Opprette og bruke ringelister i Business Contact Manager

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En av de viktigste aktivitetene når du har en bedrift er å holde kontakten med faktisk og potensielle kunder. En enkel telefonsamtale er ofte den beste måten å gjøre dette.

Du kanskje vil følge opp med kundeemner som har gitt deg sine visittkort eller venstre informasjon på websiden, samtale-kunder som ønsket å vite når ut av lager elementer blir funnet, eller snakke med gjeldende kontoer eller forretningskontakter som er forfalt med deres betalinger.

Denne artikkelen beskriver hvordan du arbeider med og måle effektiviteten av samtalelister i Business Contact Manager for Outlook, med detaljer om hvordan du oppretter ønskede Mottakerlister og ringe skript, og hvordan du sporer aktiviteter og resultatene.

Hva vil du gjøre?

Markedsføre virksomheten ved hjelp av telefonsamtaler

Åpne en samtaleliste

Endre din samtaleliste

Markedsføre virksomheten ved hjelp av telefonsamtaler

Med Business Contact Manager for Outlook, kan du sette sammen en samtaleliste fra forretningsforbindelser og forretningskontakter, opprette et anrop-skript og spore resultatene av hver telefonsamtale. Du kan også opprette en samtaleliste fra navn i en rapport. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en samtaleliste fra en rapport, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

En samtaleliste er også en viktige markedsføringsaktivitet og kan være en del av en markedsføringskampanje.

Hvis du vil spore resultatene av en samtale listen aktivitet, må du registrere navnet på aktiviteten i Igangsatt av-feltet for hver konto, forretningskontakt, kundeemne eller Salgsmulighet post som genereres av aktiviteten. Også registrere budsjetterte og faktiske kostnadsinformasjon på sidene Detaljer og Spor anrop listen posten.

Deretter for å se resultatene av din samtalelisten, bruker du siden Sporing av listeskjema anrop. Hvis samtalelisten er en del av en markedsføringskampanje, kan de samlede resultatene av kampanjen spores i kategorien analyse av markedsføring arbeidsområde.

Opprette en samtaleliste

En samtaleliste i Business Contact Manager for Outlook er mer enn bare en liste over navn og tall. Det er et system som hjelper deg å være klar og klar på telefonen, og hjelper deg med å spore resultatene av hvert sett av samtaler.

Listen over mottakere for en markedsføringsaktivitet kan ta med bare én oppføringstype, forretningsforbindelser eller forretningskontakter. Forretningskontakter og kundeemner kan være i samme liste fordi kundeemneoppføringen er basert på oppføringstype for forretningskontakt.

 1. Klikk markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk Ringeliste knappen Ringelisteikon på båndet i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Angi et navn for samtaleliste, for eksempel "California potensielle kunder" under aktiviteten, i navn-feltet i listeskjema anrop.

  ringelisteoppføring

  Obs!: Hvis denne samtalelisten er en del av en markedsføringskampanje, i tekstboksen kampanjen skriver du inn navnet på kampanjen, eller klikk pilen for å velge navnet på en eksisterende kampanjen. Hvis det ikke er en del av en markedsføringskampanje, samtalelisten blir knyttet til gjeldende som aktiviteter markedsføringskampanje.

 4. Klikk typen oppføring du vil nå med samtalelisten, Alle kontoer, alle forretningskontakter og kundeemner, Alle forretningskontakter, eller Alle leder i delen mottakerliste.

  Eller klikk en av følgende alternativer:

  • Søkemappe. Velg en søkemappe som inneholder en forhåndsdefinert filtrert liste over mottakere, til å opprette en egendefinert liste. Feltet har fått nytt navn Egendefinert liste når du velger en mappe.

  • Eksisterende markedsføringsaktivitet. Velg mottakerlisten som du brukte for en tidligere markedsføringsaktivitet.

  • Ny liste. Åpne dialogboksen Filtrer forretningskontakter og Velg kriterier for å filtrere listen.

   Du kan også opprette en liste over mottakere fra en rapport. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

   Hvis du har opprettet nye oppføringstyper som er basert på kontotypen, vises i listen alle kontoer. Hvis du har opprettet nye oppføringstyper som er basert på forretningskontakt, vises de i listen alle forretningskontakter og kundeemner.

 5. Hvis du vil redigere den valgte listen ved å filtrere det, klikker du Gå gjennom og Filtrer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer en liste, kan du se filtrere oppføringer i Business Contact Manager.

 6. Klikk Detaljer for å åpne detaljsiden aktivitet på båndet i Vis-gruppen i kategorien Hjem. Hvis du vil, kan du angi verdier for Kampanjekode, budsjetterte kostnader, Startdato, Sluttdato og kommentarer.

  Hvis du vil gå tilbake til hovedsiden for samtale-listeskjema på båndet i kategorien markedsføring i Vis-gruppen klikker du Generelt.

 7. Informasjon om hver mottaker vises på Generelt-siden, under mottakeren detaljer. Klikk Merk inndelinger-knappen Merk inndelinger-knappen for å endre hvilke inndelinger fra det post skal vises, og velg deretter inndelingene du vil vise.

 8. Hvis du vil, kan du lage et skript å gjøre samtalene konsekvent, og kontroller at teksten dekker alle punktene du vil gjøre. I tillegg kan et skript du holde på emnet, og raskt justere fremgangsmåten når telefonsamtaler ikke går som forventet.

  Opprette et anrop-skript

  • Klikk Ring skript Ringelisteikon på båndet i gruppen Telefonlogg.

  • Hvis du vil lage et skript for anrop, gjør du ett av følgende:

   • Skriv inn skriptet i vinduet Ringe skript.

   • Klikk Last inn innhold Ikon for å laste inn skript i Handlinger-gruppen, og Naviger til et dokument som allerede lagret.

   • Kopiere og lime inn et skript fra et annet dokument.

    Skriptet vises i telefonloggen for hver mottaker.

    Ringeliste med skript

    Obs!: Hvis du redigerer skriptet i delen telefonlogg anrop listen posten, endrer du bare versjonen av skriptet for den valgte mottakeren. Hvis du vil redigere skriptet for alle samtaler, velger du Ring skript Ringelisteikon på båndet og deretter Rediger skriptet i vinduet Ringe skript.

 9. Hvis du vil, kan du bruke Outlook-kategorisering-funksjonen til å legge til en fargekategori i samtalelisten. Klikk Kategoriser på båndet i koder-gruppen i kategorien markedsføring, og klikk deretter en fargekategori.

 10. Hvis du vil begynne å lage samtalene umiddelbart, kan du begynne med det første navnet på listen. Ellers lagre samtalelisten.

Før du foretar kaldt anrop, oppslag nasjonale gjør ikke ringe registret og FCC forskrifter på www.fcc.gov/cgb/donotcall/. Regler for ikke Ring gjelder ikke for firmaer som en forbruker har en eksisterende relasjon for business.

Til toppen av siden

Åpne en samtaleliste

Du må kanskje Fortsett arbeidet på en samtaleliste Hvis du ikke kunne ringe alle personene i én økt, eller du må kanskje gjøre endringer i listen over mottakere eller skriptet.

 1. Klikk markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Dobbeltklikk samtalelisten du vil åpne kategorien Ringelister i listeruten.

Til toppen av siden

Endre din samtaleliste

Samtalelister er enkle og vil endre. Du kan endre typen oppføringer som vises i listen, kan du begrense listen ved filtrering eller velge mottakerne, og du kan endre skriptet for hele eller deler av mottakerne.

 1. Åpne samtalelisten du vil endre.

 2. Hvis du vil gjøre endringer i samtalelisten, følger du instruksjonene i opprette en samtaleliste.

Viktig!: Du kan ikke endre en samtaleliste når du har endret anrop status for en oppføring i listen. I stedet, høyreklikk samtalelisten, og klikk deretter nå med ringeliste for å opprette en ny samtaleliste basert på den eksisterende filen.

Til toppen av siden

Lage og spore din anrop ved hjelp av en samtaleliste

 1. Åpne eller opprette en samtaleliste.

  Det første navnet i listen er uthevet under mottakerliste.

  Anropsliste, mottakerliste uten anrop

  Obs!: Navnene vises er fra Arkiver som-feltet i kilde-posten. Det er navnet som vises under mottakeren detaljer fra Fullt navn-feltet.

 2. Ved hjelp av telefonnummeret under mottakeren detaljer Ring kontakten.

 3. Åpne skriptet. Klikk Ring skript på båndet i gruppen Telefonlogg. Når du kontakte kontakten, Les skriptet på en naturlig måte, eller hvis det er ingen skript, oppgir du meldingen.

  Obs!: Hvis du redigerer skriptet i delen telefonlogg anrop listen posten, endrer du skriptet bare for den valgte mottakeren.

 4. Velg eller angi lengden på telefonsamtalen under telefonlogg totale varigheten. Du kan også tid samtalen automatisk.

  Tid i samtalen automatisk

  1. Klikk Start tidtaker Ikonet Start tidsmåler på båndet i gruppen Telefonlogg når du starter samtalen, eller gjenoppta den etter en pause.

  2. Klikk Stopp tidtaker Ikonet for Sett tidsmåleren i pause når det er et brudd i samtalen, eller når du er ferdig med samtalen.

   Lengden på anropet er registrert under telefonlogg, i boksen Totalt varighet. Du kan også klikke eller skrive lengden på anropet manuelt.

 5. Klikk Legg til tidsangivelse å legge til notater i samtalen, på båndet i gruppen Telefonlogg, og Skriv inn kommentarene i boksen der skriptet vises.

  Obs!: Klikk kategorien Formater tekst for å bruke formateringskommandoer Hvis du vil endre utseendet på teksten, på båndet. Hvis du vil legge til filer, bilder eller tabeller, klikker du kategorien Sett inn.

 6. Under samtalen eller etter at den er avsluttet, på båndet i kategorien markedsføring i Mottakeren handlinger-gruppen klikker du ett eller flere av følgende alternativer:

  • Nytt loggelement å legge til et kommunikasjonsloggelement, for eksempel et forretningsnotat, oppgave, filen eller e-postmelding i posten til mottakeren. En ny telefonlogg opprettes automatisk for mottakeren av samtalelisten.

  • Følg opp vil legge til et oppfølgingsflagg til posten, eller merke en Følg opp elementet som fullført med alternativet Marker som fullført.

  • Åpne viser posten til mottakeren.

  • Nettside for å vise nettside som er knyttet til mottakerens posten, hvis tilgjengelig.

 7. Oppdatere posten på slutten av samtalen, i delen ringe status. Ikke kalt er valgt som standard. Klikk ett av følgende alternativer:

  1. Venstre melding

  2. Samtale fullført

  3. Ikke Ring

   Viktig!: Du kan ikke endre en samtaleliste når du har endret anrop status for en hvilken som helst post i listen. Du kan imidlertid opprette en ny samtaleliste som er et duplikat av en eksisterende samtaleliste. Høyreklikk samtalelisten i markedsføring arbeidsområde, og klikk deretter nå med ringeliste.

 8. Hvis en mottaker ber skal utføres av samtalelisten, velger du merket for ikke Ring. Forretningsforbindelse eller forretningskontakt merkes som ikke Ring i begge mottakerliste og på Detaljer-siden for oppføringen for forretningsforbindelse eller forretningskontakt. Denne mottakeren kan ikke inkluderes i fremtidige samtalelister.

 9. Klikk Lagre og neste for å gjøre følgende endringer:

  1. Lagre endringene som en telefonlogg i kommunikasjonsloggen for den valgte posten og flytte til neste post for å ringe.

  2. Stopp tidtakeren og registrer den totale varigheten for samtalen i telefonloggen.

  3. Angi status anrop i mottakerliste.

   anropsliste med to anrop

   1 – en melding til venstre. 2 – kall fullført. 3 – ikke kall. 4 – gjeldende mottaker.

   Obs!: Selv om statusen oppdateres i mottakerliste når du lagrer posten, må alternativene som vises i delen Ringe Status endres manuelt.

 10. Når du har ringt alle i listen, lukker du aktiviteten. Klikk Merk som lukketbåndet i gruppen markedsføring.

Til toppen av siden

Måle effektiviteten av din markedsføring samtalelister

Du kan opprette ringelister og skript for mange formål. Men når du gjør markedsføring anrop, vil du vite resultatene av arbeidet. Se gjennom resultatene av en samtaleliste på siden Sporing av samtalelisten.

 1. Åpne en samtaleliste.

 2. Klikk Spor Sporingssideikon på båndet i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

 3. På siden Spor gå gjennom følgende elementer:

  • Du kan se sammendragsinformasjon for igangsatt kundeemner, salgsmuligheter igangsatt, igangsatt kontoer, igangsatt kontakter, startet telefonlogger og forventede inntekter under Aktivitetsresultater for aktiviteten. Hvert felt har også en Vis rapport-knapp som viser en detaljert rapport med data for dette feltet.

   Obs!: Informasjon på siden spor forventede inntekter, oppdateres når forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet poster, inkluderer navnet på samtalelisten i Igangsatt av-feltet.

  • Du kan oppdatere følgende informasjon i Aktivitetsinformasjon-området:

   • Faktisk kostnad    Angi faktiske kostnader for samtalelisten, slik at du kan beregne avkastning på investering.

   • Lukket    Velg dette alternativet for å angi at samtalelisten er fullført og aktiviteten er nå lukket. Fjern merket for å reaktivere samtalelisten.

  • Du kan se gjennom listen over samtaler du har gjort i delen mottakere, og hvis du vil, kan du opprette en salgsmulighetsoppføring høyre fra mottakerens oppføring. Klikk navnet i listen, og klikk deretter Starte salgsmuligheten.

   Obs!: Du kan også opprette en salgsmulighetsoppføring fra mottakerlisten på Generelt-siden for samtalelisten. Velg et navn i mottakerlisten deretter på båndet i Mottakeren handlinger-gruppen i kategorien markedsføring, klikker du Nytt loggelement Nytt loggelement-ikon , og klikk deretter salgsmuligheten.

 4. Klikk Lagre og lukk Lagre og lukk-ikon .

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×