Opprette og kjøre en slettespørring

Opprette og kjøre en slettespørring

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil raskt sletter store mengder data eller slette et sett med data med jevne mellomrom i en Access-database, kan en del eller en oppdateringsspørring være nyttige fordi spørringene gjør det mulig å angi vilkår for å raskt finne og slette dataene. Ved hjelp av en spørring kan også være en timesaver fordi du kan bruke en lagret spørring på nytt.

Obs!: Før du sletter data eller kjøre en slettespørring, må du kontrollere at du har en sikkerhetskopi av Access-databasen din.

Hvis du vil slette bare noen få poster, trenger du ikke en spørring. Du åpner bare tabellen i dataarkvisning, merker feltene (kolonnene) eller postene (radene) du vil slette, og trykker DELETE.

Viktig!: Informasjonen i denne artikkelen er beregnet for Bruk bare med skrivebordsdatabaser. Du kan ikke bruke delete eller oppdateringsspørringer i Access-nettapper.

I denne artikkelen

Velge en spørringstype

Bruke en slettespørring

Bruke en oppdateringsspørring

Tilleggsinformasjon

Feilsøkingstips

Velge en spørringstype

Du kan bruke en oppdateringsspørring eller en slettespørring til å slette data fra databasen din. Velg spørring ut fra detaljene i følgende tabell:

Type spørring

Når du bør bruke den

Resultat

Bruk en slettespørring

Til å fjerne hele poster (rader) fra en tabell eller fra to relatert tabeller samtidig.

Obs!: Hvis postene som befinner seg på "én"-siden i en én-til-mange-relasjon, må du kanskje endre relasjonen før du kjører slettespørringen. Se delen om å slette data fra relaterte tabeller.

Slettespørringer fjerner alle dataene i hvert felt, inkludert nøkkelverdien som gjør hver post unik.

Bruk en oppdateringsspørring

Til å slette feltverdier fra en tabell.

Gjør det enklere å slette verdier ved å oppdatere de eksisterende verdiene til en nullverdi (det vil si ingen data) eller en streng med lengden null (et par doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem).

Til toppen av siden

Ting du må kontrollere før du bruker en spørring til å slette data

 • Kontroller at filen ikke er en skrivebeskyttet fil:

  1. Høyreklikk Start, og klikk Åpne Windows Utforsker.

  2. Høyreklikk databasefilen, og klikk Egenskaper.

  3. Se om Skrivebeskyttet-attributtet er valgt.

 • Bekreft at du har de nødvendige tillatelsene til å slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker, kontakter du systemadministratoren eller databaseutformeren.

 • Kontroller at du har aktivert innhold i databasen. Access blokkerer som standard alle redigeringsspørringer (slette-, oppdaterings- og lag tabellspørringer) med mindre du først klarerer databasen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du klarerer en database, kan du se delen Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring.

 • Be andre brukere av databasen om å lukke alle tabeller, skjemaer, spørringer og rapporter som bruker dataene du vil slette. Dette bidrar til å unngå brudd på låsetillatelser.

 • Det er lurt å lage en sikkerhetskopi av databasen før du redigerer eller sletter poster, slik at du kan tilbakeføre endringene.

Tips!: Hvis et stort antall brukere kobler til databasen, må du kanskje lukke databasen og åpner den i alenemodus.

Slik åpner du en database i alenemodus

 1. Klikk kategorien Fil > Åpne.

 2. Bla til og pek for å merke databasen, klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus.

  Åpne fil i alenemodus

Sikkerhetskopiere databasen

 1. Klikk kategorien Fil, pek på Lagre som.

 2. Klikk Lagre database som og klikk Sikkerhetskopier database. Access lukker den opprinnelige filen, oppretter en sikkerhetskopi og åpner den opprinnelige filen på nytt.

 3. Klikk Lagre som, angi navn og plassering for sikkerhetskopien og klikk Lagre.

Obs!:  Hvis du bruker en skrivebeskyttet database eller en database opprettet i en tidligere versjon av Access, kan det vises en melding om at det ikke er mulig å opprette en sikkerhetskopi av databasen.

Hvis du vil gå tilbake til en sikkerhetskopi, lukker du den opprinnelige filen og endrer navnet på den, slik at sikkerhetskopien kan bruke navnet til originalversjonen. Tilordne navnet på originalversjonen til sikkerhetskopien, og åpne sikkerhetskopien med nytt navn i Access.

Bruke en slettespørring

Klikk for å opprette en slettespørring, den Opprett-fanen, i den spørringer-gruppen klikker du Spørringsutforming. I den dialogboksen Vis tabell-boksen, dobbeltklikker du hver tabell du vil slette poster, og klikk deretter Lukk.

Tabellen vises som et vindu i den øverste delen av spørringsutformingsrutenettet. Dobbeltklikk stjernen (*) i feltlisten for å legge til alle feltene i tabellen i utformingsrutenettet.

Bruke et bestemt vilkår i en slettespørring

Viktig!: Bruk vilkår til å returnere bare de postene som du vil slette. Ellers fjerner slettespørringen hver post i tabellen.

Dobbeltklikk feltet som du vil angi som vilkår for sletting, angi ett vilkår i den vilkår-raden i spørringen spørringsutforming, og deretter Fjern den merket Vis for hvert vilkårsfelt.

Her er et eksempel på hvordan du kan bruke dette alternativet: Anta at du vil fjerne alle ventende ordrer for en kunde. For å finne bare disse postene, legger du til feltene Kunde-ID og Ordredato i spørringsutformingsrutenettet, og deretter skriver du inn kundens ID-nummer og datoen da kundens ordrer ble ugyldige.

 1. I kategorien Utforming klikker du Vis > Dataarkvisning.

 2. Bekreft at spørringen returnerer postene som du vil slette, og trykk deretter CTRL+S for å lagre spørringen.

 3. Dobbeltklikk spørringen i navigasjonsruten for å kjøre spørringen.

Øverst på siden

Bruke en oppdateringsspørring

Obs!: Du kan ikke bruke alternativet oppdateringsspørring i en Access web app.

Denne delen forklarer hvordan du bruker en oppdateringsspørring til å slette individuelle felt fra tabeller. Husk at når du kjører oppdateringsspørringen for å slette data, endres de eksisterende verdiene til en nullstreng eller en tom streng (et par doble anførselstegn uten mellomrom), avhengig av vilkåret du angir.

 1. Klikk Spørringsutforming i Spørringer-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Merk tabellen som inneholder dataene du vil slette (hvis tabellen er relatert, merker du tabellen på "én"-siden av relasjonen), klikker Legg til og klikker Lukk.

  Tabellen vises som et vindu i den øverste delen av spørringsutformingsrutenettet. Vinduet viser alle feltene i den valgte tabellen.

 3. Dobbeltklikk stjernen (*) for å legge til alle feltene i tabellen i utformingsrutenettet. Hvis du legger til alle tabellfeltene, kan slettespørringen fjerne hele poster (rader) fra tabellen.

  Du kan også angi vilkår for ett eller flere felt i Vilkår-raden til utformingsfunksjonen og deretter fjerne merket for Vis for hvert vilkårsfelt. vis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vilkår, kan du se tabellen Eksempel på vilkår for utvalgsspørringer.

  Obs!: Du bruker vilkår til å returnere bare de postene som du vil endre. Ellers setter oppdateringsspørringen hver post i hvert felt i spørringen til null.

 4. Klikk Vis i Resultater-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Dataarkvisning.

 5. Kontroller at spørringen returnerer postene du vil angi til NULL eller en tom streng (et par doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem ("").

 6. Etter behov, gjentar du trinn 3 til 5 og endre feltene eller vilkårene til spørringen returnerer bare dataene du vil slette, og trykk deretter CTRL + S for å lagre spørringen.

 7. Dobbeltklikk spørringen i navigasjonsruten for å kjøre spørringen.

Til toppen av siden

Tilleggsinformasjon

Slette data fra relaterte tabeller

Hvis du vil slette data fra flere relaterte tabeller, må du aktivere alternativene Referanseintegritet og Slett relaterte poster gjennomgripende for hver relasjon. Dette gjør at spørringen kan slette data fra tabellene på "én"- og "mange"-sidene i relasjonen. Klargjøring for sletting av relaterte data krever at følgende bekreftes:

 • Bestem hvilke poster som befinner seg på "én"-siden i relasjonen, og hvilke som befinner seg på "mange"-siden.

 • Hvis du skal slette poster på "én"-siden i relasjonen og de relaterte postene på "mange"-siden, aktiverer du regelsettet for referanseintegritet, og du aktiverer gjennomgripende slettinger. Trinn i dette avsnittet forklarer referanseintegritet og hvordan du utfører begge oppgavene.

 • Hvis du skal slette poster bare på "én"-siden i relasjonen, sletter du først denne relasjonen, og deretter sletter du dataene.

Hvis du skal fjerne data bare fra "mange"-siden i relasjonen, kan du opprette og kjøre slettespørringen uten at du trenger å endre relasjonen.

For å finne ut hvilke poster som befinner seg på "én"- og "mange"-siden i en relasjon. klikker du Relasjoner i Relationships-gruppen i kategorien Databaseverktøy. Kategorien Relasjoner viser tabellene i databasen din og relasjonene. Hver relasjon vises som en linje som kobler tabeller mellom feltene.

Den følgende illustrasjonen viser en vanlig relasjon. De fleste av, kanskje alle, relasjonene i en database har en "én"-side og en "mange"-side. Relasjonsdiagrammet angir "én"-siden med tallet én (1) og "mange"-siden med uendeligsymbolet ().

En relasjon mellom to tabeller

Når du sletter poster på "én"-siden av relasjonen, sletter du også alle relaterte poster på "mange"-siden av relasjonen. Når du sletter poster på "mange"-siden av en relasjon, sletter du imidlertid vanligvis ikke poster på "én"-siden.

Access bruker også automatisk et sett av regler kalt referanseintegritet. Disse reglene sikrer at sekundære nøkler i en database inneholder de riktige verdiene. En sekundær nøkkel er en kolonne der verdiene svarer til verdiene i den primære nøkkelen i en annen tabell.

Redigere relasjonen

Følg disse trinnene bare nå du skal slette data på "én"- og "mange"-sidene i en relasjon.

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

 2. Høyreklikk relasjonen (linjen) som kobler tabellene som er involvert i sletteoperasjonen, og klikk deretter Redigere relasjoner på hurtigmenyen.

 3. Kontroller at det er merket av for Gjennomfør referanseintegritet i dialogboksen Rediger relasjoner.

 4. Merk av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

  Obs!: Inntil du deaktiverer denne egenskapen, slettes alle relaterte poster på "mange"-siden av relasjonen når du sletter en post på "én"-siden av relasjonen.

 5. Klikk OK, lukk ruten Relasjoner, og gå deretter videre til det neste settet med trinn.

Slette en relasjon

 1. Åpne Relasjoner-ruten hvis du ikke allerede har gjort det.

 2. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Noter feltene som er involvert i relasjonen, slik at du kan gjenopprette relasjonen når du har slettet dataene.

 3. Høyreklikk relasjonen (linjen) som kobler tabellene som er involvert i sletteoperasjonen, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

Obs!: Når du skal gjenopprette relasjonen, følger du de forrige trinnene for å åpne Relasjoner-ruten, og deretter drar du det primære nøkkelfeltet fra "én"-tabellen og slipper det på det sekundære nøkkelfeltet i "mange"-tabellen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises. Hvis den gamle relasjonen gjennomførte referanseintegritet, velger du Gjennomfør referanseintegritet, og deretter klikker du Opprett. Ellers klikker du bare Opprett.

Til toppen av siden

Eksempel på vilkår for utvalgsspørringer

Den følgende tabellen viser noen eksempelvilkår som du kan bruke i utvalgsspørringer når du vil forsikre deg om at du bare sletter dataene du vil slette. Noen av disse eksemplene bruker jokertegn.

Vilkår

Effekt

> 234

Returnerer alle tall som er større enn 234. Hvis du vil finne alle tall som er mindre enn 234, bruker du < 234.

>= "Cajhen"

Returnerer alle postene fra Cajhen gjennom hele alfabetet.

Between #02.02.2010# And #01.12.2010#

Returnerer datoer fra 02.02.2010 til 01.12.2010 (ANSI-89). Hvis databasen bruker jokertegn i ANSI-92, bruker du enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Mellom '02.02.2010' og '01.12.2010'

Not "Tyskland"

Finner alle poster der innholdet i feltet ikke er nøyaktig lik "Tyskland." Vilkåret returnerer postene som inneholder tegn i tillegg til "Tyskland," for eksempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finner alle poster unntatt poster som begynner med T. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Not "*t"

Finner alle poster som ikke slutter på t. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

In(Canada,UK)

Finner alle poster i en liste som inneholder Canada eller UK.

Like "[A-D]*"

Finner alle poster som begynner med bokstaven A til og med D i et tekstfelt. Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Like "*ar*"

Finner alle poster som inkluderer bokstavrekkefølgen "ar". Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Like "Maison Dewe?"

Finner alle poster som begynner med "Maison" og inneholder en andre streng på fem bokstaver der de første fire bokstavene er "Dewe", og den siste bokstaven er ukjent. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du understrekingstegnet (_) i stedet for spørsmålstegnet ?.

#02.02.2010#

Finner alle poster for 02.02.10. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, omslutter du datoen med enkle anførselstegn i stedet for nummertegn ('02.02.2010').

< Date() - 30

Bruker funksjonen Dato til å returnere alle datoer som er eldre enn 30 dager.

Date()

Bruker funksjonen Dato til å returnere alle poster som inneholder dagens dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bruker funksjonene Date og DateAdd til å returnere alle poster mellom dagens dato og tre måneder fra dagens dato.

Er null

Returnerer alle poster som inneholder en nullverdi (tom eller udefinert).

Er ikke null

Returnerer alle poster som inneholder en verdi (som ikke er tom).

""

Returnerer alle poster som inneholder en tom streng. Du bruker tomme strenger når du skal legge til en verdi i et obligatorisk felt, men ikke kjenner den faktiske verdien i øyeblikket. Et felt kan for eksempel kreve et faksnummer, men noen av kundene dine har kanskje ikke faksmaskiner. I dette tilfellet angir du et par doble anførselstegn uten mellomrom ("") i stedet for å angi et nummer.

Til toppen av siden

Feilsøkingstips

Hvorfor får jeg denne feilmeldingen, og hvordan løser jeg problemet?

Hvis du bygger en slettespørring ved å bruke flere tabeller og egenskapen Entydige poster er satt til Nei for spørringen, viser Access feilmeldingen Kan ikke slette i de angitte tabellene når du kjører spørringen.

Du løser dette problemet ved å sette egenskapen Entydige poster til Ja.

 1. Åpne slettespørringen i utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden for spørringen ikke er åpen, trykker du F4 for å åpne den.

 3. Klikk spørringsutformingen for å vise spørringsegenskapene (i stedet for feltegenskapene).

 4. På egenskapssiden for spørringen finner du egenskapen Entydige poster og setter den til Ja.

Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring

Hvis du åpner en skrivebordsdatabase som du ikke har valgt å klarere, eller som ikke befinner seg på en klarert plassering, blokkerer Access alle redigeringsspørringer i å kjøre som standard.

Hvis du prøver å kjøre en redigeringsspørring og det virker som ingen ting skjer, kontrollerer du statuslinjen i Access for følgende melding:

Handlingen eller hendelsen ble blokkert av deaktivert modus.

Når denne meldingen vises, gjør du følgende for å aktivere det blokkerte innholdet:

 • Klikk på Sikkerhetsadvarsel-meldingsfeltet Aktiver innhold, og Kjør spørringen på nytt.

til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×