Opprette, lese og svare på meldinger i E-post for Windows 10

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan raskt lese og svare på meldinger fra flere kontoer, sende filer og bilder, samt konfigurere et automatisk svar når du er borte med E-post-appen på Windows 10. Du har tilgang til E-post-appen på enhver Windows 10-datamaskin eller -enhet, inkludert telefoner.

Du finner informasjon om hvordan sdu konfigurerer e-postkontoene dine i Konfigurere e-post i E-post for Windows 10. Hvis du har problemer med å sende eller motta meldinger, eller hvis du ikke ser noen av eller alle e-postmeldingene eller kalenderoppføringene dine, se Hvor er e-postmeldingene eller arrangementene mine?

Skrive og sende meldinger

Når du oppretter en ny melding, kan du endre skrifter, legge til filer, bilder, tabeller og koblinger, angi meldingens prioritet, stavekontroll, zoome inn eller ut eller søke etter tekst i meldingen.

Obs!: 

 • Endre standard skrift eller tekstfarge i alle nye e-postmeldinger. Eventuelle endringer du gjør gjelder bare for den meldingen du skriver for øyeblikket.

 • E-post for Windows 10 lar deg ikke angi lesebekreftelser i utgående meldinger.

Opprette en ny melding

 1. Velg ny e-postøverst på skjermen. Hvis du ikke ser ny e-post, velger du +-symbolet.

  Obs!: 

  • Hvis du har brukt E-post for Windows 10 med flere e-postadresser og du ikke har koblet til innboksen, åpnes en ny melding med den e-postkontoen du viser for å velge ny e-post .

  • Hvis du har koblet innboksene fra flere e-postadresser, vises en liste over de koblede e-postadressene du kan velge blant, ved å velge ny e-post . Velg e-postadressen du vil bruke for å åpne en ny melding.

 2. Hvis du vil legge til mottakere, skriver du inn en e-postadresse i til -feltet eller velger Legg til mottakere -ikon Legg til mottakere i e-postmeldingen din for å se en liste over kontaktene dine. Hvis du vil ha kopi-eller Blindkopi-noen, velger du CC _AMP_ Blindkopi.

 3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, velger du Send. Hvis du bestemmer deg for ikke å beholde meldingen, velger du Forkast. Hvis du ikke velger ett av disse alternativene og flytter til en annen melding i meldings listen, vil E-post for Windows 10 lagre den nye meldingen i kladd -mappen. Hvis du vil gå tilbake til den senere, velger du kladd -mappen og velger deretter meldingen fra listen over kladder.

Endre skrifter, kontrollere stavemåten og legge til emojier, bilder, filer, tabeller og koblinger

E-post for Windows 10 støtter et komplett utvalg av skrifter, skriftstørrelse, farger og spesielle formateringsalternativer. Du kan også sette inn filer, bilder, koblinger og tabeller. Til slutt kan du utføre en stavekontroll, angi en prioritet, zoome inn eller ut og søke i meldingen. 

Hvis du vil endre standard skriften, velger du Innstillinger  Innstillinger-knappen > standard skrift. Hvis du endrer standard skriften, påvirker du bare enheten du bruker nå. Når du endrer standard skriften, gjelder den ikke for andre enheter.

 • Endre skrifter og utheve tekst

  For å endre skriften i en ny melding bruker du fet-, kursiv- og understreking-knappene på Format-fanen eller bruker rullegardinlisten til høyre for understrekingsknappen for å velge en bestemt skrift og skriftstørrelse, legge til utheving eller endre skriftfarge.

  Et skjerm bilde av kategorien Format

  Obs!: Endre standard skrift eller tekstfarge i alle nye e-postmeldinger. Eventuelle endringer du gjør gjelder bare for den meldingen du skriver for øyeblikket.

 • Endre standardskrift

 • Sette inn emojier, filer, tabeller, bilder og koblinger

  Bruk Sett inn-fanen for å legge til en rekke forskjellige typer innhold i meldingen din.

  Et skjerm bilde av sett inn-fanen

  Obs!: Du kan ikke legge til tabeller, bilder eller koblinger på Sett inn med mindre markøren befinner seg i meldingsteksten. Hvis du fremdeles redigerer Til-feltet eller meldingsemnet, er ikke disse alternativene tilgjengelig.

  Velg filer -alternativet for å legge til et vedlegg i e-postmeldingen.

  Hvis du vil sette inn et bilde slik at mottakeren ser bildet i brød teksten i e-postmeldingen, velger du bilder.

  Obs!: Du kan sette inn bilder som enten filer eller bilder. Hvis du velger filer, kan det hende at bildet ikke vises når mottakeren åpner e-postmeldingen, men mottakeren kan fortsatt åpne bildet ved å dobbeltklikke på den vedlagte filen.

  Hvis du vil legge til en tabell, velger du tabell. Som standard settes det inn en tabell med tre rader og tre kolonner i meldingen din. Du kan velge Slett for å slette en rad eller en kolonne, eller sette inn for å sette inn en rad eller kolonne. Bruk de andre knappene som vises på verktøylinjen, for å tilpasse utseende på tabellen.

  Hvis du vil legge til en hyperkobling på et nettsted, velger du kobling. Hvis du vil vise noe annet enn URL-adresse eller adressen til koblingen, fyller du ut Tekst som skal vises-feltet. Du kan også la feltet stå tomt. Når du har fylt ut adresse feltet med URL-adressen til koblingen, velger du Sett inn.

  Hvis du vil legge til emojier, velger du Emoji for å åpne Emoji-velgeren. Bla gjennom tilgjengelige emojier ved hjelp av kategoriene nederst i velgeren, eller fortsett å skrive for å finne en bestemt emoji. 

  Obs!: Hvis du vil bruke emojivelgeren, må du ha Windows versjon 1809 eller nyere.

 • Stavekontroll, angi en prioritet for e-post, zoome eller søke i meldingen

  Et skjerm bilde av alternativer-fanen

  Hvis du vil kontrollere stavemåten, velger du Stavekontroll -knappen. Stavekontroll bruker standard språket i Windows, men du kan velge rulle gardin listen ved siden av stavemåte for å velge et annet språk for stavekontrollen.

  Hvis meldingen er svært viktig, kan du merke utrops tegnet. Mange e-postprogrammer vil vise meldinger med høy prioritet på en annen måte enn de uten den høy prioritets betegnelsen. Hvis meldingen ikke er viktig, for eksempel at mottakeren ikke trenger å lese raskt, kan du velge pil ned for å merke meldingen som lav prioritet.

  Trenger du å søke i meldingen for et ord eller uttrykk? Velg Søk, og skriv deretter inn ordet eller uttrykket. Alle forekomstene av ordet eller uttrykket utheves.

  Velg Zoom for å endre hvordan den nye meldingen vises mens du skriver den. Dette påvirker ikke skriftstørrelsen på noen måte.

  Obs!: E-post for Windows 10 lar deg ikke angi lese bekreftelser for utgående meldinger eller opprette regler som automatisk vide res ende eller flytter meldinger til mapper.

Lese og svare på meldinger

Når du har lagt til en konto i E-post for Windows 10, kan du begynne å bruke appen til å lese og svare på meldinger. Alle nye meldinger vises i meldingslisten til venstre for leseruten.

Obs!: Du kan ikke skjule meldingslisten eller leseruten i E-post for Windows 10.

Du kan svare, svare alle, videresende, slette og flagge en e-postmelding fra verktøylinjen øverst i meldingen. Hvis du velger Mer Mer-ikonet , kan du utføre ytterligere handlinger, slik som å merke meldingen som ulest, flytte meldingen til en annen mappe, søke i meldingen, navigere mellom meldinger, lagre meldingen som .eml-fil og skrive den ut.

Lese meldinger

Alle meldinger vises i meldingslisten. Når du konfigurerer e-postkontoen din første gang, grupperes meldingene etter samtale (emne), og de første ordene i e-postmeldingen vises i meldingslisten nedenfor emnet. Velg en melding i meldingslisten for å lese den, og meldingen åpnes i leseruten. Du kan ikke deaktivere leseruten, flytte leseruten, eller åpne meldingen i et nytt vindu.

 • Markere meldinger som lest

  Når du flytter fra én melding til neste i meldings listen, merker E-post for Windows 10 automatisk meldingen som lest. Du kan deaktivere dette eller velge en annen virke måte ved å velge Innstillinger > lese og velge et av alternativene for å merke et element som lest.

 • Slå av gruppering etter samtaleemne eller skjule de første ordene i meldingen

  Velg Innstillinger > lesing. Rull ned til Samtale-delen, og bruk glidebryterne for å slå Vis forhåndsvisning av tekst og/eller Vis meldinger ordnet etter samtale enten eller av. Hvis du har flere kontoer, gjelder valget ditt for Vis meldinger ordnet etter samtale bare for den kontoen som vises i rullegardinlisten Velg en konto.

 • Laste ned innhold

  Hvis du ser en X eller en plassholder der et bilde skulle være, eller du ser et varsel om at noe innhold i meldingen ikke ble lastet ned, kan du bla ned til bunnen av meldingen for å velge Last ned meldinger og bilder. Hvis du vil endre denne innstillingen for alle meldinger, slik at alt innhold lastes ned automatisk, velger du Innstillinger > lese. Under eksternt innholdvelger du kontoen, og deretter aktiverer du automatisk nedlasting av eksterne bilder og stil formater.

 • Bruke synlig markør

  Med synlig markør kan du klikke i leseruten og plassere markøren hvor som helst på en tekstlinje. Deretter kan du bruke piltastene til å navigere opp eller ned linje for linje eller fra side til side tegn for tegn i meldingen. Synlig markør er deaktivert som standard. For å slå den på velger du innstillinger > Lesing. Under Synlig markør bruker du glidebryteren for å slå funksjonen .

Svare på meldinger

Når du svarer, svar alle eller videresender en melding, inkluderes den opprinnelige meldingen. Du kan ikke endre denne virkemåten, men du kan merke hele teksten i meldingen og slette den.

Obs!: Når du svarer på en melding, inkluderes den opprinnelige meldingen i svaret, men vedlegg inkluderes ikke. Hvis du videresender meldingen, videresendes hele meldingen, inkludert vedlegg, til mottakeren.

Skriv inn svaret ditt, legg til eventuelle vedlegg, tabeller, bilder eller koblinger, og velg deretter Send øverst til høyre for å sende meldingen. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil sende meldingen, velger du Forkast.

Flagge meldinger

Du kan angi et flagg på meldingene du vil kunne finne på en enkel måte. Hvis du vil angi et flagg, velger du Angi flagg-alternativet i leseruten. Velg Fjern flagg for å fjerne et flagg.

Du kan filtrere meldings listen til bare å vise flaggede elementer ved å velge rulle gardin listen ved siden av alt i meldings listen og velge flagget.

Arbeide med kladder

Hvis du ikke sender eller forkaster meldingen, lagres den automatisk i Kladd-mappen. For å gå tilbake til kladden velger du Kladd-mappen, og deretter velger du meldingen. Når du er ferdig med å redigere e-postmeldingen, velger du Send.

Hvis innboksen viser meldinger etter samtale, vises også kladder, svar og videreforsendelser i innboksen gruppert sammen med den opprinnelige meldingen. Hvis du slår av Ordne etter samtale, vil disse kladdene bare være synlige i Kladd-mappen.

Håndtering av søppelpost

Søppelpost, eller nettsøppel, er et vanlig problem. Hvis du mottar en e-postmelding som helt klart er søppelpost, kan du høyreklikke meldingen i meldingslisten og velge Flytt til søppelpost. Dette fjerner meldingen fra innboksen og sender den til Søppelpost-mappen. Du kan vare velge én melding om gangen å flytte til søppelpostmappen.

Tips!: Ikke alle e-postkontoer støtter Flytt til søppelpost.

Tilpasse visningen

E-post for Windows 10 støtter ikke flytting, skjuling eller endring av størrelsen på lese ruten eller meldings listen. Du kan vise eller skjule mappe ruten ved å velge Ikonet Utvid og Skjul øverst på skjermen.

Hvis du skjuler mappe ruten, kan du opprette en ny melding ved å velge +-symbolet.

E-postmeldingene mine tar lang tid før de ankommer, eller jeg finner ikke gamle meldinger

E-post for Windows 10 sjekker om det er ankommet e-post, ved regelmessige mellomrom. Hvis du ønsker å sjekke om det har ankommet e-post oftere eller finne eldre meldinger, kan du endre innstillingene for synkronisering.

 1. Velg Innstillinger Innstillinger-knappen > Behandle kontoer, og velg kontoen du vil endre.

 2. Velg Endre innstillinger for synkronisering av postboks.

  • For å se etter nye meldinger oftere, velger du intervallet som passer best for deg under Last ned nytt innhold.

   Obs!: Standardinnstillingen er basert på min bruk, som tar hensyn til antallet meldinger du mottar, Internett-tilkoblingen og batteritiden din.

  • Velg når som helst under Laste ned e-post fra for å se eldre meldinger.

Har du problemer, eller trenger du mer informasjon?

Send oss tilbakemelding

Vi setter pris på din mening. Hvis det er en funksjon du tror mangler fra e-post- og kalenderappene, eller hvis en funksjon ikke fungerer skikkelig, kan du gi tilbakemelding direkte til E-post og Kalender-teamet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×