Opprette flerspråklige nettsteder

Opprette flerspråklige nettsteder

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et flerspråklig nettsted er et nettsted som kan reproduseres og publisere på flere språk. Mesteparten av innholdet på nettstedet er identisk, men oversettes slik at det gjenspeiler språket og kulturen til kunder i ulike regioner. Jobben med å produsere og vedlikeholde et nettsted på flere språk kan som du sikkert kan forestille deg, være både vanskelig og tidkrevende. Variasjonsfunksjonen i SharePoint Online gjør jobben enklere ved å automatisere opprettingen av sidene og nettstedene for de ulike språkene og nasjonale innstillingene. Funksjonen bruker en kilde-mål-paradigme som gir deg mulighet til å utforme innholdet én gang og publisere flere steder på kort tid.

Viktig!: 

 • Begynnelsen September 2018 avskrives i Maskinoversettelsestjenester i SharePoint Online. Maskinoversettelse tjenestene kan fortsatt være brukte, men coding mot dem i Visual Studio fører til en advarsel. Denne endringen vil påvirke ikke eventuelle tidligere opprettet Variasjonsetiketter eller muligheten til å planlegge oversettelse aktiviteter eller arbeidsflyter basert på tidligere opprettet variasjonsetiketter. Hvis du oppretter nye Variasjonsetiketter vil ingen oversettelse være tilgjengelig for etikettene. Trinnene berørt av denne endringen har blitt beskrevet nedenfor.

 • I stedet for å bruke ved behov, manuell oversettingstjenester, anbefaler vi å bruke Bing oversettelse APIer. Maskinoversettelse Server API markeres som avskrevet, men vil være tilgjengelig via SharePoint CSOM nå. Du kan finne ut mer om API-et i denne artikkelen på Maskinoversettelsestjenester i SharePoint.

I denne artikkelen

Terminologi

Slik fungerer variasjonsnettsteder

Bestemme hvordan sidene distribueres til nettstedene

Opprette etiketter for kilde- og målnettsteder

Opprette et variasjonsnettstedshierarki

Utforme og publisere

Listevariasjoner

Terminologi

Før du går i gang med å oppette et flerspråklig nettsted, kan det være nyttig å gjøre seg kjent med noen begreper som brukes i forbindelse med variasjoner i SharePoint Online. I tabellen nedenfor finner du sentrale begreper du vil støte på under oppretting og vedlikehold av variasjoner.

Begrep

Definisjon

Variasjoner

Individuelle forekomster av et nettsted som er lokalisert og/eller oversatt for et bestemt språk og nasjonal innstilling.

Hjemmeside for variasjon

Den primære nettadressen for alle variasjoner av nettstedet. Finnes vanligvis i roten av nettstedssamlingen. Hjemmesiden for variasjon kan også være et sekundært nettsted i en samling. Den overfører besøkende på nettstedet til det riktige variasjonsnettstedet basert på innstillingene i nettleseren.

Variasjonsetikett

Obs: Begynnelsen September 2018 du vil ikke kunne bruke maskinoversettelse når du oppretter Variasjonsetiketter i SharePoint Online.

Kombinasjonen språk og nasjonal innstilling for et variasjonsnettsted og identifikatoren for det overordnede variasjonsnettstedet og alle nettstedene og innholdet og så videre, under det overordnede nettstedet. Etiketten en-us betyr for eksempel at nettstedet er publisert på engelsk og vises for brukere som har valgt USA i innstillingene i nettleseren. Etiketten en-uk betyr at nettstedet er publisert på engelsk og vises for brukere som har valgt Storbritannia i innstillingene i nettleseren. Etiketten er inkludert i nettadressen for nettstedet og kan for eksempel se slik ut: http://contoso.com/en-us.

Kildevariasjonsnettsted

Nettstedet der innholdet utformes og publiseres. Dette er kilden som alle variasjonsnettstedene kopieres fra. Når et nettsted er definert som kildenettsted, kan det ikke endres, og andre nettsteder i nettstedsamlingen kan ikke angis som kilde.

Målvariasjonsnettsted

Nettsteder der mesteparten av innholdet kommer fra kildevariasjonsnettstedet. Du kan opprette nytt innhold på et målvariasjonsnettsted, men dette innholdet deles ikke med andre nettsteder og er unikt for nettstedet det ble opprettet på.

Variasjonshierarki

Det komplette settet med variasjonsnettsteder, inkludert kildenettstedet.

Variasjonssider

Publiseringssider som lagres i Sider-biblioteket for kilde- og målvariasjonsnettstedene.

Microsoft Translator

Tjenesten SharePoint bruker til maskinoversettelse av innhold på nettsteder. Microsoft Translator er et nettsidebasert kontrollprogram som oversetter sidene på nettstedet i sanntid. Brukerne kan vise sidene på sitt eget språk uten å måtte gå veien om et eget oversettelsesnettsted, og de kan dele sidene med andre på flere språk.

XLIFF-fil

Et standard XML-basert format som støttes av en rekke oversettelsesverktøy.

Slik fungerer variasjonsnettsteder

Et variasjonsnettsted er i bunn og grunn en behandlet kopi av et nettsted. Forfattere tar steder på kildenettstedet (nettstedet i variasjonshierarkiet som alle andre kopieres fra). Når du publiserer kildenettstedet, replikeres alle publiseringssidene fra Sider-biblioteket automatisk på målene og legges i kø for oversettelse og publisering. Dokumentbiblioteker, kunngjøringslister og bildebiblioteker replikeres også som en del av variasjonsprosessen.

Variasjonsnettsteder bygges opp hierarkisk med rotnettstedet øverst og alle språkvariasjoner under dette. Kilden og målene befinner seg ett nivå under roten. Her er et eksempel:

Hierarkidiagram som viser et overordnet rotnettsted med tre variasjoner under seg. Variasjonene er engelsk, fransk og tysk.

Variasjonsfunksjonen er en komponent i publiseringsinfrastrukturen i SharePoint Online, og det bruker nettstedmaler for publisering til å opprette nettsteder. Prosessen for selve innholdspubliseringen varierer imidlertid avhengig av hvilken nettstedmal du velger når du oppretter variasjonene. Hvis du velger alternativet Publiseringsnettsted for kildevariasjonen, innebærer det at alle sidene i eller under kilden i nettstedhierarkiet må publiseres før de replikeres på målvariasjonsnettstedene. Hvis du velger alternativet Publiseringsnettsted med arbeidsflyt, må sidene gjennom godkjenningsarbeidsflyten før de replikeres på målvariasjonsnettstedene. En variasjonstidtakerjobb tar seg av jobben med å replikere godkjente og publiserte sider til målnettstedene, og jobben startes når nettstedhierarkiet er opprettet.

Siden variasjonsfunksjonen er avhengig av infrastrukturen og nettstedmalene for publisering, må du aktivere publisering på nettstedsamlingen før du oppretter variasjonsetiketter eller et nettstedhierarki.

Aktivere publisering i nettstedsamlingen

 1. Klikk Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. fra roten av områdesamlingen og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk Funksjoner i nettstedssamling under Administrasjon av nettstedssamling på siden Innstillinger for nettsted.

 3. Rull ned til Publiseringsinfrastruktur for SharePoint Server, og klikk Aktiver.

Når publisering er aktivert, følger du en firetrinns prosess for å opprette variasjoner, slik som dette:

 1. Bestemme hvordan sidene distribueres til variasjonsnettsteder.

 2. Opprette etiketter for kilde- og målnettsteder.

 3. Opprette variasjonshierarkiet.

 4. Utforme og publisere.

Bestemme hvordan sidene distribueres til nettstedene

Du bør tenke gjennom hvordan organisasjonen skal håndtere automatisk nettstedsoppetting, og du må huske på at du har noen valgmuligheter når du skal bestemme hvilket innhold som blir publisert og når. La oss for eksempel si at firmaet nettopp har lansert et nytt produkt og at produktet fremheves på startsiden på nettstedet. Produktet bør også omtales på nettstedene til firmaets internasjonale datterselskaper, men siden det er flere måneder til produktet lanseres internasjonalt, vil du at eierne i datterselskapene skal holde tilbake innholdet til produktet er tilgjengelig lokalt. Ved å justere variasjonsinnstillingene kan du styre hvordan nye, oppdaterte og slettede sider håndteres på hvert enkelt variasjonsnettsted.

Konfigurere variasjonsinnstillinger

Obs!: Det er bare administratorer for nettstedsamlinger som kan utføre denne handlingen.

 1. Klikk Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. fra roten av områdesamlingen, og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted, under Administrasjon av nettstedssamling, klikker du Innstillinger for variasjon.

 3. Velg i området, liste, og virkemåte for oppretting av:
  Opprette overalt hvis nye sider som skal kopieres til alle mål.
  - eller -
  Opprette selektivt Hvis du vil velge hvilke mål som skal motta nye sider.

 4. Opprett slettet målside velger:
  Opprett en ny målside når kildesiden publiseres Hvis du vil at den nye siden skal erstatte en som har blitt slettet.
  - eller -
  ikke Opprett en ny målside når kildesiden publiseres Hvis du ikke vil at den nye siden skal erstatte en som har blitt slettet.

 5. Oppdater siden webdeler, velg:
  oppdatere webdelen endringer til målet sider når oppdateringen for variasjonskildesiden overføres Hvis du vil webdel endringene på å bli oppdatert på målet er kilden. En webdel-tilpasninger på målet, går tapt.
  - eller -
  webdelen endringer til målet sider når oppdateringen for variasjonskildesiden overføres oppdateres ikke Hvis du ikke vil webdel endringene i kilden som skal oppdateres på målet.

 6. I varselet, velger du avmerkingsboksen til eiere av varsel når nye sider eller siden oppdateringer er tilgjengelige.

 7. Klikk OK.

Opprette etiketter for kilde- og målnettsteder

Viktig!: Begynnelsen September 2018 vil ikke du kunne bruke maskinoversettelse når du oppretter Variasjonsetiketter i SharePoint Online. Du kan fremdeles opprette Variasjonsetiketter, men ikke trenger å bruke en annen metode for oversettelse, anbefaler vi å bruke Bing oversettelse APIer. Trinnene nedenfor vil ikke være tilgjengelig i SharePoint. Fremgangsmåten fra og med opprette et variasjonsnettstedshierarki vil fortsette å arbeide med etiketter som er opprettet før September 2018.

En variasjonsetikett er kombinasjonen av språk og nasjonal innstilling for et variasjonsnettsted, for eksempelen-us, de-de eller fr-fr Etiketten er inkludert i nettadressen.

Den første etiketten du må opprette, er kildeetiketten. Kildeetiketten er stedet der du utformer innholdet som skal kopieres til målnettstedene. Hvis du har et flerspråklig nettsted, bør du kanskje bruke primærspråket i organisasjonen som kildeetikett.

Obs!: Det kan bare finnes én kildeetikett, og etter at du har angitt den, kan du ikke endre den til en annen uten først å slette den og dermed bryte alle eksisterende relasjoner mellom kilden og målene.

Opprette kildevariasjonsnettstedet

Neste trinn er å opprette måletikettene, og du oppretter én etikett for hver språkvariant i hierarkiet. Hvis du for eksempel har tenkt å publisere nettstedet på fire ulike språk (ett kildespråk og tre målspråk), oppretter du fire etiketter – én etikett for hvert språk.

 1. Klikk Innstillinger for Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. i roten av områdesamlingen, og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted klikker du Variasjonsetiketter under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Klikk Ny etikett på siden Variasjonsetiketter.

 4. På siden Opprett variasjonsetikett i Språk for nettstedsmal velger du språket som skal brukes i det flerspråklige grensesnittet for kildenettstedet. Valgmulighetene avhenger av hvilke språkpakker som er tilgjengelig med ditt Office 365-abonnement. Språkpakker trenges bare hvis du vil ha flerspråklig brukergrensesnitt på de administrative sidene på nettstedet. Språkpakker er ikke nødvendig for variasjonene.

 5. I Nasjonal innstilling velger du språket og den nasjonale innstillingen som skal brukes for nettstedet. Den nasjonale innstillingen bestemmer språket for alt brukergenerert innhold, formateringen for elementer som dato, klokkeslett og valuta, samt hvordan brukerne omdirigeres fra rotnettstedet basert på innstillingene i nettleseren.

 6. I Plassering angir du plasseringen for kilden og målene i nettstedhierarkiet. Hvis de skal være på øverste nivå i nettstedsamlingen, skriver du bare inn en skråstrek (/).

 7. I Etikettnavn angis kombinasjonen språk og nasjonal innstilling for deg basert på den nasjonale innstillingen som ble valgt tidligere. Du kan redigere denne informasjonen.

 8. I Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse som gjør det enklere for brukerne å forstå hensikten med etiketten. Du kan for eksempel skrive Norsk.

 9. I Visningsnavn angis språk og nasjonal innstilling for deg basert på den lokale innstillingen som ble valgt tidligere. Du kan redigere denne informasjonen.

 10. I Nettstedsmal for publisering velger du nettstedmalen som skal brukes for hvert variasjonsnettsted. Velg Publiseringsnettsted med arbeidsflyt hvis du vil at alle sider skal gjennom en godkjenningsarbeidsflyt før de kopieres til målvariasjonsnettstedene. Velg Publiseringsnettsted hvis det ikke er nødvendig med en godkjenningsarbeidsflyt. Alle sidene i eller under kilden i nettstedhierarkiet må publiseres før de kan kopieres til målvariasjonsnettsteder.

 11. I Etikettkontakt skriver du inn e-postadressen til personene som skal varsles når kildevariasjonsnettstedet er opprettet

 12. Klikk OK. Prosessen med å opprette kilden starter automatisk.

Opprette målvariasjonsetiketter

Det er ikke nødvendig å opprette alle målvariasjonene på en gang. Det anbefales at du oppretter innholdet på kilden før du oppretter måletiketter. Det anbefales også at du oppretter flere måletiketter før du oppretter nettstedhierarkiet.

 1. Klikk Innstillinger for Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. i roten av områdesamlingen, og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted klikker du Variasjonsetiketter under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Klikk Ny etikett på siden Variasjonsetiketter.

 4. I Språk for nettstedsmal velger du språket som skal brukes i det flerspråklige brukergrensesnittet på målnettstedet. Valgmulighetene avhenger av hvilke språkpakker som er installert. Språkpakker er bare nødvendig hvis du vil bruke flerspråklig brukergrensesnitt på de administrative sidene på nettstedet. Språkpakker er ikke nødvendig for variasjonene.

 5. I Nasjonal innstilling velger du språket og den nasjonale innstillingen som skal brukes for dette nettstedet. Den nasjonale innstillingen bestemmer formateringen for elementer som dato, klokkeslett og valuta, samt hvordan brukerne videresendes fra rotnettstedet basert på innstillingene i brukernes nettlesere.

 6. Klikk Fortsett.

 7. I Etikettnavn angis kombinasjonen språk og nasjonal innstilling for deg basert på den nasjonale innstillingen som ble valgt tidligere. Du kan redigere denne informasjonen.

 8. I Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse som gjør det enklere for brukerne å forstå hensikten med etiketten. Du kan for eksempel skrive Norsk.

 9. I Visningsnavn angis språk og nasjonal innstilling for deg basert på den lokale innstillingen som ble valgt tidligere. Du kan redigere denne informasjonen.

 10. Velg delen av kilden du vil kopiere til det nye målet, under Oppretting av hierarki:

 11. Publiseringsområder, lister med variasjoner, og alle sider for å opprette et hierarki av publiseringsområder og alle sider.

 12. Bare publiseringsnettsteder for å opprette et hierarki av bare publiseringsnettsteder.

 13. Bare rotnettsted for å opprette et nettsted på øverste nivå uten nettsteder eller sider.

 14. Klikk Fortsett.

 15. I Opprett Oversettelsespakke, velger du om du vil tillate manuell oversetting av innholdet på dette målet. Aktivere dette alternativet betyr at innholdet skal være pakket i en XLIFF-fil, som er lastet ned til datamaskinen slik at den kan sendes til oversettere for behandling. En XLIFF-fil er et standard XML-basert format som støttes av en rekke oversettelsesverktøy.

 16. I Maskinoversettelse velger du om du vil tillate maskinoversettelse på dette målet. Aktivering av dette alternativet lar brukerne be om oversettelse gjennom tjenesten Microsoft Translator.

 17. Klikk Fortsett.

 18. I Virkemåte for sideoppdatering velger du hvordan eksisterende sider skal oppdateres når det kommer endringer fra kilden:

 19. Brukere kan manuelt synkronisere oppdateringer fra kildevariasjonssider for å la eiere eller innholdsforfattere sammenligner den oppdaterte siden med den eksisterende siden og bestemmer hvilke endringer du vil godta.

 20. Oppdater automatisk målvariasjonssider for å sende en kladdeversjon av siden til målet.

 21. I Etikettkontakt skriver du inn e-postadressen til personene som skal varsles når målvariasjonsnettstedet er opprettet

 22. Klikk Fortsett.

 23. Se gjennom etikettinnstillingene, og klikk deretter Fullfør.

Opprette et variasjonsnettstedshierarki

Når variasjonsnettstedhierarkiet opprettes, skjer følgende:

 • Variasjonskilden og variasjonsmålene knyttes til hverandre og til variasjonsrotnettstedet.

 • Oppretter nettstedene og sidene for hver språkvariasjon.

Opprettingen av variasjonsnettstedhierarkiet kan være ressurskrevende, spesielt hvis du har mange variasjoner i hierarkiet. Hierarkiopprettingen håndteres derfor som en satsvis tidtakerjobb som kjøres omlag hver time. Du kan overvåke fremdriften for tidtakerjobben i variasjonsloggen.

Opprette hierarkiet

 1. Klikk Innstillinger fra roten av områdesamlingen, Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted klikker du Variasjonsetiketter under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Klikk Opprett hierarkier.

Kontrollere statusen i variasjonsloggen

 1. Klikk Innstillinger fra roten av områdesamlingen, Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted klikker du Variasjonslogger under Administrasjon av nettstedssamling.

Legge til nye variasjonsnettsteder i et eksisterende nettstedshierarki

Når du har opprettet variasjonsnettstedshierarkiet, kan du når som helst legge til et nytt målnettsted.

 1. Klikk Innstillinger fra roten av områdesamlingen, Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. På siden Innstillinger for nettsted klikker du Variasjonsetiketter under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Klikk Ny etikett, og opprett deretter etiketten som beskrevet i avsnittet Opprette målvariasjonsetiketter ovenfor.

 4. Gjenta trinn 1 og 2 for hvert nytt mål, og klikk deretter Opprett hierarkier.

Utforme og publisere

Når variasjonshierarkiene er opprettet, vises nye alternativer for variasjoner og oversettelse på båndet. Hvilke alternativer som vises, avhenger av om du arbeider med et kilde- eller målnettsted.

Alternativer på båndet på kildenettstedet

På fanen Publiser på båndet på kildenettstedet vises en ny gruppe som heter Variasjoner. Her finner du to knapper som styrer hvordan innholdsoppdateringer skal distribueres til målnettstedene.

To ikoner i kategorien Variasjoner på båndet. Det første ikonet er Opprett nytt mål. Det andre er Oppdater alle mål.

Knapp

Beskrivelse

Opprett nytt mål

Oppretter en forbindelse mellom kilde og mål. Målene mottar en kopi av kildesiden og eventuelle fremtidige oppdateringer av denne.

Oppdater alle mål

Kopierer gjeldende versjon av kilden til alle eksisterende mål. Siden beholdes som en upublisert kladd til eieren eller forfatteren av variasjonsnettstedet publiserer den.

Oppdater alle mål

 1. Gå til siden nytt eller oppdatert på kildenettstedet. (Siden må være publisert eller godkjent av arbeidsflyt for godkjenning før den kan kopieres til mål.)

 2. Klikk Oppdater alle mål i Variasjoner-gruppen på Publiser-fanen på båndet. Legg merke til at innholdet bare kan kopieres fra kilde til mål og ikke fra mål til mål.

Angi hvilke mål som skal motta oppdateringer

 1. Bla til den nye eller oppdaterte siden fra kildenettstedet. (Siden må være publisert eller godkjent via en godkjenningsarbeidsflyt før den kan kopieres til målene.)

 2. Klikk Oppdater nytt mål i Variasjoner-gruppen på Publiser-fanen på båndet.

 3. Merk av for avmerkingsboksen ved siden av hvert mål som skal motta innholdet, på siden Opprett variasjon. Hvis du vil sende innholdet til alle tilgjengelige mål, merker du av for Etikett. Legg merke til at innholdet bare kan kopieres fra kilde til mål og ikke fra mål til mål.

 4. Klikk Continue.

  Skjermbilde med avmerkingsbokser som viser variasjonsnettstedene som skal motta innholdsoppdateringer. Variasjonsetiketter og tilhørende visningsnavn er inkludert.

Alternativer på båndet på målnettstedet

Eierne av målnettstedene mottar et varsel når det kommer nytt innhold fra kilden. Varslet er plassert øverst på siden som påvirkes, og inneholder en kobling som tar dem til kilden slik at de kan se gjennom endringene og bestemme om du vil godta eller avvise dem. Hvor stor frihet de har til å godta og/eller avvise nytt og oppdatert innhold, varierer avhengig av hvordan administrator for nettstedsamlingen har konfigurert innstillingene for variasjoner.

Båndet på hvert målnettsted har en Variasjoner-fane som ligner på den som vises her:

Skjermbilde av kategorien Variasjoner på målnettstedet. Kategorien inneholder to grupper, variasjon og oversettelse

Denne fanen gjør det enklere å se gjennom innhold som er mottatt fra kilden, og klargjøre det for manuell oversettelse eller maskinoversettelse. Du finner en forklaring på knappene i tabellen nedenfor.

Knapp

Forklaring

Vis endringer

Sammenligner kildeinnholdet som nettopp ble kopiert, med den gjeldende oversettelsen på målet. Hvis du vil avgjøre omfanget av endringene, klikker du klikke Vis endringer når du mottar nytt innhold fra kilden. Hvis det er snakk om få endringer, kan du velge å ignorere dem eller gjøre dem for hånd.

Synkroniser fra kilde

Det finnes to alternativer:

 • Synkroniser fra kilde kopierer kildeinnholdet til målnettstedet som en upublisert kladd. Når publisert, overskriver denne kladden gjeldende målinnhold.

 • Angi som gjeldende angir at målinnholdet tilsvarer kildeinnholdet uten å godta oppdateringer. Dette er riktig valg ved oppdatering av innhold for hånd.

Opprett oversettelsespakke

Eksporterer gjeldende side til en XLIFF-fil på datamaskinen og varsler personene du angir, om at filen er klar til oversettelse. XLIFF-filen har filtypen XLF. Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres under opprettingen av variasjonsetiketten.

Last opp oversettelse

Lar deg laste opp den oversatte XLIFF-filen og se gjennom endringene. Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres under opprettingen av variasjonsetiketten.

Maskinoversettelse

Bruker Microsoft Translator til oversettelse i sanntid, hvis funksjonen er aktivert. Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres under opprettingen av variasjonsetiketten.

Oversettelsesstatus

En logg over oversettelsesaktivitet, inkludert både manuell oversettelse og maskinoversettelse.

Vise endringer fra kilden

 1. Bla til siden som nettopp er mottatt fra kilden.

 2. Klikk Vis endringer i meldingen øverst på siden eller i kategorien variasjoner.
  Et nytt vindu åpnes med en rapport utheving forskjellene mellom nylig synkroniserte kilden og gjeldende kilde.

Godta endringer fra kilden

 1. Bla til siden som nettopp er mottatt fra kilden.

 2. Klikk Synkroniser fra kilde i kategorien variasjoner.
  Den eksisterende siden er erstattet med den som er mottatt fra kilden.

 3. Når du er fornøyd med endringene, publiserer du siden.

Avvise endringer fra kilden

 1. Bla til siden som nettopp er mottatt fra kilden.

 2. Klikk Angi som gjeldende i kategorien Variasjoner. Eksisterende side forblir som den er.

Pakke en side for oversettelse

 1. Gå til siden du med innholdet du vil oversette.

 2. Klikk Opprett oversettelsespakke på fanen Variasjoner.

 3. Skriv inn e-postadressen til alle som skal varsles når innholdet er klar til oversetting. Hver mottaker får en e-post som inneholder en kobling til oversettelsespakken.

Laste opp en oversatt pakke

 1. Bla til siden som nettopp er blitt oversatt.

 2. Klikk Last opp oversettelse på fanen Variasjoner.

 3. Bla til SharePoint-biblioteket eller en annen plassering på datamaskinen eller til SharePoint-nettstedet der den oversatte XLIFF-fillen er lagret.

 4. Valgfritt: Skriv eventuelt inn navnet på firmaet som har gjort oversettelsen. Dette brukes bare til sporingsformål.

 5. Når du er fornøyd med oversettelsen, publiserer du siden.

Sende en side til maskinoversettelse

 1. Gå til siden du med innholdet du vil oversette.

 2. Klikk Maskinoversettelse på fanen variasjoner.
  Siden oppdateres med oversatte innholdet.

 3. Når du er fornøyd med oversettelsen, publiserer du siden.

Kontrollere oversettelsesstatusen

 1. Gå til siden du med innholdet som oversettes.

 2. Klikk Oversettelsesstatus på fanen Variasjoner.

 3. Se gjennom loggen for oversettelsesstatus.

Listevariasjoner

Listevariasjoner ligner på sidevariasjoner med ett unntak. Det er bare mulig å replikere fullstendige lister og ikke enkeltelementer til målnettsteder.

Angi hvilke mål som skal motta listeoppdateringer

 1. Bla til den nye eller oppdaterte listen på kildenettstedet.

 2. Klikk Innstillinger på fanen Variasjoner.

 3. Merk av for avmerkingsboksen ved siden av hvert målnettsted som skal motta listen, på siden Opprett variasjon. Hvis du vil sende listen til alle tilgjengelige mål, merker du av for Etikett.

 4. Klikk Continue.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×