Opprette et Visio-organisasjonskart

Opprette et Visio-organisasjonskart

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et organisasjons kart (organisasjons kart) er et diagram over et rapporterings hierarki som vanligvis brukes til å vise relasjoner mellom ansatte, titler og grupper.

Organisasjons kart kan variere fra enkle diagrammer, som i illustrasjonen nedenfor, til store og komplekse diagrammer som er basert på informasjon fra en ekstern data kilde. Figurene i organisasjons kartet kan vise grunnleggende informasjon, for eksempel navn og tittel, eller detaljer som avdeling og kostnads senter. Du kan til og med legge til bilder i figurene i organisasjons kartet.

Organisasjonskart

Opprette et enkelt Organisasjons kart

Når du vil opprette et lite organisasjons kart med standard informasjons felt, følger du disse trinnene:

 1. Pek på nyfil -fanen, klikk organisasjons kart, velg metriske enheter eller amerikanske enheter , og klikk deretter på Opprett.

 2. Klikk Avbryt når du ser dialog boksen vei viser for organisasjons kart hvis du vil opprette bare et enkelt Organisasjons kart ved hjelp av standard informasjons felt.

 3. Alternativene i kategorien organisasjons kart viser ulike typer figurer, som du kan bruke som medlemmer av organisasjonen basert på posisjonene deres.

  Obs!: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til flere data i figurene, kan du se legge til data i figurer.

 4. Hvis du vil koble sammen figurene automatisk, drar du de underordnede figurene til overordnede figurer i henhold til organisasjons hierarkiet, eller du kan velge å koble til manuelt ved hjelp av koblings figurene. Skriv inn et navn og en tittel for hver av dem, og Legg også til et bilde av medlemmer hvis du vil.

 5. Du kan ordne oppsettet i organisasjons kart, avstand mellom figurer, høyden og bredden på figurer, ved hjelp av de ulike kommandoene og alternativene i organisasjonskart-fanen.

Opprette et organisasjons kart automatisk fra en ny data tabell

Du kan bruke denne metoden hvis du vil endre eller legge til mer informasjon, deretter standard informasjons felt, og du ikke allerede har dataene i en annen program fil.

 1. Pek på nyfil -fanen, klikk organisasjons kart, velg metriske enheter eller amerikanske enheter , og klikk deretter på Opprett.

 2. Velg informasjon som jeg angir ved hjelp av vei viserenpå den første siden i vei viseren for organisasjons kart, og klikk deretter neste.

 3. Velg Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempel tekst. Hvis du velger tekst med skille tegn, åpnes en Microsoft Notepad-side med eksempel tekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Ikke Slett navn -og Reports_to -kolonner, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner du trenger for organisasjons kartet.

 5. Avslutt enten Excel-eller notepad-filen etter at du har lagt til informasjonen, og klikk neste for å fortsette.

 6. Hvis du vil inkludere bilder på organisasjons kartet, velger du ikke ta med bilder i organisasjons kartet, ellers velger du Finn mappen som inneholder organisasjons bildene. Følg de gjenværende instruksjonene på denne siden, og klikk deretter neste for å fortsette.

 7. På den siste siden i vei viseren kan du angi hvor mye av organisasjonen som skal vises på hver side. Du kan velge jeg vil angi hvor mye av organisasjonen som skal vises på hver side, eller du kan la vei viseren definere hver side automatisk ved å velge jeg vil at vei viseren skal dele opp organisasjons kartet automatisk på tvers av sidene.

 8. Hvis du vil lage en hyperkobling og synkronisere en ansatt figur på tvers av sidene, velger du alternativer for hyperkobling-figuren på sidene og synkroniserer figuren for ansatte på tvers av sidene.

 9. Når du har gjort alle valgene, klikker du Fullfør.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen.

Opprette et organisasjons kart automatisk ved hjelp av en eksisterende data kilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjons kartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark, Microsoft Exchange Server-katalog, en ODBC-kompatibel data kilde eller en org Plus-tekstfil.

 1. Kontroller at tabellen eller regne arket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan gi navn til Kol onnene hva du vil. Når du kjører vei viseren for organisasjons kart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport – til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, inkluderer du en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. Pek på nyfil -fanen, klikk organisasjons kart, velg metriske enheter eller amerikanske enheter , og klikk deretter på Opprett.

 3. På den første siden i vei viseren velger du informasjon som allerede er lagret i en fil eller database , og deretter klikker du neste for å fortsette.

 4. Velg filtypen der organisasjons informasjonen er lagret, ved å klikke Bla gjennom, og gå deretter til plasseringen av denne filen. Velg språket du vil bruke i diagramveiviseren, og klikk deretter neste for å fortsette.

 5. På den neste siden i vei viseren velger du kolonnen (feltene) i data filen som inneholder informasjonen som definerer organisasjonen, for eksempel navn, rapporter til og for navn. Klikk Neste for å fortsette.

 6. På den neste siden i vei viseren kan du definere hvilke bestemte felt du vil vise ved å bruke knappene Legg til og Fjern og visnings rekkefølgen for feltene ved hjelp av knappene opp og ned . Klikk Neste for å fortsette.

 7. På den neste siden i vei viseren kan du velge feltene fra data filen som du vil legge til i organisasjons kart figurer som figur data felt. Klikk Neste for å fortsette.

 8. Hvis du vil inkludere bilder på organisasjons kartet, velger du ikke ta med bilder i organisasjons kartet, ellers velger du Finn mappen som inneholder organisasjons bildene. Følg de gjenværende instruksjonene på denne siden, og klikk deretter neste for å fortsette.

 9. På den siste siden i vei viseren kan du angi hvor mye av organisasjonen som skal vises på hver side. Du kan velge jeg vil angi hvor mye av organisasjonen som skal vises på hver side, eller du kan la vei viseren definere hver side automatisk ved å velge jeg vil at vei viseren skal dele opp organisasjons kartet automatisk på tvers av sidene.

 10. Hvis du vil lage en hyperkobling og synkronisere en ansatt figur på tvers av sidene, velger du alternativer for hyperkobling-figuren på sidene og synkroniserer figuren for ansatte på tvers av sidene.

 11. Når du har gjort alle valgene, klikker du Fullfør.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen. 

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile de virtuelle gruppeforholdene. Flytt tilknyttede figurer nær hverandre og legg til koblinger med prikket linje for å vise sekundære rapporteringsstrukturer, eller bruk Grupperamme-figuren til å utheve en virtuell gruppe. Rapporten med prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Gruppe RAM men er hovedsakelig en endret rektangel figur som du kan bruke til å visuelt gruppere og navngi team.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjons kart

Hvis du vil gjenspeile endringer i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjons kartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, blir ingen tilpasninger som ble gjort i det tidligere diagrammet, inkludert i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder er lagt til i figurer, må de legges til på nytt for at diagrammene skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene på vanlig måte når du kjører Oppdater data, men bare i eksisterende figurer. Hvis du oppdaterer dataene, blir ikke figurer lagt til eller fjernet.

Opprette et enkelt Organisasjons kart

Denne metoden er best for å opprette et lite organisasjons kart med standard informasjons felt. Standard feltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Pek på nyfil -fanen, pek på Business, og klikk deretter på organisasjons kart.

 • Fra sjablongen organisasjons kart figurer i figurer -vinduet drar du figuren på øverste nivå for organisasjonen, for eksempel Executive, til siden.

 • Mens figuren er merket, skriver du inn et navn og en tittel for figuren. Du har kanskje en direktør som for eksempel heter Tosh Meston, som innehar tittelen President.

  Obs!: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til flere data i figurene, kan du se legge til data i figurer.

 • Dra en figur for den første underordnede personen på den overordnede figuren fra sjablongen organisasjons kart figurer i figurer -vinduet. Da kobles de to automatisk i et hierarki.

  Tips!: Hvis du vil generere koblingene, må du slippe den underordnede figuren på midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjons kart automatisk fra en ny data tabell

Denne metoden er best hvis standard informasjons felt ikke passer med det du trenger, og du ikke allerede har dataene i et annet program.

 1. Pek på nyfil -fanen, pek på Business, og klikk deretter på vei viseren for organisasjons kart.

 2. Velg Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter på Neste.

 3. Velg Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempel tekst. Hvis du velger tekst med skille tegn, åpnes en Microsoft Notepad-side med eksempel tekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du må beholde navnet og rapportene til kolonner, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen.

Opprette et organisasjons kart automatisk ved hjelp av en eksisterende data kilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjons kartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regne arket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan gi navn til Kol onnene hva du vil. Når du kjører vei viseren for organisasjons kart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport – til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, inkluderer du en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. Pek på nyfil -fanen, pek på Business, og klikk deretter på vei viseren for organisasjons kart.

 3. På den første siden i vei viseren velger du informasjon som allerede er lagret i en fil eller database.

 4. Klikk neste, og følg de gjenværende trinnene i vei viseren.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen.

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile de virtuelle gruppeforholdene. Flytt tilknyttede figurer nær hverandre og legg til koblinger med prikket linje for å vise sekundære rapporteringsstrukturer, eller bruk Grupperamme-figuren til å utheve en virtuell gruppe. Rapporten med prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Gruppe RAM men er hovedsakelig en endret rektangel figur som du kan bruke til å visuelt gruppere og navngi team.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjons kart

Hvis du vil gjenspeile endringer i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjons kartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, blir ingen tilpasninger som ble gjort i det tidligere diagrammet, inkludert i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder er lagt til i figurer, må de legges til på nytt for at diagrammene skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene på vanlig måte når du kjører Oppdater data, men bare i eksisterende figurer. Hvis du oppdaterer dataene, blir ikke figurer lagt til eller fjernet.

Opprette et enkelt Organisasjons kart

Denne metoden er best for å opprette et lite organisasjons kart med standard informasjons felt. Standard feltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Pek på nyfil -menyen, pek på Business, og klikk deretter på organisasjons kart.

 • Fra sjablongen organisasjons kart figurer i figurer -vinduet drar du figuren på øverste nivå for organisasjonen, for eksempel Executive, til siden.

 • Mens figuren er merket, skriver du inn et navn og en tittel for figuren. Du har kanskje en direktør som for eksempel heter Tosh Meston, som innehar tittelen President.

 • Dra en figur for den første underordnede personen på den overordnede figuren fra sjablongen organisasjons kart figurer i figurer -vinduet. Da kobles de to automatisk i et hierarki.

  Tips!: Hvis du vil generere koblingene, må du slippe den underordnede figuren på midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjons kart automatisk fra en ny data tabell

Denne metoden er best hvis standard informasjons felt ikke passer med det du trenger, og du ikke allerede har dataene i et annet program.

 1. Pek på nyfil -menyen, pek på Business, og klikk deretter vei viseren for organisasjons kart.

 2. Velg Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter på Neste.

 3. Velg Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempel tekst. Hvis du velger tekst med skille tegn, åpnes en Microsoft Notepad-side med eksempel tekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du må beholde navnet og rapportene til kolonner, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen.

Opprette et organisasjons kart automatisk ved hjelp av en eksisterende data kilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjons kartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regne arket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan gi navn til Kol onnene hva du vil. Når du kjører vei viseren for organisasjons kart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport – til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, inkluderer du en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. Pek på nyfil -menyen, pek på Business, og klikk deretter vei viseren for organisasjons kart.

 3. På den første siden i vei viseren velger du informasjon som allerede er lagret i en fil eller database.

 4. Klikk neste, og følg de gjenværende trinnene i vei viseren.

  Obs!: Spesifikk hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i vei viseren. Du kan få tilgang til hjelp ved å trykke F1 eller klikke Hjelp -knappen.

Til toppen av siden

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile de virtuelle gruppeforholdene. Flytt tilknyttede figurer nær hverandre og legg til koblinger med prikket linje for å vise sekundære rapporteringsstrukturer, eller bruk Grupperamme-figuren til å utheve en virtuell gruppe. Rapporten med prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Gruppe RAM men er hovedsakelig en endret rektangel figur som du kan bruke til å visuelt gruppere og navngi team.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjons kart

Hvis du vil gjenspeile endringer i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjons kartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, blir ingen tilpasninger som ble gjort i det tidligere diagrammet, inkludert i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder er lagt til i figurer, må de legges til på nytt for at diagrammene skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene på vanlig måte når du kjører Oppdater data, men bare i eksisterende figurer. Hvis du oppdaterer dataene, blir ikke figurer lagt til eller fjernet.

Se også

Video: Opprette et organisasjonskart

Opprette et organisasjonskart automatisk fra ansattdata

Opprette et organisasjonskart uten eksterne data

Vise eller skjule informasjon i et organisasjons kart i Visio

Utforme figurene i organisasjons kartet

Om å bryte organisasjons kartet over flere sider

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×