Opprette og administrere OLAP-kuber for Porteføljeanalyse

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

OLAP-kuber (Online Analytical Processing) for Porteføljeanalyse er en effektiv rapport- og analysefunksjon i Microsoft Office Project Web Access som gjør deg i stand til å utføre innviklet analyse av prosjektdata. OLAP-kuber inneholder informasjon om aktiviteter, ressurser, prosjekter, tildelinger, problemer, risikoer og deltakelser som gruppemedlemmer raskt og enkelt kan bla gjennom ved hjelp av pivottabelldata og pivotdiagramvisninger på siden Porteføljeanalyse.

Microsoft Office Project Server inneholder en rekke forhåndskonfigurerte OLAP-kuber som du kan bruke til å undersøke informasjon om ressurser og aktiviteter. Selve prosessen med å planlegge byggingen, angi feltene og tilpasse OLAP-kubene foregår i Project Web Access, og innebærer å velge Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, opprette en tidsplan for å generere OLAP-kuben, og eventuelt legge til egendefinerte felt i hver kube. Legger du til slike egendefinerte felt, kan du utvide OLAP-kuben for Project Server ved for eksempel å legge til en språkdel for ressurskuben. Eller du vil kanskje vise flere bedriftsdata ved å legge til målefelt for kostnader som ikke er tilknyttet prosjektet, i OLAP-kuben.

Obs!: Hvis du vil opprette og administrere en OLAP-kube, må du først konfigurere Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services og angi tillatelsene.

Hva vil du gjøre?

Lage en tidsplan for bygging av OLAP-kuber

Angi hvilke felt (dimensjoner) skal brukes for OLAP-kuber ved hjelp av analyse av Data i visninger

Tilpasse de forhåndsdefinerte OLAP-kubene

Lage en tidsplan for å bygge OLAP-kuber

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Innstillinger for bygging på siden Serverinnstillinger.

 3. Skriv inn et navn på Analysis Services-serveren i Server-boksen under Innstillinger for Analysis Services.

 4. Skriv inn navnet på databasen som brukes av Analysis Services, i Database-boksen. Hvis databasen ikke finnes, opprettes det én automatisk.

  Du kan eventuelt skrive inn ekstranettadressen som brukes av Analysis Services, i boksen URL-adresse for ekstranett. Du kan dessuten skrive inn en beskrivelse av plasseringen til URL-adressen for ekstranett for Analysis Services-serveren, i Beskrivelse-boksen, hvis du har behov for å skille den fra andre Analysis Services-servere.

 5. Velg datointervallet for data som du vil ta med i OLAP-kuben, under Datointervall for database:

  • Hvis du velger Bruk det faste datointervallet angitt under, bygges kuben slik at den inkluderer den tidligste og den seneste datoen for aktiviteter på prosjektet.

  • Velger du Bruk følgende tidsenheter for siste og neste til å beregne datointervallet når kuben bygges, angir du antall dager, uker eller måneder før og etter dagens dato som du vil bruke i OLAP-kuben, i boksene Siste og Neste.

  • Velger du Bruk det faste datointervallet angitt under, angir du en dato i både Fra- og Til-feltet.

 6. Under Oppdateringsfrekvens for kube angir du hvor ofte dataene i kuben skal oppdateres.

 7. Klikk Lagre og bygg nå for å begynne å bygge OLAP-kuben. Du kan eventuelt klikke Lagre, så oppdateres kuben basert på tidsplanen du velger under Oppdateringsfrekvens for kube.

Tips!: Hvis du vil kontrollere byggestatusen til OLAP-kuber, klikker du Serverinnstillinger, og deretter klikker du Byggestatus på siden Serverinnstillinger.

Til toppen av siden

Angi hvilke felt (dimensjoner) som skal brukes for OLAP-kubene når du bruker dataanalysevisninger

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Administrer visninger på siden Serverinnstillinger.

 3. Klikk Ny visning, og klikk deretter Dataanalyse under Visningstype.

 4. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av visningen som gruppemedlemmer vil kunne se på Porteføljeanalyse-siden, i boksene Navn og Beskrivelse.

 5. Under Innstillinger for Analysis Services skriver du inn standard Analysis Services-server som organisasjonen bruker til kubebygging, eller en annen Analysis Services-server. Hvis du velger en annen server, skriver du inn navnet og eventuelt ekstranettadressen.

 6. Velg databasen du vil bruke, fra listen Analysis Services-database.

 7. Velg kuben du vil bruke, fra Kube-listen.

  Obs!: Hvis du valgte en egendefinert Analysis Services-server, klikker du Bruk for å vise en oversikt over databasene og kubene på den aktuelle serveren.

 8. Velg hvordan du vil vise informasjon fra kuben, under Visningsalternativer:

  • Klikk Pivotdiagram for å vise informasjonen som grafikk.

  • Klikk Pivottabell for å vise informasjonen som tabell.

   Obs!: Du kan også vise pivotdiagramvisninger over pivottabellvisninger ved å velge Pivotdiagram- og pivottabellrapport. Du kan forhåndsvise resultatene under Vis definisjon.

 9. Klikk Pivotdiagram- og pivottabell for å vise informasjonen som både tabell og grafikk.

 10. Merk av for Vis feltliste for å vise en liste over felt som du kan legge til i pivotdiagramdata- eller pivottabellvisningene.

  Dialogboksen Feltliste for pivottabell vises. Felt som vises under Totalsummer, er dimensjonsfelt som kan legges til i hovedområdet for pivotdiagramvisningen eller pivottabellvisningen. Alle andre typer felt er dimensjonsfelt som du kan legge til i områdene Kolonne, Rad og Filter i pivotdiagramvisningen eller pivottabellvisningen, avhengig av hvordan du vil at gruppemedlemmene skal vise og kategorisere dataene.

 11. Merk av for Vis verktøylinje for å vise formateringsverktøylinjen over pivotdiagramvisningen eller pivottabellvisningen.

 12. Velg en kategori i listen Tilgjengelige kategorier for å angi sikkerhet kategoriene der pivotdiagramvisningen eller pivottabellvisningen tilhører, i delen Sikkerhetskategorier, og klikk deretter Legg til.

 13. Klikk Lagre for å opprette visningen.

Til toppen av siden

Tilpasse de forhåndsdefinerte OLAP-kubene

Du kan bruke organisasjonens egendefinerte felt på forhåndsdefinerte OLAP-kuber, slik at de viser den informasjonen gruppemedlemmene trenger for å kunne analysere dataene ytterligere.

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Konfigurasjon på siden Serverinnstillinger.

 3. Velg kuben du vil tilpasse, under Kubedimensjoner. Velg de egendefinerte feltene du vil legge til i kuben som dimensjoner, fra Tilgjengelige felt, og klikk deretter Legg til.

  Feltene du legger til i kubens dimensjon, legges til på Valgte dimensjoner:-listen.

  Obs!: Feltlisten inneholder bare de feltene som er blitt tilpasset for organisasjonen.

 4. Klikk kuben du vil tilpasse, under Kubemål. Velg de egendefinerte feltene som du vil legge til i kuben som mål, fra Tilgjengelige felt-listen, og klikk deretter Legg til. Feltene du vil legge til i kubens Mål, legges til på Valgte mål-listen.

  Obs!: Feltlisten inneholder bare de feltene som er blitt tilpasset for organisasjonen.

 5. Klikk Lagre for å oppdatere OLAP-kuben med den nye feltinformasjonen. Neste gang OLAP-kuben genereres, vil den inneholde denne nye informasjonen.

Obs!: Hvis du har lagt til et egendefinert felt uten tilknyttede data, vises ikke det egendefinerte feltet i kuben.

Du kan tilpasse kubens felt ytterligere ved å opprette et MDX-skript (Multiple Dimension Expression) for å behandle informasjon i kubens felt.

 1. Velg OLAP-kuben som du vil opprette det beregnede MDX-skriptet for, under Beregnede medlemmer.

 2. Klikk Sett inn for å velge et MDX-uttrykk.

  Du kan også slette et uttrykk ved å merke raden og klikke Slett.

 3. Skriv inn et navn på beregnet medlem, under Navn på medlem.

 4. Skriv inn MDX-skriptet som angir medlemmet, under MDX-uttrykk.

 5. Klikk Lagre for å bruke MDX-skriptet på OLAP-kuben. OLAP-kuben vil inneholde denne informasjonen neste gang du genererer kuben.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Microsoft Office Project Web Access ?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×