Opprette flerspråklige kommunikasjons områder, sider og nyheter

Opprette flerspråklige kommunikasjons områder, sider og nyheter

Hvis organisasjonen spenner over en rekke populasjoner, vil du kanskje gjøre innhold på intranett områdene tilgjengelige på flere språk. Elementer i bruker grensesnittet, for eksempel område navigasjon, område tittel og nettsteds beskrivelse, kan vises på brukerens foretrukne språk. I tillegg kan du gi sider og nyhets inn Legg på kommunikasjons områder som du oversetter, og som vises på brukerens foretrukne språk.

Først må du kontrollere at kommunikasjons området du bruker, er opprettet med standard språket for nettstedet du vil bruke. Standard språket for nettstedet kan ikke endres senere. Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter kommunikasjons områder, kan du se trinn for å opprette et kommunikasjons område

Etter å ha kontrollert at kommunikasjonen din ble opprettet med standard språket du vil bruke, kan du aktivere nettstedet til å bruke flerspråklige funksjoner og velge språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Hvis du vil opprette sider på kommunikasjons nett steder på forskjellige språk, kan du bruke Oversettelses funksjonen til å lage kopier av sider som er opprettet på standard språket. Kopiene kan deretter oversettes manuelt. Publiserte Oversettelses sider vises automatisk på det aktuelle språk området, inkludert i nett delene nyheter og uthevet innhold for hvert språk.

Obs!: 

 • Noe funksjonalitet er gradvis innført i organisasjoner som har valgt å være rettet mot det aktuelle Utgivelses programmet. Dette betyr at du kanskje ikke kan se denne funksjonen, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

 • Funksjoner for side oversettelse er bare tilgjengelige på kommunikasjons nett steder.

 • Sider oversettes ikke automatisk. Hver side som opprettes på standard språket, kan ha en tilsvarende side i et valgt mål språk som du eller noen du tilordner, oversetter manuelt. Når du har oversatt en slik side og publiserer den, vises den automatisk for brukere som foretrekker dette språket.

 • Endringer i den opprinnelige, kildes IDen eller på andre Oversettelses sider synkroniseres ikke automatisk med alle Oversetts IDer. Hver Oversettelses side må oppdateres manuelt.

 • Språket som vises for en bruker, avhenger av innstillingene for personlig språk og område.

 • Vi anbefaler at du bruker Fremgangs måten i denne artikkelen for flerspråklige nett steder. Hvis du imidlertid bruker SharePoint Server-versjoner som er eldre enn 2019, kan du se bruke variasjons funksjonen for flerspråklige nett steder.

I denne artikkelen

Aktivere flerspråklige funksjoner og velge språk

Opprette sider for språkene du vil bruke

Vise en Oversettelses side på språk området

Kontrollere status for sider

Hva gjør en oversetter?

E-postvarsler

Oppdatere standard språks IDen

Side godkjenninger

Oversettings sider i nyhets-og uthevede innholds nett deler

Slette en Oversettelses side

Finne Oversettelses sider

Konfigurere et flerspråklig område navn, navigasjon og bunn tekst

Slik løser du vanlige problemer

Aktivere funksjonen flerspråklig og velge språk

 1. Gå til kommunikasjons nettstedet der du vil aktivere flerspråklige funksjoner.

 2. Velg Innstillinger fra øverst til høyre, og velg deretter nettsteds informasjon.

 3. Velg Vis alle nettsteds innstillinger nederst i område informasjons ruten.

 4. Velg språk innstillingerunder område administrasjon.

 5. Skyv veksleknappen til under Aktiver sider og nyheter som skal oversettes til flere språk.

 6. Når du skal legge til eller fjerne område språk, begynner du å skrive inn et språk navn i Velg eller skriv inn et språk, eller du kan velge et språk fra rulle gardin listen. Du kan gjenta dette trinnet for å legge til flere språk.

 7. Du kan når som helst legge til eller fjerne språk fra nettstedet ved å gå tilbake til denne siden.

  Innstillinger for område språk

 8. Hvis du skal oversette sider, kan du velge om du vil tilordne én eller flere oversettere for hvert språk (bortsett fra områdets standard språk). I Translator -kolonnen begynner du å skrive inn navnet på en person du vil være en oversetter, og deretter velger du navnet fra listen.

  Obs!: Alle i organisasjonens Active Directory kan tilordnes som en oversetter. Personer som er tilordnet som oversettere, får ikke automatisk riktige tillatelser. Når noen som ikke har redigerings tillatelse til et nettsted, prøver å få tilgang til området, blir de dirigert til en nett side der de kan be om tilgang.

 9. Velg Lagre.

Når du har lagt til språk, ser du en rulle gardin på området som lar deg gå til de ulike språk områdene du velger.

Opprette sider for språkene du vil bruke

Når du har aktivert området for flerspråklige funksjoner, og du har valgt språkene du vil gjøre tilgjengelige, kan du opprette oversettings sidene du vil bruke. Slik gjør du det:

 1. Gå til standard språk side du vil gjøre tilgjengelig på et annet språk.

 2. Velg oversettelsei det øverste feltet.

 3. Oversettelses knapp

 4. Hvis du vil opprette en side for oversettelse på hvert av alle språkene som er tilgjengelige for nettstedet, velger du Opprett for alle språk. Ellers velger du Opprett bare for språkene du vil bruke.

  Oversettelses rute

  Viktig!: Når du har opprettet oversettings sidene, må du publisere (eller publisere på nytt) standard språk side for å sikre at:

  • Oversetts IDer vises på det tilsvarende språk området

  • Oversetts IDer vises riktig i nyhets nett delen og de uthevede innholds nett delene

  • Rulle gardin listen for språk øverst på nettstedet inneholder alle språkene du har aktivert

Når siden (ene) er opprettet, vises status for siden (kladd lagret, publisert og så videre) i oversettings ruten ved siden av hvert språk. I tillegg blir oversettingen du tilordnet, varslet via e-post om at en oversettelse er forespurt.

Vise en Oversettelses side på området

Hvis du vil forsikre deg om at oversettings sidene vises på riktig språk, går du til siden standard språk for område og velger rulle gardin listen øverst på siden. Velg språket for Oversettelses siden du vil vise.

Obs!: Når du endrer språket i rulle gardin listen, gjelder det for alle sidene på området i løpet av varigheten til nett leser økten. Den påvirker ikke bruker språk innstillingen (som bestemmer språket som vises for elementer som nettsteds navn, tittel og navigasjon). 

Rulle gardin liste for språk

Kontrollere status for sider

Statusen for hver side (kladd lagret, publisert og så videre) vises i oversettings ruten ved siden av hvert språk. Hvis du vil se statusen:

 1. Gå til standard språk side.

 2. Velg oversetting øverst på siden.

  Statusen for hver språk side vises i oversettings ruten til høyre, i tillegg til en kobling for å vise siden.

Oversettelses status

Hva gjør en oversetter?

Oversettere oversetter manuelt kopiene av standard språks IDen til angitt språk. Når kopiene av siden er opprettet, blir oversetterne varslet i en e-postmelding om at en oversettelse er forespurt. E-postmeldingen inneholder en kobling til standard språks IDen og den nylig opprettede Oversettelses siden. Se e-postvarsler for delen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon. Oversette ren vil:

 1. Velg Start oversetter -knappen i e-postmeldingen.

 2. Velg Rediger øverst til høyre på siden, og oversett innholdet.

 3. Når du er ferdig, velger du Lagre som kladd (Hvis du ikke er klar til å gjøre densynlig for lesere) eller, hvis siden er klar til å være synlig for alle som bruker dette språket på området, velger du Publiser eller Legg inn nyheter.

  Hvis godkjenninger eller planlegging er på, kan knappene vise Send til godkjenning eller publisere senere/legge til senere.

 4. En e-postvarsling sendes til personen som ba om oversettelsen.

E-postvarsler

 • Når du oppretter en Oversettelses side, sendes en e-postmelding til den tilordnede oversette ren (s) for å be om oversetting. E-postmeldingen inneholder en knapp for å starte omsetting .

  E-postforespørsler om oversettelse

 • Når en Oversettelses side publiseres av en oversetter, sendes en e-postmelding til personen som ba om oversettelsen.

 • Når en oppdatering gjøres til standard språks IDen og lagres som kladd, sendes en e-postmelding til oversette ren for å varsle dem om at det kan være nødvendig å oppdatere til Oversettelses siden.

E-postvarsler legges i trinn på 30 minutter etter behov. Når for eksempel den første e-postmeldingen som er relatert til en side, sendes til standard språk-siden, vil den neste e-postvarselet eller andre som må sendes, bli lagt til og sendt etter 30 minutter.

Side godkjenninger

Når side godkjenning er aktivert, må siden for standard språk og oversettings sidene godkjennes og publiseres før oversettings sidene er tilgjengelige for alle som har tilgang til siden.

Oppdatere standard språks IDen

Når standard språks IDen oppdateres, må siden publiseres på nytt. Deretter blir oversette ren (s) for Oversettelses sidene varslet i e-post om at oppdateringen er gjort slik at oppdateringer kan gjøres til de enkelte Oversettelses sidene.

Oversettings sider i nyhets-og uthevede innholds nett deler

Oversettings sider og nyhets inn Legg vises automatisk i nett delene nyheter og merket innhold i brukerens foretrukne språk. Hvis en Oversettelses side ikke er tilgjengelig på brukerens foretrukne språk, vises siden standard språk for område.

Oversettings sider og nyhets inn Legg må godkjennes og publiseres før de vil vises i nett delene nyheter eller uthevet innhold.

Slette en Oversettelses side

Når du sletter en Oversettelses side, må du utføre noen ekstra trinn for å bryte tilknytningen mellom siden for standard språk og den slettede Oversettelses siden, som inkluderer åpning av standard språks IDen for redigering og publisering av den.

 1. Gå til sider-biblioteket for området.

 2. Finn siden du vil slette, i språk-mappen ved siden av standard språk side. Mappen kan identifiseres med 2-eller 4-bokstavers språk kode. Den franske mappen vil for eksempel bli identifisert som fr.

  Oversettings mapper

 3. Velg siden du vil bruke i mappen, og klikk deretter ellipsen (...) til høyre for den valgte siden.

  Side bibliotek med ellipser ved siden av valgt fil.

 4. Klikk på Slett.

  Slett kommando ved siden av merket side

 5. Når du har slettet siden, går du til siden standard språk og velger Rediger øverst til høyre. Hvis du ikke er i redigerings modus, vil resten av trinnene ikke fungere.

 6. Velg oversetting øverst på siden.

 7. I oversettelse-panelet skal du se en melding som angir at en tilknytning til siden er løst.

 8. Publiser standard språks IDen på nytt.

Finne Oversettelses sider

Du kan bruke rulle gardin listen for språk øverst på siden, i oversettelse-paneleteller finne siden i sider-biblioteket.

Hvis du vil finne den i sider-biblioteket, gjør du følgende:

 1. Gå til sider-biblioteket for området.

 2. Finn siden du vil slette, i språk-mappen ved siden av standard språk side. Mappen kan identifiseres med 2-eller 4-bokstavers språk kode. Den franske mappen vil for eksempel bli identifisert som fr.

  Oversettings mapper

Konfigurere et flerspråklig område navn, navigasjon og bunn tekst

Hvis du vil vise nettstedets navn, navigasjon og bunn tekst på området på de ulike språkene du har gjort tilgjengelig, må hver oversettes manuelt.

La oss for eksempel si at du har opprettet et kommunikasjons område med et engelsk standard språk, og at du har aktivert området for spanske og tyske språk. Når du oppretter et område, kan du konfigurere nettsteds navnet og beskrivelsen på standard språket (i dette tilfellet engelsk). Du kan også oppdatere nettsteds navnet og beskrivelsen etter opprettelse av nett steder. Deretter oppretter du Navigation -nodene og bunn tekst innholdet på engelsk.

Når området er satt opp på engelsk, vil en bruker med spansk som foretrukket språk, redigere manuelt og oversette tittel, beskrivelse, navigasjon og bunn tekst innhold til spansk. En bruker med tysk som foretrukket personlig språk gjør det samme for tysk. Når innholdet er oversatt, vil det vises for alle brukere av disse foretrukne språkene. 

Obs!: 

 • Brukere som oversetter nettsteds innholdet for de foretrukne språkene, skal være medlemmer av eiere -gruppen for området eller har tilsvarende tillatelser for området.

 • Hvis det gjøres en endring i område navnet, navigasjon eller bunn tekst på standard språket, oppdateres ikke det tilsvarende oversatte elementet på et annet språk automatisk med mindre du velger å overskrive eksisterende nettsteds oversettelser. Hvis du gjør det, erstattes det oversatte elementet av oppdateringen på standard språket, og det må oversettes manuelt på nytt. Hvis du vil overskrive oversettelser, går du til siden språk for Web område for standard språk og velger Vis avanserte innstillinger. Skyv deretter veksleknappen for overskriving av oversettelser til . Dette alternativet gjelder ikke for side-eller nyhets innhold.

Slik løser du vanlige problemer

Noen vanlige problemer du kan støte på, er:

 • Oversettings sider vises ikke på det tilsvarende språk området

 • Oversettings sider vises ikke på riktig måte i nyhets nett delen og de uthevede innholds nett delene

 • Rulle gardin listen for språk øverst på nettstedet inneholder ikke alle språkene du har aktivert

Hvis det oppstår et av disse problemene, kan det være på grunn av et brudd i en side tilknytning. Prøv følgende:

 1. Gå til standard språk side.

 2. Du må være i redigerings modus, så velg Rediger øverst til høyre på siden.

 3. Velg oversetting øverst på siden.

 4. Se etter en melding i Oversettelses panelet som angir at en tilknytning til siden er løst:

  Feil melding for oversettelse.

 5. Publiser standard språks IDen på nytt.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×