Office
Logg på

Opprette etiketter for utskrifter i Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Access 2010 gir deg flere forskjellige alternativer for å opprette etiketter som inneholder data som er lagret i Access-tabellene. Det enkleste er å bruke etikettveiviseren i Access til å opprette og skrive ut en rapport som er formatert for å tilpasse etikettene. Etikettene kan inneholde data som er lagret i Access-tabeller, eller data som er importert eller koblet fra andre kilder, for eksempel Microsoft Excel-arbeidsbøker eller Microsoft Outlook kontaktlister. Du kan opprette etikettene som en rapport i Access, eller du kan "flette" dataene med et Microsoft Word-dokument og skrive ut etikettene fra Word. Denne artikkelen gir en oversikt over trinnene som er involvert.

Hva du vil gjøre?

Bruke Access til å opprette og skrive ut etiketter

Skrive ut Access-data ved hjelp av veiviseren for utskriftsfletting i Microsoft Word

Bruke Access til å opprette og skrive ut etiketter

I Access oppretter du etiketter som en rapport som formateres med en liten sidestørrelse, slik at den passer til den ønskede etiketten. Det vanligste bruksområdet for etiketter er for adresser, men alle Access-data kan skrives ut i et etikettformat for flere formål. Når deg gjelder adresseetiketter, får rapporten adressedataene fra tabellene eller spørringene som inneholder adressene. Når du skriver ut rapporten, får du én enkelt etikett for hver adresse fra den den underliggende postkilden.

Hvis du vil ha mer informasjon om kobling eller importere data fra andre kilder (for eksempel Microsoft Excel eller Microsoft Outlook) Hvis du vil bruke på etikettene, kan du se artikkelen Innføring i import og eksport av data.

Etikettveiviseren gir deg en serie med spørsmål om etikettene og dataene som du vil vise på dem. Veiviseren oppretter rapporten, og du kan deretter tilpasse den etter behov.

Opprette etiketter ved hjelp av etikettveiviseren i Access

Viktig!: Etikett-rapporter som du oppretter ved hjelp av etikettveiviseren er ikke kompatible med koblingen Publiser til Access Services-funksjonen. Du kan imidlertid fremdeles skrive ut etikettene når du har åpnet databasen i Access-program.

 1. Merk objektet som inneholder dataene du vil skal vises på etikettene i navigasjonsruten. Dette er vanligvis en tabell, en koblet tabell eller en spørring, men du kan også velge et skjema eller en rapport.

 2. I kategorien Opprett i gruppen Rapporter klikker du Etiketter.

  Obs!: Hvis du arbeider i en Webdatabase, er etiketter-kommandoen plassert under Klient rapporter.

  Etikettveiviseren åpnes i Access.

  Første side i etikettveiviseren

  1. Hvis du kjenner produsenten og produktnummeret for etikettene:

   • Velg produsenten i boksen Filtrer etter produsent.

   • Velg etiketten i boksen Hvilken etikettstørrelse vil du ha?.

    Hvis du ikke kjenner produsenten, prøver du å finne et produkt der verdiene i kolonnene Etikettmål og Antall bortover svarer til etikettene.

    Hvis du ikke finner en tilsvarende etikett:   

   • Klikk Tilpass, og klikk deretter Ny.

    Dialogboksen Ny etikett vises.

    Ny etikett-side i etikettveiviser

   • Mål etikettene, og angi målene i de aktuelle boksene i dialogboksen Ny etikett.

   • Angi et navn for de egendefinerte etikettene i tekstboksen Etikettnavn, velg den ønskede etikettypen og papirretningen, og klikk deretter OK.

    Hvis du allerede har opprettet en egendefinert etikett, og du ønsker å merke den:   

   • Klikk Vis egendefinerte etikettstørrelser, og klikk deretter den ønskede egendefinerte etiketten.

  2. Velg Arkmating eller Løpende bane under Etikettype, og klikk deretter Neste.

  3. Velg skriftnavnet, -størrelsen og -tykkelsen og tekstfargen som du vil ha på etiketten, og klikk Neste.

  4. På siden Hvilken tekst vil du ha på adresseetikettene i veiviseren velger du feltene som du vil ha på etikettene, fra listen Tilgjengelige felt, og deretter dobbeltklikker du dem for å legge dem til i boksen Prototypeetikett.

   Legge til felt i en etikett i etikettveiviseren

   • Hvis du vil legge til avstand mellom feltene i boksen Prototypeetikett, trykker du MELLOMROM-tasten.

   • Hvis du vil opprette en ny linje, trykker du ENTER-tasten.

   • Hvis du vil flytte mellom felt og linjer, bruker du piltastene.

   • Hvis du vil fjerne et felt fra boksen, trykker du TILBAKE-tasten.

   • Hvis du vil legge til annen tekst eller tegnsetting (for eksempel et komma etter poststed), klikker du for å plassere markøren der du vil at teksten skal vises, og deretter begynner du å skrive inn. Denne teksten vil være lik på alle etikettene

    Obs!: Du kan bare legge til felt med følgende datatyper ved hjelp av etikettveiviseren: tekst, notat, tall, dato/klokkeslett, valuta, Ja/Nei eller vedlegg. Hvis du vil legge til felt for andre datatyper, åpne etikettrapport i utformingsvisning når du har fullført etikettveiviseren, og deretter bruke Feltliste-ruten til å legge til feltene. Trykk ALT + F8 for å åpne Feltliste-ruten når rapporten er åpen i utformingsvisning.

    Når du har ordnet feltene på etiketten slik du vil ha dem, klikker du Neste.

  5. På den neste siden kan du velge felt som du vil sortere etikettene etter. Det kan for eksempel være at du vil sortere etter postnummer for store sendinger. Velg feltene som du vil sortere etter, fra listen Tilgjengelige felt, og dobbeltklikk deretter feltene for å legge til boksen Sorter etter. Når du er ferdig, klikker du Neste.

   Angi sorteringsrekkefølgen i etikettveiviseren

  6. Angi navnet på etikettene på den siste siden, og klikk Fullfør.

   Siste side i etikettveiviseren

   Hvis du velger Vise hvordan etikettene vil se ut når de skrives ut på den siste siden i etikettveiviseren, forhåndsvises etikettene i Access. Du kan klikke etiketten for å zoome inn og ut eller bruke zoomkontrollen på statuslinjen.

   Zoomkontroll

   Hvis du velger Endre etikettutformingen på den siste siden i etikettveiviseren, vises etikettrapporten i utformingsvisning i Access.

   Obs!: Forhåndsvisning er den eneste visningen der kan du se kolonnene som du har satt dem. Hvis du viser rapporten i rapportvisning eller oppsettvisning, vises alle dataene i en enkelt kolonne.

Tilpasse etikettens utseende

Hvis de resulterende etikettene ikke har det ønskede utseendet, kan du tilpasse oppsettet ved å åpne rapporten i utformingsvisning og foreta endringer. Når du arbeider med etiketter, er det vanligvis enklere å bruke utformingsvisning der du har mer nøyaktig kontroll over oppsettet. Hvis du vil se resultatene av endringene du foretar i utformingsvisning, bytter du til forhåndsvisning.

Hvis Access viser en melding om du ikke har nok plass på vannrett for å vise dataene

Denne meldingen er når den vises, en side-effekten av målene med noen etiketter. Det oppstår vanligvis når etikettene er svært nær venstre og høyre kant av etikettarket. Dette kan føre til at veiviseren for å angi noen mål som er utenfor området for normal utskrift, og som i sin tur årsaker meldingen skal vises når du forhåndsviser eller skrive ut etikettene.

Hvis du er fornøyd med justeringen av teksten på etikettene, og du ikke får en tom side annenhver side, kan du ønsker å la utformingen av rapporten som den er, og klikk OK i meldingen bare hver gang det vises. Ellers kan du prøve å justere noen av alternativene for Utskriftsformat som beskrevet i neste avsnitt.

Hvis dataene ikke er på linje med etikettene

I mange tilfeller kan du reparere mindre problemer med etikettoppsettet ved å foreta justeringer i utformingsvisning. Du kan flytte kontrollene, og du kan justere etikettstørrelsen ved å endre bredden eller høyden for detaljinndelingen.

Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

Hvis du trenger å endre marger eller avstanden mellom etikettene, kan du bruke dialogboksen Utskriftsformat i utformingsvisning:

 • Klikk kolonner i Sideoppsett-gruppen i kategorien Utskriftsformat.

  Dialogboksen Utskriftsformat vises med kategorien kolonner valgt.

Kategorien Kolonner i dialogboksen Utskriftsformat

Du kan endre følgende innstillinger i de tre inndelingene i dialogboksen Utskriftsformat:

Inndeling

Alternativ

Beskrivelse

Innstillinger for rutenett

Antall kolonner

Dette skal være lik antall etiketter på tvers av siden.

Radavstand

Angi en ny verdi for å øke eller redusere den loddrette avstanden mellom radene med etiketter.

Kolonneavstand

Angi en ny verdi for å øke eller redusere den vannrette avstanden mellom kolonnene med etiketter.

Kolonnestørrelse

Bredde

Husk marginnstillingene og kolonneavstanden når du angir denne verdien.

Du kan kontrollere og justere margene ved å klikke Utskriftsalternativer i dialogboksen Utskriftsformat.

Høyde

Juster høyden på hver etikett etter behov.

Samme som detalj

Når dette alternativet er valgt, angis kolonnebredden og -høyden til den samme verdien som bredden og høyden for detaljinndelingen i utformingsvisning.

Kolonneoppsett

Kolonner først

Når dette alternativet er valgt, skrives etikettdataene ut nedover for den første kolonnen, deretter nedover for den andre kolonnen og så videre.

Rader først

Når dette alternativet er valgt, skrives etikettdataene ut på tvers av den første raden, deretter på tvers av den andre raden og så videre.

Obs!: Du kan også åpne dialogboksen Utskriftsformat i forhåndsvisning ved å klikke kolonner på fanen Forhåndsvisning. Når du klikker OK for å lukke dialogboksen, vises umiddelbart endringene i forhåndsvisning.

Skrive ut etikettene

 1. Åpne rapporten i en hvilken som helst visning (eller velg rapporten i navigasjonsruten).

 2. Klikk Skriv utfil-fanen, og klikk deretter Skriv ut.

  Access viser dialogboksen Skriv ut.

 3. Angi dine valg for alternativer som skriver, utskriftsområde og antall eksemplarer.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Skrive ut Access-data ved hjelp av veiviseren for utskriftsfletting i Microsoft Word

Hvis adressene er lagret i Access, men du vil eksportere dem til Word slik at du kan bruke utskriftsflettingsfunksjonen til å formatere og skrive ut etikettene, kan du bruke veiviseren for utskriftsfletting i Word

Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder bare for klient-databaser; kommandoen Flett Word er ikke tilgjengelig for webdatabaser.

 1. Merk tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil skrive ut, i navigasjonsruten.

 2. I kategorien Eksterne Data i gruppen Eksporter, klikker du Word fletter.

 3. Hvis du allerede har opprettet et dokument, og du vil koble dataene til den, klikker du koble dataene til et eksisterende Microsoft Word-dokument i dialogboksen Veiviser for utskriftsfletting i Microsoft Word. Ellers klikker du Opprett et nytt dokument og koble dataene til den.

 4. Klikk OK.

  Hvis du velger Koble dataene til et eksisterende Microsoft Word-dokument, åpnes dialogboksen Velg Microsoft Word-dokument. Velg det ønskede dokumentet, og klikk Åpne. Dokumentet åpnes i Word.

  Hvis du velger å opprette en nytt dokument, åpnes Word med et tomt dokument.

 5. Følg instruksjonene i oppgaveruten for utskriftsfletting i Word. Når du kommer til trinn 3 av utskriftsfletting i Word (Velg mottakere), være datakilden du valgte i trinn 1 i denne prosedyren blir allerede valgt.

  Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren for utskriftsfletting i Word, kan du se Hjelp for Word.

Obs!: Du kan bruke Word til å skrive ut adressene, uavhengig av hvor de er lagret. Fra Word kan du koble til adresselister lagret i en rekke programmer, for eksempel Excel, Outlook og Access. Hvis du ikke har en adresseliste, kan du opprette en i Word og deretter skrive ut etiketter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Word.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×