Opprette individuelle og regelmessige aktiviteter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Project 2010, kan du opprette aktiviteter for å bryte project arbeid i mindre deler. Noen prosjektledere referere til aktiviteter som "aktiviteter" eller "arbeid pakker."

Hva du vil gjøre?

Opprette en ny aktivitet

Opprette flere aktiviteter

Opprette en regelmessig aktivitet

Lær tips for å arbeide med oppgaver

Opprette en ny aktivitet

Legge til en aktivitet i en aktivitetsliste

 1. Klikk Gantt-diagramvisning i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Skriv inn et aktivitetsnavn i et tomt Aktivitetsnavn-felt, og trykk deretter ENTER.

Sette inn en aktivitet mellom eksisterende aktiviteter

 1. Merk raden nedenfor der du vil bruke den nye aktiviteten skal vises.

 2. Klikk den øverste delen av Aktiviteter-knappen i Sett inn-gruppen i kategorien Aktivitet.

  Bilde av området for innsetting av aktivitet.

 3. Skriv inn oppgavenavnet i raden som er satt inn. Aktivitets-IDene nummereres automatisk på nytt etter at du har satt inn en aktivitet.

Legge til en aktivitet i nettverksdiagramvisning

 1. Hvis du vil bytte til nettverksdiagramvisning, klikker du Nettverksdiagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Nettverksdiagram-knapp

 2. Klikk den øverste delen av Aktiviteter-knappen i Sett inn-gruppen i kategorien Aktivitet.

  Bilde av området for innsetting av aktivitet.

 3. Skriv inn aktivitetsnavnet i den nye aktivitetsboksen.

Du kan bruke en disposisjon til å organisere tidsplan når du skriver inn aktiviteter, eller du kan vente til du skriver inn alle prosjektaktivitetene. Når du lager en disposisjon for tidsplanen for prosjektet, forenkler du organiseringen slik at prosjektet er enklere å opprette, administrere og vedlikeholde.

Til toppen av siden

Opprette flere aktiviteter

Hvis du legger til flere oppgaver med ressurstildelinger og aktivitetsavhengigheter samtidig, kan det være nyttig å angi denne informasjonen i prosjektet ved hjelp av Aktivitetsskjema-visningen.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Klikk Detaljer i Delt visning-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av delt visning.

  Vinduet deles, og Gantt-diagramvisning vises øverst og aktivitetsskjemavisning nederst. Du kan ikke vise tidslinjen mens du viser denne delte visningen.

 3. Klikk den første tomme raden nederst i aktivitetslisten i Gantt-diagramvisning (øverst).

 4. Skriv inn informasjon om den nye aktiviteten i aktivitetsskjemavisning (nederst):

  • Skriv inn navnet på den nye aktiviteten i Navn-boksen.

  • Skriv inn varigheten på aktiviteten i Varighet-boksen.

  • Hvis du vil at aktivitetsvarigheten skal være fast uansett ressurstildeling, merker du av for Innsatsdrevet.

  • I skjemakolonnene skriver du inn detaljert informasjon om aktiviteten (for eksempel de tildelte ressursene og foregående aktiviteter).

 5. Klikk OK for å lagre den nye aktiviteten, og klikk deretter Neste for å flytte til neste rad i Gantt-diagramvisningen.

Obs!: Du kan ikke bruke aktivitetsskjemavisning til å angi delaktiviteter for prosjektet. Rykk inn og rykk ut aktiviteter i Gantt-diagramvisning for å lage delaktiviteter.

Til toppen av siden

Opprette en regelmessig aktivitet

Hvis en aktivitet blir borte ved bestemte intervaller, angir du den som en regelmessig aktivitet. Hvis det ikke gjentas ved bestemte intervaller, angir du den som en regelmessig oppgave hver gang det oppstår at den.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Merk raden under området der du vil at den regelmessige aktiviteten skal settes inn.

 3. Klikk den nederste delen av Aktiviteter-knappen i Sett inn-gruppen i kategorien Aktivitet, og klikk deretter Regelmessig aktivitet.

  Bilde av Sett inn aktivitet-menyen

 4. Skriv inn aktivitetsnavnet i Aktivitetsnavn-boksen.

 5. I Varighet-boksen skriver du inn varigheten for én enkelt forekomst av aktiviteten.

 6. Klikk Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig i delen Mønster for regelmessighet.

 7. Merk av for alle ukedagene aktiviteten skal finne sted.

 8. Skriv inn en startdato i Start-boksen, og gjør ett av følgende:

  • Velg Avslutt etter, og skriv deretter inn antallet gjentakelser for aktiviteten.

  • Velg Avslutt innen, og skriv deretter inn datoen du vil at den regelmessige aktiviteten skal avslutte.

   Obs!: Hvis du ikke angir en dato i Start-boksen, brukes prosjektets startdato.

 9. Velg en ressurskalender du vil bruke med aktiviteten, fra Kalender-listen i delen Kalender for planlegging av denne aktiviteten. Hvis du ikke vil bruke en kalender, velger du Ingen.

  Tips!: Hvis du vil bruke en kalender, men ikke knytte kalenderen til planleggingen av aktiviteten, merker du av for Planlegging ignorerer ressurskalendere.

Når du setter inn en regelmessig oppgave, aktivitets-IDene nummereres automatisk, og en regelmessig aktivitet indikator Ikonbilde vises i kolonnen indikatorer Overskrift for kolonnen Indikatorer .

Hvis du tildeler ressurser til et regelmessig aktivitetssammendrag ved å skrive inn ressursnavn i Ressursnavn-feltet, tildeles ressursen til det totale arbeidet på den regelmessige aktiviteten, og ikke til de individuelle regelmessige aktivitetene når de forekommer.

Til toppen av siden

Lære tips om å arbeide med aktiviteter

Vurder disse retningslinjene for å definere aktivitetene mest mulig effektivt:

 • Del opp aktiviteter til det detaljnivået du vil følge dem opp på. For kritiske områder bør aktivitetene deles opp mer detaljert.

 • Sørg for at aktivitetene har klare vilkår for fullføring.

 • Definer aktivitetene som er korte i forhold til den totale varigheten for prosjektet. Korte aktiviteter gjør det enklere å beregne tid og ressurser.

 • Unngå å definere ting som ferie eller opplæring som oppgaver. I stedet, kan du angi ressurskalendere skal ta hensyn til fritid (administrativ).

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×