Opprette etiketter for utskrifter i Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Access gir deg flere forskjellige alternativer for å opprette etiketter som inneholder data som er lagret i Access-tabellene. Det enkleste er å bruke etikettveiviseren i Access til å opprette og skrive ut en rapport som er formatert for å tilpasse etikettene. Etikettene kan inneholde data som er lagret i Access-tabeller, eller data som er importert eller koblet fra andre kilder, for eksempel Microsoft Excel-arbeidsbøker eller Microsoft Outlook kontaktlister. Du kan opprette etikettene som en rapport i Access, eller du kan "flette" dataene med et Microsoft Word-dokument og skrive ut etikettene fra Word. Denne artikkelen gir en oversikt over trinnene som er involvert.

Hva ønsker du å gjøre?

Bruke Access til å opprette og skrive ut etiketter

Skrive ut Access-data ved hjelp av veiviseren for utskriftsfletting i Microsoft Word

Bruke Access til å opprette og skrive ut etiketter

I Access, kan du opprette etiketter som en rapport som er formatert med en liten sidestørrelse slik at den passer ønsket etikett. De vanligste etiketter brukes til adresselisten, men alle Access-data kan skrives ut i et etikettformat for en rekke formål. Når det gjelder adresseetiketter, får rapporten adressedataene fra tabellene eller spørringene som inneholder adressene. Skrive ut rapporten, får du en enkelt etikett for hver adresse fra den underliggende postkilden.

Hvis du vil ha mer informasjon om kobling eller importere data fra andre kilder (for eksempel Microsoft Excel eller Microsoft Outlook) Hvis du vil bruke på etikettene, kan du se artikkelen Innføring i import og eksport av data.

Etikettveiviseren ber deg en rekke spørsmål om etikettene og dataene du vil vise dem. Veiviseren oppretter rapporten, som du deretter kan tilpasse, om nødvendig.

Opprette etiketter ved hjelp av etikettveiviseren i Access

 1. Merk objektet som inneholder dataene du vil skal vises på etikettene i navigasjonsruten. Dette er vanligvis en tabell, en koblet tabell eller en spørring, men du kan også velge et skjema eller en rapport.

 2. Klikk på Etiketter i Rapporter-gruppen på Opprett-fanen.

  Access starter etikettveiviseren.

  Første side i etikettveiviseren

  1. Hvis du vet hvor produsent og produktet av etikettene:

   • Velg produsenten i boksen Filtrer etter produsent.

   • Velg etiketten i den Hvilken etikettstørrelse vil? boksen.

    Ellers kan du prøve å finne et produkt som inneholder verdiene i kolonnene dimensjoner og Antall bortover samsvarer med etikettene.

    Hvis du ikke finner en tilsvarende etikett:   

   • Klikk Tilpass, og klikk deretter Ny.

    Dialogboksen Ny etikett vises.

    Ny etikett-side i etikettveiviser

   • Mål etikettene, og skriver inn målene i de aktuelle boksene i dialogboksen Ny etikett.

   • Skriv inn et navn for de egendefinerte etikettene i tekstboksen Etikettnavn, velg etikettypen og papirretningen du vil bruke, og klikk deretter OK.

    Hvis du allerede har opprettet en egendefinert etikett, og du ønsker å merke den:   

   • Klikk Vis egendefinerte etikettstørrelser, og klikk deretter den egendefinerte etiketten du vil bruke.

  2. Velg arket feed eller Fortløpende under Etikettype, og klikk deretter Neste.

  3. Velg navnet på skriften, størrelsen, tykkelsen og fargen du vil bruke på etiketten, og klikk Neste.

  4. Velg feltene du vil ha på etikettene, fra tilgjengelige felt-listen, og dobbeltklikk personen legge til boksen PrototypeetikettHva vil du ha på adresseetikettene-siden i veiviseren.

   Legge til felt i en etikett i etikettveiviseren

   • Hvis du vil legge til mellomrom mellom felt i boksen Prototypeetikett, trykker du mellomrom.

   • Hvis du vil opprette en ny linje, trykker du ENTER.

   • Hvis du vil flytte mellom felt og linjer, bruker du piltastene.

   • Hvis du vil fjerne et felt fra-boksen, trykker du tilbake.

   • Hvis du vil legge til annen tekst eller tegnsetting (for eksempel et komma etter poststed), klikker du for å plassere markøren der du vil at teksten skal vises, og begynn å skrive. Denne teksten vil være lik på alle etikettene.

    Obs!: Du kan bare legge til felt med følgende datatyper ved hjelp av etikettveiviseren: korttekst, lang tekst (Memo), tall, dato/klokkeslett, valuta, Ja/Nei eller vedlegg. Hvis du vil legge til felt for andre datatyper, åpne etikettrapport i utformingsvisning når du har fullført etikettveiviseren, og deretter bruke Feltliste-ruten til å legge til feltene. Trykk ALT + F8 for å åpne Feltliste-ruten når rapporten er åpen i utformingsvisning.

    Når du har ordnet feltene på etiketten slik du ønsker, klikker du Neste.

  5. På neste side, kan du velge felt der du vil sortere etikettene. Du kanskje vil sortere etter postnummer for en stor masseutsendelse. Velg feltene du vil sortere etter, fra tilgjengelige felt-listen, og dobbeltklikk personen legge til Sorter etter-boksen. Når du er ferdig, klikker du Neste.

   Angi sorteringsrekkefølgen i etikettveiviseren

  6. Skriv inn et navn for etikettene på den siste siden, og klikk Fullfør.

   Siste side i etikettveiviseren

   Hvis du velger vise hvordan etikettene når du ser de utskrevne på siste side i etikettveiviseren, viser Access etikettene i forhåndsvisning. Du kan klikke etiketten for å zoome inn og ut, eller bruk zoom-kontrollen på statuslinjen.

   Zoomkontroll

   Hvis du velger Endre etikettutformingen på siste side i etikettveiviseren, viser Access etikettrapport i utformingsvisning.

   Obs!: Forhåndsvisning er den eneste visningen der kan du se kolonnene som du har satt dem. Hvis du viser rapporten i rapportvisning eller oppsettvisning, vises alle dataene i en enkelt kolonne.

Tilpasse utseendet på etiketten

Hvis de resulterende etikettene ikke ser ut slik du ønsker, kan du tilpasse oppsettet ved å åpne rapporten i utformingsvisning, og foreta endringene. Når du arbeider med etiketter, er det vanligvis enklere å bruke utformingsvisning der du har mer nøyaktig kontroll over oppsettet. Hvis du vil se resultatet av endringene du gjør i utformingsvisning, kan du bytte til forhåndsvisning.

Hvis Access viser en melding om du ikke har nok plass på vannrett for å vise dataene

Denne meldingen er når den vises, en side-effekten av målene med noen etiketter. Det oppstår vanligvis når etikettene er svært nær venstre og høyre kant av etikettarket. Dette kan føre til at veiviseren for å angi noen mål som er utenfor området for normal utskrift, og som i sin tur årsaker meldingen skal vises når du forhåndsviser eller skrive ut etikettene.

Hvis du er fornøyd med justeringen av teksten på etikettene, og du ikke får en tom side annenhver side, kan du ønsker å la utformingen av rapporten som den er, og klikk OK i meldingen bare hver gang det vises. Ellers kan du prøve å justere noen av alternativene for Utskriftsformat som beskrevet i neste avsnitt.

Hvis dataene ikke er på linje med etikettene på riktig måte

I mange tilfeller kan du reparere mindre problemer med etikettoppsettet ved å gjøre endringer i utformingsvisning. Du kan flytte kontrollene, og du kan justere etikettstørrelsen ved å endre bredden eller høyden på detaljinndelingen.

Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

Hvis du trenger å endre marger eller avstanden mellom etikettene, kan du bruke dialogboksen Utskriftsformat i utformingsvisning:

 • Klikk kolonner i Sideoppsett-gruppen i kategorien Utskriftsformat.

  Dialogboksen Utskriftsformat vises med kategorien kolonner valgt.

Kategorien Kolonner i dialogboksen Utskriftsformat

Du kan endre følgende innstillinger i de tre delene i dialogboksen Utskriftsformat:

Del

Alternativ

Beskrivelse

Innstillinger for rutenett

Antall kolonner

Dette skal være lik antall etiketter på tvers av siden.

Radavstand

Angi en ny verdi for å øke eller redusere den loddrette avstanden mellom radene med etiketter.

Kolonneavstand

Angi en ny verdi for å øke eller redusere den vannrette avstanden mellom kolonnene med etiketter.

Kolonnestørrelse

Bredde

Husk marginnstillingene og Kolonneavstand når du angir denne verdien.

Du kan kontrollere og justere margene ved å velge Utskriftsalternativer i dialogboksen Utskriftsformat.

Høyde

Juster høyden på hver etikett etter behov.

Samme som Detalj

Når valgt, angis kolonnebredden og radhøyden lik bredden og høyden på detaljinndelingen i utformingsvisning.

Kolonneoppsett

Rader først

Når valgt, ut etikettdataene nedover den første kolonnen, og deretter ned den andre kolonnen og så videre.

Kolonneoppsett

Når valgt, ut etikettdataene i første rad, og deretter på tvers av den andre raden og så videre.

Obs!: Du kan også åpne dialogboksen Utskriftsformat i forhåndsvisning ved å klikke kolonner på fanen Forhåndsvisning. Når du klikker OK for å lukke dialogboksen, vises umiddelbart endringene i forhåndsvisning.

Skrive ut etikettene

 1. Åpne rapporten i en visning (eller Velg rapporten i navigasjonsruten).

 2. Klikk Skriv utfil-fanen, og klikk deretter Skriv ut.

  Access viser Skriv ut-dialogboksen.

 3. Angi valgene for alternativer, for eksempel skriver, utskriftsområde og antall kopier.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Skrive ut Access-data ved hjelp av veiviseren for utskriftsfletting i Microsoft Word

Hvis adressene er lagret i Access, men du vil eksportere dem til Word slik at du kan bruke funksjonen for utskriftsfletting til å formatere og skrive ut etikettene, kan du bruke veiviseren for utskriftsfletting i Word.

 1. Velg tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil skrive ut i navigasjonsruten.

 2. I kategorien Eksterne Data i gruppen Eksporter, klikker du Word fletter.

 3. Hvis du allerede har opprettet et dokument, og du vil koble dataene til den, klikker du koble dataene til et eksisterende Microsoft Word-dokument i dialogboksen Veiviser for utskriftsfletting i Microsoft Word. Ellers klikker du Opprett et nytt dokument og koble dataene til den.

 4. Klikk på OK.

  Hvis du velger koble dataene til et eksisterende Microsoft Word-dokument, åpnes dialogboksen Velg Microsoft Word-dokument. Velg dokumentet du vil bruke, og klikk Åpne. Dokumentet åpnes i Word.

  Hvis du velger å opprette et nytt dokument, åpnes Word med et tomt dokument.

 5. Følg instruksjonene i oppgaveruten for utskriftsfletting i Word. Når du kommer til trinn 3 av utskriftsfletting i Word (Velg mottakere), være datakilden du valgte i trinn 1 i denne prosedyren blir allerede valgt.

  Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren for utskriftsfletting i Word, kan du se Hjelp for Word.

Obs!: Du kan bruke Word til å skrive ut adressene, uavhengig av hvor de er lagret. Fra Word, kan du koble til adresselister som er lagret i en rekke programmer, for eksempel Excel, Outlook og Access. Eller, hvis du ikke har en adresseliste, kan du opprette en i Word og skrive ut etiketter. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Word.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×