Opprette og administrere en kanal i Office 365 Video

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Office 365 Video erstattes av Microsoft Stream. Hvis du vil lære mer om den nye enterprise video tjenesten som legger til forretningsintelligens video samarbeid og Lær om overgang-planer for gjeldende Office 365 Video kunder, kan du se overføre til dataflyt fra Office 365 Video.

Hvis du skal laste opp en video til Office 365 Video, laster du den opp til en bestemt kanal. Du kan for eksempel bruke en kanal for videoer med et bestemt emne, eller for videoer for en gruppe, for eksempel en avdeling eller et team. Kanaladministratorer i organisasjonen kan opprette kanaler, og hver kanal kan administreres separat av én eller flere personer som har eiertillatelse for kanalen. Denne artikkelen beskriver hvor raskt og enkelt det er å opprette og administrere en kanal og laste opp videoer til den i Office 365 Video.

I denne artikkelen:

 • Opprette en kanal. Opprett en kanal slik at brukere kan laste opp videoer til den.

 • Administrere en kanal. Last opp videoer, kontroller hvem som kan redigere og vise en kanal, og utfør andre administrasjonsoppgaver for kanaler.

Office 365 Video leveres med en forhåndskonfigurert kanal kalt Fellesskap. Alle i organisasjonen kan som standard redigere og vise Fellesskap-kanalen, men du kan endre disse tillatelsene hvis du vil. Du kan for eksempel endre redigeringstillatelsen for Fellesskap-kanalen slik at bare bestemte brukere kan laste opp videoer til den. Hvis du vil ha informasjon om redigerings- og visningstillatelser for kanaler, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen. Du kan også slette Fellesskap-kanalen hvis du ikke trenger den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette en kanal senere i denne artikkelen.

Opprette en kanal

Du må ha kanaladministratortillatelse hvis du skal opprette en kanal. Alle i organisasjonen har som standard kanaladministratortillatelse. Bare en videoadministrator kan endre kanaladministratortillatelser. Hvis du vil ha informasjon om videoadministratortillatelser og kanaladministratortillatelser, kan du se Endre administratortillatelser for Office 365 Video-portalen i Administrere Office 365 Video-portalen.

Personen som oppretter en kanal, får automatisk eiertillatelse for denne kanalen og kan gi andre tillatelse til å redigere den. Hvis du vil ha informasjon om kanaleiertillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Slik oppretter du en kanal:

 1. Logg deg på Office 365 som en bruker med kanaladministratortillatelse.

 2. Velg Office 365 startprogram for apper Ikonet for startprogrammet for apper for Office 365 , og velg deretter Video-flisen.

 3. Velg Kanaler til venstre i det øverste navigasjonsfeltet i Office 365 Video, og velg deretter + Ny kanal til høyre.

  Kanaler-knappen og + Ny kanal-knappen

 4. Gjør følgende i dialogboksen Start en ny kanal:

  1. Skriv inn et navn på den nye kanalen.

  2. Under Velg en kanalfarge, velg en farge for den nye kanalen.

  Opprette en kanal i Office 365 Video
 5. Velg Opprett.

Administrere en kanal

Denne delen beskriver fremgangsmåter for å administrere en kanal, som bare kan utføres hvis du har eier- eller redigeringstillatelse for kanalen:

Hvis du vil ha informasjon om kanaleiertillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Velge en kanal du vil administrere

Før du kan administrere en kanal, må du velge den.

Slik velger du en kanal du vil administrere:

 1. Logg deg på Office 365 som en bruker med enten eier- eller redigeringstillatelse for kanalen du vil administrere. Hvis du vil ha informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

 2. Velg Office 365 startprogram for apper Ikonet for startprogrammet for apper for Office 365 , og velg deretter Video-flisen.

 3. Velg Kanaler på det øverste navigasjonsfeltet i Office 365 Video.

  Kanaler-knappen i det øverste navigasjonsfeltet i Office 365 Video
 4. Velg en kanal som du har eier- eller redigeringstillatelse for. Hvis du vil ha mer informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Laste opp videoer

Så lenge du har kanal eieren eller redigeringsprogram tillatelse for en kanal, kan du laste opp en video til den fra hvor som helst i Office 365 Video. Du kan også laste opp flere videoer til en kanal samtidig. For informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen. For informasjon om videoformater som er kompatible med Office 365 Video, kan du se videoformater som fungerer i Office 365 Video.

Den opprinnelige videofilen er lagret i SharePoint Online på tidspunktet du laster opp en video, og det teller mot lagringskvote. For mer informasjon, kan du se Behandle lagringsgrenser for nettstedssamlinger.

Hvis du vil gjøre det enklere for brukerne å finne videoen når du bruker søk, kan det være nyttig å være konsekvente om hvordan du tittel og beskrive videoer når du laste dem opp. (Du kan også endre denne informasjonen når som helst senere. For mer informasjon, se redigering informasjon om en video senere i denne artikkelen.) Denne informasjonen kan gjøre det enklere å søke etter videoene senere, spesielt når du har mange videoer i Office 365 Video for alle. Den inneholder også ytterligere kontekst for videoen i Delve og Office Graph.

Obs!: På samme måte som ved filopplasting er det mange faktorer som kan påvirke tiden det tar å laste opp en video, for eksempel nettverksbåndbredde og videostørrelse.

Slik laster du opp en video:

 1. Velg Last opp i Office 365 Video, på det øverste navigasjonsfeltet.

  Last opp videoer-knappen i Office 365 Video

 2. Velg en kanal du vil laste opp videoen. Hvis du allerede er i en kanal, vil navnet på kanalen velges som standard. Hvis du vil laste opp videoen til en annen kanal, velger du kanalnavnet på fra fra rullegardinlisten.

  Office 365 Video Velg kanal for å laste opp videoen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Dra en fil til boksen hvor det står Velg videoer som skal lastes opp, eller dra filer her.

  • Klikk i boksen hvor det står Velg videoer som skal lastes opp, eller dra filer her, velg en video i dialogboksen Velg fil som skal lastes opp, og velg deretter Åpne.

   Office 365 Video velge videoer du vil laste opp

  Opplastingen av videoen startes.

  Tips!: Hvis du vil erstatte en eksisterende video med en ny versjon, må du ganske enkelt at filnavnet for den nye versjonen er nøyaktig det samme som filnavnet for den opprinnelige versjonen. Kontroller også at du laster opp den nye versjonen av videoen til den samme kanalen som den opprinnelige. Dette sikrer at URL-adressen for videoen forblir det samme.

 4. Mens videoen lastes opp, kan du angi en tittel på og beskrivelse av videoen. Klikk deretter Lagre.

 5. Når opplastingen er fullført, klikker du Gå til videoen for å vise videoen.

Slik laster du opp flere videoer samtidig:

 1. Dra og slipp videoene fra et Windows Utforsker-vindu til boksen hvor det står Velg videoer som skal lastes opp, eller dra filer her. Opplastingen av videoene startes.

 2. Når alle videoene er lastet opp og behandles for avspilling, kan du velge Rediger detaljer ved siden av et miniatyrbilde av en video for å angi en tittel på og beskrivelse av videoen. Dette gjør du på følgende måte:

  1. Angi en tittel på og en beskrivelse av videoen.

  2. Velg Lagre.

Kontrollere når en video er klar til avspilling

Når du har lastet opp en video, tar det noe tid å behandle den for avspilling og indeksere den for søk før den er klar. Videoen vil først være synlig og spillbar under Mine videoer i kanalen. Den vil være synlig og spillbar for andre brukere andre steder i portalen en stund etter dette. Bare personer som har tillatelse til å vise videoer i denne kanalen, kan vise den.

Slik kontrollerer du når en video er klar til avspilling:

 1. Velg kanalen som du lastet opp en eller flere videoer til. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Velg Mine videoer.

 3. Oppdater siden av og til. Hvis du for eksempel skal oppdatere siden i Internet Explorer, kan du trykke F5. Når videoen er klar til avspilling fra Mine videoer, vises et miniatyrbilde av videoen i stedet for en behandlingsmelding. Videoen vil vises andre steder i portalen for andre brukere litt senere.

Endre et miniatyrbilde for en video

Når en video du har lastet opp til Office 365 Video er behandlet og er klar til avspilling, kan du legge til en egendefinert miniatyrbilde for videoen, eller du kan velge blant miniatyrbildene automatisk genererte angitt.

Legge til et miniatyrbilde til en video

 1. På videospillersiden i Office 365 Video, klikk Behandle på menylinjen og deretter klikker du miniatyrbildet.

  Legge til O365 Video aThumbnail

 2. Klikk for å velge miniatyrbildet du vil bruke for videoen fra en forhåndsdefinert generert miniatyrbildene i ruten Velg et miniatyrbilde. Du kan også klikke Last opp et bilde, for å velge og laste opp et miniatyrbilde av et egendefinert.

  Obs!: Automatisk genererte miniatyrbilder er bare tilgjengelige for videoer som er lastet opp til Office 365 Video etter 1 oktober 2015.

  O365 Video Velg et miniatyrbilde

 3. Når du har valgt, klikker du X øverst til høyre i ruten Velg et miniatyrbilde.

  Obs!: Det kan ta flere minutter som andre kan se nye miniatyrbildet.

Redigere informasjon om en video

Gir informasjon om en video, for eksempel en beskrivelse eller en liste over personer i videoen, blir det enklere for brukerne å finne det gjennom søk og kan gi ytterligere kontekst for videoen i Delve og Office Graph. Hvis du vil redigere informasjon om en video, må du ha tillatelse eieren eller redigeringsprogrammet for kanalen videoen er lagret. For informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Redigere tittelen på eller beskrivelsen av en video

 1. Velg kanalen videoen er i. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Velg miniatyrbildet av videoen du vil redigere.

 3. Velg Rediger-ikonet i Office 365 Video på videospillersiden, under videospilleren.

 4. Endre informasjonen om videoen.

 5. Velg Lagre.

Å knytte personer til en video

 1. Klikk Knappen for tilknytning av personer i Office 365 Video under videoen på videospillersiden, under personer som er relatert til denne videoen.

 2. Begynn å skrive inn navnet på personen du vil legge til, og velg deretter navnet fra listen over navn som vises i ruten til personer som er relatert til denne videoen.

  Office 365 Video Tilknytt personer

 3. Klikk Lagre for å knytte denne personen til videoen.

Slette en video

Når du sletter en video, blir det frigjort plass i lagringsplasskvoten for SharePoint Online. Du må ha eier- eller redigeringstillatelse for kanalen som videoen er i, for å kunne slette videoen. Hvis du vil ha informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Obs!: Når du har slettet en video, kan den ikke gjenopprettes.

Slik sletter du en video:

 1. Velg kanalen du vil slette en video i. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Velg miniatyrbildet av videoen du vil slette. Videospillersiden vises.

 3. Velg Slett på det øverste navigasjonsfeltet.

  Slett video i Office 365 Video

 4. Velg Slett for å bekrefte at du vil slette videoen i dialogboksen Slett Video.

  Obs!: Når du sletter en video fra en Office 365 Video kanal, flyttes den til papirkurven SharePoint der det blir slettet permanent etter 30 dager.

  Når du har slettet en video, kan det ta en stund for søkeindekseringen er fullført. Etterpå vil ikke videoen lenger være synlig i Office 365 Video.

Gjenopprette eller slette en video som er slettet for godt

 1. Velg kanalen der videoen ble slettet.

 2. Velg Papirkurv i det Office 365 Video øverste navigasjonsfeltet.

  Papirkurven for Office 365 Video

 3. Merk videoen du vil gjenopprette eller slette for godt i ruten til Papirkurven.

  Obs!: Globale administratorer vil se en liste over alle videoer som har blitt slettet fra en kanal i ruten til Papirkurven. Kanal eiere og redigeringsprogrammer vil bare se en liste over videoer som de har slettet. Hvis du vil ha mer informasjon om papirkurven, kan du se tømme papirkurven eller gjenopprette filer og Administrere papirkurven på et SharePoint Online områdesamlingen.

 4. Klikk Gjenopprett valgte for å gjenopprette videoen til den opprinnelige kanal, eller klikk Slett valgte Hvis du vil slette videoen.

  Office 365 Video gjenopprette eller slette en Video

 5. Klikk OK for å bekrefte Gjenopprett eller Slett, eller klikk Avbryt for å gå tilbake til listen over elementer i papirkurven.

Administrere kanalinnstillinger

Denne delen beskriver fremgangsmåter for å administrere kanalinnstillinger, som bare kan utføres for kanaler som du har eiertillatelse for:

Gå til siden med videokanalinnstilinger for en kanal

Før du kan administrere kanalinnstillinger, må du gå til siden med videokanalinnstillinger for kanalen.

Slik går du til siden med videokanalinnstillinger for en kanal:

 1. Velg en kanal du vil administrere. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Velg Kanalinnstillinger på høyre side av det øverste navigasjonsfeltet.

  Kanalinnstillinger i Office 365 Video

Endre generelle kanalinnstillinger

Du kan endre navn og farge for en kanal som du har eiertillatelse for. Hvis du vil ha informasjon om kanaltillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser senere i denne artikkelen.

Slik endrer du generelle kanalinnstillinger:

 1. Velg en kanal du vil endre innstillinger for. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Gå til siden med videokanalinnstillinger for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se forrige fremgangsmåte, Gå til siden med videokanalinnstillinger for en kanal.

 3. Velg Generelt i venstre navigasjonsrute.

  Innstillinger-siden for videokanaler – generelt
 4. Skriv inn et nytt kanalnavn i tekstboksen Kanalnavn.

 5. Velg boksen under Kanalfarge for å endre farge på kanalen.

 6. Velg Lagre.

Obs!: Det kan ta litt tid før endringene blir synlige på enkelte sider i videoportalen. Noen sider i portalen er søkebaserte, og det tar litt tid før endringene blir registrert i søkesystemet.

Endre kanaltillatelser

Det finnes tre typer kanaltillatelser: eier, redigerer og seer. Du må ha eiertillatelse for å endre tillatelsesinnstillinger.

 • Eiere – En bruker eller sikkerhetsgruppe som har full kontroll over en kanal. De kan administrere kanalen fra siden for kanalinnstillinger, laste opp videoer, slette videoer og slette kanalen. Som standard er det bare personen som oppretter en kanal, som har eiertillatelse for den, men denne personen kan gi eiertillatelse til andre.

  Tips!: Det anbefales å begrense antall personer med eiertillatelse for en kanal. Hvis for eksempel en person som har eiertillatelse, sletter en kanal, kan du ikke gjenopprette kanalen eller videoene i kanalen.

 • Redigerere – En bruker eller sikkerhetsgruppe som har redigeringstillatelse for en kanal. De kan laste opp og slette videoer. De kan ikke administrere kanalinnstillinger eller slette kanalen.

 • Seere – En bruker eller sikkerhetsgruppe som kan vise alle videoene som er i kanalen. Uten denne tillatelsen kan de ikke se kanalen eller vise videoene som er i den. Som standard har alle i organisasjonen visningstillatelse for en kanal når kanalen er opprettet.

Du må ha eiertillatelse for en kanal hvis du vil endre eller vise tillatelsene for kanalen.

Slik endrer du kanaltillatelser:

 1. Velg kanalen du vil endre tillatelser for. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Gå til siden med videokanalinnstillinger for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gå til siden med videokanalinnstillinger for en kanal tidligere i denne artikkelen.

 3. Velg Tillatelser i venstre navigasjonsrute.

  Tillatelser i Office 365 Video
 4. Hvis du vil kontrollere hvem som har full kontroll over kanalen, angir du personer eller sikkerhetsgrupper i Eiere-boksen.

 5. Hvis du vil kontrollere hvem som kan redigere videoene i kanalen, angir du personer eller sikkerhetsgrupper i Redigerere-boksen.

 6. Hvis du vil kontrollere hvem som kan vise kanalen, angir du personer eller sikkerhetsgrupper i Seere-boksen.

 7. Som standard vises bare kanal eiere nedlastingen koblingen på siden player videoer. Hvis du vil endre hvem som kan laste ned videoer fra kanalen, velg et alternativ fra listen Vis nedlastingskobling for videoer skal kunne.

  Obs!: Vis nedlastingskobling for videoer angi bare kontrollerer om en bruker kan se Last ned-koblingen. Siden Office 365 Video er bygd på SharePoint Online, hvis en bruker har visningstillatelse til en video, og de vite hvordan du får tilgang til Nettadressen til videoen på en annen måte, kan de blir alltid finne opprinnelige videoen for å laste ned.

Videoer i en kanal i rampelyset

Når du har lastet opp en del videoer til en bestemt kanal, er det på tide å reklamere for noen av dem. Du kan fremheve videoer ved hjelp av rampelys øverst på kanalsiden. Du kan ha opptil fem videoer i rampelyset på en kanalside.

Når du skal sette videoer i en kanal i rampelyset, må du ha eiertillatelse for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om kanaltillatelser, kan du se forrige fremgangsmåte, Endre kanaltillatelser.

Hvis du ønsker at bestemte kanaler eller videoer skal settes i rampelyset på hjemmesiden til Office 365 Video-portalen, kan du kontakte en person i organisasjonen som er videoadministrator for Office 365 Video. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Videoer og kanaler i rampelyset på hjemmesiden til Office 365 Video-portalen i Administrere Office 365 Video-portalen.

Slik setter du videoer i en kanal i rampelyset:

 1. Velg kanalen der du vil sette videoer i rampelyset. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Gå til siden med videokanalinnstillinger for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gå til siden med videokanalinnstillinger for en kanal tidligere i denne artikkelen.

 3. Klikk i rampelyset i venstre navigasjonsrute.

  Innstillinger-siden for videokanaler – i rampelyset
 4. Velg en rampelysflis, for eksempel I rampelyset 1.

 5. Søk eller bla gjennom etter miniatyrbildet av videoen du vil sette i rampelyset, i vinduet som vises, og velg miniatyrbildet.

  Obs!: En video som nettopp er lastet opp, kan bare settes i rampelyset etter at den er indeksert ved søk og ellers er klar til å spilles av i portalen. Hvis du ikke ser miniatyrbildet av videoen med én gang, kan du komme tilbake om en liten stund.

 6. Gjenta trinn tre til fem i denne fremgangsmåten for de andre rampelysflisene.

  Hvis du vil sette inn en annen video i en rampelysflis, merker du rampelysflisen og velger deretter miniatyrbildet av en annen video.

 7. Velg Save.

Endre Yammer diskusjonsinnstillinger

Hvis Yammer er aktivert på Office 365-leier, kan du aktivere Yammer samtaler på eller av for en kanal.

Slik endrer du Yammer diskusjonsinnstillinger

 1. Velg en kanal du vil endre innstillinger for. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Gå til på siden med videokanalinnstillinger for kanalen. For informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gå til innstillinger-siden for videokanaler for en kanal.

 3. Velg Yammer i den venstre navigasjonsruten.

  O365-innstillinger for Yammer-video
 4. Velg å aktivere Yammer samtaler for kanalen.

 5. Angi standard Yammer gruppe for kanalen ved å velge ett av følgende:

  • Ingen standardgruppen som mulig for brukere å dirigere deres samtale til en gruppe for Yammer de definerer eller en bestemt person.

  • Gruppe med denne feeden ID for å aktivere samtaler i en standard Yammer gruppe ved å legge til Yammer feed ID for gruppen. Brukere kan deretter velge å legge inn i Yammer standardgruppen eller de angir et annet.

 6. Merk av å deaktivere alle Yammer samtaler på kanalen.

 7. Velg Save.

Slette en kanal

Når du sletter en kanal, fjernes kanalen og alle videoer i den fra Office 365 Video-portalen. Dette frigjør plass i lagringsplasskvoten for SharePoint Online.

Hvis du vil slette en kanal, må du ha eiertillatelse for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om kanaleiertillatelser, kan du se Endre kanaltillatelser tidligere i denne artikkelen.

Forsiktig!: Når du har slettet en kanal, kan du ikke gjenopprette den eller videoene som var i den.

Slik sletter du en kanal:

 1. Velg kanalen du vil slette. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Velge en kanal du vil administrere tidligere i denne artikkelen.

 2. Gå til siden med videokanalinnstillinger for kanalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Gå til siden med videokanalinnstillinger for en kanal tidligere i denne artikkelen.

 3. Velg generelt i venstre navigasjonsrute.

 4. Velg Slett kanal.

  Slett kanal-knappen
 5. Velg OK for å bekrefte at du vil slette kanalen.

Se også

Bli kjent med Office 365 Video

Administrere Office 365 Video-portalen

Videoformater som fungerer i Office 365 Video

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×