Opprette og administrere en prosjektaktivitetsliste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En SharePoint-prosjektoppgaveliste viser en samling av oppgaver som er en del av et prosjekt. En oppgave er et separat arbeidselement som kan tildeles én enkelt person. Et prosjekt er vanligvis en serie med oppgaver som har en begynnelse, et innhold, og en slutt, og som produserer et produkt eller tjeneste, for eksempel å produsere en produktdemonstrasjon for en varemesse, opprette et produktforslag for interessenter eller sette sammen et motivasjonsarrangement for bedriften.

Når du har opprettet en prosjektoppgaveliste for SharePoint, kan du legge til oppgaver, tildele ressurser til oppgaver, oppdatere fremdriften for oppgaver samt vise oppgaveinformasjonen på stolper som vises langs en tidslinje.

Oppdatert 27. januar 2017 takket være tilbakemeldinger fra kunder.

SharePoint Online, SharePoint 2016 og SharePoint 2013 tilbyr en tilkobling fra en SharePoint-oppgaveliste til Prosjekt.  Prosjektet kan være lisensiert separat.

Hvis du vil opprette tilkoblingen, kan du opprette en SharePoint-oppgaveliste og importere den til Project Online eller Project Server. Når du er tilkoblet, blir oppdateringer til en oppgaveliste i SharePoint gjenspeilet i Project .

Hvis du vil importere en oppgaveliste i Prosjekt, følger du fremgangsmåten i Legge til en eksisterende SharePoint-oppgaveliste i Project Web App.

Opprett en oppgaveliste i SharePoint Online, 2016 eller 2013

Oppgavelisten kan være et utgangspunkt for prosjektet.

Oppgaveliste med tidslinje
 1. Fra hjemmesiden for nettstedet klikker du Innstillinger Ikon for innstillinger og deretter Legg til en app.

 2. Skriv inn «Oppgaver» i søkeboksen, og trykk ENTER. Du får en liste over alle apper som samsvarer.

  Skriv inn oppgaven i søkeboksen, og velg oppgaven
 3. Skriv inn et navn eller en tittel for oppgaven, og trykk Opprett.

 4. SharePoint Online returnerer deg til Områdeinnhold-siden. Finn appen du nettopp opprettet i Områdeinnhold-listen, og åpne den. SharePoint Online oppretter en standard tidslinje og en tom liste.

  Oppgavetidslinje, klikk Ny + for å legge til oppgaver

  Du kan begynne å skrive inn data ved hjelp av +ny oppgave for å legge til data.

Opprette og jobbe med en SharePoint-oppgaveliste for 2010-prosjekter

 1. Klikk Nettstedhandlinger Knapp , deretter Vis alt nettstedinnhold, og til slutt Opprett.

  Obs!: Et SharePoint-område kan endres betydelig. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kan du kontakte administratoren.

 2. I Søk i installerte elementer skriver du inn Project og klikker søk Søk-boksen, forstørrelsesglassikon .

 3. Klikk Prosjektoppgaver

 4. Skriv inn navnet på listen under Navn. Navn er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 5. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Legge til en oppgave i en SharePoint 2010-prosjektoppgaveliste

Når du ser på en liste over prosjektoppgaver, ser du en tabell på venstre side av visningen og en tidslinje til høyre. Tidslinjen kalles et Gantt-diagram og bidrar til å visualisere prosjektets fremdrift. Stolper i Gantt-diagrammet tegnes ved hjelp av Startdato- og Forfallsdato-feltene.

Obs!: Hvis du har noen inntrykk av strukturen du vil opprette for oppgaver – for eksempel hvis du vet at bestemte sett med oppgaver faller innenfor faser som du vil representere i prosjektoppgavelisten – kan du organisere oppgavene i oppgavesammendrag og deloppgaver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et oppgavesammendrag.

Fullfør følgende kolonner for hver rad i den venstre tabelldelen av visningen i en liste over prosjektoppgaver:

Obs!: Når du fyller ut oppgavekolonnene, må du kanskje skyve lysbildedelelinjen til høyre for å vise flere felt. Dette vil redusere kalenderinndelingen.

Fyll ut tittelen, datoer og statusen for prosjektoppgavene
 • Tittel    Skriv inn navnet på en oppgave i prosjektet.

 • Startdato    Angi datoen når oppgaven skal begynne.

 • Forfallsdato    Angi datoen når oppgaven skal være ferdig.

 • Oppgavestatus    Velg deskriptor som mest nøyaktig gjenspeiler statusen for denne oppgaven. Hvis du bare planlegger et prosjekt, og ingen av oppgavene har startet, velger du Ikke startet.

 • Prioritet    Velg prioritetsnivået som mest nøyaktig gjenspeiler viktigheten av denne oppgaven, da den er knyttet til andre oppgaver i prosjektet.

Tips!: Hvis flere av oppgavene deler samme Startdato, Forfallsdato eller data i alle andre kolonner, kan du klikke én gang i cellen du vil kopiere, for å vise fyllhåndtaket, og deretter drar du nedre høyre hjørne av boksen nedover kolonnen for å fylle de sideliggende cellene med de kopierte dataene. Dette kan være spesielt nyttig i oppgavestatus-kolonnen når du først legger inn planen i en liste over prosjektoppgaver, og ingen av oppgavene har begynt.

Når du har fylt disse innledende kolonner i tabelldelen i visningen, har du en overordnet liste over prosjektoppgaver på plass. Neste trinn er å oppgi flere detaljer om oppgavene, inkludert hvem som skal gjøre arbeidet, og hvordan oppgavene er relatert til hverandre. For eksempel i noen tilfeller må én oppgave fullføres før en annen kan begynne.

Til toppen av siden

Det er viktig å gå tilbake til prosjektoppgavelisten etter hvert som prosjektet pågår og oppdatere kolonnene som gjelder for hver oppgaves status. Dette bidrar til å kommunisere hva som foregår i prosjektet med de som ikke er kjent med detaljene for oppgavene i prosjektet.

Fullfør følgende kolonner for hver oppgave for å gi en oppdatering om prosjektet i prosjektoppgavelisten:

Angi fullført prosent og oppgavestatus
 • % fullført    Skriv inn et anslag om hvor stor prosentandel av arbeidet som er fullført på oppgaven. Hvis for eksempel en oppgave er ca. halvveis fullført, skriver du inn 50 % i % fullført-kolonnen. Denne prosentandelen brukes til å tegne et fremgangsoverlegg på Gantt-stolpen for oppgaven.

 • Oppgavestatus    Velg deskriptoren som mest nøyaktig gjenspeiler gjeldende status for denne oppgaven.

I tillegg kan det oppstå andre endringer i prosjektet som krever oppdateringer til prosjektoppgavelisten. For eksempel kan Startdato eller Forfallsdato for en oppgave endres hvis en oppgave blir startet tidligere enn planlagt eller blir forsinket. Du kan oppdatere disse kolonnene i tabelldelen av visningen, akkurat som en hvilken som helst annen kolonne. I noen tilfeller kan personen som for øyeblikket arbeider på en oppgave, ikke lenger være tilgjengelig for oppgaven. Du kan også oppdatere hvem som er tildelt oppgaven ved å oppdatere Tilordnet til-kolonnen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele personer til oppgaver i en liste over prosjektoppgaver.

Til toppen av siden

Med oppgavene dine lagt til i en liste over prosjektoppgaver, er neste trinn å tilordne dem til personer i organisasjonen. Når du tilordner en person til en oppgave, kan du identifisere hvem som er ansvarlig for å fullføre arbeidet på oppgaven.

 1. Klikk én gang i Tilordnet til-kolonnen for oppgaven du tilordner.

  Fyll ut hvem du skal tilordne oppgaven til
 2. Angi navnet eller påloggingsinformasjon til personen du tilordner, på én av disse tre måtene:

  • Klikk Bla gjennom, som vises ved siden av Tilordnet til-kolonnen for å søke etter personen du tildeler i organisasjonens adressebok.

  • Skriv inn påloggingsinformasjon for personen du tildeler fra organisasjonen, inkludert domenet, i Tilordnet til-kolonnen. Skriv for eksempel contoso\mollycder «contoso» er domenet og «mollyc» er brukernavnet.

  • Skriv inn navnet på personen du tildeler i Tilordnet til-kolonnen. Dette er nyttig hvis du tildeler en konsulent eller en annen person som ikke har en konto i organisasjonen.

 3. Varsle de tildelte enkeltpersonene om oppgavetildelinger, gi dem beskjed om prosjektoppgavelisten og om arbeidet de er ansvarlige for.

Når du oppretter oppgaver i en liste over prosjektoppgaver, er det viktig å planlegge oppgaver som kan falle under større oppgaver. Prosjektet kan for eksempel fullføres i faser, med flere oppgaver som forekommer i hver fase. Ved å ha faser representert i prosjektoppgavelisten får du en fin oversikt over hva som foregår i prosjektet.

Ny side for oppgavesammendrag
 1. Elementer-fanen i Ny-gruppen klikker du pilen på Nytt element og klikker deretter Sammendragsoppgave.

 2. Fyll ut skjemaet for å opprette det nye oppgavesammendraget. Fyll ut følgende informasjon etter behov:

  • Navn    Skriv inn navnet på oppgavesammendraget.

  • Forgjengere    Velg oppgavesammendrag og/eller deloppgaver som må fullføres før denne sammendragsoppgaven kan begynne. Med disse valgt i boksen til venstre klikker duLegg til for å flytte dem til boksen til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon om de foregående, kan du se neste del i denne artikkelen.

   Tips!: Hvis du føler deg usikker på din forståelse av de foregående oppgavene, eller hvis du ikke har kommet langt nok i å planlegge å få lagt alle forgjengere til sammendragsoppgaven i prosjektoppgavelisten, kan du la dette stå tomt foreløpig og legge til forgjengerforholdene senere (ved å bruke tabelldelen til venstre i visningen for prosjektoppgavelisten).

  • Prioritet    Velg prioritetsnivået som mest nøyaktig gjenspeiler viktigheten av denne sammendragsoppgaven, da den er knyttet til andre sammendragsoppgaver i prosjektet.

  • Oppgavestatus    Velg deskriptoren som mest nøyaktig gjenspeiler statusen for settet med oppgaver som faller innenfor denne hovedaktiviteten. Hvis du bare planlegger et prosjekt og ingen av oppgavene i dette oppgavesammendraget har startet, velger du Ikke startet.

  • % fullført Skriv inn en prosentverdi som best representerer hvor mye arbeid som er fullført på settet med oppgaver som faller innenfor hovedaktiviteten. Hvis du bare planlegger et prosjekt, og ingen av oppgavene i denne hovedaktiviteten har begynt, lar du dette feltet stå tomt eller skriver inn 0 %.

  • Tilordnet til Bruk dette feltet til å identifisere personen som er ansvarlig for denne hovedaktiviteten. Hvis du vil ha mer informasjon om å tilordne oppgaver, kan du se Tilordne personer til oppgave i en liste over prosjektoppgaver.

  • Beskrivelse    Skriv en kort beskrivelse av hovedaktiviteten.

  • Startdato    Angi datoen når den første deloppgaven i denne hovedaktiviteten skal begynne.

  • Forfallsdato    Angi datoen når den siste deloppgaven i denne hovedaktiviteten skal være ferdig.

 3. Klikk Lagre for å opprette hovedaktiviteten.

Når hovedaktiviteten er opprettet, kan du klikke navnet på hovedaktiviteten i venstre tabelldel av visningen for å åpne hovedaktiviteten i en ny listevisning for prosjektoppgaver. I denne visningen kan du legge til oppgaver som faller innenfor den hovedaktiviteten. For å gå tilbake til visningen som viser til hovedaktiviteten på Liste-fanen, går du til Administrer visninger-gruppen og klikker Gå opp.

Til toppen av siden

I én enkelt prosjektoppgaveliste kan det være en bestemt rekkefølge på hvordan oppgaver, inkludert hovedaktivitet og deloppgaver, må fullføres. Hvis du for eksempel lager et hus, må grunnlaget fullføres før veggene kan gå opp og veggene må være oppe før du kan sette på taket. Du kan representere denne rekkefølgen ved hjelp av Forgjengere-kolonnen.

 1. I en oppgave-rad klikker du cellen i Forgjengere-kolonnen og klikker deretter pilen på høyre side av cellen for å vise en liste over alle oppgaver gjeldende prosjektoppgaveliste. Dette omfatter alle hovedaktiviteter og deloppgaver i listen.

 2. Klikk avmerkingsboksen til venstre for hver oppgave som må fullføres før denne oppgave kan begynne.

  Tips!: Det er lett for å bli overivrig her og velge alle oppgaver som kommer før den gjeldende oppgaven. Men du trenger bare å velge de oppgavene som kommer umiddelbart før den gjeldende oppgaven. La oss for eksempel si at jeg har en liste over prosjektoppgaver som inneholder tre oppgaver: Oppgave 1, oppgave 2 og oppgave 3. Når Oppgave 1 er fullført, kan Oppgave 2 begynne, og når Oppgave 2 er fullført, kan Oppgave 3 begynne. Når du skriver inn foregående oppgaver for Oppgave 3, er det enkelt å tenke på at Oppgave 1 og 2 for oppgaven må være fullført før Oppgave 3 kan begynne. Men siden Oppgave 1 allerede er oppført som en foregående oppgave for Oppgave 2, er det ikke nødvendig å også føre den opp som en foregående oppgave til Oppgave 3.

 3. Justere datoene i Startdato- og Forfallsdato-kolonnene for å gjenspeile relasjonene mellom oppgavene. La oss for eksempel si at du har to oppgaver som du vet hver tar omtrent to dager å fullføre. Du kan konfigurere den første oppgaven som en foregående oppgave for den andre oppgaven. Du må justere Startdato-kolonnen for den andre oppgave, slik at datoen er etter Forfallsdato for den første oppgaven, og du må justere Forfallsdato-kolonnen for den andre oppgaven, slik at det er to dager etter den nye Startdato.

  Tips!: Vil du at denne fremgangsmåten skal være mer automatisert? Vurder å bruke en foretaksprosjektstyring som er kompatibel med SharePoint Foundation 2010, for eksempel Microsoft Project 2010 og Microsoft Project Server 2010.

Når du har identifisert de aktuelle foregående oppgavene for hver oppgave, kan du se disse relasjonene representert i Gantt-diagrammet. Når en foregående oppgave identifiseres for en oppgave, ser du en pil som trekkes mellom slutten av den foregående oppgavens Gantt-stolpe og begynnelsen av den neste oppgavens Gantt-stolpe.

Til toppen av siden

Prosjektoppgavelister bruker de samme visningsfunksjonene i SharePoint som andre lister. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse listevisningen for prosjektoppgaver

Opprette en prosjektoppgaveliste i SharePoint 2007

 1. Klikk Vis alt nettstedinnhold, og klikk deretter Opprett på siden for alt nettstedinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du i stedet bruke Nettstedshandlinger-menyen Knapp for å fullføre dette trinnet.

 1. Under Sporing klikker du Prosjektoppgaver.

 2. I Navn og beskrivelse-inndelingen skriver du inn et navn for listen i Navn-boksen. Listenavnet er nødvendig.

 3. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en beskrivelse av hvordan denne listen kan brukes. Beskrivelsen er valgfri.

 4. I Navigasjon-delen klikker du Ja hvis du vil opprette en kobling til denne listen på hurtigstartlinjen.

 5. Hvis en E-postvarsel -del vises, og du kan konfigurere oppgavelisten slik at et varsel sendes til en angitt person når de er tilordnet en oppgave.

  Obs!: En serveradministrator må først aktivere e-postinnstillinger for at dette alternativet skal vises.

 6. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Legge til oppgaver i en prosjektoppgaveliste i SharePoint 2007

 1. Hvis prosjektoppgavelisten ikke er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Tips!: Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Ny-menyen Ny-meny klikker du Nytt element.

  Hvis du vil redigere en oppgave, klikker du oppgavenavnet i Tittel-kolonnen.

 3. I Tittel-inndelingen skriver du inn et navn for oppgaven.

 4. I Prioritet-delen klikker du Høy, Normal eller Lav for å angi den relative viktigheten av denne oppgaven sammenlignet med andre oppgaver i prosjektoppgavelisten.

 5. I Oppgavestatus-delen klikker du statusen for oppgaven.

 6. I % fullført-inndelingen skriver du inn et tall som en prosentverdi som angir hvor mye av oppgaven som er fullført.

 7. I Tilordnet til-delen skriver du inn navnet på personen som skal fullføre oppgaven. Bare én person kan tilordnes til en oppgave.

  Klikk Kontroller navn Knapp for å bestemme om navnet på personen finnes i leverandørtjenesten for medlemskap som bruker for autentisering. Se serveradministratoren hvis navnet ikke blir funnet i leverandørtjenesten for medlemskap.

  Tips!: Klikk for å finne personer som du vil arbeide med på oppgaven, klikk Bla gjennom for å bruke leverandørtjenesten for medlemskap.

 8. I Beskrivelse-inndelingen skriv du inn en beskrivelse av oppgaven.

 9. I Startdato- og Forfallsdato-inndelingene skriver du inn startdatoen og sluttdatoen for arbeidet som er utført på oppgaven. Bruke datovelgeren kalender for å raskt sette inn en dato.

 10. Hvis du vil legge ved en fil for oppgaven, klikker du Legg ved fil. Klikk Bla gjennom for å finne filen, og klikk deretter OK.

  Obs!: Avhengig av hvordan prosjektoppgavelisten er konfigurert, er det ikke sikkert at du kan legge ved en fil til en oppgave.

 11. Klikk OK å legge til oppgaven i prosjektoppgavelisten.

Til toppen av siden

Når du oppretter en prosjektoppgaveliste og legger til oppgaver i den, kan du se prosjektoppgavelisten på en rekke forskjellige måter ved hjelp av visninger.

Obs!: Se Legg til oppgaver i en prosjektoppgaveliste for å lære mer om hva slags informasjon du kan bruke på oppgaver.

 • Visningen-menyen, som er tilgjengelig når du viser prosjektoppgavelisten, klikker du én av følgende visninger:

  • Prosjektoppgaver     dette er standardvisningen som vises når du oppretter en prosjektoppgaveliste. Et liggende stolpediagram med oppgavenavnene vises øverst i visningen, og en liste over oppgaver vises i nedre halvdelen av visningen. Listen over oppgaver i nedre halvdel tilsvarer de samme oppgavene i den øvre halvdelen.

   Stolpediagrammet viser hver oppgave grafisk, oftest som en oppgavelinje.

Grafikk

Beskrivelse

Gantt-stolpe som viser varigheten til en aktivitet

Hvis du angir en startdato og forfallsdato, viser oppgavelinjen oppgavens varighet.

Gantt-stolpe som viser prosent fullført

Hvis du skriver inn en prosent i % fullført-boksen (for eksempel 15 %), viser oppgavelinjen en fremdriftsindikator for å indikere hvilken prosentandel av oppgaven som er fullført.

Milepæl

Hvis du angir en startdato uten en sluttdato, vises en milepælindikator på stolpediagrammet. Hvis du ikke skriver inn en startdato, bruker standard dato.

Tips!: For å raskt endre startdatoen for en oppgave drar du oppgaven vannrett ved hjelp av musen.

 • Aktive oppgaver     Denne visningen viser oppgaver som har status annen enn Fullført.

 • Alle oppgaver denne visningen viser alle oppgaver uavhengig av deres status.

 • Etter Tilordnet til     Denne visningen viser alle oppgaver som er gruppert etter personene som er tilordnet til oppgavene.

 • Forfaller i dag     denne visningen viser oppgaver som forfaller i dag.

 • Mine oppgaver     denne visningen viser oppgaver som er tilordnet til deg.

Til toppen av siden

 1. Hvis prosjektoppgavelisten ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på prosjektoppgavelisten ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på prosjektoppgavelisten.

 2. I den nederste delen på siden peker du på oppgaven, klikker pilen, og klikker deretter Rediger element.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk OK.

Hvis du vil slette et element, peker du på oppgaven, klikker pilen, og klikker deretter Slett element.

Til toppen av siden

Gi oss en tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Vi bruker tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke fakta, og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×