Opprette og dele kontakter som elektroniske visittkort

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Elektroniske visittkort gjør det enklere å opprette, vise og dele kontaktinformasjon i Outlook. Et elektronisk visittkort viser kontaktinformasjon som ligner på et papir visittkort. Du kan opprette et elektronisk visittkort fra ny informasjon eller kontaktinformasjon som du allerede har i Outlook.

Opprette et elektronisk visittkort

Først velger du oppsettet og bakgrunnen for kortet. Deretter legger du til bilder eller grafikk. Til slutt legger du til kontaktfelt du vil skal vises på det elektroniske visittkortet.

 1. Velg personer i navigasjonsfeltet. Avhengig av din versjon av Outlook, kan navigasjonsfeltet si personer eller bare vise personer-ikonet Personer .
  Velg personer-ikonet for å vise kontaktene.

 2. Klikk Ny kontakt i øverste venstre hjørne i Outlook-vinduet.
  Velg ny kontakt for å opprette en ny kontakt.

 3. Dobbeltklikk visittkortet for å åpne dialogboksen Rediger visittkort i kontaktskjemaet.
  Dobbeltklikk det elektroniske visittkortet for å redigere den.

 4. Klikk listepilen Oppsett under Kortutforming, og klikk deretter et oppsett fra listen. Et oppsett av Bare tekst er tilgjengelig for et kort med har ingen bilde, logo eller et annet bilde.
  Du kan velge flere forskjellige standardoppsett for visittkortet.

 5. Hvis du vil ha en bakgrunnsfarge på kortet, klikker du Bakgrunn og deretter en farge.

 6. Hvis du vil legge til et bilde, for eksempel et bilde eller en firmalogo, bruker du du bildealternativene til å legge til, endre størrelse på og plassere bildet.
  Du kan legge til et bilde til det elektroniske visittkort.

  Merk: Hvis du vil slette standard eller et annet bilde på kortet, velger du Bare tekst i listen. Hvis du vil fjerne alle tilføyde informasjon og starte på nytt, klikker du Tilbakestill kort.

 7. Dobbeltklikk et kontaktfelt du vil legge til, under Felt.

  • Hvis du vil fjerne et felt fra kortet, klikker du feltet og deretter Fjern.

  • Hvis du vil legge til tomme linjer, klikker du feltet over der du vil ha det tomme området, klikker Legg til og deretter Tom linje.

   Tips!: Tomme linjer på et kort vises som standard som Tom linje-felt. Når du legger til informasjon på kortet, kan du legge til nye informasjonsfelt mellom Tom linje-feltene. Du kan for eksempel klikke Tom linje og Legg til og deretter klikke et felt. Feltet vises under den tomme linjen.

  • Hvis du vil plassere tekst på kortet, klikker du et felt, og bruke opp og ned-pilene til å flytte feltene under felt-listen. Du kan også flytte tomme linjer på denne måten å legge til mer avstand mellom linjer med tekst.
   Du kan flytte felt på elektronisk visittkort.

  • Hvis du vil formatere tekst, bruker du formaterings- og stilknappene under Rediger.

 8. Når du er ferdig formatering det elektroniske visittkortet, klikker du OK.

Obs!: Hvis du klikker Tilbakestill kort, gjenopprettes kortet til standard Outlook-utforming og til informasjonen som er angitt i standardfeltene i kontaktskjemaet.

Lagre et elektronisk visittkort du mottar

Når du mottar kontaktinformasjon som et elektronisk visittkort (VCF-fil) i en e-postmelding, kan du legge til denne elektronisk visittkort til Outlook-kontaktene. Hvis kontaktlisten allerede inneholder en kontakt med samme navn, har du alternativet for å oppdatere den eksisterende kontakten eller opprette en ny.

 1. Dobbeltklikk det elektroniske visittkortet for å åpne den i en åpen melding. Det åpnes som en Outlook-kontakt.

 2. Klikk Lagre og lukk for å lagre det elektroniske visittkortet i Kontakter-mappen.

 3. Hvis en kontakt med samme navn oppdages, klikker du Legge til en ny kontakt eller Oppdater opplysningene om valgt kontakt.

  Hvis du har en kopi av kontakten, får du Outlook spør om du vil oppdatere.

Sende elektroniske visittkort til andre personer

Elektroniske visittkort kan deles i e-postmeldinger. De gir et bedrifts- eller personlige visuelt uttrykk som ligner på et papir visittkort.

Inkludere et elektronisk visittkort i en e-postmelding

 1. I en ny melding, klikker du Legg ved element > Visittkort, og klikk deretter et navn i listen..

 2. Hvis du ikke ser navnet, klikker du Andre visittkort. Klikk navnet under Arkivert som, og klikk deretter OK.

Inkludere et elektronisk visittkort i e-postsignaturen

Ved å legge til et elektronisk visittkort i e-postsignaturen er kontaktinformasjonen inkludert i hver melding du sender. Du finner mer informasjon, kan du se Inkluder et elektronisk visittkort i e-postsignaturen din .

Opprette elektroniske visittkort

Som vist på skjermbildet av det elektroniske visittkortet for Jon Morris, oppretting av kortet starter med et skjema, og deretter fører til en redigerbar dialogboks.

Elektronisk visittkort som viser et delsett av informasjonen i det tilhørende kontaktskjemaet

 1. Et kontaktskjema som inneholder opplysninger om Jon Morris.

 2. En visning i dialogboksen Rediger visittkort med de tilsvarende feltene er fylt ut for Jon Morris elektronisk visittkort.

Du kan bygge et elektronisk visittkort fra ny informasjon, eller du kan basere et nytt kort på en eksisterende liste. Hvis du vil opprette flere elektroniske visittkort som deler noen vanlige kontaktinformasjon, kan det være enklere å endre et eksisterende kort. Du kan for eksempel har tre kort – én for arbeid, ett for hjemmebruk og ett for en klubbmedlemskap.

Før du legger til eller endre kontaktinformasjon, velger du Oppsett og bakgrunn for kortet. Legge til eventuelle bilder eller annen grafikk. Hvert element kan du plassere teksten når du legger til kontaktinformasjon.

 1. Velg Ny kontakt i Outlook 2010, i kontakter i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

  Ny kontakt-kommandoen på båndet

  Klikk Ny i Outlook 2007, i kontakter > Kontakt.

 2. Klikk visittkortet for å åpne dialogboksen Rediger visittkort i kontaktskjemaet.

 3. Velg et oppsett i rullegardinlisten Oppsett under Kortutforming. Et oppsett av Bare tekst er tilgjengelig for et kort med noe bilde, logo eller et annet bilde.

  Obs!: Når du starter, vises standardoppsettet for Outlook kortet i forhåndsvisning-boksen ved siden av Kortutforming-inndelingen. Du kan også bruke dette bildet og oppsettalternativene for kortet.

 4. Hvis du vil ha en bakgrunnsfarge på kortet, velg bakgrunn, og velg deretter en farge.

 5. Hvis du vil legge til et bilde, for eksempel et fotografi eller en firmalogo, bruker du bildealternativene til å legge til, endre størrelse på og plassere bildet.

Obs!: Hvis du vil slette standard eller et annet bilde på kortet, velger du Bare tekst i listen. Hvis du vil fjerne alle tilføyde informasjon og starte på nytt, velger du Tilbakestill kort.

 1. Hvis du vil fjerne et felt fra kortet, velger du feltet, og velg deretter Fjern.

 2. Legge til tomme linjer, velger du feltet over der du vil at det tomme området, og velg deretter Legg til > Tom linje.

  Tips!: Som standard vises tomme linjer på et kort som Tom linje-felt. Når du legger til informasjon i kortet, kan du legge til nye informasjonsfelt mellom Tom linje-felt. Velg for eksempel Tom linje > Legg til, og velg deretter et felt. Feltet vises under tom linje.

 3. Hvis du vil plassere tekst på kortet, velg et felt, og bruke opp og ned-pilene til å flytte feltene under felt-listen. Du kan også flytte tomme linjer denne måten å legge til mer avstand mellom linjer med tekst.

 4. Hvis du vil formatere tekst, bruker du formaterings- og stilknappene under Rediger.

Obs!: Hvis du velger Tilbakestill kort, gjenopprettes kortet til standard Outlook utforming, og informasjonen som er angitt i standardfeltene i kontaktskjemaet.

Lagre en kontakt eller et elektronisk visittkort

Når du mottar kontaktinformasjon som et elektronisk visittkort eller en kontaktskjema (som en virtuell kontaktfil (*.vcf)) i en e-postmelding. Du kan høyreklikke kortet eller den vedlagte VCF-filen, og velg deretter alternativer. Hvis kontaktlisten allerede inneholder samme navn, kan du oppdatere den eksisterende kontakten eller opprette en ny.

 1. Høyreklikk kortet i en åpen melding, og velg deretter Legg til i Outlook-kontakter.

 2. Velg Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

 3. Hvis en kontakt med samme navn oppdages, gjør du ett av følgende:

  • Velg Legg til ny kontakt til å opprette en ny kontakt.

  • Velg Oppdater opplysningene om valgt kontakt til å se en liste over eksisterende like kontakter.

   Tips!: Du kan dobbeltklikke en kontakt, Oppdater informasjonen i kontaktskjemaet og lagre den.

Den nye kontaktinformasjonen lagres i kontakter og inneholder et elektronisk visittkort. Du kan endre kontaktinformasjonen når som helst.

 1. Dobbeltklikk VFC-filvedlegget for å åpne kortet i kontaktskjemaet i kontakter i meldingshodet.

 2. Velg Lagre og lukk i Handlinger-gruppen på kontakter-fanen.

  Obs!: Hvis du allerede har en kontakt med samme navn, når du velger Lagre og lukk, kan du legge til en ny kontakt eller oppdatere en eksisterende kontakt.

Du kan velge Lagre og lukk i Handlinger-gruppen. Denne handlingen Lagre kontakten, og deretter åpne en ny, tom kontaktskjema.

Sende elektroniske visittkort til andre personer

Elektroniske visittkort kan deles i e-postmeldinger. De gir en bedrift eller person en visuell identitet på samme måte som et visittkort av papir. Hvordan det elektroniske visittkortet vises for mottakere, avhenger av e-postprogrammet som brukes.

 • Mottakere som bruker Microsoft Outlook     I Outlook 2010 eller Office Outlook 2007 vises det elektroniske visittkortet i meldingen nøyaktig slik du ser den. Mottakeren høyreklikker du kortet for å lagre kontaktinformasjonen hans eller hennes Outlook-kontaktene dine.

  Mottakere som bruker tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer som bruker HTML til å vise meldinger ser også det elektroniske visittkortet i meldingen. Disse kortene imidlertid er bare bilder og kan ikke åpnes med ett klikk. VCF-fil som inneholder informasjonen i det elektroniske visittkortet er knyttet til meldingen.

 • Mottakere som viser meldinger i ren tekst     Personer som har e-postprogrammer bruker ren tekst ser ikke et bilde av det elektroniske visittkortet. VCF-fil som inneholder informasjonen i det elektroniske visittkortet er knyttet til meldingen.

I alle e-postprogrammer, kan den vedlagte VCF-filen åpnes og lagres i kontaktlisten.

VCF-vedlegg i et meldingshode

 1. I en ny melding, på fanen Melding, i gruppen Inkluder, velger du Legg ved element > Visittkort og velger deretter et navn i listen.

 2. Hvis du ikke ser navnet du vil bruke, cchoose Andre visittkort, velg navnet i Arkivert som-listen, og velg deretter OK.

  Kommandoen Legg ved andre visittkort på båndet

  Obs!: 

  • Visittkort- menyen inneholder de 10 siste kontaktnavnene som ble satt inn som elektroniske visittkort i meldinger.

  • Du kan sette inn flere elektroniske visittkort i en melding.

  • For å skille mellom like navn på menyen Visittkort velger du Andre visittkort. Det vises mer informasjon, inkludert en forhåndsvisning av kortet, i dialogboksen Sett inn visittkort.

  • Hvis du drar et visittkort fra visittkortvisningen inn i en ny melding, er det bare en .vcf-fil som blir med når meldingen sendes. Den vedlagte .vcf-filen åpner kontaktskjemaet med all informasjonen som mottakeren kan lagre i en kontaktliste.

Ved å legge til et elektronisk visittkort i e-postsignaturen er kontaktinformasjonen inkludert i hver melding du sender. En e-postsignatur kan inneholde bare en elektronisk Business kort. mottakerne kan høyreklikke kortet i signaturen (eller høyreklikke VCF-filen) til å lagre den direkte til på kontaktlisten.

Slik ser en signatur med et elektronisk visittkort ut i en melding

 1. Velg signatur i en ny melding i Inkluder-gruppen i kategorien melding > signaturer.

  Kommandoen Signaturer på båndet

 2. Velg signaturen du vil legge til et visittkort, under Velg signatur å redigere, i kategorien E-postsignatur.

  Hvis du vil bygge en ny signatur, velg Ny, Skriv inn et navn på signaturen, og klikk deretter OK. Klikk navnet på den nye signaturen i listen Velg signatur som skal redigeres.

 3. Skriv inn teksten som du vil ta med i signaturen, i Rediger signatur-boksen.

 4. Hvis du vil legge til et elektronisk visittkort, Plasser markøren der du vil at kortet skal vises i signaturteksten, velg Visittkort, og velg deretter navnet på en kontakt i Arkivert som-listen. Velg OK.

Last ned gratis elektronisk visittkort maler. Bruke kort med profesjonelt utformede malene på Office Online eller få ideer for utforme din egen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×