Opprette og konfigurere en ny innholdstype for dokumentsett

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet forklarer hvordan du aktiverer dokumentsettfunksjonen for en områdesamling og hvordan du konfigurerer innholdstypen for dokumentsettet.

I denne artikkelen

Aktivere dokumentsett for en områdesamling

Opprette en ny dokumentsett innholdstype

Konfigurere eller tilpasse en innholdstype dokumentsett

Relaterte oppgaver

Aktivere dokumentsett for en områdesamling

Hvis dokumentsettfunksjonen ikke er aktivert for områdesamlingen, må du aktivere den før du kan opprette eller konfigurere nye innholdstyper for dokumentsett. Du må være administrator av områdesamlingen for å aktivere dokumentsettfunksjonen.

 1. Gå til området på øverste nivå i områdesamlingen som du vil aktivere dokumentsett for.

 2. Klikk Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Funksjoner i områdesamling under Administrasjon av områdesamling.

 4. Finn dokumentsettene i listen, og klikk Aktiver.

Opprette en ny innholdstype for dokumentsett

Hvis du vil gjøre det mulig for brukerne av området å bruke dokumentsett til å opprette nye forekomster av arbeidsprodukter med flere dokumenter, må du først opprette og konfigurere en innholdstype for dokumentsett for hvert arbeidsprodukt du vil behandle, og så legge den til i dokumentbiblioteket der den vil bli brukt. Når du har opprettet og konfigurert en innholdstype for dokumentsett, må du legge den til i biblioteket der du vil at brukerne skal opprette sine dokumentsett.

Du må være administrator av områdesamling eller områdeeier for å opprette eller konfigurere innholdstyper for dokumentsett.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 2. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 3. Klikk Opprett på siden Innholdstyper for område.

 4. Skriv navnet du vil gi det nye dokumentsettet, i Navn-feltet under Navn og beskrivelse. Dette er navnet som brukerne vil se når de oppretter en ny forekomst av et dokumentsett.

 5. Skriv inn en beskrivelse av dokumentsettet i Beskrivelse-boksen.

 6. Klikk Innholdstyper for dokumentsettet under Velg overordnet innholdstype fra:. (Hvis Innholdstyper for dokumentsettet ikke er et alternativ, er det ikke sikkert at dokumentsettfunksjonen er aktivert for denne områdesamlingen.)

 7. Angi om du vil kategorisere den nye innholdstypen for dokumentsett i en ny eller en eksisterende gruppe under Gruppe.

 8. Klikk OK.
  Når du har opprettet den nye innholdstypen for dokumentsett, vises informasjonssiden Innholdstype for område for innholdstypen. Der kan du konfigurere flere innstillinger.

Konfigurere eller tilpasse en innholdstype for dokumentsett

 1. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 2. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 3. På siden Innholdstyper for område klikker du navnet på innholdstypen du ønsker å konfigurere for dokumentsettet.

 4. Klikk Innstillinger for dokumentsett under Innstillinger.

 5. Velg innholdstypen du vil tillate i dette dokumentsettet, under Tillatte innholdstyper under Tilgjengelige innholdstyper for område, og klikk Legg til-knappen for å flytte den til boksen Innholdstyper som er tillatt i dokumentsettet. Gjenta dette trinnet for hver innholdstype du vil ha med i dokumentsettet.

 6. Velg innholdstypen du vil laste opp standardinnhold for, under Standardinnhold, og klikk Bla gjennom for å finne filen du vil laste opp. Standardinnhold opprettes automatisk for forfatterne når de oppretter nye forekomster av et dokumentsett.

  La oss for eksempel si at du oppretter et dokumentsett for å håndtere produktutformingsprosessen. Dette dokumentsettet kan inneholde et produktutformingsdokument (et Microsoft Word-dokument), en utformingstegning (en Microsoft Visio-tegning), og kravspesifikasjoner (et Microsoft Excel-regneark). Organisasjonen har kanskje en standard Microsoft Word-dokumentmal til produktutformingsdokumentet som er forhåndsutfylt med noen av standardopplysningene som forfatterne må fylle ut. Du kan laste opp denne malen som standardinnhold. Når forfatterne oppretter en ny forekomst av dokumentsettet for produktutforming, opprettes en kopi av produktutformingsdokumentet som de kan redigere og fylle ut med ytterligere informasjon.

  Hvis du velger å ikke ha med standardinnhold for innholdstypene i dokumentsettet, opprettes ingen filer automatisk for forfattere når de oppretter en ny forekomst av et dokumentsett. De kan opprette dokumenter fra grunnen av i dokumentsettet, eller laste opp dokumenter til dokumentsettet.

 7. Hvis det er flere innholdstyper i dette dokumentsettet, og du ønsker å laste opp standardinnhold for alle, klikker du Legg til nytt standardinnhold, velger den neste innholdstypen du vil angi standardinnhold for, og klikker Bla gjennom for å finne filen du vil laste opp. Gjenta dette trinnet til du har angitt alt ønsket standardinnhold for de enkelte innholdstypene i dokumentsettet.

 8. Hvis du vil legge til navnet på dokumentsettet i navnene på enkeltfiler i en forekomst av et dokumentsett, merker du av for Legge til navnet på dokumentsettet i hvert filnavn. Hvis du legger til denne informasjonen, blir det lettere for brukerne å identifisere filer i visse visninger av biblioteket, spesielt hvis biblioteket inneholder flere typer dokumentsett.

 9. Velg kolonnene du vil at de ulike innholdstypene i dokumentsettet skal dele, under Delte kolonner.

  Delte kolonner er skrivebeskyttet for dokumentene i dokumentsettet ,og de kan bare redigeres for dokumentsettet. Når det gjøres endringer i verdiene for de delte kolonnene i dokumentsettet, synkroniseres disse oppdateringene til dokumentene i settet.

 10. Angi hvilke kolonner du vil vise på velkomstsiden til dokumentsettet, under Kolonner for velkomstside.

 11. Klikk Tilpasse velkomstsiden under Velkomstside for å tilpasse utseendet til velkomstsiden som vises til brukerne for hver forekomst av dokumentsettet.

 12. Hvis du vil bruke disse endringene på velkomstsidene til alle dokumentsett som arves fra dette dokumentsettet, merker du av for Oppdater velkomstsiden til dokumentsett som arver fra denne innholdstypen.

 13. Angi om du vil oppdatere eventuelle innholdstyper som arves fra dette dokumentsettet med endringene du har gjort, under Oppdater innholdstyper for liste og område.

 14. Klikk OK.

Når du har opprettet og konfigurert en innholdstype for dokumentsett, må du legge den til i biblioteket der du vil at brukerne skal opprette sine dokumentsett.

Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×