Office
Logg på

Opprette og administrere et dokumentarbeidsområde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et dokumentarbeidsområde hjelper deg med å koordinere utviklingen av ett eller flere relaterte dokumenter med andre personer. Området inneholder verktøy som kan brukes til å dele og oppdatere filer og til å holde personer informert om statusen til disse filene.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette et dokumentarbeidsområde fra et dokument i et bibliotek

Opprette et tomt dokumentarbeidsområde

Legge til et dokument

Legge til en bruker

Legge til en aktivitet

Legge til en kunngjøring

Legge til en kobling i koblinger-listen

Opprette en e-postvarsel for en aktivitet

Publisere et dokument tilbake til et bibliotek fra et dokumentarbeidsområde

Slette et dokumentarbeidsområde

Oversikt

Ved å bruke et dokumentarbeidsområde kan du og dine kolleger koordinere utviklingen av ett eller flere relaterte dokumenter. Området inneholder verktøy som kan brukes til å dele og oppdatere filer og til å holde personer informert om statusen til disse filene. Du og dine kolleger kan arbeide sammen på et dokumentarbeidsområde for å utvikle et dokument på følgende måter:

 • Arbeide direkte på kopien som er plassert på dokumentarbeidsområdet

 • Arbeide på en lokal kopi og oppdatere kopien regelmessig på dokumentarbeidsområdet

Du og andre arbeidsområdemedlemmer kan også bruke et dokumentarbeidsområde til å publisere kunngjøringer, tilordne oppgaver, dele relevante koblinger og motta varsler om endringer i områdeinnhold. Du kan opprette et dokumentarbeidsområde for et kortvarig prosjekt og slette området når prosjektet avsluttes, eller du kan beholde området permanent.

Som standard har områdeeiere det nødvendige tillatelsesnivået til å opprette områder for dokumentarbeidsområder innenfor et eksisterende område. Hvis du er områdeeier og vil aktivere andre medlemmer til å opprette områder for dokumentarbeidsområder, kan du gi tillatelse til å opprette områder i Microsoft Windows SharePoint Services-gruppen som gruppemedlemmene hører til.

Til toppen av siden

Opprette et dokumentarbeidsområde fra et dokument i et bibliotek

Du kan opprette et nytt dokumentarbeidsområde fra et dokument som allerede er i et bibliotek på området. Avhengig av programmet kan det hende at du også kan opprette et nytt dokumentarbeidsområde fra et program som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office Word 2007. Se Hjelp i det aktuelle programmet hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Åpne dokumentarbeidsområdet der dokumentet er lagret.

 2. Pek på navnet på dokumentet, klikk pilen som vises, pek på Send til, og klikk deretter Opprett dokumentarbeidsområde.

  Obs!: Hvis alternativet Opprett dokumentarbeidsområde ikke er tilgjengelig, har du ikke tillatelse til å opprette et arbeidsområde på området. Be områdeeieren om å gi deg denne tillatelsen eller om å opprette arbeidsområdet for deg.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette et tomt dokumentarbeidsområde

Hvis du vil opprette et dokumentarbeidsområde, men ikke vil basere det på et eksisterende dokument i et bibliotek, kan du opprette et tomt dokumentarbeidsområde og legge til ett eller flere dokumenter senere.

 1. Åpne området der du vil opprette et dokumentarbeidsområde.

  1. Klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett på siden Alt områdeinnhold.

   Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke Nettstedshandlinger-menyen Knappesymbol i stedet for å fullføre dette trinnet.

  Obs!: Det kan hende du må be områdeadministratoren om tillatelse til å opprette et dokumentarbeidsområde.

 2. Klikk Områder og arbeidsområder i Websider-listen.

 3. Angi informasjonen om dokumentarbeidsområdet du vil opprette, for eksempel tittel og siste del av områdets webadresse.

 4. I delen Valg av mal velger du kategorien Samarbeid, og deretter klikker du Dokumentarbeidsområde.

 5. Gjør ett av følgende i delen Tillatelser:

  • Hvis du vil at alle medlemmer av det overordnede området skal være medlemmer av dette arbeidsområdet, klikker du Bruk samme tillatelser som overordnet område.

  • Hvis du bare vil at en bestemt gruppe personer skal være medlemmer av dette arbeidsområdet, klikker du Bruk unike tillatelser.

 6. Hvis du vil at den øverste koblingslinjen fra det overordnede området skal vises på sider på dette nye området, kontrollerer du at det er merket av for Bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede området i delen Navigasjonsarv.

 7. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Legge til et dokument

Uansett om du oppretter et dokumentarbeidsområde fra et eksisterende dokument, eller du oppretter et tomt dokumentarbeidsområde, kan du når som helst legge til medlemmer i dokumentarbeidsområdet.

 1. På hjemmesiden for dokumentarbeidsområdet klikker du Delte dokumenter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette og legge til et nytt dokument, klikker du Ny.

  • Hvis du vil legge til et eksisterende dokument, klikker du Last opp, og deretter klikker du Bla gjennom for å finne filen du vil legge til. Merk filen og klikk Åpne. Hvis et dokument med samme filnavn allerede finnes i biblioteket, og du ikke vil skrive over det eksisterende dokumentet, fjerner du merket for Skriv over eksisterende filer.

 3. Klikk OK.

Du kan også legge til en koblet kopi av et dokument fra et annet bibliotek i Delte dokumenter-biblioteket for dokumentarbeidsområdet ved å opprette et Send til-mål. Når det opprinnelige dokumentet eller den koblede kopien er oppdatert, kan du enkelt oppdatere kopien på den andre plasseringen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du legger til koblede kopier av dokumenter i andre biblioteker, i delen Se også.

Til toppen av siden

Legge til en bruker

Hvis du vil legge til brukere på et dokumentarbeidsområde, må du ha tillatelse til å legge til medlemmer på det overordnede området eller dokumentarbeidsområdet. Hvis du ikke kan legge til brukere på dokumentarbeidsområdet, kontakter du eieren av det overordnede området.

 1. På hjemmesiden for dokumentarbeidsområdet, i Medlemmer-listen, klikker du navnet på gruppen du vil legge til en bruker i.

 2. Klikk Legg til brukereNy-menyen Ny-meny .

 3. Skriv inn navnet, gruppenavn eller e-postadressen til brukeren eller gruppen du vil legge til i delen Legg til brukere. Hvis du legger til flere brukere, skiller du hvert navn med et semikolon (;). Du kan også klikke Bla gjennom Knappesymbol for å søke etter og Velg personen fra katalogen.

 4. I delen Gi tillatelse klikker du gruppen du vil legge til brukeren i.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en oppgave

Du kan bruke Oppgaver-listen på dokumentarbeidsområdet til å tilordne arbeidselementer til deg selv eller andre medlemmer av arbeidsområdet. Medlemmer kan deretter enkelt oppdatere og dele statusen til de tilordede oppgavene. Ved å bruke Oppgaver-listen kan du angi prioritet og forfallsdatoer for oppgaver, i tillegg til oppgavestatus og prosent fullført. Som eier av dokumentarbeidsområdet kan du også legge til egendefinerte felt i Oppgaver-listen, på samme måte som med alle andre lister på et SharePoint-område. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du tilpasser lister, i delen Se også.

 1. Klikk Legg til ny oppgave på hjemmesiden for dokumentarbeidsområde, under oppgaver.

 2. Skriv inn et navn for oppgaven i Tittel-boksen.

 3. Klikk prioriteten for aktiviteten i prioritet-listen.

 4. Klikk status for oppgaven i Status-listen.

 5. Hvis du vil tilordne oppgaven til en person, gjør du ett av følgende i delen Tilordnet til:

  • Skriv inn e-postadressen til personen du vil tilordne oppgaven.

  • Skriv inn det fullstendige navnet på personen du vil tilordne oppgaven, og klikk deretter Kontroller navn Knappesymbol . Hvis personen finnes i katalogen, løser navnet til denne personens e-postadresse. Hvis personen ikke finnes i katalogen, vises ingen nøyaktig treff meldingen.

  • Klikk Bla gjennom Knappesymbol for å søke etter og Velg personen fra katalogen. Når du er ferdig, klikker du OK.

 6. Hvis det er nødvendig, skriver du inn en kort beskrivelse av aktiviteten i Beskrivelse-boksen.

 7. Angi datoen når aktiviteten starter i boksen Startdato.

 8. Angi datoen da aktiviteten må fullføres i Forfallsdato-boksen.

 9. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en kunngjøring

Bruk Kunngjøringer-listen til å poste viktige meldinger om prosjektet til gruppemedlemmene, for eksempel tidsfrister og endringer i levering, presentasjoner for nye gruppemedlemmer og annen informasjon.

 1. Klikk Legg til ny kunngjøring på hjemmesiden for området for dokumentarbeidsområder.

 2. Skriv inn en tittel for din kunngjøring i Tittel-boksen.

 3. Skriv inn hele teksten på din kunngjøring i tekst-boksen.

 4. Hvis du vil kunngjøring til automatisk å utløpe etter en bestemt dato, skriver du inn datoen i boksen utløper.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en kobling i koblinger-listen

Du kan bruke Koblinger-listen til å dele koblinger som er nyttige for gruppemedlemmene. Listen gir rask og enkel tilgang til beslektet informasjon og ressurser, for eksempel andre webområder.

 1. Klikk Legg til ny kobling på hjemmesiden for området for dokumentarbeidsområder.

 2. Skriv inn adressen til nettsiden eller annen type ressurs du vil koble til i URL-delen, og skriv deretter inn en beskrivelse for koblingen.

  Teksten du skriver inn i boksen Skriv inn beskrivelsen vises som navnet på koblingen i koblinger-listen. Du kan ta notater om koblingen i notater-delen, men denne informasjonen vises ikke i standardvisningen for listen koblinger som vises på hjemmesiden for området for dokumentarbeidsområder.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette et e-postvarsel for en oppgave

Når du har opprettet oppgaver og tilordnet dem til medlemmer av arbeidsområdet, kan du velge å motta e-postvarsler om eventuelle endringer i elementer i Oppgaver-listen. Medlemmer kan også opprette egne varsler for å motta e-postvarsler om endringer i andre elementer som interesserer dem.

Obs!: Du kan bare opprette e-postvarsler for oppgaver hvis serveradministratoren har aktivert serveren som kjører Windows SharePoint Services, til å sende e-post.

 1. Klikk oppgaver på hjemmesiden for området for dokumentarbeidsområder.

  Hvis oppgavelisten ikke vises på Hjem-siden, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter oppgaver.

 2. Klikk Varsle megHandlinger Menybilde -menyen.

 3. Skriv inn et navn for varselet under Tittel på varsel.

 4. I delen Send varsler til er navnet ditt inkludert som standard i brukere-boksen. Du kan sende varsler til andre medlemmer ved å legge til navnene deres brukere-boksen, atskilt med semikolon (;).

 5. Velg hvilken type endringer du vil bli varslet i Endre Type-delen.

 6. Velg et filter som skal motta endringer basert på visse vilkår i delen Send varsler om disse endringene.

  Tips!: Du kan også velge å motta varsler for elementer som vises i en bestemt visning av oppgaver-listen.

 7. Velg hvor ofte du vil motta varslene i delen til Send varsler.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge et dokument tilbake til et bibliotek fra et dokumentarbeidsområde

Hvis dokumentarbeidsområdet er basert på et eksisterende dokument som er lagret i et bibliotek, kan du oppdatere den opprinnelige kopien med endringer som er gjort i kopien av dokumentet på dokumentarbeidsområdet.

 1. På dokumentarbeidsområdet åpner du biblioteket som inneholder dokumentet.

 2. Pek på navnet på dokumentet, klikk pilen som vises, pek på Send til, og klikk deretter Publiser til kildeplassering.

Til toppen av siden

Slette et dokumentarbeidsområde

Når dokumentasjonsprosjektet er ferdig og endelige versjoner av dokumentene er flyttet til andre plasseringer, kan du velge å slette dokumentarbeidsområdet. For å kunne slette området må du ha tillatelsesnivået Full kontroll.

Viktig!: Pass på at du publiserer alle dokumenter til en annen plassering før du sletter et dokumentarbeidsområde. Når du sletter et dokumentarbeidsområde, slettes alle dokumenter, biblioteker, lister og listedata, områdeinnstillinger, tillatelsesnivåer og sikkerhetsopplysninger som finnes på dokumentarbeidsområdet, permanent.

 1. Klikk Områdehandlinger-menyen Knappesymbol på hjemmesiden for området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  Velg Innstillinger for webområde på et område som Områdehandlinger-menyen er tilpasset for, og klikk deretter innstillingene du vil vise.

 1. Klikk Slett dette området i kolonnen Områdeadministrasjon.

 2. Klikk Slett, og klikk deretter OK for å bekrefte at du vil slette området.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×