-postadresse.

  Obs!: Adressen lagres slik at du kan bruke den hver gang du vil sette inn avsenderadressen i en konvolutt, etikett eller et annet dokument.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bekrefte utskriftsalternativer

Før du kjører en bunke konvolutter gjennom skriveren, kan du kontrollere at skriveralternativene er riktig konfigurert.

 1. Klikk Konvolutter på i Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Office 2010

 2. Klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Konvoluttalternativer.

 3. I Konvoluttstørrelse-boksen klikker du alternativet som tilsvarer størrelsen på konvolutten. Hvis ingen av alternativene tilsvarer konvoluttstørrelsen, bla til bunnen av listen, klikker du Egendefinert størrelse, og skriv deretter inn målene for konvolutten i Bredde og Høyde-boksene.

 4. Klikk fanen Utskriftsalternativer.

  Skriverdriveren forteller Word hvilken måte konvolutten skal lastes inn i skriveren, og denne informasjonen vises i kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer.

  Utskriftsalternativer-fanen i dialogboksen Konvoluttalternativer

  1. på matingsmetode bestemmer plasseringen av konvolutten (høyre, midten, venstre) og lange eller korte kanten er som mates inn i skriveren.

  2. konvolutten kan forside opp eller ned. Forsiden er side adressen skrives ut på.

  3. Hvis konvolutten mates Kortside først, må kanskje konvolutten snus for at teksten skal vises opp ned på fremsiden av konvolutten.

  Konvolutten i illustrasjonen nedenfor er plassert til høyre, forside ned klaffen øverst, og den korte kanten mates inn i skriveren, i henhold til innstillingene i dialogboksen som vises ovenfor.

  Konvolutt som mates inn i en skriver

 5. Laste inn konvolutten som angitt i dialogboksen.

 6. Klikk OK.

 7. Skriv inn test-tekst i leveringsadresse-boksen, og klikk deretter Skriv ut Hvis du vil skrive ut konvolutten.

 8. Kontroller at konvolutten skrives ut riktig.

 9. Hvis konvolutten ikke ble skrevet ut på riktig måte, gjør du ett av følgende:

  • Se skriverinformasjon, hvis tilgjengelig, til å finne ut hvordan du legger til konvolutter i skriveren.

  • Oppdatere skriverdriveren.

  • Gå tilbake til kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer, og foreta justeringer utskriftsalternativer. Skrive ut konvolutten på nytt. Gjenta denne prosessen til du finner en konfigurasjon av utskriftsalternativene som gir ønsket resultat du vil bruke.

Til toppen av siden

Opprette og skrive ut eller lagre en konvolutt

 1. Klikk Konvolutter på i Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Office 2010

 2. Skriv inn e-postadressen i boksen leveringsadresse.

  Hvis du vil bruke en adresse i elektronisk adressebok som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 3. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten, høyreklikk den merkede teksten, og klikk deretter Skrift på hurtigmenyen.

 4. Skriv inn avsenderadressen eller bruker den forhåndskonfigurerte adressen i boksen Avsenderadresse.

  Hvis du vil bruke en adresse i elektronisk adressebok som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 5. Merk av for Utelat Hvis du vil beholde avsenderadressen for fremtidig bruk, men du ikke vil inkludere det på gjeldende konvolutt.

 6. Hvis du har tilgang til elektronisk porto, for eksempel hvis du kjøpte den fra en tjeneste på Internett, kan du legge den til på konvolutten.

  Hvordan?

  1. Merk av for Legg til elektronisk porto.

   Hvis du ikke har et elektronisk portoprogram installert, blir du bedt om å installere et Microsoft Word, og tilbyr å koble til Office.com-nettstedet. Det, kan du få mer informasjon og koblinger til andre områder tilbud.

  2. Hvis du vil angi alternativer for elektronisk porto-programmene som er installert på datamaskinen, klikker du E-porto egenskaper.

 7. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil skrive ut konvolutten uten å lagre det for gjenbruke, setter konvolutten inn i skriveren, som vist i Feed-boksen, og klikk deretter Skriv ut.

  2. Hvis du vil lagre konvolutten for gjenbruke, klikk Legg til i dokumentet, og deretter klikker du kategorien fil, klikk Lagre som, og Skriv inn et navn på dokumentet.

   Konvolutten legges til gjeldende dokument som side 1. Hvis du vil, kan du bruke resten av dokumentet for å skrive inn tekst som vil automatisk bli lagret med konvolutten.

   Hvis du vil skrive ut konvolutten, setter konvolutten inn i skriveren som vist i Feed-boksen i kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Konfigurere en avsenderadresse

Bekrefte utskriftsalternativer

Opprette og skrive ut eller lagre en konvolutt

Konfigurere en avsenderadresse

 1. Start Word.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 3. Klikk på Avansert.

 4. Bla ned til Generelt , og skriv inn avsenderadressen i boksen E-postadresse.

  Adressen lagres slik at du kan bruke den hver gang du vil sette inn avsenderadressen i en konvolutt, etikett eller et annet dokument.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bekrefte utskriftsalternativer

Før du kjører en bunke konvolutter gjennom skriveren, kan du kontrollere at skriveralternativene er riktig konfigurert.

 1. Klikk Konvolutter på i Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Konvoluttalternativer.

 3. I Konvoluttstørrelse-boksen klikker du alternativet som tilsvarer størrelsen på konvolutten. Hvis ingen av alternativene tilsvarer konvoluttstørrelsen, bla til bunnen av listen, klikker du Egendefinert størrelse, og skriv deretter inn målene for konvolutten i Bredde og Høyde-boksene.

 4. Klikk fanen Utskriftsalternativer.

  Skriverdriveren forteller Word hvilken måte konvolutten skal lastes inn i skriveren, og denne informasjonen vises i kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer.

  Utskriftsalternativer-fanen i dialogboksen Konvoluttalternativer

  1. på matingsmetode bestemmer plasseringen av konvolutten (høyre, midten, venstre) og lange eller korte kanten er som mates inn i skriveren.

  2. konvolutten kan forside opp eller ned. Forsiden er side adressen skrives ut på.

  3. Hvis konvolutten mates Kortside først, må kanskje konvolutten snus for at teksten skal vises opp ned på fremsiden av konvolutten.

  Konvolutten i illustrasjonen nedenfor er plassert til høyre, forside ned klaffen øverst, og den korte kanten mates inn i skriveren, i henhold til innstillingene i dialogboksen som vises ovenfor.

  Konvolutt som mates inn i en skriver

 5. Laste inn konvolutten som angitt i dialogboksen.

 6. Klikk OK.

 7. Skriv inn test-tekst i leveringsadresse-boksen, og klikk deretter Skriv ut Hvis du vil skrive ut konvolutten.

 8. Kontroller at konvolutten skrives ut riktig.

 9. Hvis konvolutten ikke ble skrevet ut på riktig måte, gjør du ett av følgende:

  • Se skriverinformasjon, hvis tilgjengelig, til å finne ut hvordan du legger til konvolutter i skriveren.

  • Oppdatere skriverdriveren.

  • Gå tilbake til kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer, og foreta justeringer utskriftsalternativer. Skrive ut konvolutten på nytt. Gjenta denne prosessen til du finner en konfigurasjon av utskriftsalternativene som gir ønsket resultat du vil bruke.

Til toppen av siden

Opprette og skrive ut eller lagre en konvolutt

 1. Klikk Konvolutter på i Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Skriv inn e-postadressen i boksen leveringsadresse.

  Hvis du vil bruke en adresse i elektronisk adressebok som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 3. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten, høyreklikk den merkede teksten, og klikk deretter Skrift på hurtigmenyen.

 4. Skriv inn avsenderadressen eller bruker den forhåndskonfigurerte adressen i boksen Avsenderadresse.

  Hvis du vil bruke en adresse i elektronisk adressebok som er installert på datamaskinen, klikker du Sett inn adresse Knapp .

 5. Merk av for Utelat Hvis du vil beholde avsenderadressen for fremtidig bruk, men du ikke vil inkludere det på gjeldende konvolutt.

 6. Hvis du har tilgang til elektronisk porto, for eksempel hvis du kjøpte den fra en tjeneste på Internett, kan du legge den til på konvolutten.

  Hvordan?

  1. Merk av for Legg til elektronisk porto.

   Hvis du ikke har et elektronisk portoprogram installert, blir du bedt om å installere et Microsoft Word, og tilbyr å koble til webområdet for Microsoft Office Online. Det kan du få mer informasjon og koblinger til andre områder tilbud.

  2. Hvis du vil angi alternativer for elektronisk porto-programmene som er installert på datamaskinen, klikker du E-porto egenskaper.

 7. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil skrive ut konvolutten uten å lagre det for gjenbruke, setter konvolutten inn i skriveren, som vist i Feed-boksen, og klikk deretter Skriv ut.

  2. Hvis du vil lagre konvolutten for gjenbruke, klikk Legg til i dokumentet, og deretter klikker du Microsoft Office-knappen, klikk Lagre som, og Skriv inn et navn på dokumentet.

   Konvolutten legges til gjeldende dokument som side 1. Hvis du vil, kan du bruke resten av dokumentet for å skrive inn tekst som vil automatisk bli lagret med konvolutten.

   Hvis du vil skrive ut konvolutten, setter konvolutten inn i skriveren, som vist i Feed-boksen i kategorien Utskriftsalternativer i dialogboksen Konvoluttalternativer, klikk Legg til i dokumentet, og klikk deretter Skriv ut.

   Obs!: Hvis du vil skrive ut konvolutten uten å skrive ut resten av dokumentet, kan du angi side 1 i dialogboksen Skriv ut. Klikk sider i Sideområde-delen av dialogboksen Skriv ut, og skriv deretter inn 1 i sideboksen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×