Opprette og presentere en tilpasset fremvisning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan merke et sekundære sett med lysbilder i en presentasjonsfil for som viser at sekundære satt til en bestemt målgruppe i hovedsak. PowerPoint anrop dette en tilpasset fremvisning.

Når du oppretter en tilpasset fremvisning i PowerPoint, kan du tilpasse en presentasjon for ulike typer publikum. Bruke en tilpasset fremvisning til å vise bare bestemte lysbilder fra presentasjonen, eller til å opprette en hyperkobling til en gruppe med lysbilder i presentasjonen.

Det finnes to typer tilpassede fremvisninger: Grunnleggende og hyperkoblede. En grunnleggende tilpasset fremvisning er en separat presentasjon eller en presentasjon som inneholder noen av lysbildene opprinnelige. En hyperkoblet tilpasset fremvisning er en rask måte å navigere til én eller flere separate presentasjoner.

Grunnleggende tilpassede fremvisninger

Bruke en grunnleggende tilpasset fremvisning til å presentere et delsett av lysbildene i en presentasjonsfil. Hvis presentasjonen inneholder totalt fem lysbilder, kan for eksempel en tilpasset fremvisning med navnet "Sted 1" inneholder bare lysbilde 1, 3 og 5. En ny tilpasset fremvisning kalt "Område 2" kan omfatte lysbilde 1, 2, 4 og 5. Når du oppretter en tilpasset fremvisning fra en presentasjon, kan du alltid kjøre hele presentasjonen i den opprinnelige sekvensielle rekkefølgen for.

Grunnleggende tilpasset fremvisning

1 lysbilder for sted 1

2 lysbilder for sted 2

Hyperkoblede tilpassede fremvisninger

Du bruker en hyperkoblet tilpasset fremvisning til å organisere innhold i en presentasjon. Hvis du for eksempel oppretter en primær tilpasset fremvisning om den nye generelle organisasjonen i selskapet, kan du deretter opprette en tilpasset fremvisning for hver avdeling i organisasjonen og koble til disse fremvisningene fra den primære presentasjonen.

Du kan også bruke en hyperkoblet tilpasset fremvisning til å opprette et innholdslysbilde. Du kan bruke et innholdslysbilde til å navigere til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt.

Hyperkoblede tilpassede fremvisninger

1 lysbilde med hyperkoblinger

2 tilpasset fremvisning for avdeling A

3 tilpasset fremvisning for avdeling B

Opprette en tilpasset fremvisning og presentere den

Opprette en grunnleggende tilpasset fremvisning

 1. Gå til Lysbildefremvisning > Egendefinert lysbildefremvisning, og velg deretter Tilpassede fremvisninger.

 2. Velg Ny i dialogboksen Tilpassede fremvisninger.

  Tips!: Hvis du vil forhåndsvise en tilpasset fremvisning, klikker du navnet på fremvisningen i dialogboksen Tilpassede fremvisninger. Klikk deretter Vis.

 3. Velg lysbildene du vil inkludere i den tilpassede fremvisningen under lysbilder i presentasjonen, og velg deretter Legg til.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises, under lysbilder i tilpasset fremvisning, merker du et lysbilde, og klikk deretter en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 5. Skriv inn et navn i boksen navn på lysbildefremvisning, og klikk deretter OK.

Opprette en hyperkoblet tilpasset fremvisning

 1. Gå til Lysbildefremvisning > Egendefinert lysbildefremvisning, og velg deretter Tilpassede fremvisninger.

 2. Velg Ny i dialogboksen Tilpassede fremvisninger.

 3. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede hovedfremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises, under lysbilder i tilpasset fremvisning, merker du et lysbilde, og klikk deretter en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 4. Skriv inn et navn i boksen navn på lysbildefremvisning, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil opprette en hyperkobling til en støttefremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal være koblingen.

 6. Gå til Sett inn > hyperkobling.

 7. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til i dialogboksen Sett inn koblinger.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til en tilpasset fremvisning, merker du den tilpassede fremvisningen du vil gå til, i listen Velg plassering i dette dokumentet. Merk deretter av for Vis og gå tilbake.

  • Hvis du vil koble til en plassering i den gjeldende presentasjonen, merker du lysbildet du vil gå til, i listen Velg plassering i dette dokumentet.

Starte en tilpasset fremvisning fra PowerPoint

 1. Klikk Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i kategorien Lysbildefremvisning.

 2. Klikk Tilpasset fremvisning under Vis lysbilder i dialogboksen Lag fremvisning, og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du ønsker.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk Egendefinert fremvisning i gruppen Start lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning, og klikk deretter Tilpassede fremvisninger.

 5. Velg en fremvisning fra listen Tilpassede fremvisninger, og klikk deretter Vis.

Opprette en grunnleggende tilpasset fremvisning

 1. Klikk pilen ved siden av Egendefinert lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning i gruppen Start lysbildefremvisning, og klikk deretter Tilpassede fremvisninger.

 2. Klikk Ny i dialogboksen Tilpassede fremvisninger.

 3. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet, og hold nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede CTRL mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, merker du et lysbilde under Lysbilder i tilpasset fremvisning, og flytter lysbildet oppover eller nedover i listen ved å klikke pilene.

 5. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du trinn 1 til 5.

Opprette en hyperkoblet tilpasset fremvisning

 1. Klikk pilen ved siden av Egendefinert lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning i gruppen Start lysbildefremvisning, og klikk deretter Tilpassede fremvisninger.

 2. Klikk Ny i dialogboksen Tilpassede fremvisninger.

 3. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede hovedfremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet, og hold nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede CTRL mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, merker du et lysbilde under Lysbilder i tilpasset fremvisning, og flytter lysbildet oppover eller nedover i listen ved å klikke pilene.

 5. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du trinn 1 til 5.

 6. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedfremvisningen til en støttefremvisning, merker du teksten eller objektet du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 7. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 8. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til en tilpasset fremvisning, merker du den tilpassede fremvisningen du vil gå til, i listen Velg plassering i dette dokumentet. Merk deretter av for Vis og gå tilbake.

  • Hvis du vil koble til en plassering i den gjeldende presentasjonen, merker du lysbildet du vil gå til, i listen Velg plassering i dette dokumentet.

Starte en tilpasset fremvisning fra PowerPoint

 1. Klikk Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i kategorien Lysbildefremvisning.

 2. Klikk Tilpasset fremvisning under Vis lysbilder i dialogboksen Lag fremvisning, og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du ønsker.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk Egendefinert fremvisning i gruppen Start lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning, og klikk deretter Tilpassede fremvisninger.

 5. Velg en fremvisning fra listen Tilpassede fremvisninger, og klikk deretter Vis.

Opprette en tilpasset fremvisning

 1. Åpne presentasjonen du vil bruke til å opprette en tilpasset fremvisning.

 2. Klikk Tilpasset fremvisning på fanen Lysbildefremvisning, og klikk deretter Egendefinert lysbildefremvisning.

  Klikk tilpasset fremvisning

 3. Klikk +.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises, under lysbilder i tilpasset fremvisning, klikker du et lysbilde, og klikk deretter Endre rekkefølge, pil opp eller Endre rekkefølge, pil ned til å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du disse trinnene.

  Tips!: Klikk navnet på programmet for å se hvordan en tilpasset fremvisning vises i lysbildefremvisning, i dialogboksen Tilpassede fremvisninger, og klikk deretter Start vise.

Kobling til andre toll viser

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Merk teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en tabell med innholdet og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom tilpasset fremvisning. Hvis du vil gjøre dette, sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skriver du inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 2. Sett inn-fanen klikker du Handling.

  Klikk Handling

 3. Velg hvordan handlingen skal startes ved å gjøre et av følgende i dialogboksen Handlingsinnstillinger:

  Hvis handlingen skal startes

  Klikk

  Når du klikker handlingsknappen

  Museklikk-fanen

  Når du holder musepekeren over handlingsknappen

  Mus over-fanen

 4. Klikk Hyperkobling til, og klikk deretter Tilpasset fremvisning på hurtigmenyen.

 5. Velg den tilpassede fremvisningen du vil koble til, under Tilpassede fremvisninger.

  Når du vil gå tilbake til lysbildet du startet den tilpassede fremvisningen fra etter at den tilpassede fremvisningen er spilt av, merker du av for Vis og gå tilbake. Dette alternativet er nyttig hvis du har et lysbilde som fungerer som en innholdsfortegnelse for tilpassede fremvisninger.

 6. Klikk OK.

  Hvis du vil legge til flere koblinger til andre tilpassede fremvisninger, gjentar du disse trinnene.

Spille av en tilpasset fremvisning

 • Klikk Egendefinert fremvisning i kategorien Lysbildefremvisning, og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil spille av.

  Lysbildefremvisning-fanen, Vis lysbildefremvisning-gruppen

  Obs!: Hvis du ikke har opprettet en tilpasset fremvisning ennå, klikk Egendefinert fremvisning, klikker du Egendefinert lysbildefremvisning, og klikk deretter +.

Opprette en tilpasset fremvisning

 1. Åpne presentasjonen du vil bruke til å opprette en tilpasset fremvisning.

 2. Klikk Tilpassede fremvisninger under Vis lysbildefremvisning på fanen Lysbildefremvisning, og klikk deretter Rediger tilpassede fremvisninger.

  Lysbildefremvisning-fanen, Vis lysbildefremvisning-gruppen

 3. Klikk Ny.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises, under lysbilder i tilpasset fremvisning, klikker du et lysbilde, og klikk deretter Endre rekkefølge, pil opp eller Endre rekkefølge, pil ned til å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du disse trinnene.

  Tips!: Klikk navnet på programmet for å se hvordan en tilpasset fremvisning vises i lysbildefremvisning, i dialogboksen Tilpassede fremvisninger, og klikk deretter Vis.

Kobling til andre toll viser

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til en tilpasset støttefremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom den tilpassede fremvisningen på. Dette gjør du ved å sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skrive inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 2. Klikk Handlingsinnstillinger under Konfigurer på fanen Lysbildefremvisning.

  Fanen Lysbildefremvisning, Oppsett-gruppen

 3. Velg hvordan handlingen skal startes ved å gjøre et av følgende i dialogboksen Handlingsinnstillinger:

  Hvis handlingen skal startes

  Klikk

  Når du klikker handlingsknappen

  Museklikk-fanen

  Når du holder musepekeren over handlingsknappen

  Mus over-fanen

 4. Klikk Hyperkobling til, og klikk deretter Tilpasset fremvisning på hurtigmenyen.

 5. Velg den tilpassede fremvisningen du vil koble til, under Tilpassede fremvisninger.

  Når du vil gå tilbake til lysbildet du startet den tilpassede fremvisningen fra etter at den tilpassede fremvisningen er spilt av, merker du av for Vis og gå tilbake. Dette alternativet er nyttig hvis du har et lysbilde som fungerer som en innholdsfortegnelse for tilpassede fremvisninger.

 6. Klikk OK.

  Hvis du vil legge til flere koblinger til andre tilpassede fremvisninger, gjentar du trinn 1 til 6.

Spille av en tilpasset fremvisning

 • Klikk Tilpassede fremvisninger under Vis lysbildefremvisning, i kategorien Lysbildefremvisning, og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil spille av.

  Lysbildefremvisning-fanen, Vis lysbildefremvisning-gruppen

  Obs!: Hvis du ikke har opprettet en egendefinert vise ennå, klikker du Rediger tilpassede fremvisninger, og klikk deretter Ny.

Se også

Legge til, redigere eller fjerne overganger mellom lysbilder

Holde presentasjonen

PowerPoint Online støtter ikke tilpassede fremvisninger. Du må bruke en Skrivebordsversjon av PowerPoint til å opprette en tilpasset fremvisning.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×